Σάββατο 15 Ιουλίου 2017

Ιστορίες της ΑρνάκαςΦέτη έπιαν με έναν παράξενον μεράκκιν για μιαν νέαν εκπαίδευσην, η οποία θέλει πολλήν θκιάβασμαν να περάσεις τες εξετάσεις. Λλίες μέρες οφ που την δουλειάν, ήρτα στον τζ̆αιρον τον θερμόν τζ̆αι πάω στην παραλίαν τζ̆αι κάθουμαι πουκάτω που μιαν ομπρέλλαν πας σε έναν μαξιλαρούιν της ενοικίασης, με τον ήχον του τζ̆υμμάτου να με απομονώννει τζ̆αι να με βοηθά να συγγεντρώννουμαι να μελετώ με τες ώρες.

Σήμμερα εγίνην το ίδιον γεγονός που με εσσύχχισεν προ δεκαετίας τζ̆αι ήταν η αιτία να φκεί το Καβενούιν της Αρνάκας. Τότες ήταν με μιαν ανοστόκορμην πεηντάραν που έκοφκεν εισητήρια στο Κάβερνορς, φέτη με έναν μιτσιήν δεκαπεντάρην σε άλλην παραλίαν.

- Μιαν ομπρέλλαν τζ̆αι θκυ̮ο κρεβατούθκια;
- Όι, έναν κρεβατούιν, είμαι μόνος μου.
- Πέντε ευρώ.

Διώ του τα πέντε ευρώ, έδωκεν μου μιαν αποδειξούαν, όστι να φκάλω το γυαλιά μου να θκιαβάσω τί έγραφεν πάνω, έκαμεν να κάμει τζ̆ει. Τότες με την Αρνάκαν (που σημαίνει ψευτοπαραποθκιά στα γαλλικά) δεν εφόρουν ακόμα γυαλλιά της στραβάρας.
- Έλα δα τζ̆αι έσ̆ει πρόβλημαν. Θκυ̮όμισι ευρώ λαλεί πας την κολλούν. 
- Α συγνώμην, λαλεί μου ο μιτσής, εξίχασα να κόψω θκῠό.
Εγυρίσαν τα σκουφκιά μου όπως τότες που την Αρνάκαν.
- Εξήχασες οξά ήταν να βάλεις πούγκαν τα θκιόμισι ευρώ;
- Όι όι, εσυχχίστηκα τζ̆αι έκαμα λάθος.


Τζ̆είνην την ώραν είδα μες τ΄αμμάτιν του μιτσή κάτι ύποπτον τζ̆αι γύρισεν αλλό έναν γυρόν η κκελλέ μου.
- Εν κανεί που μάσ̆εσαι να κλέψεις τον μάστρον σου, τωρά μάσ̆εσαι να με περιπαίξεις τζ̆αι μέναν; Άμαν έμαθες την κλεψιάν δεκαπέντε χρονόν άθρωπος, τί αθρωπος εν να γινείς εσύ;
- Μα εσσυχχίστικα τζ̆αι έκαμα λάθος. Έν ήταν κλεψιά.
- Μακάρι να εν όπως τα λαλείς, διότι εν καλλύττερα για την κοινωνίαν να φκάλει έναν ηλήθιον πον ανίκανος να κόψει μιαν απόδειξην παρά να φκάλει έναν κλέφτην.
- Ρέ φίλε να σου εξηγήσω.
- Εν είμαι φίλος σου. Πρώτον είσαι κλέφτης, τζ̆αι δεύτερον εν θωρείς που η ηλικία μου κάμνει πέντε φορές την δικήν σου;
- Θείε, να σου εξηγήσω.
- Θείε; Αν ήμουν θκει̮ος σου ήσιαν να σου σφιρίσω έναν ζιζιρόπατσον να μάθεις να μεν είσαι παλιόπαιδον. Κύριε να μου λαλείς τζ̆αι να μου μιλάτε τζ̆αι στον πλυθηντικόν.
Επήεν να πει κύριε, αλλά επνίην η φωνή του. Άτε. λαλεί τζ̆αι εσηκώθην τζ̆ι έφυεν.

Εσσύχχισεν με ο μπαστάρτος τζ̆ι εγύριζεν η Αρνάκα μες τον νουν μου τζ̆αι δεν εμπόρηα να συγκεντρωθώ πας την δουλειάν μου. Επήα μες την θάλασσαν να πλύννω τα τοξικά συναισθήματα τζ̆αι την απογοήτευσην να θωρώ έναν παιδίν σαν το κρυόν νερόν να γίνεται τζ̆ιόλας σαν την κοινωνίαν του. Εσκέφτουμουν ότι τούτος θα πα να σπουδάσει την κλεψιάν πον να μεγαλώσει να την κάμνει νόμιμα έτσι που άρκεψεν. Επέρασεν η μέρα τζ̆ι εδειλίνωσην τζ̆αι δεν εμπόρηεν να γαληνέψει η ψυσιή μου.

- Ελάτε δά τζ̆αι θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εφώναξα του

Ήρτεν σαν τον σ̆σ̆ύλλον που του εκάμαν πουλάσ̆καν.

- Επειδή μπορεί να εθύμωσα πολλά τζ̆αι σε αδίκησα που τον θυμόν μου, τζ̆αι επειδή θεωρώ μεγαλλύττερην αδικίαν να κατηγορήσεις έναν αθώον που την κλεψ̆ιάν την ίδιαν, θέλω να μου εξηγήσεις πως σε ελέγχει ο μάστρος σου τζ̆αι να μου πεις τζ̆είνον που έθελες να μου πεις τωροπίς πριν να σηκωστείς να φύεις.
- Άκου κύριε. Συγνώμιν. ακούστεμε. 
- Α, έτσι.
- Τα χαρτούθκια διούμεν τα του πελάτη για τον τύπον. Για να νοιώθει ότι δεν θα ξαναέρτουμεν να του ζητήσουμεν να ξαναπληρώσει, οπότε δεν διούμεν τζ̆αι πολλήν σημμασίαν. Εμέναν ο μάστρος μου βάλλει με τζ̆αι γράφω πας τούτον τον χάρτην πόσα κρεβατούθκια τζ̆αι πόσες ομπρέλλες νοικιάζω, τί ώραν έρκουνται τζ̆αι τί ώραν φεύκουν τζ̆αι εν βάσει τούτου που του διώ τα λεφτά. Δεν μπορώ να κάμω ψέμαν, διότι έρκεται τζ̆αι ελέγχει αν τα γράφω πας τον χάρτην. 

Έδειξεν μου τον χάρτην τζ̆αι όντος έγραφεν έναν κρεβατούιν συν μίαν ομπρέλλαν που η ώρα 10.

- Ναι αλλά πάνω στο χαρτούιν, γράφει πάνω ΦΠΑ νούμερον χι. Άρα μπορεί να μεν με κλέφτεις εσύ εμέναν, κλέφτει ο μάστρος σου το κράτος. Ποιός σε σπουδάζει εσέναν; Εν ο μάστρος σου που σε σπουδάζει;
- Όι ο παπάς μου, τζ̆αι δουλεύκω τα καλοτζ̆αίρκα τζ̆αι βοηθώ όσον ημπόρω.
- Μπράβο σας που είσαστιν μαθητής τζ̆αι δουλεύκετε, αλλά τους καθηγητές σας εν το κράτος που τους πληρώννει τζ̆αι όι ο παπάς σας. Εντάξει ο παπάς σας πληρώννει φόρους αν πληρώννει, αλλά δεν κανούν, τζ̆αι το κράτος πιάννει τζ̆αι που το ΦΠΑ τζ̆αι για τους μισθούς των δασκάλων σας, τζ̆αι για να χτίσει τα σχολεία να σας μορφώσει. Εγώ όπως δεν δέχουμαι να κλέψετε εσείς θκυόμισι ευρώ τζ̆αι να τα βάλετε πούγκαν παρά να πιάσετε τον μισθόν σας τζ̆αι να κάμετε την δουλειάν σας σαν τίμιος εργαζόμενος, δεν δέχουμαι ούτε ο μάστρος σας που τα θκυόμισι ευρώ να κλέψει μισόν που το κράτος μη κόφκοντας μου πιλιεττούιν.

Έσ̆σ̆υψεν κάτω τζ̆ι εθώρεν τον άμμον.

- Αν εν αλήθκει̮α που μου λαλείτε τζ̆αι αδίκησα σας φκάλλοντας σας κλέφτην εσάς προσωπικά ζητώ σας συγνώμην για τούτον, αλλά με το να μεν κόφκετε πιλιεττούθκια συνηγορήτε σε μιαν κλεψιάν που κάμνει ο μάστρος σας.

Επογιαλώσαν τα μμάθκια του μιτσή, τζ̆ι εκοίταζεν με πάλε μες τα μμάθκια σαν τον παλαβό.

Έδωκεν μου το σ̆έριν του να του κάμω ττόκκαν. Ομολογώ ότι τούτην την τελευταίαν φάσην δεν την εκατάλαβα. Ευχαριστούσεν με που δεν τον αδίκησα τζ̆αι ονόμασα τον πραγματικόν κλέφτην, ευχαριστούσεν με που έπαιζα τον αφελή δάσκαλο τζ̆αι δεν θα τον εκάρφωννα στον μάστρον του δεν ηξέρω, τζ̆αι ούτε θέλω να μάθω, τζ̆αι γι αυτόν έκοψα το ως τζ̆ει̮αχαμαί.

Έμεινα με μιαν πίκραν, πως έναν σύστημαν τρώει έτσι τα παιθκι̮ά του κόσμου τζ̆αι κάμνει τα μέρος του πριν να τζ̆ιαννατίσουν πιλέ.

Αν κάποιος εν τζ̆αινούρκος περαστικός τζ̆αι δεν έτυχεν να θκιαβάσει το Καβενούιν της Αρνάκας, ήταν που τες ιστορίες που εδιασκέδασα πολλά να γράψω, προσπαθώντας να εξημερώσω κάτι καλικάντζ̆ιαρους.

3 σχόλια:

stelios papalangi είπε...

Το εσκεφτομουν προχτές με το τόση διαφθορά που επικρατεί στις συναλλαγές μεταξύ του ιδιωτικού τομέα (ο οποίος είναι εξίσου διεφθαρμένος με το δημόσιο)
Ο Μίτσης δεν είναι απαραίτητα ηθικός ´αλλα τον αναγκάζει η τάξη του να είναι.
Η τάξη του Μίτση ελέγχεται εν η άλλη που εν ανεξέλεγκτη

Όπως έλα λεν τζαι ο σταθης
Υπάρχει καλός και κακός εργάτης όπως υπάρχει και καλός και κακός εργοδότης
Δεν υπάρχει όμως κακή εργατική τάξη

Aceras Anthropophorum είπε...

Δεν υπάρχει κακή εργατική τάξη. Ποιός εν ο Στάθης;

Παύλος είπε...

Που την άλλην όμως τα λεφτά του ΦΠΑ εννα πλερωσουν τζιαι καποιου γλειφτη την τέταρτη συνταξην, να γορασουν όπλα, να γορασουν αχρειαστα πραματα για να δοθούν μιζες ή οτιδήποτε άλλο εχτος που το μισθον του δασκάλου. Ο οποίος δάσκαλος δεν ελέγχεται αποτελεσματικά για την δουλειά που καμνει τζιαι ούτε δέχεται να ελεχτει.
Τα λεφτά που εννα γλυτώσει ο μαστρος που το ΦΠΑ μπορεί να τα χρειάζεται που τα αληθκεια για την οικογένειά του που θωρει τα εισοδήματα της να πέφτουν που το 08 τζιαι δα ενω το κράτος συνέχεια ζητά παραπάνω τζιαι δια λλιοττερα.