Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011

Σημείωμα για την Ενκάνταν στα Ισπανικά.

Encanta por favor,
Lo que he encontrado hoy en la bolsilla de la aspiradora,
 para mí no es basura.

 Hablo de esto.

Carece de este lugar.


Antes de venir a trabajar, mi ventana era asi.

Faltava anque esta bolida.

No era un desperditio. Dios gracias, la encuentre tambien en la bolsa de la aspiradora. Os ruego Encanta, la proxima ves que viene, no limpiaste esta ventana. Esta es mi ventana al amor. Deharla como es.

Pido disculpas por abusar de el idioma que habla, pero no sé qué más hacer para comunicarnos con usted.

(Να χαρείς Ενκάντα,
τα πράματα που ήβρα σήμερα μες την σακκούλλαν της χούβερ για μέναν δεν εν ποσκούπιδα.
()
Μιλώ για τούτον
()
Λείπει που δαμαί.
()
Πριν να έρτετε να δουλέψετε ήταν έτσι.
()
Έλειπεν επίσης τούτον τον ππιριλλίν
()
Δεν εν σκουπίδιν Ενκάντα ούτε τούτον. Ευτυχώς που το ήβρα τζιαι τούτον μες το σακκούλλιν με τα ποσκούπιδα.


Σας παρακαλώ Ενκάντα, την επόμενην φοράν που θα έρθετε να δουλέψετε, μεν καθαρίστετε τούτον το παράθυρον. Εν το παράθυρον μου που διά πας την Αγάπην. Αφήστε το όπως ένι.


Συγνώμην που κακομεταχειρίζομαι την γλώσσαν που συντυχάννετε, αλλα έν ηξέρω τι να κάμω άλλον για να μπορέσουμεν τελικά να επικοινωνήσουμεν μαζίν.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: