Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012

Εκάμαμεν το

 
 Μια που τες ασχολείες μου τα τελευταία χρόνια ήταν η συμμετοχή στο συμβούλιον του υποψήφιου πάρκου της φύσης "Γραβιέρα τζιαι Άνω Χώρα". 14 Χωρκά τζιαι μικρές πόλεις εσυνενώσαν τες δυνάμεις τους μέσα που μιαν δημοκρατικήν διαδικασίαν τζιαι εστήσαν μιαν κοινοπραξίαν που λέγεται Πάρκο της Φύσης.

Σύμβολον μας εν το tavillon, τζιεραμίδιν από ξύλον πεύκου που δεν σαπίζει ούτε χαλά πάνω στο ξηρόν κλίμαν των προπόδων των Άλπεων. Εικόνες του, το bouquetin, (είδος αγρινού των Άλπεων), δεμάθκια με tavillon, τζιαι ο νάρκισσος, φκιόρον με το οποίον εν γεμάτον το χωράφιν μου στην είσοδον του πάρκου, μια που τες τελευταίες ρεζέρβες κοντά σε κατοικημένην περιοχήν.

Με την συζήτησην, την επίμονην επεξήγησην τζιαι την υπομονήν εκαταφέραμεν να φέρουμεν γυρόν που το τραπέζιν δεξιούς, αριστερούς (ο πρόεδρος μας εν αριστερός για να πούμεν την αλήθκειαν), οικολόγους, τζιηνυούς.

Η φάση που εγώ εκλέγηκα μετά που έναν ντουέτο με ένα τζιηνυό. Ήμουν υποψήφιος της οργάνωσης προστασίας της φύσης. Έφαα τον για έναν ψήφο. Ήταν ο ψήφος του διπλανού μου στην γεννική συνέλευση που ήρτε να ψηφήσει τζιηνυό τζιαι ώστι να έρτει η ώρα της ψηφοφορίας καθόμενος δίπλα μου τζιαι κόφκοντας 5 κουβέντες άλλαξεν ιδέαν. Είχεν πλάκαν όπως πολλές φορές πλάκαν έχουν τα πολιτικά.

Μετά που 2 χρόνια σκληρής δουλειάς εκάμαμεν την χάρταν λειτουργείας του πάρκου τζιαι τελικά εγγριθήκαμεν που το ομοσπονδιακόν τμήμαν προστασίας της φύσης τζιαι του τοπίου τζιαι επιάσαμεν το label. Φυσικά ήταν πιο δύσκολον να εγγρίνουμεν την οικολογικήν χάρταν που τα συμβούλια των μελών κοινοτήτων παρά που την κυβέρνησην, αλλά με την πειθώ εκαταφέραμεν τους τζιαι τους θκυό. Που την πρώτην του Γεννάρη δεν είμαστιν πλέον υποψήφιον πάρκον αλλά κανονικόν. Πληρούμεν όλα τα κριτήρια. Τζιαι τα κριτήρια είναι αυστηρά. Τζιαι το πρόγραμμαν δράσης μεγαλόπνοον: συντήρηση του μεγάλου μονοπαθκιού της φύσης που διά γυρόν του πάρκου, προστασία των ρεζέρβων άγριας φύσης με ελάχιστες ανθρώπινες επεμβάσεις, πλήρης απαγόρευση της ανοικοδόμησης έξω που τες οικιστικές, προώθηση του πράσινου τουρισμού, προώθηση της τοπικής οικονομίας με τα τοπικά τυρκά τζιαι τες μερέγκες μμμμ! , προώθηση της οικονομίας του ξύλου, τόσον για τες οικοδομές όσον τζιαι για την εκμετάλλευσην των αποβλήτων της βιομήχανίας ξύλου κάμνοντας κεντρικά κοινοτικά εργοστάσια παραγωγής θέρμανσης που να διανύμεται στα χωρκά, δραστηριότητες παιδαγωγικές γυρόν που την φύση, προώθηση των τοπικών πικοιλιών δεντρών που να αναγιώνουνται με τον παραδοσιακόν τρόπον με ψηλούς κορμούς (για να αρέσκουν στα πουλιά να φουλιάζουν τζιαι όχι απλά για να παράγουν παραπάνω)... σταματώ εδώ διότι εν 500 σελίδες το πρόγραμμα μας με τα πρότζεκτ μας. Στόχος, η δημιουργία μιας θετικής εικόνας για το τί είναι οι κοιλάδες μας τζιαι η σύχρονη ζωή στο βουνόν με ενίσχυσην της τοπικής οικονομίες για να μείνει ο κόσμος, να φκάλλει τα προς το ζειν επι τόπου τζιαι να σιαίρεται την ζωήν μες σε τούτον τον επίγειον παράδεισον.

Τωρά εν ώρα για τη γιορτή. Θα έρτουν κάτι καλλιτέχνες να μας ψυχαγωγήσουν (μιλούμεν για ελβετικές ψυχαγωγίες, όι να νομίσετε πους εν τζιαι τίποτε... Έκατσα τζιαι έφκαλα ανάρτησην πριν να πάω στην διασκέδαση.

Θα έρτουν τζιαι οι χωρκανοί να παρουσιάσουν τα προϊόντα στα οποία εδώσαμεν label natural park, θα φάμε, θα πιούμε, τζιαι θα πιάσουμεν το τρένο να έρτουμεν έσσω μας. Le poids lourd των προιόντων μας εν το Gruyere AOC, Την γιορτήν κάμνουμεν τη σε τόπον που μόνον με τρένο μπορείς να πάεις για να διαπαιδαγωγίσουμεν τον κόσμον να μάθει να χρησημοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς ακόμα τζιαι για τες εκδρομές. Η Ελβετία εν μια χώρα όπου το τρένον φκαίννει μέχρι 2000 μέτρα τζιαι το κράτος επιχορήγησεν όλες τες αγροτικές γραμμές ανεξάρτητα από οικονομικήν βιωσιμότηταν. Η πολιτιστική βιοσιμότητα των Άλπεων τζιαι η κοινωνική βιωσιμότητα των κοινωνιών της ήρτεν πάνω που την οικονομικήν πας την πιλάντζαν των αποφάσεων.


Ντάξει, δεν θα ταράξει ο κόσμος που την θέσην του επειδή εκάμαμεν πάρκον της φύσης στα τριβίλλουρα, αλλά εμείς σιαιρούμαστιν τζιαι σιαιρούμαστιν το.


Το πρόχειρο μας webside εδώ. Κανονικό σε όλες τες γλώσσες θα έρτει σύντομα.
Μερικές που τες οικονομικές δραστηριότητες στο πάρκο εδώ
Τζιαι μερικές που τες πολιτιστικές τζιαι τουριστικές δραστηριότητες εδώ

Τα πάρκα της φύσης της Πιτσιλιάς, της Τιλλιρκάς, της Μαραθάσας, του Πενταδακτύλου του Ακάμα, της Καρπασίας πότε;

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πριν είκοσι χρόνια πάντως, όποτε εσυναφέρναμεν την λέξη «πάρκο» εσίρναν μας πέτρες. Τωρά έσιει κοινότητες που δουλεύκουν που μόνες τους πάνω σε παρόμοια προγράμματα.
Πιο εύκολα στον νότο παρά στον βορρά, δεν έκλεισε ο κύκλος ποτζιεί ακόμα.

Ας πούμεν, εν που τα πράματα που εφύαν που τον στενό κύκλο των οικολόγων τζιαι εγίναν πιο αποδεκτές έννοιες.

Πολλά καλή η δουλειά σας!

Strovoliotis.

Μάριος είπε...

Μπράβο φίλε, έτσι γίνεται η διαφορά. Μπορεί να μεν ετάραξεν ο κόσμος που την θέσην του αλλά τζιείνον που μπορείς κάμνεις το. Συγχαρητήρια.

Moonlight είπε...

Μπράβο! Εγώ θεωρώ το πάντως πολλά μεγάλη πράξη. Αν εκάμναμεν ούλλοι το 1/4 μιας τέθκοιας προσπαθειας, σίουρα ήταν να "ταράξει ο κόσμος που τη θέση του"!
Συγχαρητήρια!

Kai Na Katharisoume Tous Kakomoutsounous είπε...

Εύγε, και εις ανώτερα!

Marco είπε...

Θέλεις να πείς ότι εκάμετε τούτα ούλλα τα πράματα και δεν επίασετε ούτε έναν φακελλούιν, ούτε έναν διορισμόν, ίντα τα κάμετε καλό εν να ακριβώσουν τα χωράφκια σας πον γυρόν... χα,χα,χα.
Μπράβο σας ευτυχώς που έχουμε Κυπραίους στο εξωτερικό και συνεχίζουμεν να έχουμε κάποιαν ελπίδα εμείς που είμαστεν εγκλωβισμένοι πας τούτο τον ρότσο.
Όπως λέει και ο Σαββόπουλλος-Κι ενώ εδώ θα ζούμε καταρρεύσεις
ο έξω Ελληνισμός θα προχωρεί- ξανά μπράβο.

patinios είπε...

Μπράβο, Συγχαρητήρια

ιωνσκεπτικος είπε...

Μπράβο, σιερουμαι που τα εκαταφέρετε. Λυπούμαι που εμείς είμαστεν πολλλλλαααα πίσω.
Επήα στο Γκριγιέρ. Αραγες σου επέρασα τσιαι που το πάρκον χωρίς να το ξέρω;