Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012

Ιστορίες της κρίσης


Η ελευθερία μεταξύν ανίσων εν σκλαφκιά για των αδύνατων.
Σε περίοδον οικονομικής ανάπτυξης, τα παπαγαλούθκια της συντήρησης τζιαι της τάξης που προστατεύκει το μάλιν τζιαι την εξουσίαν των πλουτοκρατών κάμνουν μας τα φράππες για την ιερότηταν της ελευθερίας, για το πόσον προάγει τον άνθρωπον τζιαι τον πολιτισμόν του, για να καταλήξουν στο θεσφάτον ότι η ελεύθερη αγορά είναι ο μόνος μηχανισμός που δημιουργεί κοινωνικήν ευημερίαν τζιαι πρόοδον. Θέλουν να μικρύνει το κράτος τζιαι να μείνει τσας όσον ηχρειάζεται για να προστετεύκει την τάξην που τους επιτρέπει να θυσαυρίζουν νόμιμα. Αστυνομία, δικαστήρια, στρατός, άτε - άτε τζιαι κανένας μηχανισμός δράσης σε περίπτωσην θεομηνίας. Τα άλλα να δωθούν σε ιδιώτες. Τζιαι τα πάντα θα τα κανονίζει το αόρατον σιέριν της ελεύθερης αγοράς που εξισορροπεί τα σσυφφέροντα σε έναν ιδυλλιακόν κοινωνικοοικονομικόν παράδεισον όπου η προσφορά έρκεται να ζυάσει με την ζήτησην τζιαι όπου ο ανταγωνισμός δεν είναι κατάρα που σκοτώννει αθρώπους, ψυσιές, κοινωνικούς ιστούς, αλλά ευλογία που κουντά τον κόσμον ομπρός να γινεί καλλύττερος. 
Δεν θα επεκταθώ για την υποκρισίαν τούτου του ιδεολογήματος που προβάλλουν τα κλεφτρόνια που τρων τον κόπον των εργαζομένων μούχτιν τζιαι λεηλατούν τον δημόσιον πλούτον. Ούτε με τες ιδεοληψίες των πιστών ιεραποστόλων τους θα ασχοληθώ (είδετε είνταλοϊς εδανείστικα τες αγαπημένες τους ορογογίες α!!). Έκαμεν μιαν ωραίαν ανάρτησην ένας που τους κυπραίους μπλόγκερς που αγαπώ, ο Αντώνης ο επιάμεν πάτον, τζιαι έκατσεν τζιαι ακριβώς πουκάτω στον συναρθροιστήν των κυπριακών μπλόγκς ανάρτηση άλλου συμπαθούς μου μπλόγκερ, του ΠαςΑνάΚατα, που προβάλλει τες λύσεις του αριστερού μετώπου της Γαλλίας (στα γαλλικά) κόντρα στην παλαιοφιλελεύθερην υστερίαν (εννοώ τζιείνον που ονομάσαν κρίσην που δεν εν τίποτε άλλον που το πρόγραμμαν που έφκαλεν το χρηματηστιριακόν κεφάλαιον για να κάμει μιαν νέαν επιδρομήν τζιαι να αρπάξει ότι του περνά, να συσσωρεύσει παραπάνω, αδιαφορώντας αν θα διαλύσει ότι έμεινεν που τα καλά που έχτισεν τα τελευταία 20-30 χρόνια η Ευρώπη, αδιαφορώντας για την δυστυχίαν τζιαι τον πόνον που σπέρνει στες κατώτερες τζιαι στες μεσαίες τάξεις). 
Η ελευθερία μεταξύν του ισχυρού τζιαι του αδυνάμου δεν είναι ελευθερία. Είναι νομιμοποίηση της υποταγής του αδύνατου από τον αδύνατον χωρίς όρους τζιαι χωρίς δυνατότηταν για βοήθειαν από τρίτον ή που θεσμούς. Δέτε πως η ελευθερία του να καθορίζει ο κάθε τοκογλύφος ότι επιτόκιον του δόξει εγονάτισεν την Ελλάδαν τζιαι τους εργαζόμενους της, πως εξήλωσεν τον κοινωνικόν ιστόν, πως έριξεν στην δυστυχίαν εκατοντάες σσιλιάες πλάσματα της φτωχολογιάς. Δέτε πως ελεύθερα η πλουτοκρατία της χώρας έφκαλεν στην Ελβετίαν ποσά περίπου όσα εν το δημόσιον χρέος, ποσά που αν οι κατόχοι τους είχαν ίχνος κοινωνικής συνείδησης πέρα που την πίστην στο αρφάλιν τους τζιαι το ατομικόν τους θυσαύρισμαν, θα εμπορούσαν να δανείσουν στο «έθνος» τους για να σώσουν την «πατρίδαν». Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια: λουβάνες για ελληνοθρόδοξους αφελείς. Έτους τζιειαμαί τους καλύτερους των. Το κωμικόν της τραγωδίας είναι ότι εν με νόμον που επιβάλαν οι  φιλελεύθεροι τραπεζίτες την μείωσην στον κατώτατον μισθόν στην αγοράν εργασίας. 
Ποττέ πριν εν είσιεν τόσον πλούτον στην Ευρώπην, στην Ελλάδαν ή στην Κύπρον. Στα σιέρκα όμως ποιού; Δεν δικαιολογείται κοπέλλια η δυστυχία που δημιουργεί ο ανταγωνισμός ποιός θα τον πουντζιάσει. Ο πλούτος είναι το μέσον για να περνά ο κόσμος καλά, όχι για να τον συσσωρεύκει για να αποκτά εξουσίαν ο κάθε ανώμαλος που θέλει τον κόσμον ούλλον δικόν του.
Τούτον που με φοβίζει δεν είναι η επιδρομή της πλουτοκρατίας να πουντζιάσει ότι φτάσει παραπάνω. Σιγά τα ωά. Με η πρώτη ένει με η τελευταία. Τζιείνον που με φοβίζει είναι ότι εμάθαν με ότι τες πολιτικές εξελίξεις που θα επέλθουν θκιαβάζεις τες μες σε τζιείνον που παράγει η κουλτούρα, όι τζιείνον που συμβαίνει στην πολιτική. 
Αν δούμεν τι παράγει σήμερα ο πολιτισμός, επαττήσαμεν που σιέριν. Επιάμεν πάτον αλλά τρύπαν δεν έσιει  που λαλεί ο Αντώνης.

Για να αντιμετωπίσουν την κρίσην η κυβέρνηση θέλει να κάμει καζίνα τζιαι η ΟΕΒ να απελευθερώσει τα ωράρια των καταστημάτων.

Τζιαι  να θκιαβάζεις τον όχλον που απόχτησεν τζιαι γλώσσαν πουκάτω που άρθρα των ψηφιακών φυλλάδων να εγγρίνει τζιαι να επευφημά τες σιειρόττερες πράξεις της αριστερής μας κυβέρνησης (τες μόνες πράξεις που ο πολιτισμός του του επιτρέπει να εγγρίνει μέχρι σήμερα). Τζιαι να θκιαβάζεις τον αμόρφωτον οχλον από εγωπαθείς ψουμνομανείς που πέρα που το αρφάλιν της σκεμπές του δεν ημπόρει να δει, να σιαίρεται που εν να μπόρει να ψουμνίζει ότι ώραν θέλει. Τζιαι ας έσιει σσιλιάες οικογένειες πον να ξηλώσουν τον ρυθμόν της ζωής τους για να τους εξυπηρετήσουν. Τζιαι ας έσιει σσιλιάες κόσμον που ήδη δουλέφκουν σαν τους γάρους στο εμπόριον τζιαι πιάννουν ψίχουλλα, τζιαι πον να τους ζητήσουν να δουλέφκουν παραπάνω για να πιάννουν τα ίδια ψίχουλλα.

Στο καντόνιν της Γενεύης που η ελεύθερη αγορά μπορεί τουλάχιστον να έβρει αντιμέτωπην την λαϊκήν αντίδρασην μέσω των λαϊκών πρωτοβουλιών τζιαι των δημοψηφισμάτων (ο σκλάβος των τραπεζών δακάτω έσιει παρηορκάν), τα συνδικάτα των εργαζομένων εμπορίου πριν δύο χρόνια εμαζέψαν υπογραφές τζιαι ακυρώσαν τον νόμον που εμάσιετουν να περάσει η δεξιά κυβέρνηση για ελευθερωποίησην των ωραρίων. Η κοινωνική αλληλεγγύη υπερίσχυσεν της ατομικής βουλημίας για ψούμνισμαν τζιαι πέραν του 60% υποστήριξεν τους εργαζομένους. Ας κάμουν δημοψήφισμαν τζιαι στην Κύπρον. Είμαι σίουρος ότι η ΟΕΒ θα νικήσει. Όπως ενίκησεν όταν το ΑΚΕΛ δεν εξόρτωσεν να περάσει πιλέ μισόν τοις εκατόν φορολογίαν του πλούτου.
Αφούς ο Γριστόφκιας δεν μπορεί να περάσει πκιον νόμον που την δεξιάν βουλήν, ας προτείνει σε δημοψήφισμαν αυτόν που η ίδια η Ευρωπαϊκή ένωση θέλει να μας επιβάλει. Όι μισόν τοις εκατόν πας τα κέρδη. Να περάσει ο φόρος πας τα κέρδη στα 17% όπως εν το κατώτατον όριον της ΕΕ τζιαι να φορολογηθεί η ακίνητη περιουσία 1% άμαν εν πέραν του εκατομυρίου. Ή ακόμα να το κάμουμεν αλλιώς. Να εν ο ίδιος με τον ΦΠΑ. Τζιαι μεν πει κανέναν παπαγαλάκιν ότι εν να φύουν οι Ρώσσοι. Μπορούν κάλλιστα να εξαιρέσουν τες ξένες επιχειρήσεις. Τζιαι ας καλέσει η αριστερά πάλε ούλλους τους αριστερούς καλλιτέχνες να υποστηρίξουν τον νόμον στο δημοψήφισμαν. Άμαν δεν έβρεις σοσιαλδημοκράτες τζιαι κεντρώους για να περάσεις τα αυτονόητα, απευθύνεσαι στον λαόν. Έτσι κερδίζεις την πολιτικήν στήριξην που χρειάζεσαι τζιαι δεν έχεις. Όχι να είσαι Όμηρος του κάθε Καρο-γκιώζη, όμηρος τζιαι τζιείνος του κάθε Λεβέντη της πορδής.
Η Αριστερά δεν απαντά με άμυναν τζιαι αντίστασην προς την φιλελεύθερην υστερίαν. Απαντά με επίθεσην τζιαι προτάσεις, ιδίως άμαν διαχειρίζεται την εξουσίαν. Η κρίση δεν αντιμετωπίζεται με καζίνα. Το κράτος προνοίας που δεν υπάρχει στην Κύπρον δεν κτίζεται με βίαιες περικοπές τζιαι με επιδρομήν στους μισθούς αλλά με σοβαρήν φορολογίαν του πλούτου τζιαι πιο δίκαιαν αναδιανομήν. Αρκετά εφάασιν ως τωρά. Τζιαι με πολιτιστικήν επίθεσην  αντιμετωπίζεται για να εν ο κόσμος ο νέος πον να φκεί που την κρίσην πιο όμορφος που τον παλιόν που εν άσσιημος, αδηφάγος, αχόρταος, κουνόσσιηλλος, εγωιστής, αρφαλοκεντρικός, αμόρφωτος, ππαραόπιστος, σπάταλος, ξημαρισμένος, παραγωγός ρύπανσης, καταστροφέας της φύσης, άπληστος, εγωιστής, διεφυαρμένος, διχτυομένος με τους πατρόνους του ρουσφεθκιού.

Όχι στα καζίνα. Όχι στην απορύθμησην των ωραρίων των μαχαζιών. 17% φόρο στα κέρδη τζιαι 1στα σσίλλια φόρον στα ακίνητα πέραν του εκατομυρίου.
Ο παλαιοφιλελευθερισμός τζιαι η πολιτιστική παρακμή αν δεν φάν μικρές ήττες δεν θα φαν ποττέ μεγάλην.

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αυτό το "όχι στα καζίνο" δεν είναι πολύ ανειλικρινές; Ο τόπος είναι γεμάτος καζίνο, κάθε γειτονιά έχει 2-3 που λειτουργούν παράνομα με ό,τι αυτό συνεπάγεται (όχι μόνο απώλεια φόρων, αλλά κυρίως ανεξέλεγκτη δράση της μαφίας), σκεφτήκαμε ποτέ τις συνέπειες τούτου;

Aceras Anthropophorum είπε...

Τζιαι ποιόν εν το πρόβλημαν να κλείσουν τα μπούκικα; Παρά να καταστραφούν οι οικογένειες των μίζερων αθρώπων που εν εξαρτημένοι τζιαι παίζουν ας καταστραφούν οι οικογένειες τζιείνων που τα συντηρούν. Να μείνει τζιαι ο Φανιέρος που πάει τζιαι εισπράσσει άνεργος αφούν δεν ηβρίσκουν θύμαν του που δεν φοάται να πάει να μαρτυρίσει. Έτην υποκρισίαν που είναι/ Γιατί η βουλή καθυστερεί τους νόμους που θα μπορούσαν να βάλουν λουκέτο στα κουμαρτζίδικα; Το ότι χάννει το κράτος φόρους εν γελείον. Ας τολμήσει να φορολογήσει τον πλούτον. Να φορολογήσει τους δικηγόρους τζιαι τους γιατρούς. Τα μεγάλα αυτοκίνητα, την ρύπανσην τζιαι να απαγορεύσει το κουμάριν, όι να το προωθεί για να το φορολογεί. Τζιαι όποιος θέλει να πάει να καταστραφεί στα κατεχόμενα, στ΄ανάθθεμαν τζιαι ποτζιείθθε.

stelios papalangi είπε...

εν ωραία η ιδέα για τη φορολογία των κερδών... Οι σύντροφοι επροτείναν να αυξηθεί 1% (τζαι αν θυμούμαι καλά ως "εκτατη εισφορα") αλλά εξέραν σίουρα ότι εν θα επαίρναν. Ταυτόχρονα επίσημα η κυβέρνηση αντιτίθεται στη προταση της μερκελ για κοινή ευρωπαική φορολογία (κάτι που είναι παρεπιπτώντος και πρόταση της αριστεράς στο ευρωπαικό κοινοβούλιο).


Δεν ξέρω κατά πόσο τούτο που λέεις είναι εφικτό
"Τζιαι μεν πει κανέναν παπαγαλάκιν ότι εν να φύουν οι Ρώσσοι. Μπορούν κάλλιστα να εξαιρέσουν τες ξένες επιχειρήσεις"

δεν ξέρω καν αν οι εταιρίες τούτες "εν ξένες". Απότι καταλάβω εν κυπριακές.


Για να το πάρεις στα 17%, πρέπει να είσαι έτοιμος όχι μόνο να τα βάλεις με τη δεξιά και όλο το σύστημα (των αριστεροδεξιοκεντρωών) λογιστών, δικηγόρων, τραπεζών.... αλλά να είσαι και έτοιμος να προτείνεις μια άλλη μορφή οικονομίας. Γιατί τωρά τούτο κάμνουμε... Φορολογικός παράδεισος και ξέπλυμα.

Aceras Anthropophorum είπε...

οι σύντροφοι επιστεύκαν ότι η Εδέκ είχεν μιαν τσίππαν σοσιαλδημοκρατικής συνείδησης τζιαι ότι το Δήκο σαν συνκυβερνήτης θα εβοήθαν την κυβέρνησην να κάμει μιαν κάπως σοσιαλδημοκρατικήν οικονομικήν πολιτικήν. Έτα τζιειαμαί. Τούτα τα κόμματα είναι κηφήνες που μόνον θέσεις θέλουν τζιαι να σάζουν τους δικούς τους. Ούτε ιερόν έχουν, ούτε όσιον. Είναι ο καρκίνος του κυπριακού πολιτικού συστήματος τζιαι έσιει εγκέφαλον την εκκλησίαν. Αν δεις γυρόν σου πόσες κορούες φορούν σταυρούιν θα δεις ότι δεν είναι αύριον που θα μπούν στο περιθώριον για να έχουμεν έναν κανονικόν πολιτικόν σύστημαν με δεξιαν τζιαι αριστεράν μέ ή χωρίς κάποιαν απόχρωσην πιο κεντροαριστερά η πιο κεντροδεξιά.

από ότι άκουσα μέσες άκρες (δεν έχω σίουρα στοιχεία ή νομικήν βάσην) υπάρχει τρόπος όπως κάμνουν με την άμυνα. Υπάρχει ο θεσμός της ofshore company ακόμα αν δεν απατώμαι. Πάντως όταν επροσπαθούσαν να περάσουν το μέτρον (το μετρούδιν) οι αριστεροί ελαλούσαν ότι γίνεται να φορολογηθούν μόνον οι κυπριακές επιχειρήσεις.

Το τελευταίον που λαλείς εν η ουσία της πρότασης. Η αριστερά με 30% συν πλυν κάτι τρίχες δεν μπορεί να συσγκρουστεί μόνη της με τούτην την κάσταν που αναφέρεις. Θα την φαν Μαρίν. Για αυτόν εμίλησα για δημοψήφισμαν, για να τους φέρεις τζιείνους αντιμέτωπους με τους δικούς τους όπως ήρταν με τα συνδικάτα τους. Η αριστερά με κάτω του 50% τζιαι χωρίς συμμάχους που τους φιλελεύθερους (που δεν υπάρχουν πκιον) ή που την σοσιαλδημοκρατίαν-κέντρον που εγινήκαν ή γελοίοι ή ακροδεξιά, δεν έχει κανέναν πολιτικόν βάρος για την οικονομίαν. Είτε παπαρήγα με 8% είτε Ακέλ με 30 το ίδιον ένει. Μόνον αν υπογράψει διχοτόμισην τζιαι υποταγήν στον αρχιεπίσκοπον θα δεχτούν οι ακροκεντρώοι κάτι για τα κοινωνικά. Τουλάχιστον να ξησσιεπάσει η αριστερά την πραγματικην τους όψην τζιαι πολιτικήν τζιαι να κάμει αυτόν που περιμένεις που μιαν αριστεράν σιορ: Μιαν αριστερήν πολιτικήν με κάποιον όραμαν τζιαι κάποιαν κενοτομίαν. Μπορείς να ανεχτείς το ξέπλυμμαν του βρώμικου χρήματος έσσω σου (όπως κάμνουν οι Ελβετοί - ας μην ανοίξουμεν τούτην την κουβένταν) μη διώντας όμως τα ίδια πλεονεχτήματα τζιαι μή κάμνοντας τζιαι το ντόπιον χρήμαν κοινωνικά βρώμικον.

Ανώνυμος είπε...

Η αριστερα μάσιεται να ξαναφερει την φορολόγηση της ακινητης ιδιοκτησίας.
Θα ξαναδουμε(?) το θεατρου του παραλογου (?).
Αμαν ο κόσμος εν ηλίθιος τζιαι βάλλει αβερωφ τζιαι παπαδοπουλος μες στην βουλη τι καρτερας?


Andreas

Ανώνυμος είπε...

Κουμπάρε, δεν τα ξέρεις καλά.
Ο φόρος επί των εισοδημάτων (εξαιρουμένων των τοπικών φόρων και χρεώσεων, άνκαι τίθεται και εδώ θέμα αφού έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα), είναι ήδη κοντά ή και ψηλότερος από το 17%.
Υπάρχει η εταιρική ταρίφα του ελάχιστου 10% που γίνεται νομίζω 20% για μεγάλα κέρδη, αλλά έχουμε και την άμυνα, και την φορολογία των «αδιανέμητων μερισμάτων» που γίνεται 2 χρόνια αργότερα, και άρα το συνολικό ποσοστό φτάνει ή ξεπερνά ήδη το 17%. Νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εξυπνάδα να καταλάβει κάποιος πως αν αυτό αυξηθεί και άλλο χάνουμε εντελώς οποιαδήποτε συγκριτικά πλεονεκτήματα έχουμε.
Οι υπεράκτιες εταιρείες πάππαλλα. Αυτό που λέγεται, είναι πως πέραν της φορολόγησης του εισοδήματος που πρέπει να είναι ενιαία, θα ήταν δυνατόν, αν επιθυμούσαμε, να αυξήσουμε την «άμυνα» - που κάποιο δικαστήριο θα την ρίξει κάποτε, αφού είναι προφανές πως τα ριάλια δεν πάνε στην άμυνα, μόνο για τις Κυπριακές εταιρείες.
… οι οποίες είναι ήδη στα δύσκολα, δεν είναι ανταγωνιστικές, οι πλείστες δεν είναι καν κερδοφόρες, άρα η όποια αύξηση του φόρου εισοδήματος, δεν μπορεί να προδιαγράψει και αύξηση των εσόδων.
Ο πλούτος ναι, πρέπει να φορολογείται. Αλλά και εδώ υπάρχει πρόβλημα: αν κάποιος επιχειρηματίας έχει δυο εκατομμύρια περιουσία υποθηκευμένη στην τράπεζα, και δυο εκατομμύρια δάνεια, έχει μηδέν φορολογητέο πλούτο. Ο Θκειός σου που έσιει οικονομίες €10000 στο συνεργατικόν, χωρίς δάνεια, θα πρέπει να φορολογηθεί;
Τέλος: όλα καλά με τις φορολογίες. Εις τας ευρώπας όμως δεν κοιτάζουν και αν οι υπηρεσίες και το κόστος του κράτους (τοπικού ή εθνικού) είναι οικονομικά βιώσιμες;

Γιατί αν δεν ελέγξεις και τις δαπάνες, δεν υπάρχει (σου το εγγυούμαι) οποιοδήποτε ποσοστό οποιουδήποτε φόρου που μπορεί να τες καλύψει.
Για τα καζίνο: ο κουμαρτζιής εν κουμαρτζιής. Τουλάχιστον ας παίρνει κάτι τζιαι το κράτος…

Strovoliotis

gregoris είπε...

στροβ εν εσού που εν τα ξέρεις καλά ή θολώνεις τα νερά όπως την σουπιά...

gregoris είπε...

1. το 17% φορολογία αφορά μέρος των μερισμάτων κατοίκων Κύπρου, όι τον σύνολο των κερδών.
2. οι υπεράκτιες εταιρείες έννεν δαμέ απλά για την χαμηλή φορολογία. είναι επίσης γιατί υπάρχουν οι υποδομές να τους εξυπηρετήσουν - ψηλό επίπεδο μόρφωσης του εργατικού δυναμικού, στρατιά δικηγόρων, λογιστών, νομικό πλαίσιο, γεωπολιτική θέση για να αναφέρω απλά τα βασικά.
3. το 20% που νομίζεις τεκμηρίωστο. δαμέ το 10% τζιαι πολλές φορές εν μπορούν να το συνάξουν γιατί καλύφκουν τους τα τσιράκια τους στη βουλή τζιαι τη δημόσια σφαίρα (φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή) τζιαι εσού λαλείς 20%;
4. άτε ρε μάναμου τζιαι εν αόρατος ο πλούτος... μα ποιον περιπέζεις ρε κουμπάρε; έτο πε το προηγούμενο νεοφιλελεύθερο επιχείρημα σου ότι "εν ποινικοποίηση της επιτυχίας η φορολόγηση του πλούτου" να σε πάρουμεν σοβαρά...όι να χώννεσαι.
5. τζιαι ο εκμεταλλευτής εν εκμεταλλευτής έννεν; το ίδιο επιχείρημα έσιει τζιαι η ΟΕΒ εναντίον της άυξησης του κατώτατου μισθού. αφού εν θα εφαρμόζεται να μεν γίνει...
6. οι δαπάνες του κράτους είναι κάτω που τον μέσο όρο των ευρωπαικών κρατών. τζιαμέ που εν το πρόβλημα είναι στην αδυναμία του κράτους να εισπράξει έσοδα. λαλεί το τζιαι η Γενική Ελέκτρια.

Aceras Anthropophorum είπε...

Στρόβο μου εκραρτέρουν τίποτε πιο δυνάμενον εκ μέρους σου. Τρία κλικ πας την βικιπαίδειαν τζιαι μπορείς να δείς τούτον http://fr.wikipedia.org/wiki/Fiscalité_en_Europe

Δεν χρειάζεται να καταλάβεις πολλά γαλλικά για να δεις:
φόρος εισοδείματος: Γερμανία - μιν 15% μαχ 42%, Αυστρια μιν 21% μαξ 50%, Δανία μίν 37% μαξ 59%, Ισπανία μιν 23% μάξ 43%, Ιρλανδία μίν 21% μάξ 44%, Κάτω Χώρες μίν 1% μάξ 52%, Σουηδία μίν 29% μάξ 59% ναι ρε γαμώ το 59% οι αρκόντοι, αυτόν είναι σοσιαλδημοκρατία, κερδίζεις έναν εκατομύριον τζιαι διάς 590΄000 πίσω για αναδιανομήν. Τί 390΄000 δεν σε κανούν;, συνεχίζω, Ελβετία (εμείς που είμαστιν τζιαι οι πιο λίμπεραλς, μίν 22.4%, μάξ 42.3%, Λουξεμβούργον (μεγαλύτερον πλυντήριον που την Κύπρον, μιν 8% μάξ 38%.

Εταιρικοί φόροι: Γερμανία 26.37%, Αυστρία 34%, Ισπανία 35%, Φινλανδία 26%, Γαλλία 33%, Ελλάς 23%, Ιρλανδία 12.5%, Λετονία τζιαι Λιθουανία 15%, Λοθξεμβούργον 20 -22%, Ελβετία 13-23%, Αγγλία 19-33%, Νορβηγία 28%

ΦΠΑ δεν θα το βάλω αναλυτικά, είναι μεταξύ 20 τζιαι 23%

Άρα τούτα ότι σχεδόν εφτάσαμεν την Ευρώπην δεν παρπατούν.

Τζιαι ξέρεις πολλά καλά ότι άμαν μιλούμεν για τον πλούτον δεν εννοούμεν για την στετέ σου την Μαρικκούν που εσύναξεν 10 000 Ευρώ πουκάτω που το μαβλούτζιν. Εννοούμε για τους μεγαλοντιβέλοππερς, τους μεγαλοξενοδόχους, τους μεγαλοαντιπροσώπους (κοκακόλα, BMW, Mercedes, Carlsberg, πετρελαιοειδή), για τες τράπεζες, τες ασφαλιστικές εταιρίες, τους μεγαλοεργολάβους...

Τζιαι άμα λαλούμε περιουσίες εννοούμε τζιείνους τους 30 κυπραίους που κατέχουν 2΄200΄000΄000 με τον Σιακόλα στα 240΄000΄000 τζιαι τον Πίτταν πρώην της ΟΕΒ (που θέλει να βάλλει τες κοπελλούες να δουλέφκουν ως τες 9 την νύχταν να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα) με 260΄000΄000

http://www.philenews.com/el-gr/New-Homepage-With-Slider/4995/69608

Τζιαι λλίον ισάφιν σιόρ. Αν δώκουν 1% της περιουσίας τούτης φκάλλει 22΄000΄000 τον χρόνον τζιαι επιάσαμεν μόνον 30 νομάτους.

Το ότι χρειάζεται να εξσυχρονιστεί το κράτος τζιαι η υπηρεσίες εν αλήθκεια, αλλά για να μπορέσουμεν να κάμουμεν ιδρύματα για τα καθυστερημένα, για τα αυτιστικά, για τους γέρους για να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπειαν, για να επενδύσουμεν στον πολιτισμόν διότι έχουμεν έναν λαόν που έχει ταλέντα στην Μουσικήν τζιαι το κράτος διά ψύχουλα, στον εξσυχρονισμόν των συγκοινωνιών που θέλουν δισεκατομύρια για να αναπτυχθούν.

Τα περί ακριβού ηλεκτρισμού αλλού τούτα. Μια μικρή χώρα χωρίς πυρινικήν ενέργειαν τζιαι χωρίς ηλεκτροπαραγωγικά φράγματα έχει ακριβόν ηλεκτρισμόν τζιαι σαν οικολόγος θα έπρεπεν να φωνάζεις να φορολογηθέι η ρύπανση τζιαι να πάει η τιμή του ρεύματος στο μισόν ευρώ για να προτιμά ο κόσμος τες εναλλακτικές πηγές ενεργείας. Ο ηλεκτρισμός είναι φτηνός διότι δεν πληρώνει ο Κυπραίος φόρον ρύπανσης για τες κλιματικές αλλαγές που θα έπρεπεν να ήταν κάπου 30 σεντ την κιλοβατώραν.

Για τους κουμαρτζιήδες εν συμφωνούμεν. Τζιαι το κράτος πρέπει να έχει ήθος τζιαι ηθηκήν. Να κάμει την ζωήν του κουμαρτζιή δύσκολην, όχι να τον φορολογά. Να πα να φορολογήσουμεν τζιαι την ηρωίνην μιαν τζιαι είμαστιν στες φορολογίες, τί να τα παίρνουν μόνον οι ναρκοτράφικοι, να παίρνει τζιαι το κράτος.

Τίποτε φίλε μου. Ο φιλελεύθερος καπιταλισμός είναι μια παττησμένη ιδεολογία τζιαι οικονομικά τζιαι ηθικά. Πόσον τόσον πολιτιστικά τζιαι κοινωνικά.

Ανώνυμος είπε...

Ώστε σουπιά α;

Να κάμω τον κόπο όμως…

Να ξεκινήσω με το ρεύμα. Ναι, πρέπει να κινηθούμε προς ΑΠΕ, και ναι, ήδη πληρώνουμε κάθε μήνα ένα ποσό στον λοαρκασμόν μας, και ναι υπάρχει απίστευτη σπατάλη.

Για τον φόρο εισοδήματος. Στο αρχικό σχόλιο αναφέρθηκα κακώς στο 20%. (Ο προσωπικός φόρος εισοδήματος είναι κλιμακωτός από 20 -30 (35%)).Οι εταιρείες πληρώνουν μόνο άλλο 5% πάνω από εκατομμύριο κέρδη. Πέραν τούτου όμως υπάρχουν οι φόροι που ανέφερα, και οι οποίοι ανεβάζουν την Κύπρο πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης:

http://www.deloitte.com/view/en_CY/cy/industries/international-business/33d2fa36cfd52210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm

Μια εταιρεία που γυρεύει νέα βάση θα κοιτάξει το *συνολικό* φορολογικό κόστος, και αφού είμαστε ήδη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης, δεν έχει νόημα η αύξηση του εταιρικού φόρου. Γιατί είναι σημαντικό τούτον; Γιατί είμαστε ανίκανοι ή απλώς πανάκριβοι να παράξουμε οποιοδήποτε άλλο προϊόν, και άρα τες εταιρείες τες θέλουμεν. Είναι το βασικόν μας προϊόν, τζιαι υποθέτω όπως ούλλες οι χώρες πρέπει να προσπαθήσουμεν να το προστατέψουμεν, στο βαθμό που μας αφήνει η ΕΕ. Οι αναφορές του Γρηγόρη για το εκπαιδευμένο μας προσωπικό κλπ, ακούονται σαν να εφκήκαν που μπροσούρα λογιστικού γραφείου, αλλά δεν παρπατούν πλέον. Λίγο πολύ παντού βρίσκεις εκπαιδευμένο προσωπικό και άλλες γενικές συνθήκες…

Ναι, νομίζω πως ο πλούτος πρέπει να φορολογείται, αλλά ναι υπάρχει και το ζήτημα της ποινικοποίησης. Ένας δημόσιος υπάλληλος που έτρωεν όλο του στον μισθό στο καζίνο, βγαίνει σύνταξη με μηδέν πλούτο και άρα δεν φορολογείται. Ένας άλλος που αποταμίευε, θα βρεθεί με ένα μεγάλο ποσό, και συνεπώς θα φορολογηθεί, - τιμωρηθεί. Κατ’ αναλογία ένα επιχειρηματίας που επρόσεχεν την επιχείρησην του θα τιμωρηθεί ενώ ένας άλλος που τα εξόδεφκεν ούλλα, θα μείνει αφορολόγητος.

Αντί να πετάσσεις συνθήματα Γρηγόρη, όρισε τον πλούτο τζιαι βάλε ποσοστά να δούμεν αν συμφωνούμε. Γιατί επί της αρχής επαναλαμβάνω πως δεν είμαι εναντίον.

Επαναλαμβάνω όμως: ακόμα τζιαι να βάλουμεν τους φόρους που εσείς εισηγείστε, είναι *αδύνατον* να καλυφτούν τα έξοδα του κράτους που αυξάνονται με απίστευτους ρυθμούς. Για να είσαστε εσείς πειστικοί, μεν τα μηδενίζετε όλα, αλλά δώστε μια εισήγηση για κάλυψη του ελλείμματος όχι μόνο σήμερα, ή φέτος, αλλά για τα επόμενα 5-10 χρόνια.

Γιατί όσους φόρους τζιαι να εισηγηθείτε, απλώς δεν κανούν, οι αριθμοί δεν φκαίνουν.

Strovoliotis