Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2010

Χρόνια Bio


Ο κόσμος πάει μπροστά. Είπαμεν το τζιαι στην προηγούμενην ανάρτησην τζιαι επαναλαμβάνω το τζιαι τωρά πιο φωναχτά. Όποιος θωρεί τον κόσμον να πααίννει πίσω πίσω ή που το κακόν στο σιειρόττερον είναι που προβάλλει την εσσωτερικήν του μαυρίλαν πάνω στον κόσμον τον έξω. Παρά να αγωνιά για τον κόσμον που θα καταστραφεί, καλλύττερα να σταματήσει να αγωνιά που γερνά τζι εν να πεθάνει. Έτσι τζιαι αλλιώς θα πεθάνουμεν ούλλοι μιαν ημέραν. Γιατί να μελαχονιούμαστιν τωρά που ζιούμεν;

Εχτές επήα στο σούπερμάρκετ. Είχα συνδεθεί πας το ιντερνετ-σούππερμαρκετ την προηγούμενην, έκαμα το ψούμνισμαν, τζιαι τζιαμαί που έκαμα κλικ να πληρώσω, είπεν μου ότι που Δευτέρας θα μου τα φέρουν λόγω φόρτου εργασίας. Εβάψαμεν την. Πρέπει να πάμεν στο συνεργατικόν. Θκυο ώρες μες το απαίσιον το φώς της φλορένσας, μέσα στο πλήθος που ηδονίζεται να αρπάσσει που πας τα ράφκια, μες τα κοπελλούθκια που στριγγλίζουν τζιαι θέλουν τζιείνον - θέλουν τούτον, μες τα ζευκάρκα τα παγιάτικα που φκάλλουν το έσκιν τους ο ένας πας τον άλλον για έναν ποτσίν γιαούρτιν, για μιαν μάτσαν μαϊτανόν. Δεν εγίνετουν όμως αλλιώς. Χριστούγεννα δεν γίνεται να τα φκάλουμεν με τα απομειράρκα των μακαρονιών, το πουρκούριν τζιαι τες φατζιές που εκόψαν έσσω.

Που τον τζιαιρόν που έσιει να πατήσω σε σούππερμαρκετ αλλάξαν πολλά. Το ράφιν των βιολογικών φθαρτών εδιπλασιάστην. Ότι έχει μη βιολογικόν, έχει το τζιαι βιολογικόν τωρά. Δεν λείπει τίποτε. Καρότα, σαλάτες, μαντορίνια, όξινα, πορτοκάλια, μήλα, κουνουππίθκια, κολοκούθκια, μανιτάρκα, σέλλενα, ρόκες, κολιάντρους, μαιτανούς... Άμαν ετέλειωσα που τα χόρτα εσυνειδητοποίησα ότι δεν εγόρασα τίποτε το μη βιολογικόν. Πρώτα δεν τα έβρισκες ούλλα. Επέμενα στα βιολογικά μόνον για τες τομάτες τζιαι τα σταφύλια που εν τα πιο επιβαρυμένα πράματα. Άμαν δεις τι ψέκασμαν ππέφτει πας τα σταφύλια, πρέπει να έχεις τάσεις παιδοκτονίας για να διάς έτσι πράμαν των κοπελλουθκιών σου. Ακόμα τζιαι στο σούπερμαρκετ έχει φορές που το σταφίλιν εν άσπρον που το θειάφιν. Όσον για τες τομάτες, μπορεί να εν καλλιέργειες εκτός χώματος, αλλά πας το αμμάτιν όπου εν ενωμένον το κοτσάνιν τους έχει συγκεντρωμένα φάρμακα για να σκοτώνουν μύκητες τζιαι ζωήφια ακόμα τζιαι μεταθάνατον της τομάτας. Γοράζεις τομάταν βιολογικήν τζιαι τομάταν κανονικήν: τρεις ημέρες μετά, η βιολογική σαπίζει. Η κανονική, δεκαπέντε μέρες μετά, ξερανίσκει, στραγκά αλλά δεν παθαίνει τίποτε. Μια βιολόγος φίλη μου είπεν μου ότι έκαμεν ανάλυσην το αμμάτιν της τομάτας τζιαι το τι ήβρεν δεν λέγεται (δημόσια). Είπεν μου αν επιμένω να τες τρώω, τουλάχιστον να κόφκω το αμμάτιν τζιαι να το πετάσσω. Πετάσσουνται τα 80% των συγκεντρωμένων φαρμάκων.

Το ψούμνισμαν ήταν κάπως πιο ευχάριστον που άλλα σούππερμάρκετ λόγω της passabene. Η passabene εν έναν πρωτοποριακόν σύστημαν που βοηθά στην κατάργησην της πλαστικής σακκούλλας τζιαι που σου γλυτώννει έναν τέταρτον να περάσεις που το ταμείον. Φέρνεις τες σακκούλλες τες ρούχενες ή τες χάρτενες που έσσω σου, δείχνεις την κάρταν σου τζιαι πιάννεις έναν μηχανάκιν που κάμνεις σκάν μόνος σου τους κωδικούς των προϊόντων που πιάννεις που τα ράφκια. Μπιπ, μπιπ τζιαι ταξινομείς τα μες τες σακκούλες με την υσηχίαν σου όπως σε βολέφκει που θα τα καταντζιάσεις. Περνάς που το ταμείον, δείχνεις το μηχανάκιν που έκαμεν την σούμαν τζιαι σε εμπιστεύκουνται, πληρώνεις, τζιαι φεύκεις. Έναν στους 100 ζητά τυχαία η μηχανή να του κάμουν έλεγχον ώστε να αντρέπεσαι να τους κλέψεις άμπα τζιαι πιάουν σε. Τούτον το σύστημαν εγλύτωσεν εκατομύρια πλαστικές σακκούλλες, χιλιάδες ώρες αναμονής, χιλιάδες εργατοώρες κοπέλλων που σπάζουν να κάθουνται να περνούν τα προιόντα μπιπ μπιπ που το σκάνερ, χιλίαδες κέρδη για το συνεργατικόν όπου ψουμνίζω (Coop). Αυτόν που λένε αυτοί που μου είναι αντιπαθείς Win-Win.

Πάμεν στο ράφιν με τους σπόρους τζιαι τα όσπρια. Ολα βιολογικά. Στην αρκήν εβάλλαν τζιαι που τα θκυό, αλλά όπως ο κόσμος επροτίμαν τα βιολογικά επαρατήσαν τα κανονικά. Οι φατζιές εν πιο μιτζιές (αλλά πιο γλυτζιές), το ρουβίθκια εν πιο σκούρα, το σιτάριν πιο ψιντρόν. Έπιασα ότι χρειάζουμε. Προς το παρόν μόνον βιολογικά έχει μες το καρρότσιν.

Όταν έφτασα στο ψάριν τζιαι στο κρέας επήρα την απόφασην ότι το δώρον που θα έκαμνα του εαυτού μου τούτα τα χριστούγεννα θα ήταν να πάρω μόνον βιολογικά. Θα εθώρουν τζιαι την διαφοράν της τιμής στον συνολικόν λοαρκασμόν. Έπιασα Νορβηγικόν βιολογικόν σωλομόν πέρκι γλυτώσει λλίον ο άγριος τόνος, έπιασα βοδινόν βιολογικόν, ζάμπες βιολογικού κοτόπουλλου τζιαι ζαμπόν βιολογικόν για τα μωρά που τους αρέσκει το κρέας. Βιολογικόν βούτηρον, βιολογικήν μοτσαρέλλαν, βιολογικήν κρέμαν, βιολογικά γιαρούρτια. Το στοίχημαν για βιολογικά χριστούγεννα στέκει. Ελπίζω να αντέξει ως το ταμείον.

Εσκέφτουμουν ότι θα μου κάτσει ο κούκος βιολογικόν περδίκιν .

Βιολογικά πισκότα με βιολογική σοκολάταν πάνω, βιολογικόν χριστουγενιάτικον ιταλικόν Panini, βιολογικά κκόφλεξ. Φτάνω στο ράφιν με τα κρασιά. Άτε, να κάμουμεν εξαίρεσην την Σιαμπάνια. Ε, όταν ήβρα τζιαι Σιαμπάνιαν βιολογικήν εκατάλαβα ότι κάτι αλλάσσει μες τον κόσμον. Έπιασα μιαν με μεγάλην χαράν.

Έφτασα στο ταμείον. Έδωκα το μηχανούιν, έδωκα την κάρτα, 320 φράγκα. Δεν κοιτάζω ποττέ τες τιμές αλλά ξέρω πως συνήθως πληρώνω από 280 μέχρι 450 φράγκα αναλόγως του μεγέθους του ψουμνίσματος. 320 εν ένας καλός μέσος όρος για γιορταστικά ψώνια. Τελικά έτο, έσιεις έναν πάτζιετ τζιαι γοράζεις αναλόγως ότι χρειάζεσαι παραπάνω. Επαρατήρησα ότι άμαν γοράζεις βιολογικά αλλάσσει τζιαι η στάση σου τζιαι γοράζεις μόνον ότι έχεις ανάγκην. Σέβεσαι το προϊόν. Δεν γοράζεις για να πετάσσεις. Το "εν πιο ακριβά τα βιολογικά" λοιπόν αλλού. Τζαι το χρυσάφιν εν ακριβόν. Γοράζεις όσον έχεις ανάγκην. Δεν το γοράζεις για να το πετάσσεις.

Η μόνη τάτσα μες το καρρότσιν μια εξάδα Coca Cola Light. Ε τι να κάμουμεν. Ο καθένας με τες αδυναμίες του. Μπορεί να μεν μου κάθονται οι Gringos τζιαι η κουλτούρα τους, αλλά την εξάρτησην από την Coca δεν είμαι έτοιμος να ξαπολύσω. Ούτε για Diet Pepsi (μπλιαχ) ούτε για βιολογικόν μυλοχυμόν.

Επλήρωσα τζιαι εστράφηκα έσσω χαρούμενος που ο κόσμος αλλάσσει. Δεν είναι που ένας χαζοχαρούμενος bobo (bourgeois boheme) έκαμεν εναλλακτικόν shoping therapy συντηρώντας με το μεροκάματον του το green market. Είναι που άμαν πιάσεις κάθε προϊόν θκιαβάζεις πίσω την αγάπην του παραγωγού του προς την ζωήν, προς την γην που το επαρήξεν. Αγάπην για το προϊόν το ίδιον. Διότι για να παράξει κάποιος έναν κολότζιν βιολογικόν πρέπει να ξέρει τι αρέσκει τζιαι τι δεν αρέσκει της κολοτζιάς. Ποιοί εν οι εχθροί της για να τους προσέχει τζιαι ποιοί εν οι φίλοι της για να τους βοηθά. Ο παραγωγός του βιολογικού μήλου έβαλεν πάνω σε κάθε δεντρόν μιαν φωλιάν πουλιών για να έρκουνται να τρων τα έντομα, τζιαι άφηκεν την βιοπικοιλώτηταν γυρόν που το περβόλιν να φκάλει πεταλλούδες τζιαι μέλισσες για να κάμνουν την επικονίασην. Ο παραγωγός του βιολογικού βουθκιού δεν εκαταχράστην την γήν με υπερπαραγωγήν, ούτε τζιαι εστήβασεν τα χτηνά το έναν πας το άλλον για να φκάλει παραγωγήν. Τζιαι το κοτόπουλλον το βιολογικόν είχεν δύο μέτρα τετραγωνικά τόπον για λλόου του, τζιαι η όρνιθα που έκαμεν το βιολογικόν αυκόν επαρπάτησεν πας το χώμαν τζιαι έφαεν χόρτον που την γήν. Ο βιολογικός σωλομός δεν έφαεν αντικαταθλιπτικά με την σέσουλαν για να αντέξει το να μεγαλώσει σε μιαν κλούβαν με χιλιαδες άλλα ψάρκα στηβασμένα μέσα.

Δεν θα ξηχάσω όταν έφκηκα να θκιανευτώ μες τους αμπελώνες της Champagne μιαν φοράν που έτυχεν να περνώ τζιαι την περιοχήν. Έβρεχεν. Το νερόν που έτρεσιεν που τα χωράφκια που επλύννησκεν η βροσιή τζιαι ετζιύλαν μες τα αυλάτζια ήταν μπλέ που άλατα του χαλκού. Τζαι πουκάτω που τες κληματζιήες η γή ήταν έρημη. Πουκάτω που τες κληματζιήες της Σιαμπάνιας της βιολογικής φκάλλει φκιόρα.

Ο κόσμος πάει ομπρός τζιαι γίνεται καλλύττερος.

Θέλει αμμάτιν τζιαι βούλησην για να θκιαλέξεις την καλήν του όψην. Ώς που πιάννει παραπάνω τόπον η καλή όψη του κόσμου, τόσον λλιόττερον τόπον πιαννει η μαύρη του. Έτσι, όπως οι βιολογικές φατζιές εκτοπίσαν τες κανονικές πας τα ράφκια του συνεργατικού, η καλή όψη του κόσμου μπορεί να εκτοπίσει τζιείνην που δεν μας αρέσκει.

Χρόνια βιολογικά.

24 σχόλια:

kkai-Lee είπε...

Ε' καλό αφού εν έτσι, Χρόνια Πολλά τζιαι βιολογικά

Ανώνυμος είπε...

Χρόνια πολλά τζιαι βιολογικά τζιαι που μέναν. Αλλά γιατί εν κακόν το Win-Win;

Aceras Anthropophorum είπε...

Χρόνια πολλά έστω τζιαι συμβατικά. Η ζωή (συνήθως) εν καλή όπως τζιαι να την πάρεις.

Στροβολιώτη δεν είπα ότι εν κακόν το Win-Win. Είπα ότι μου φακκά στα νεύρα. Έχει φορές φίλε μου που δεν είχει Win-Win. Τες παραπάνω είναι Win-Loose. Τζιαι το Win είναι για τον δυνατόν, το Loose για τον αδύνατον. Τζαι χωρίς κανόνες, χωρίς διαιτητήν, ο δυνατός κερδίζει πάντα. Όπως κατά κανόνα στην καπιταλιστικήν ελεύθερην οικονομίαν της Κύπρου (τζιαι του κόσμου ούλλου). Η perversive ελευθερία είναι τζιείνη που διεκδικά ο δυνατός για να καταπατά τζιείνην του αδύνατου.

Μου φακκά στα νεύρα όπως κάθε τι το perverse. Το να θωρώ τους υμνητές του καπιταλισμού να υμνούν την ελευθερίαν, μου φακκά στα νεύρα διότι είναι την ελευθερίαν του δυνατού που θέλουν να προστατέψουν από τους νόμους.

Απόδειξη: http://www.politis.com.cy/cgibin/polpoll.cgi?poll=000010&vote=1

Παύλος είπε...

Απ'ότι λαλείς εννεν μεγάλη η διαφορά στες τιμές. Στη Λευκωσία επήα σε βιολογικό σούπερμαρκετ τζιαι αποφάσισα ότι εν είμαι περιπέξιμον του "βιολογικού" οποιουδήποτε. Εν μπορεί να εν οι τιμές από 5 μέχρι 10 φορές παραπάνω που τα μη-βιολογικά!
Μάλλον είμαστεν πίσω ακόμα. Ώσπου να βρεθούν σοβαροί αθρώποι που πραγματικά πιστεύουν στα βιολογικά τζιαι όι στη λίραν του νεόπλουτου περδικοψηφίζοντος χωραίτη...

Παύλος είπε...

Ά! Εξήασα.

Χρόνια πολλά τζιαι καλά τζιαι σασταίηναπωλ!

Aceras Anthropophorum είπε...

Παύλο επεράσαμεν τζιαι μεις δακάτω από αυτήν την φάση. Τα καταστήματα bio δεν μπορούν να πουλούν φτηνότερα. Αν δεις πόσα πετάσσουν, πόσον κόπον τζιαι οργάνωσην χρειάζεται να φέρει κάποιος πικοιλία κλπ κλπ, φκάλλει την τιμή στα ύψη. Δεν έχει που επλουτίσαν από βιολογικόν κατάστημα. Είναι κάτι σαν χόμπι.

Ένει όμως αυτά τα καταστήματα με τους νεόπλουτους new age πελάτες τους που επιχορηγήσαν την βιολογικήν καλλιέργειαν για να ξεκινήσει τζιαι όχι οι υπεραγορές, ούτε το κράτος. Άμαν εμεγαλώσαν αρκετά την αγοράν με πολλήν κόπον τζιαι πολλές θυσίες αυτών των αθρώπων, εκάτσαν την έναν βούκκον την οι υπεραγορές.

Τζιαι ερχόμαστεν πάλε στην απάντησην που έδωσα στον φίλο μου τον Στροβολιώτη.

Η τραγωδία της τύχης, στην πόλη μου αυτά τα χριστούγεννα το κατάστημα βιολογικών προϊόντων έχει εκπτώσεις.

Κλείει.

Έφαεν το η ελευθερία της αγοράς.

Όι πους εν κακόν. Έτσι εν η αγορά. Δεν έχει αισθήματα. Ο δυνατός νικά.

Το πρόβλημαν είναι όταν ο δυνατός αρκέφκει να καταγαμεί υπαλλήλους (όπως έκαμεν κατα κανόναν τον περασμένον αιώναν τζιαι συνεχίζει τζιαι σήμερα να το κάμνει στα emerging countries που παράγουν φτηνά), να ρημάζει τες φυσικές πηγές, να ξημαρίζει το περιβάλλον (όπως κάμνει σήμερα κατά κανόνα εκτός που τα ελπιδοφόρα ανοίγματα που αναρτώ τζιαι γώ), να βάλλει το κράτος καραντίνα τζιαι να ρουφά τους φόρους του κόσμου (δες τι κάμνουν οι σπεκουλαδόροι των αδύνατων κρατών που τα εθαλασσάσων με τα δημόσια οικονομικά).

Επανερχόμενος στο θέμαν που έθιξες, σαν να τζιαι είδα ότι έφκηκεν ξεπερδίκωτον κόμμαν πρασίνων στην Κύπρο; Τι καπνόν φουμάρουν εσείς που βλέπετε πέρα από ιστοσελίδες;

stalamatia είπε...

Χρόνια πολλά!

Moonlight είπε...

Χρόνια πολλά και μακάρι ούλλος ο κόσμος να είναι σύντομα ικανός να γοράζει βιολογικά. Και γενικότερα, μακάρι να πηέννουμεν μπροστά τζαι να μέννεν μόδα τούτος ο τρόπος ζωής, τούτη η στάση, τζαι να αλλάξουν ούλλα προς το καλλύττερον σιγά σιγά.

Aceras Anthropophorum είπε...

Χρόνια πολλά Σταλαμαθκιά. Χρόνια πολλά Μούνλάιτ. Μεν έχεις έννοιαν, τζιαι άμαν μάθει ο κόσμος στα καθαρά, μετά δεν θέλει τα ξημαρισμένα.

Diasporos είπε...

Χρόνια πολλά τζιαι που δαμέ φίλε.

Εν καλές οι τιμές των βιολογικών σας ρε, εμάς εν τεράστια η διαφορά δακάτω. Ένα ψούμνισμα για οικογένεια 4 ατόμων στο ψατζιοσούπερμαρκετ εν $200. Αν πάω στο βιολογικό (που εν τ' αγαπημένον μου) κάθετε μου διπλάσια. Έτσι έναι η αμερικάνικη αγορά. Που φτηνοπράματα άλλον τίποτε.

Eva Neocleous είπε...

Acera,
τι να πω!Αισιοδοξία κι ελπίδα,αυτό αποπνέει το κείμενό σου.
Και ναι,
"η καλή όψη του κόσμου μπορεί να εκτοπίσει τζιείνην που δεν μας αρέσκει."
Χρόνια Πολλά,βιολογικά και ανθρώπινα!

Aceras Anthropophorum είπε...

φίλεμου Διάσπορε έτσι εν οι Αμερικάνοι, θα έλεγα οι Αγγλοσάξονες με βασιλιάες τους Καναδούς τζιαι τους Αμερικάνους. Γόρασε, γόρασε big ποτζιίνον, king ποτούτο, mega ποτζιήνο, Terra που το άλλον. Κάτω οι τιμές, τζιαι ανάθθεμαν η ποιότητα. Φτάννει να έχεις παραπάνω.

Στην Κεντρικήν τζιαι Βόρειαν Ευρώπην η ποιότητα ζωής εν περίπου η ίδια, το κλίμαν εν περίπου το ίδιον, οι ανέσεις ίσως καλλύττερης ποιότητας (τα κτήρια τζιαι τα σπίθκια που ξέρω σίουρα είναι) τζιαι η υπποδύναμη της οικονομίας εν 7-8 άλογα ανά κεφαλήν ενώ στην Αμερικήν τζιαι καναδάν 15-16, με το ανάλογον εξώστ ρύπων. Έκαμα μιαν γραφική παράστασην με άξοναν χ την μέσην κατα κεφαλήν κατανάλωσην ενέργειας τζιαι στον άξοναν τον ψ το κατακεφαλήν εισόδημαν, τζιαι οι χώρες όπου έχουν αγγλοσαξόνικες καταβολές εν οι χειρότεροι καταναλωτές σε σχέση με αυτόν που παράγουν. Άχρηστοι. Να φανταστείς ότι πάνω στην γραφική παράστασην θα ξηχωρήσεις ακόμα τζιαι τες αποικίες της Αγγλίας που εν πιό ρυπογόνες. Κάτι θα έχει αλλά δεν είμαι ειδικός της αγγλοσαξώνικης κουλτούρας. Είπαμεν, φακκά μου στα νεύρα, τζιαι για αυτόν εφαραντζίστηκα μες τες κοιλάδες των βουνήσιων δακάτω.

Άηστον τόσα χρόνια αποικιοκρατίας τζιαι αγγλοσαξόνικης ανώτατης εκπαίδευσης των ελίτ εμπολιάσαν τζιαι τον Κυπραίον να ππαραόπιστος που γυρέφκει king για να ευκαριστηθεί. Πόθθεν έρκεται τούτον το φά τζιαι πέταξε; Ο Κυπραίος εξεράνισκεν τα σκατά του τζια ανακύκλωννεν τα παραδωσιακά τζιαι έπαιζεν την μπακκίραν με τον πιστολόγκον.

Τα μακρά κοντά ήρτασιν όμως, πον να ακριβώσει τζιάλλον η ενέργεια εν να τους δεις τούτους ούλλους να βουρούν τζιαι να μεν συφτάννουν.

Με τα βιολογικά η ιδέα είναι ότι γοράζεις πιο ακριβά αλλα γοράζεις λλιόττερα. Τζιαι λλιόττερον κρέας. Για έναν κιλόν filet mignon δαμαλάκιν βοράζεις 17.5 κιλά βιολογικές φατζιές, ρουβίθκια, φασόλια, πουρκούριν... Κάθημέρα κρέας εν να μας χάσει τζιαι ο θεός.

the Idiot Mouflon είπε...

Καλή νέα πορεία προς τη Σταύρωση Ασερά...

Απορία: εδοκίμασες καμιά φορά να σκανάρεις τούτα τα βιολογικά προϊόντα με φασματογράφο ή δεν ξέρω και γω τι εξάρτημα θα ήταν κατάλληλο για να σου δείξει σε τι κατάσταση ήταν τα αλκαλικά ή άλλα ινχοστοιχεία τους; Να δεις δηλαδή αν 'εν που χωράφι ζωντανό, που έχει να δώσει ακόμα...

Aceras Anthropophorum είπε...

κάμνουν το άλλοι που τους εμπιστέφκουμαι στη θέση μου. Η μάρκα Bio-Suisse έχει για πρώτην προυπόθεσην ότι το χώμαν που παράγει το βιολογικόν προϊόν είναι ζωντανόν. Ότι η σύνθεση τζιαι η δομή του εδάφους είναι απείραχτη τζιαι ότι τα απομεινάρια των προηγούμενων καλλιεργειών έχουν διαλυθεί αρκετά. Χρειάζεται τρία με πέντε χρόνια ανάλογα με την αρχικήν κατάστασην του εδάφους να περάσει το έδαφος που τες αναλύσεις. Μέχρι τότε, δεν ονομάζεται bio αλλά bio-conversion. Δεν τα καταφέρνουν όλοι να πιάσουν την πιστοποίησην. Τζιαι μετά, οι ελέγχοι είναι τακτικοί, όπως ξέρουν να τους κάμνουν οι Ελβετοί. Όποιος κάμει χιλλέν (δεν είναι μες το dna εδώ να κάμνουν παράνομον χιλλέν, μόνον αυτόν που τους επιτρέπει ο νόμος) πάει τζι έν κανεί.

bananistanos είπε...

Σορυ που θα χαλάσω λλίον το κλίμα με την μαυρίλλα μου (εγώ το θεωρώ ρεαλισμό,)αλλά μπορούν τα bio να ταίσουν 7 (φέτος) δισεκατομύρια κόσμο; Επέρασα που-πάνω που-πάνω το τελευταίο National Geographic που έσχει κύριο θέμα τον υπερπληθυσμό τζε παρόλο που εν λλίον πιο αισιόδοξο ώς προς την τάση αύξησης του πληθυσμού τα πραμάτα προβλέπονται δύσκολα τα επόμενα 50 χρόνια.

Χρόνια Πολλά!

postbabylon είπε...

Τζιαι ποδά βρισκουμεν τα σχεδόν ουλλα σε βιολογικά. Τζιαι πλέον εν αρκέτα προσιτές οι τίμες τους στα μεγάλα σουπερμάρκετ. Στα βιολογικά μαχαζούθκια εν όπως τα είπες.
Εχουμεν εναν ελβετίκον μαχαζίν, το μιγκρος τζιαι επρόσεξα οτι εχουν μεγάλην γκάμαν βιολογικών.
Άρεσεν μου το θετικόν σου συμπέρασμαν...έγω εν τα θωρώ τόσον θέτικα...
http://post-babylon.blogspot.com/2010/10/i-consume-therefore-i-am.html

Οσπου ο κόσμος εν γοράζει συνειδητά εν κάμνουμεν τίποτε.

Πέ μου, εν γιαυτόν που λαλούν οτι εν πρέπει να τρώεις το αμμάτιν της τομάτας; για τα φάρμακα; Εγω το ππούλλιν ενόμιζα οτι εν εκ φύσεως δηλητηριώδης...

Ατε τζιαι χρόνια πολλά.

Kai Na Katharisoume Tous Kakomoutsounous είπε...

Biodynamics - biodiversity (και το slow-food movement) δείχνουν την σωστή πορεία.

Χρόνια Πολλά.

(μεταξύ μας, άν θα έκαμνα την παρατυπία θα προτιμούσα κανένα μη βιολογικό κρασί βουργουνδίας παρά την εξάδα των light!)

Άθως Αγαπητός είπε...

Χρόνια πολλά και από μένα... Ναι, η φάση της κυπριακής αγοράς βιολογικών βρίσκεται ακόμα σε νηπιακή μορφή... Και βέβαια, λόγω του μικρού μεγέθους της αγοράς μας, κάποιοι που ελέγχουν και τις εισαγωγές και τις παραγωγές, δεν αφήνουν εύκολα το κέρδος... Η εμπορία βιολογικών προϊόντων σε μια μικρή αγορά δεν έχει "ψωμί". Και αυτοί που τα ελέγχουν τα πράματα, δεν επιτρέπουν έτσι εύκολα την ανάπτυξη της...

Backbeatlili είπε...

Χρόνια Πολλά και βιολογικά τζε που μένα. Εμάς το student's union μας δαμέ στη Σκωτία έκαμε κάτι πολλά καλό, έκαμε μια συμφωνία με μια βιολογική φάρμα λιο έξω που την πόλη και σαν φοιτητές πιάννουμε έκπτωση τζε προσφορές σε κουθκιά με φρούτα τζε λαχανικά τζε δωρεάν κατ'οίκον παράδοση.
Τούτο έδωκε μας κίνητρα να δοκιμάσουμε βιολογικά προιόντα που συνήθως εν σηκώννει η πούγκα του φοιτητή. Τρώμε πιο υγιεινά τζε καλύτερα αλλά μαειρεύκουμε τζε πιο πολλά στο σπίτι τωρά επομένως στην τελική γλυτώνει μας τζε λεφτά.
Πολλά καλή ιδέα, ίσως μπορεί να γίνει τζε με άλλες ομάδες/τόπους.

Aceras Anthropophorum είπε...

φίλε μου μπανανιστάν όποτε μιλήσουμεν οικολογίαν πιάννει σε η αγωνία του υπερπληθυσμού. Άμα θκιαβάσεις λλίον για την επιστήμην της δημογραφίας θα ανακαλύψεις ότι είναι η πιο προβλέψιμη επιστήμη. Ξέρουμεν ότι σε έναν αιώναν ο πλυθισμός της γής θα πάει στα 15 δισεκατομύρια τζιαι θα μείνει τζιαμαί. Οι μόνοι παράγοντες που επιδρούν ουσιαστικά πας την δημογραφίαν είναι η στυγνή δικτατορία σε σχέσην με τες γεννήσεις τζιαι η παιδεία των νέων κοπέλλων. Στην Κούβα για παράδειγμαν που το 1959 έμπηκεν έναν επαναστατικόν πρόγραμμαν μόρφωσης τζιαι σε 5 χρόνια εμορφώσαν τον πληθυσμόν, η γεννητικότητα επέρασεν που 4 σε 3 τζιαι σε 2 σε δραματικά γλήορον χρονικόν διάστημα. Πέντε χρόνια. Στην Κύπρον έφαεν πεήντα. Από τες μελέτες που εκάμαν γερμανοί επιστήμονες, με τες δημογραφικές προβλέψεις που υπάρχουν η γή είναι ικανή να ταϊσει τον πλυθισμόν της τζιαι να είναι αειφόρα εάν ρίξουμεν τους ρύπους των ανεπτυγμενων χωρών στα επίπεδα της Τουρκίας ή του Μαρόκου, ή της Κύπρου επι Σπύρου Κυπριανού, τζιαι επιτρέψουμεν στες αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτυχθούν στο ίδιον επίπεδον ρύπων. Αυτήν την στιγμήν δεν είναι η Ινδία που απειλεί τον πλανίτην, είναι οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσσία, η Ιαπωνία τζιαι τωρά τελευταία η Κίνα. Όχι τα αγροτικά της εκατομύρια αλλά οι 3 - 4 αναπτυγμένες πόλεις της.

Ο υπερπληθυσμός είναι πρόβλημαν αλλά δεν είναι το άλυτον πρόβλημαν του κόσμου. Το άλυτον πρόβλημαν του κόσμου είναι που η δομή της οικονομίας είναι τέθκοι που δεν δουλέφκει εάν δεν αναπτύσσεται κάθε χρόνον περεταίρω η κατανάλωση τζιαι κατ επέκτασην η ρύπανση

Aceras Anthropophorum είπε...

postbabylon είναι απλόν. Η τομάτα η μή βιολογική συσσωρέφκει όλα τα χημικά στην ρίζαν του κοτσανιού που λειτουργεί κάτι σαν φίλτρον. Επίσεις, έξω από το κοτσάνιν συνάουνται τα αποθέματα των αδιάσπαστων χημηκών των ψεκασμάτων τζιαι όσον τζιαι να πλύννεις το σημείον τζιείνον δεν φέφκουν ούλλα. Το πιο απλόν είναι να κόφκεις τζιείνον το κομμάτιν της τομάτας τζιαι να το πετάσσεις.

Aceras Anthropophorum είπε...

Και να καθαρίσουμεν, και σε αυτόν συφφωνούμεν. Τα κρασιά Βουργουνδίας τα έχω ήδη έσσω :)))

Backbeatlili τζιαι Άθω, στην Ελβετίαν το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς οργάνωσεν έναν σύστημα όπου ο κόσμος γράφεται τζιαι ο παραγωγός παίρνει του κάθε τετάρτην έναν καλάθιν με ζαρζαβατικά εκπλήξεις ανάλογα με το τι παράγει το χωράφιν την εποχήν. Εξεκίνησεν που 15 εγραμμένους τζιαι τωρά είναι στους 80, δηλαδή εφτάσαν στα όρια που μπορούν να τροφοδοτούν οι παραγωγοί απευθείας. Αυτόν είναι ίσως μια λύση για την βιολογικήν παραγωγήν στην Κύπρο για να ρίξει τες τιμές αποφεύγοντας τους μεσάζοντες μέχρι η αγορά να μεγαλώσει.

ιων είπε...

Χρόνια Πολλά με υγεία και χαρά. Και προπαντός βιολογικά. Εμαθα πάρα πολλά πράγματα από το σημερινό κείμενο. Τζιαι πιάννει με παραπάνω η απελπισία.

dokisisofi είπε...

Χρόνια Πολλά aceras! Εγώ πιστεύω ότι τα βιολογικά εν για όσους έχουν μωρα και νοιάζονται για την υγεία τους. Για εμάς τους υπόλοιπους που επομπαριστήκαμε τόσα χρόνια με χημικά, με συντηρητικά, μεταλλαγμένα και τα ρέστα, το κακόν εγίνηκε. Τι θα αλλάξει στην υγεία μας αν θα φάμε βιολογικά που δαμέ τζιαι να πάει. Η ζημιά εγίνηκε.
Όσο για το ότι εν ακριβά τα βιολογικά, είναι γελοίο να το επικαλείται κάποιος που παθαίνει σαν τον άρρωστο με τες μάρκες όσον αφορά τα ρούχα, τα παπούτσια, τες τσέντες, τα κινητά, τα κομπιούτερ κτλ και κυκλοφορεί με αυτοκινητάρες. Άτε τωρά που μου εγινήκετε οικονόμοι στα ρεπάνια τα βιολογικά. Υποκριτές!