Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012

Help!!!


Χέεελπ
Έσιει τζιαιρόν να αναρτήσω ποστάτζιην. 
Δεν είναι που θωρώ τα χαλαμάντουρα που αφήκαν πίσω τους ο Λυσσαρίδης, ο Κληρίδης, ο Τάσσος ο Σπύρος να προσπαθούν να δώκουν στην ύπαρξην τους αξίαν τζιαι στον λόγον τους βάρος τζιαι νόημαν τζιαι πιάννει με θλίψη. Αντίθεση, χάζιν κάμνω.
Ούτε τζιαι πιάννει με κατάθλιψη που θωρώ τον ψηφιακόν όχλον πουκάτω που αναρτήσεις άρθρων του κώλου σε εφημερίες του διαδιχτύου να γαμούν σσίστους, να σιέζουν αξυπνόκωλες ατάκες εναντίων των πολιτικών, να κλάννουν ποδοσφαιρικά συνθήματα τζιαι ξητιμασιές. Αφούς τους είδα στον στρατόν, στο ινστιτούτον, στον καφενέν ακόμα τζιαι σε χειρότερην έκδοσην. Μπόφ… Ο καθένας εις τον κόσμον του. 
Δεν περνώ καν σε περίοδον κάποιου προσωπικού αδιεξόδου που να με βάλλει σε κατάστασην φόου, έννοιας, ή θλίψης. Πάω καλά τζιαι βρίσκω τα ισοζύγια στην ζωή μου μεταξύ τζιείνων που κάμνω τζιαι θέλω τζιαι τζιείνων που να κάμνω τζιαι να μεν θέλω. Δουλειάν πολλή έχω. Πάααρα πολλήν. Αλλά η δουλειά δεν κάμνει κακόν. Αντίθετα. Ιδίως άμαν έσιεις αποτελέσματα. Τζιαι αποτελέσματα έχω όπως τα θέλω.
Τίποτε, τίποτε!!! Μεν γυρεύκετε ψύλλους μες τ΄άσιερα. Πάω καλά τζιαι θωρώ το παρόν τζιαι το μέλλον με γαλήνην τζιαι ηρεμίαν. Ούτε καν οι καρκίνοι, οι αρρώσκιες, οι θανάτοι, αθρώπων που αγάπησα με καταβάλλουν. Je prends act ότι φέρει η ζωή, τζιαι πάμεν πάρα κάτω με τζιείνα που μπορούμεν να κάμουμεν. 
Ο λόγος που δεν ηγράφω είναι που έσπασα να έβρω τρόπον να αναρτώ γραψίμια σε μορφήν ψηφιακού βιβλίου υπό μορφήν EPUB αρχείου, που να μπορεί ό άλλος να το θκιαβάζει είτε πάνω στην ανάρτησην του μπλόγκ όπως http://monocle.inventivelabs.com.au/ , είτε να το κατεβάζει τζιαι να το θκιαβάζει πας τον ψηφιακόν αναγνωστήραν του αν έχει. Εγόρασεν ο αρφός μου άηππα τζιαι θέλω α του κάμω δώρον το πρώτον μου ψηφιακόν βιβλίον. Έκαμα το σε αρχείον EPUB αλλά δεν ηβρίσκω τρόπον να το αναρτήσω. Θεωρώ το μεγάλην αγένειαν να κάμεις του άλλου δώρον τζιαι να του στείλεις απλά έναν αρχείον EPUB. Είναι σαν να του γοράζεις έναν ρολόιν τζιαι διάς του το μες την σακκούλλαν την νάιλον του παντοπουλείου.
Θέλω βοήθειαν που έναν κκομπιουτεράν, αν υπάρχει τρόπος να αναρτήσω τα ebooks που εγραψα τζιαι που εν να γράψω πας το μπλόγκ.
Υπάρχουν τρόποι. Ο Λινοπάμπακος κάμνει τα pdf τζιαι βάλλει τα πας το scribid, ο Λάκης ο Φουρουκλάς εκδίδει τα πας το lulu.com. Με την ίδιαν λογικήν λειτουργεί τζιαι το isuu.com. 
Ναι. Αλλά δεν τα θέλω τούτα. Πρώτον δεν τα θέλω σε pdf διότι το κείμενον δεν προσαρμόζεται πας τους ψηφιακούς αναγνωστήρες (ενώ το epub προσαρμόζεται)τζιαι δεύτερον διότι αηδίασα τον εμπαιγμόν που σου κάμνουν τούτα τα ψευδοδωρεάν των αμερικάνων τζιαι των εγγλέζων. Φοβού αμερικάνον δώρα φέρονταν, έιτε στην ζωήν, είτε πας το ίντερνε. Δέτε πως μας ακαβαλλήσαν τα facebook, τα google, o politis-online που τους διάς την μίλλαν σου τζιαι πιάννουν την τζιαι τηανίζουν το βλαντζίν σου να σου το πουλήσουν επεξαργασμένον. Πρώτα κολατζιέφκουν σε με τα ιμίσς-μούχτιν τζιαι μόλις καλομάθεις έρκεται το τιμολόγιον. Το μούχτιν δεν υπάρχει για κανέναν εκτός που αν είναι κοινωνική παροχή που την δικαιούσε διά νόμου τζιαι θα την πληρώσει ο άλλος μέσον του κράτους ή αν είναι κάποιου είδους ανταλλαγή είτε μεταξύ δύο ατόμων είτε μεταξύ πολλών μέσα σε έναν κοινωνικόν δίχτυν. Τζιαι μιας τζιαι θα γοράζω, θέλω να γοράζω αυτόν που αποφασίζω. Όχι να μου γελά ο άλλος τζιαι να γίνουμαι το περιπαίξιμον του. 
Θα μου πείτε τζιαι ο blogger το ίδιον κάμνει. Ναι. Αλλά τες διαφημίσεις ακόμα επιλέγεις αν τες θέλεις. Που την ημέρα που θα εν αναγκαστικές, θα πάει τζιαι ο blogger στον γαμόσιηστον. Άρκεψα έναν μπλόγκ πάνω στο wordpress τζιαι τι μου εκάμαν οι άθλιοι; Μούχτιν μούχτιν, έπιασα έναν ττέμπλει που μου άρεσεν, τζιαι μόλις επήα να αλλάξω το ελληνοπρεπές γαλαζούιν χρώμαν του τίτλου να βάλω έναν κότσσινον θερμόν γεματίν που μου αρέσκει, εθέλαν θέρτι $$$. Είπα τους τζιαι γώ «όι @@» τζιαι ήρτα πίσω στον blogger. (έτσι είπα τζιαι του Πολίτη που θέλει 70 €€€βρούθκια για να κάτεβάσεις την εφημερίδαν της ημέρας τζιαι δεν κατεβάζων πλέον ούτε καν την παγιάτικην που σου αφήννουν για παρηορκάν. Αν θα γοράσω εφημερίαν θα πάρω καμιάν που είναι τζιόλας, δηλαδή αναγκαστικά που το εξωτερικόν).
Παραμένει μου το πρόβλημαν όμως που δεν μπορώ να αναρτήσω epub σε μορφήν ebook τζιαι εβαρέθηκα να διώ μόνος μου γυρόν του μπάκαρη. Για αυτόν ζητώ σας βοήθειαν αν ηξέρετε έναν τρόπον που να μπορώ να το κάμω. 
Τζιαι για να κάμω την ερώτησην πιο συγκεκριμμένην για τους κκομπιουτεράες που ξέρουν προγραμματισμόν πάνω στο ίντερνε: είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσω  javascript μέσα σε μιάν ανάρτησην του blogger? Εδώ διούν σου έναν opensource ψηφιακόν αναγνωστήραν αλλά δεν ηξέρω πως να τον ενσωματώσω στην ανάρτησην όπως κάμνουμεν με έναν plug-in βίντεο γιούτιούμπ ή με έναν ψηφιακόν μαγνητοφωνούιν. Εκτός πάλε που αν ηξέρετε έναν πραγματικά ελεύθερον εκδοτικόν χώρον χωρίς διαφημίσεις, που διαθέτει ψηφιακόν αναγνωστήραν τον οποίον να μπορείς να ενσωματώσεις στα ποστάτζια σου, κάτι σαν τούτον:


1 σχόλιο:

Φουρνόφκιος είπε...

http://www.infobarrel.com/How_to_Insert_JavaScript_Inside_Blogger_Posts