Κυριακή 18 Ιουνίου 2017

Μια εμπειρία με την Αλεΐτα


Σήμμερα ήταν να βάλω έναν κείμενον για την πολιτικήν κατάστασην στην Κύπρον. Τελικά είπα καλλύττερα να το βάλω τούτο:


Ήταν να πάω στην Κούβα για δουλειάν με το πολυτεχνείον. Ήταν οι μέρες του periodo especial που επάττησεν η Σοβιετική ένωση τζ̆αι το μπλόκκον των Αμερικάνων εστραγκάλησεν την Κουβανικήν οικονομίαν που ενεργειακούς πόρους. Με την νέαν κατάστασην έπρεπεν να πουλάς παραπάνω τόνους ζάχαρην που τζ̆είνους που επαρήγες για να γοράσεις το πετρόλαον που την διεθνήν αγοράν σε κατάστασην εμπορικού αποκλεισμού. Αν δεν έππεφτεν η Σοβιετική Ένωση, η Κούβα θα αποκτούσεν πυρινικό σταθμόν για να παράγει « φτηνόν » ηλεκτρισμόν τζ̆αι άφθονον, για τες ανάγκες των ανθρώπων. Στο επόμενον πενταετές πλάνον, ο κάθε Κουβανός θα αποκτούσεν αυτοκίνητον. Στην Κούβαν μέχρι τότες ήταν « ή ούλλοι, ή κανένας ». Μετά την εξαφάνισην του υπαρκτού σοσιαλισμού που την Ευρώπην, η Κούβα δεν είχεν άλλον σημαντικόν σύμμαχον τζ̆αι εμπορικόν εταίρον. Το πλοιον που έφταννεν κάθε μέρα που την Ρωσσίαν γεμάτον με πετρόλαον, έκοψεν το δρομολόγιον του για τες Αμερικές. Η Ρωσσία εγόραζεν πλέον ζάχαρην, ρούμι, πούρα τζ̆αι Νικέλλια που άλλες αγορές. 
Εμείναν ούλλα μισοδότζ̆ιν. Η οικοδόμιση του πυρινικού σταθμού εσταμάτησεν. Δέκα χρόνια επενδύσεις που την στέρησην προς άλλες ανάγκες επήαν χαμένες. 10 χρόνια μονοπωλιακή απορρόφηση του τσιμέντου για να κτιστεί ο σταθμός εχαθήκεν. Ο οχταπλής κατεύθυνσης αυτοκινητόδρομος που την Αβάνα στο Σαντιάγο έμεινεν να χάσκει, καρτερώντας έναν μελλοντικόν πενταετές πρόγραμμαν που θα μπορέσει να παράσχει στον Κουβάνον εργαζόμενον αυτοκίνητον. Όταν εφτάσαμεν με την μικρήν ομάδαν αλληλεγγύης αποτελούμενην που νεαρούς περιβαλλοντιστές μηχανικούς, ήβραμεν τον τέως διευθυντήν του πυρινικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στην θέσην του διευθυντή του προγράμματος εξοικονόμισης ενέργειας. Ήταν άλλες εποχές. Η δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή δεν είχεν αρκέψει ακόμα στην οικονομίαν τζ̆αι ήταν ακόμα στα σ̆ιέρκα των ακαδημαϊκών τζ̆αι της έρευνας. Η Κούβα έπρεπεν να ξεκινήσει την ενεργειακήν μετάβασην πριν την ώραν της από ανάγκην. Έτσι τζ̆αι αλλιώς όλα τα καλά πράματα τέκνα της ανάγκης είναι. Μέσα της δεκαετίας του 90.
Στην Κούβαν ούλλα εμείναν μισοδότζ̆ιν εκτός που τον σοσιαλισμόν. Διότι ο σοσιαλισμός είναι ζωή στην χώραν τούτην τζ̆αι δεν ησταματά με τες οικονομικές δυσκολίες όσες τζ̆αι νά ΄ναι. Οι δρόμοι της Αβάνας εγεμώσαν με 1 000 000 ποδήλατα που εδιένειμεν το κράτος προς τους εργαζόμενους. Εμφανίστην el camello, έναν Κουβανικής επινόησης λεωφορείον που μεταφέρει 300 ανθρώπους ταυτόχρονα, που δεν είναι τίποτε άλλον που μια απλή μετατροπήν που έκαμεν η μοναδική εταιρεία κατασκευής φορτηγών της χώρας, πιντώννοντας έναν ριμουλκόν με μιαν καρρότσαν, βάλλοντας τους μιαν καμπίναν σε φόρμαν καμήλας πουπάνω. Τα επισιτιστικά προβλήματα που εμφανιστήκαν στα πρώτα χρόνια της κατάρρευσης του εμπορικού εταίρου που τον οποίον ήταν εξαρτημένη η χώρα, ήδη είχαν λυθεί όταν εφτάσαμεν εμείς τζ̆εικάτω. Η Αβάνα εγίνην η πρώτη πόλη του κόσμου με αυτάρκειαν σε βιολογικής παραγωγής λαχανικά. Το κράτος εδιένειμεν δωρεάν θκυό πρωτεϊνικά γεύματα σε κάθε γέρον τζ̆αι σε κάθε μωρόν, τζ̆αι επί καθημερινής βάσης στα σχολεία γιαούρτι σόγιας.
Από ότι μας ελάλεν ο Χόρχε που μας επαρέλαβεν, όταν έπρεπεν να φτάσει στα φκιά του Φιδέλ το πρώτον κρούσμαν παιδικού υποσιτισμού, εβάλαν τον Ραούλ να του το πεί.Εφοηθήκαν ότι αυτόν που θα είχεν την ατυχίαν να κάμει έτσι ενημέρωσην θα τον έπερνεν τζ̆αι θα τον εσήκωννεν. Για τον Φιδέλ όμως, σε κρίσιμες στιγμές, ό σοσιαλισμός είναι ζήτημαν ορθολογισμού, όχι αισθημάτων. Εμάζεψεν ούλλους τους διατροφολόγους της χώρας, τους αγρονόμους, τους βιολόγους τους φυσικούς. Πως θα παράξουμεν κρέας με το λλίον πετρέλαιον που μπορούμεν να εισάξουμεν; Κανένας υπολογισμός δεν έφκαιννεν. Ακόμα τζ̆αι τα κοτόπουλλα, ακόμα τζ̆αι οι σ̆οίροι θέλουν μιαν φάουσαν ενέργειαν για να ανατραφούν. Το συνέδριον αποφάνθην ότι ο μόνος πόρος πρωτεΐνης που μπορεί η Κουβανική οικονομία να προμηθευτεί ή να απαράξει είναι η σόγια με ούλλα τα παράγωγα της. Έτσι εμφανιστήκαν τα 8 εργοστάσια παραγωγής ττοφού, γαλάτου τζ̆αι γιαουρτιού σόγιας. Μπορεί οι Κουβάνοι να μισούν το picadillo που είναι ένας κεϊμας με νεκατωμένον λλίον σ̆οιρινόν τζ̆αι πολλήν ττοφού, είναι όμως η κουβανική εφεύρεση που έσωσεν τον κόσμον που τον υποσιτισμόν τζ̆αι δεν εμφανίστην κανέναν μωρόν με σκεμπέν του υποσιτισμού όπως εν γεμάτη η πόλη του Μεξικού, του Καράκας, του Ρίο ή της Μπογκοτά. Τί να κάμουμεν το ejercito είπεν ο Φιδέλ στο υπουργικόν, όταν πεινούν μωρά; Ποιόν θα προστατεύσει; Στο σοσιαλισμόν ο στρατός εν αθρώπους που προστατεύκει, όι ιδιωτικά κεφάλαια. Έτσι εκόπην το κοντίλιν που τον στρατόν για να κτιστούν σε χρόνον ρεκόρ τα εργοστάσια παραγωγής φυτικής πρωτεΐνης.
Όταν εφτάσαμεν εμείς, η οικονομία ήταν επίσης σε transition. Όχι ιδιωτικοποιήσεις τζ̆αι τα άλλα που εδοκιμάσαν οι Κινέζοι τζ̆ιαι που αθθίζαν ήδη στην Ρωσσίαν, διώντας τον εθνικόν πλούτον στα σ̆ιέρκα μερικών ολιγαρχών, με τες ευλογίες του ΔΝΤ. Δεν εθεωρηθήκαν τούτα μέθοδος που μπορεί να απαντήσει στες ανάγκες των ανθρώπων της Κούβας. Οι νόμοι της αποτελεσματικής σοσιαλιστικής οικονομίας στες σύχρονες τζαινούρκες συνθήκες έπρεπεν να εφευρεθούν. Στον σοσιαλισμόν δεν λέμεν ανταγωνιστικής. Λέμεν αποτελεσματικής. Δεν γίνεται ας πούμεν να πληρώννει η εταιρεία ξενοδοχείων τον ηλεκτρισμόν στην ίδιαν τιμήν με μιαν μονογονικήν οικογένειαν. Μέχρι τότες ήταν η ίδια τιμή για ούλλους. Όταν εφτάσαμεν εμείς τζ̆εικάτω, τα ξενοδοχεία, τζ̆αι οι επιχειρήσεις έπρεπεν να πληρώννουν το ηλεκτρικόν ρεύμαν πιό ψηλά που την τιμήν κόστους, για να επωφελούνται τζ̆αι οι οικογένειες. Εξ ού τζ̆αι η σιττίνα τους να κάμουν οικονομίαν τζ̆αι φωνάξαν μας για τεχνικήν στήριξην. Όταν εκάμαμεν διάγνωσην το τετράστερον ξενοδοχείον που επιάσαμεν για case study τζ̆αι το τυπογραφείον της Γκράμμα, ήβραμεν ότι με την νέαν τιμολόγισην, με τα λεφτά που θα εξοινομούσαν που 60% μεώσην της σπατάλης ενέργειας θα μπορούσαν να πληρώσουν σε 3-4 χρόνια τες επενδύσεις τζ̆αι να μεν κλείσουν όπως τα εργοστάσια ζαχάρεως που δεν εγίνουνταν αποδοτικά με τίποτε.
Μιας τζ̆αι θα πάεις στην Αβάναν, να σου δώκω μιαν επιστολήν τζ̆αι έναν μικρόν πίνακαν να δώκεις της Αλεΐτας, είπεν μου ο φίλος μου ο Κιρλιτσ̆ιάς. Έδωκεν μου τζ̆αι διεύθυνσην τζ̆αι τηλέφωνον. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την συγκίνησην του Χόρχε που ήταν να δεί την Αλεΐταν που κοντά. Σε τούτην την χώραν, η κκελλέ τζ̆ιαι τα σ̆έρκα είναι καθαρά τζ̆αι υγειή. La cabeza et las manos... Τα άλλα ούλλα είναι ξημαρισμένα τζ̆αι άρρωστα, ελάλεν σαλαβατώντας για τα προβλήματα του σοσιαλισμού ο Χόρχε. Η ηγεσία είναι ανθρώποι έντιμοι, όπως τον εργάτην τον απλόν. Τα στελέχη, οι διευθυντές, όσοι κρατούν κλειθκι̮ά, είναι άχρηστοι, άρρωστοι της γραφειοκρατίας τζ̆αι εγωϊστές να σάσουν την πάνταν τους. Είναι αθρώποι σαν την Αλεΐταν που εσώσαν την σοσιαλιστικήν ιδέαν σε τούτην την χώραν. Τζ̆αι ευτυχώς έσ̆ει ακόμα πολλούς…
Όταν εφτάσαμεν στο σπίτιν της Αλεΐτας, εκαρτέραν μας με τζ̆είνον το κουβάνικον χαμόγελον πον γεμάτη η Αβάνα. Το σπίτιν ήταν λιτόν αλλά καλοσυσταρισμένον τζ̆αι περιποιημένον. Μόλις εμπήκαμεν μέσα, ένας τεράστιος πίνακας του Μιχάλη μες το σαλόνιν. Έπιασεν μας η γεναίκα μες τ΄αγκάλλια της όπως πιάννουν οι συντρόφοι. Είδα τ΄αμμάτιν του Χόρχε να γεμώννει.

- Τούτος εν ο πίνακας του Μιχάλη, ήταν η πρώτη της κουβέντα. Ήταν μια τόσον δά φωτογραφιούδα. Έπρεπεν να γινώ τόσων χρονών γεναίκα τζ̆αι να πάω στην Κύπρον, έναν χωρκόν, πως το λαλείται, orokli…
- Ορόκλεινη
- Oroklini. Που την ημέραν που πέθανεν mi papa, πρώτην φοράν ένοιωσα ξανά το χαμόγελον του τόσον ζωντανόν όσον το αθθυμούμαι στες παιδικές μου αναμνήσεις. Εγώ τον παπά μου αθθυμούμαι τον να γελά με ούλλους, να χωραττεύκει, να πειράζει τον κόσμον ούλλον. Τζ̆είνη η φωτογραφία που εκατάκλεισεν τον κόσμον, εν κομμένη που μιαν πιο μεγάλην που τον επιάσαν στην κηδείαν ενός συντρόφου του που έππεσεν στες μάχες. Τζ̆είνη η θλίψη, όταν εχάννετουν ένας σύντροφος, δεν του έσβηννεν το χαμόγελον που του εδίαν η ζωή τζ̆αι ο συνεχής αγώνας για τους ανθρώπους.
Δεν επρολάβαμεν να κάτσουμεν να μας φέρει τζ̆εραστικόν, τζ̆αι εκτύπησεν η πόρτα. Ήταν μια κοτζ̆ιακαρού. Εβασάνιζεν την ο πόνοτζ̆έφαλος. Άφηκεν μας τζ̆αι πήεν να την εξετάσει. Σε δέκα λεπτά εφκήκαν που την κάμαρη. Η κοτζ̆ιακαρού εγελάστην να κάμει πους εν να πληρώσει.
- Εμέναν γιαγιά πληρώννει με το κράτος. Την δουλειάν μου κάμνω.
- Μα τωρά δεν είναι εργάσιμη ώρα.
- Ο κόσμος δεν αρρωστά μόνον σε εργάσιμες ώρες. Το κράτος πληρώννει μας αρκετά για την δουλειάν που κάμνουμεν σε σχέσην με τον άλλον κόσμον. Να πάεις στην δουλειά σου τζ̆αι να κάμεις όπως σου είπα.
Ήταν ένας απλός πονοτζ̆έφαλος. Παλιά είπεν μας, με το παραμικρόν, φούρτου ασπιρίνες τζ̆αι παρασεταμόλες. Μετά το periodo especial, ούλλοι οι γιατροί επεράσαν που ταχύρυθμον για φυτοθεραπειαν. Για απλά περιστατικά, ο γιατρός τζ̆αι η παρασεταμόλη εν μες τους κήπους μας, μες τα χωράφκια, μες τα πάρκα. Γιατί πρέπει να εισάγουμεν τόσην ακρίφκειαν την χημείαν τζ̆αι να φορτώννουμεν χωρίς λόγον τον κόσμον που την στιγμήν που μπόρουμεν να καταπραϋνουμεν έναν πονοτζ̆ιέφαλον με φυσικά μέσα; Παλιά ήμαστιν κολότζ̆ια, τίποτε δεν εξέραμεν που απλήν ιατρικήν.
Αρώτησα την αν επήεν σε πολλές χώρες.
- Οούφ. Ούλλος ο κόσμος θέλει την κόρην του Τσε στες εκδηλώσεις. Αφήννουμεν τα θέρη μας τζ̆αι ξηκανναουρίζουμεν, αστειεύτην με μιαν ανάλογην κουβανικήν έκφρασην. Μετά εδιόρθωσεν. Είναι τζ̆αι η πολιτική δουλειά το ίδιον σημαντική με το να γιανίσκεις τον κόσμον.
- Ella es la conciencia moral de la révolucion είπεν μου κρυφά ο Χόρχε μόλις επήεν μέσα να μας φέρει jugo de naranja.
Δεν ξέρω αν είναι βάρος ή πρόκληση να είναι έναν άτομον "η ηθική συνείδηση μιας επανάστασης". Πάντως σε συνθήκες σοσιαλισμού δεν φαίνεται να μετατρέπεται σε ναρκισσισμόν που καταστρέφει τον άνθρωπον.
Τζ̆ερνώντας τον χυμόν του πορτοκαλιού, άρκεψεν να μας διηγήται το πιο αξιοσημείωτον της ταξίδιν.
- Επήα πολλά ταξίθκια αλληλεγγύης σαν γιατρός. Όπου έσ̆ει σεισμόν, πλημμύρες, πολέμους, η Κούβα πέμπει γιατρούς, άρα ευκαιρίες έχει πολλές να ταξιδέψεις τζ̆αι να γνωρίσεις τον κόσμον πέρα που τες κοσμοπολίτικες εκδηλώσεις, τζ̆αι τους επισήμους. Η πιό δυνατή εμπειρία που είχα ήταν στην Αγγόλαν που έκατσα τρία χρόνια σε έναν χωρκόν όπου ο υποσιτισμός εθέριζεν. Πέραν που την καθημερινότηταν του γιατρού σε έτσι συνθήκες, έμεινεν εις τον νουν μου η απάθεια του πολιτικά αμόρφωτου ανθρώπου μπροστά στην μοίρα του, ακόμα τζ̆αι μπροστά στον θάνατον. Ενόμιζα ότι εξηγάς του άλλου τζ̆αι καταλάβει. Οι δυσκολίες εν πιο σύνθετες τζ̆αι η πραγματικότητα αντιστέκεται σε τζ̆είνα που θωρείς εσύ που μιαν χώραν που σε μορφώννει που τα παιδικά σου χρόνια. Έτυχεν μου να δέρω μιαν νοσοκόμα. Ήταν η μόνη φορά που έδερα πλάσμαν. Είμουν 25 ώρες όξυπνη τζ̆αι δεν άντεχα άλλον. Είχαμεν έναν μωρόν με υποσιτισμόν. Εβάλλαμεν ορρούς, είχαμεν το στην αυτοσχέδιαν εντατικήν που μας επιτρέπαν τα μέσα. Είπα της Αγγολέζας νοσοκόμας άμαν αλλάξει η κατάσταση, το παραμικρόν πρόβλημαν να με ξυπνήσει. Όταν εξύπνησα, ήβρα το μωρόν πεθαμμένον. Όταν αρώτησα γιατί δεν με ξύπνησεν, είπεν μου ότι εν ετόλμησεν να με ενοχλήσει που ήμουν τόσον κουρασμένη. Έπιασα την που τα μαλιά τζ̆αι της έδωσα τόσον ξύλον… Πως μπορεί να μιλά έτσι για την ζωήν ενός ανθρώπου; Πόσην δουλειάν έχει η κοινωνία να μορφώσει τζ̆αι να ανατρέψει έτσι καθυστέρησην. Δεν ηξέρω αν το ξύλον που έφαεν της έδωκεν να καταλάβει. Το μωρόν θα μπορούσεν να σωθεί.
Εμιλήσαμεν για την πολιτικήν κατάστασην στην Κούβαν. Είπεν μας για τες δυσκολίες των πρώτων χρόνων της κρίσης. Για τα αποτελέσματα που αρκέψαν να έρκουνται. Για τες δυσκολίες που φέρνει το άννοιγμαν στον τουρισμόν. Για τον συνεχήν αγώναν να φέρνεις τους ανθρώπους σε μιαν ηθικήν που έχει κέντρον τον άνθρωπον πριν που τα χρήματα. Για το πόσον είναι δύσκολον να μορφώννεις τους ανθρώπους να είναι τίμιοι τζ̆αι να θωρούν τον άλλον όπως θωρούν τον εαυτόν τους.
Είπεν μου να δώκω σ̆ιερετίσματα τζ̆αι του Μιχάλη. Τζ̆αι αν τύχει να ξαράρτει θα πάει σίουρα να τον δεί. Είπεν μου πόσον την εκπληττει η ανθρωπιά. Η σοσιαλιστική συντροφικότητα. Να είσαι τόσες σ̆σ̆ιλιάες μίλια μακρυά τζ̆αι να εν οι καρκιές των ανθρώπων τόσον κοντά.
Τελικά θα έρτει στην Κύπρον τζ̆αι δεν θα δει τον Μιχάλην μας. Θα δεί τζ̆αι θα εγκαινιάσει όμως τζ̆είνα που άφηκεν ο Μιχάλης πας τον κανναβάτσον, πας το χαρτίν, πας τα ξύλα.
Disease and ignorance, τα σ̆ειρόττερα κακά, είπεν μου ο Μιχάλης όταν του εδιηγήθηκα τες ιστορίες της Αλεΐτα. Disease and Ignorance, τα σ̆ειρόττερα κακά, είπεν μου ξανά, όταν ο καρκίνος δεν του άφηκεν σχεδόν τίποτε, τζ̆αι παρόλον, εζήτησεν να τον πάρουμεν κωλοσυρτόν στο προεδρικόν τον Ιούλιον του 2011 όταν οι φασίστες αγανακτισμένοι εσύρναν πέτρες να ρίξουν τον Δημήτρην. Να της το πείτε τούτον της Αλεΐτα πον ναρτει να εγκαινιάσει την έκθεσην του Μιχάλη. Θα της αθθυμήσει σίουρα την Φρύνταν, που επίσης άφηκεν μιαν τελευταίαν φωτογραφίαν λλίες μέρες πριν το τέλος στην διαδήλωσην στο Μεξικόν που εζήταν ειρήνην για την Γουατεμάλαν το 1954.Aleida Guevara: la medicina no puede ser un negocio, porque la vida de un ser humano no tiene precio. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: