Σάββατο 10 Μαΐου 2008

Εμπήκαν οι πυράες.

Το κείμενον αυτόν είναι τεχνικής φύσεως για τον βιοκλιματικόν δροσισμόν.

Εμπήκαν οι πυράες. Τα κλιματιστικά βίρα βουρρου βούρρου αρρωστούν την γήν με το διοξίδιον του άνθρακα που εκπέμπει ο σταθμός της Ηλεκτρικής που τα τροφοδοτεί με ενέργειαν, αρρωστουν τζαι τα πλάσματα με το χείριστον εσσωτερικόν περιβάλλον που δημιουργούν για να δώκουν λλίην δροσιάν. Ο θόρυβος που βουννίζει, εκτός που διά πονοτζιαίφαλον σε τζείνους που εν μέσα, σπάζει τζαι τα νεύρα των γειτόνων αν το παράθυρον τους εν κοντά.

Τζιαι το κλιματιστικόν γεννά κλιματιστικόν, διότι άμαν πρέπει να κλείσεις το παναθύριν να μεν ακούεις το κλιματιστικόν του γειτόνου, πρέπει να βάλεις κλιματιστικόν τζαι σου. Να αναπνέεις τζαι σου τα βακτηρίδια τζαι τες μούχλες που δημιουργούνται μέσα στο κκόιλ του κλιματιστικού που την υγροποίησην του υγρού αέρα στο ψυχρόν έλεμεντ. Άσε που ο παραπάνω κόσμος νομίζει ότι επειδή φυσά αέραν το κκόιλ αερίζει τζαι το δωμάτιον. Ο ανίδεος κόσμος επίσεις νομίζει ότι άμαν το βάλεις πας τους 22 βαθμούς εν να κρυάνει η κάμαρη πιό γλήορα. Εγέμωσεν ο κόσμος τζιεγκιές τζαι δεν αναρωθκιέται γιατί. Άμα είσαι δρωμένος τζαι φυσά σου το μαυρογέριμον μες τα ζυνίσια τι περιμένεις κύριε.

Άμα έρτω Κύπρον τζαι θωρώ πως χρησημοποιεί ο κόσμος τον κλιματισμόν με πιάννει απελπισία. Είναι σαν αν πααίννω στην ΑΊτήν τζαι θωρώ 95% του κόσμου αναλφάβητους τζαι δεν ξέρω από που θα έπρεπεν να αρκέψει κάποιος που θέλει να μορφώσει τζείνον τον κόσμον. Από πλευράς φυσικής των κτηρίων, σε αυτόν το επίπεδον είμαστιν στην Κύπρον. 95% βιοκλιματικά αναλφάβητοι.

Θα μου πείτε τί να κάμουμεν. Να μείνουμεν να ψοφήσουμεν που τον κάυσωναν;

Είναι μπροστά σε αυτήν την ερώτησην που με πιάννει η απελπισία τζαι διερωτούμαι "πόθθεν να ρκέψουμεν;"

Να πιάσω το κουρπάτζιην τζαι να αρκέψω του αρχιτέκτονα σου Κύριε που διερωτάσαι αν πρέπει να ψοφήσεις που τον κάυσωναν, οξά της κυβέρνησης που εν έτη 2008 έκαμεν κλιματικούς κανονισμούς διότι την ανάγκασεν η Ευρωπαϊκή ένωση τζαι αντίς να λύσει τα προβλήματα του καλοτζαιρκού λύει τα προβλήματα του σιειμώνα για την θέρμανσην (επειδή στην Ευρώπην κάμνει πολλήν κρυάδαν τον σειμώναν, τζαι επειδή η Ευρώπη αγωνιά να λύσει το πρόβλημαν της με την υπερκατανάλωσην πετρελαίου θέρμανσης, τζαι επειδή η Ευρώπη σαρίζει πρώτα το δικόν της στενόν τζαι επέβαλεν κανονισμούς για να λλιάνει την κατανάλωσην πετρελαίου, τζαι επειδή εμείς πρέπει να συμβαδίσουμεν με το ευρωπαϊκόν κεκτημένον, τζαι επειδή η βουλή δεν είχεν άλλην επιλογήν που να κάμει νόμον σύμφωνα με την ευρωπαϊκήν οδηγίαν που μιλά για θερμομόνωσην των κτηρίων, αντιγράψαμεν τους κανονισμούς που την Ελλάδαν η οποία τους αντέγραψεν τζαι τζείνη που την Γερμανίαν όταν την αναγκάσαν κάποτε τζαι τζείνην να κάμει κανονισμους. Κανονισμούς για το πως θα θερμομονώννουμεν τα σπίθκια μας. Η πυρά όμως ρε Κύριε μπαίνει μεν που τους τοίχους αλλά κυρίως μπαίννει που τα τζιάμια, ατζιαμή. Τον κανονισμόν που επιβάλλει του κόσμου να πιορώσει 3 με 5 σιηλιάδες λίρες παραπάνω για να θερμομονώσει τους τοίχους τι να τον κάμεται άμαν τα 2/3 τζαι βάλε της πυράς μπαίννει που τα παράθυρα; Πούν τον κανονισμόν για τα σκίαστρα; Στην Ελβετία που έχει 2 φορές λλιόττερην πυράν τζια ο κανονισμός για τα σκίαστρα έχει 10 χρόνια που εν αναγκαστικός...)

Τέλος πάντων έστω τζαι αν δεν έχει κανονισμούς που να αναγκάζουν τους βιοκλιματικά αναλφάβητους αρχιτέχτονες να σχεδιάζουν τα σπίθκια σωστά ( άσε που στην Κύπρον ακόμα συγχίζουμεν αρχιτέκτοναν με πολιτικόν μηχανικόν, ο οποίος παρεπιπτώντως είναι επίσεις βιοκλιματικά αναλφάβητος), από κάπου πρέπει να αρκέψουμεν.

Να λοιπόν μερικές συμβουλές.

1. Αν προκειται να κτίσεις σπίτιν, έβρε αρχιτέκτοναν που ξέρει από βιοκλιματικήν αρχιτεκτονικήν. (έχει έναν 5 % που ξέρουν και αν τύχει να έχει κανέναν πο τούτους που θκιαβάσει το ποστάκιον τούτον, να μην θιχτεί, δεν βάλλω όλους τους αρχιτέκτονες στο ίδιον τσουβάλιν, μόνον το 95% έβαλα).

2. Αν το σπίτιν σου εκτίστην τα τελευταία 10-15 χρόνια βράσε ρίζιν. Είναι ακόμα πολλά τζουνούρκον για να αρκέψεις να ξοθκιάζεις για να του διορθώσεις τες χοντροειδής του βιοκλιματικές ανωμαλίες.

3. Αν το σπίτι σου εν παλιόν τζαι σηκώνει έργα για να το φρεσκάρεις προώθα θα εξής:
- Θερμομόνωσην του ταβανιού. Τουλάχιστον 8-10 πόντους. Όχι πουμέσα. Πόξω. (για να εξηγήσω γιατί όχι πουμέσα πρέπει να γράψω ολόκληρην ιστορίαν...)
- Διπλά τζιάμια με U value 1.1 W/m2K. Δεν ξέρω αν τα φέρνουν αυτά στην Κύπρον αλλά τζαι αν μεν τα φέρνουν αξίζει τον κόπον να σκαλίσεις να τα εύρεις. Είναι τζιάμια με infrared thermal mirror, enan treatment της εσσωτερικής πλευράς του τζιαμιού που αντανακλά την υπερυθρην ακτινοβολίαν προς τα μέσα τζαι δεν αφήνει την ενέργειαν να διαφεύγει. Έχουν επίσεις μέσα αργόν ή κρυπτόν αντίς για αέραν. Προσοχήν επίσεις αν βάλετε αλουμίνια να έχουν διακοπήν της θερμικής γέφυρας. Αν εν πλαστικά θκιαλέξετε τα να έχουν Uπλαισίου=1.3 W/m2K. Τα τζιάμια με U<1.3 W/m2K στοιχίζουν μόνον 5-7% παραπάνω που τα στάνταρντ που χάννουν 2 - 2 1/2 φορές παραπάνω ενέργειαν (U>2.5 W/m2K)
-Να βάλετε φυλλαράκια ή ότιδήποτε άλλον που να κάμνει αρκετήν σκίασην άμαν φακκά ο νήλιος πας το τζιάμιν. Να το ξέρεται η πυρά εν που τα τζιάμια τζαι που τα παράθυρα που μπαίννει μέσα. Τα σκίαστρα ανοικτού χρώματος απορροφούν λλιόττερην ενέργειαν.
-Αν οι όψεις εν φθαρμένες, τότε αξίζει τον κόπον, αντίς να τες ξανασουβατίσετε να τες θερμομονώσετε πρίν. 6 πόντους θερμομόνωση εν καλή. 8 εν καλλύττερα. Αν το κάμετε προσέξετε τες θερμικές γέφυρες, δηλαδή πως ενώννονται τα παράθυρα με την θερμομόνωσην τζαι πως συνδέεται η θερμομόνωση της οροφής με αυτήν των όψεων. Τζιαι μεν κάμετε την βλακείαν να ακούσετε τον αρχιτέχτοναν σας που θα σας πεί βάλετε πογιάν γρίζαν για να είναι αισθητικά in. Απλά θα απορροβά παραπάνω βράστην ο τοίχος τζαι να κάμνει τον γειτονικόν χώρον θερμικά αφόρητον.

Αν δεν κρατείται λευτα να κάμετε θερμομόνωσην της οροφής εν πρόβλημαν. Άμαν φακκά ο νήλιος πας την πλάκαν, η θερμοκρασία του τσιιμέττου φκαίννει πας τους 45-50 βαθμούς. Αν ήβρετε τζαι κανέναν ατζιαμήν που σας έκαμεν υγρομόνωσην τζαι έβαλεν κατράν που πάνω τζαι εν μάυρην η ταρράτσα, φκάλλει 50-70°C. Η θερμότητα ταξιδεύει μέσα στην πλάκαν τζαι το κύμμαν της βράστης φτάννει προς τα μέσα από τα μεσάνυχτα μέχρι η ώρα 3 το πρωίν. Εν τζείνην την ώραν που δρώννετε τζαι ποδρώννετε μες τα ρούχα τζαι έρκουνται σας οι εφιάλτες ότι χογλάζετε μες την κόλασην με καμπόσες τιτσίρες (ή τίτσιρους) τες (τους) οποίους δεν μπορείτε όμως να τους τζίσετε διότι όλα τα σώματα της κόλασης ανοίκουν στον διάβολον. Να φανταστήτε ότι η εσσωτερική θερμοκρασία μιας τσιμεττόπλακας η ώρα 2 το πρωίν εν 33°C ενώ η θερμοκρασία του αέρα εν γύρω στους 25°C. Η πιο φτηνή λύση αν δεν μπορείτε να θερμομονώσετε την πλακαν σας είναι να την ασπρίζετε κάθε Απρίλλην. Ή με τσιμέττον άσπρον ή με ασβέστην. Να είναι άσπρη σιόνην. Η ασημοπογιά εν μαλακία. Η θερμοκρασία της πλακας με άσπρην πογιάν δεν ξεπερνά τους 33°C καταμεσήμερα τζαι τους 27°C πουμέσα τα μεσάνυχτα που τζειμάσται. Άλλες τέχνες για να μεν κρούζει η πλάκα τζαι να σας πλακώννει το κύμμαν της βράστης τα μεσάνυχτα είναι να φκάλετε κλίμαν πας την ταρράτσαν. Έσιει επίσεις που την ραντίζουν το μεσομέριν αλλά το νερόν πούντο.

Εάν δεν έχετε πανζούρια, φυλλαράκια, στόρια η ξερω γω τι άλλον για να σκιάζετε τα τζιάμια, πάλε βράσε όριζαν. Πρέπει να εβρετε τρόπον να κόφκετε τον νήλιον να μεν ημπαίννει μέσα. Τζείνοι που νομίζουν ότι το κάμνουν με εσσωτερικές κουρτίνες ή εσσωτερικά στόρια έχουν απλά αυταπάτες. Αντίν να μπάιννει ο νήλιος κατευθείαν τζαι να βράζει τον τόπον γυρόν που το παράθυρον, κόφκεται που την κουρτίναν, τραβά την βράστην η κουρτίνα τζαι την εκπέμπει μετά λλίην λλίην διώντας την ιδέαν ότι γίνεται σκίαση. Έναν εσσωτερικόν σκίαστρον κόφκει μόνον 10-20% της βράστης ανάλογα με το χρώμαν της κουρτίνας. Τα φίλτρα τα αυτοκόλλητα πας τα τζιάμια είναι μεγάλη απάτη, κουστίζουν πολλά, γεμώννουν την πούγκαν της 3M ή όποιασδήποτε άλλης εταιρίας που σας τα πουλεί τζαι η απόδωση είναι μετριότατη. Φυσικά στην αστοσιάν φελά τζαι το χαλάζιν αλλά εν λλίον απογοητευτικόν να θέλετε να λύσετε το υδατικόν πρόβλημαν με το χαλάζιν.

Πές ότι εκανονίσετε την ταρράτσαν σας να μεν βάλλει πυράν (θερμομόνωσην ή άσπρισμαν), πες ότι έσιεται πανζούρια, φυλλαράκια, στόρια εξωτερικά, αυτόν που απομένει τώρα είναι να κόφκετε έξω τον αέραν άμαν εν βραστός (που τες 9 το πρωίν μέχρι τες 8 την νύχταν) τζαι να τον βάλλετε μέσα άμαν εν κρυός (που τες 8 την νύχταν μέχρι το πρωίν. Θα μου πείτε πως να το κάμω αφού βουννίζει το κλιματιστικόν του γείτωνα, σφυρούν τα λάστιχα των μπαστάρτων της γειτόνισσας, παίζει το μαγνητόφωνον των εφήβων του άλλου γείτου... Ο θόρυβος εν άλλον προβλημαν, αλλά πες ότι, ή εσυνηθίσατε τον θόρυβον, ή είσαστιν προνομιούχοι σε ύσηχην περιοχήν.

Εάν η ταρράτσα σας δεν τραβά την πυράν, εάν τα τζιάμια σας είναι θερμομονωμένα τζαι σκιασμένα, ενάν αερίζετε με ελάχιστον αέραν κατά την ημέραν τζαι πολλήν κατά την νύχταν, θα έχετε μέσα 8-10 βαθμούς λλιόττερους την ώραν του μεγάλου καύσωνα τζαι 2-3 βαθμούς λλίόττερην μεσην θερμοκρασίαν παρά την εξωτερικήν. Κανονικά δεν χρειάζεσται κλιματιστικόν, αλλά τζαι να βάλετε θα δουλεύκει πολλά λλίον. Εάν βάλετε έναν ανεμιστήραν του τταβανιού τότε σίουρα δεν θέλετε κλιματιστικόν. Λλιανίσκει την θερμοκρασίαν που αισθάνεσται κατά 3 βαθμούς. Μπορείτε επίσεις να σφογκαρίσετε κατά τες ώρες του μεγάλου καύσωνα, ρίφκει κατά 1-2 βαθμούς την θερμοκρασίαν του δαπέδου. Εννοείτε ότι πρέπει να προσπαθείτε μειώννετε στο ελάχιστον την χρήσην όποασδήποτε ηλεκτρικής ή άλλης συσκευής που φκάκκει βράστην. Οι λάμπες οι οικονομικές φκάλλουν 6 φορές λλιόττερην βράστην. Το μαείρεμαν φκάλλει βράστην, τζαι σε αυτήν την περίπτωσην καλλύττερα να κλείετε την κουζίναν να μεινείσκει η βράστη μόνον τζειμέσα.

Το πρόβλημαν του αερισμού εν μεγάλη παγίδα. Η κίνηση του αέρα κάμνει μας να νοιώνουμεν πιό άνετα (3 βαθμούς κάτω που την πραγματικήν θερμοκρασίαν). Αννοίουμεν τα παράθυρα να κάμνει ρεύμαν. μέχρι τες 9 το πρωίν καλώς. Η θερμοκρασία έξω εν κάτω της θερμοκρασίας μέσα. Μετά όμως έξω αρκεύκει η πυρά. Δεν την νοιώθουμεν όμως διότι το ρεύμαν μας ψύχει. Ψύχει το σώμαν μας όμως εξατμήζοντας τον ιδρώταν, θερμαίνει τους τοίχους μας όμως διότι ο αέρας ο έξω εν πιο βραστός. Ππέυτουμεν έτσι στην παγίδαν να θερμένουμεν το σπίτιν τζαι μετά να τραβούμεν την μανίκαν της βράστης κατά το απόγευμαν. Σε έτσι περιστάσεις μόνον το κλιματιστικόν μπορεί να διορθώσει την κατάστασην. Το ίδιον αν εξιχάσετε ήν αν δεν εχετε την δυνατότηταν να σκιάσετε έστω τζαι έναν παράθυρον. Να φανταστείτε ότι έναν παράθυρον ασκίαστον ισοδυναμεί με μιαν σωπούαν θέρμανσης. Εν λλίον βλακείαν αν έχεις που την μιαν σωπούαν τζαι που την άλλην κλιματιστικόν.

Στην νότιαν Γαλλία τζαι σε μερικές περιοχές της Ελλάδας ο κόσμος εκατάλαβεν ότι το σπίτιν την ώραν της μεγάλης πυράς πρέπει να είναι κλειστόν τζια σχεδόν σκοτεινόν για να μένει δροσερόν. Σε τούτες τες περιοχές, τα παράθυρα εν εφοδιασμένα τούλιν (σίτες λαλούν οι καλαμαράες) για να κόφκουν τα κουνούπια έξω την νύχταν, τζαι με σίερα ή φυλλαράκια που αννοίουν τελια για να κόφκουν έξω τον κίνδυνον διάρρυξης αφήνοντας ελεύθερον να αέραν να μπαίννει έσσω την νύχταν.

Σπίτιν που εν αννοιχτόν την ημέραν τζαι κλειστόν την νύχταν είναι σπίτιν που θέλει κλιματιστικόν. Σπίτιν που εν κλειστόν την ημέραν τζαι αννοχτόν την νύχταν, αν έχει καλήν σκίασην πας σε ούλλα τα τζιάμια τζαι αν δεν τραβά βράστην που την ταρράτσαν δεν θέλει κλιματιστικόν, το πολλήν πολλήν να θέλει κανέναν ανεμιστήραν.

Για τα γραφεία, άλλου παπά ευαγγέλιον. Θέλει άλλην ειδικήν ανάρτησηνΣαν απάντησην για τη Δρακούνα βάλλω μια γραφική παράσταση

©2003 Big Rivers Electric Corporation

36 σχόλια:

Νευρικoς είπε...

ποοο ρε φίλε..
τούτο με τον κατρά..δηλαδή, είσαι τέλια μέσα!
Εχει σπίτι στη Κύπρο που εν έχει μόνωση με μαύρο κατρά πας την ταράτσα;

avidaviva είπε...

Αλλαξα τα παραθυρα (ξυλινα)και τα εκαμα οπως λες, στο νησι που μενω ,αλλα οι εγκαταστατες τα πλακωσαν στις πολυουρεθανες και σιλικονες γιατι αλλως πως δεν ξερουν να τα θετουν.Οταν θα μεινω κανονικα στην Κυπρο, ελπιζω να βρω καλυτερες λυσεις απο την παραδοση σας σε συνδιασμο με την τεχνολογια.

kontris είπε...

@Ασέρα
Διάβασε τόν πολίτη στήν σελίδα 36

Ανώνυμος είπε...

Άσχετο : νομίζω θα έθελα να κάμω μάστερς πάνω στο environment, έχεις τίποτε υπόψη σου? του χρόνου ξεκινώ τα applications...

dokisisofi είπε...

ρώτα την βέριτυ να σου πεί (verity devotee).

Aceras Anthropophorum είπε...

@terraincognita: να φανταστείς ότι άμαν μιλώ με κόσμον για το πρόβλημαν της πυράς λαλούν μου ότι έκατσεν τους 2000 λίρες να κάμουν μόνωσην αλλά τίποτε δεν άλλαξεν σε σχέσην με την πυράν. Κάτσε να εξηγηθείς ότι άλλον το σώβρακον τζαι άλλον η φανέλλα.

@avidavita: Δυστιχώς τα κοπελλούθκια που μαθαίνουν τέχνην έχουν τον νουν τους πουπάνω που την κκελλέν τους. Πολλοί μεινίσκουν άτεχνοι, ατζιαμήες, ανίκανοι να κάμουν μιαν δουλειάν με ακρίβειαν. Τζαι να εύρεις πελεκάνον που να κάμει τες κάσιες με ακρίβειαν, ο κτίστης έππεσεν έξω 3 πόντους τζαι δεν τετραγωνίζει το άνοιγμαν. Τζιαι μετά, δώστου όπως λαλείς, πολυοθρεθάνην, τζαι σιλικόνην να στουππώσουν οι τρύπες να μεν βάλλει το παράθυρον αέραν γυρόν που την κάσιαν. Τρέχα τωρά να εύρεις τεχνίτην που εν μάστρος. Να τον παίζουν ξέρουν ούλλοι. Να εύρεις όμως πραγματικόν πρέπει να τον γυρέψεις με το φαναρούιν.

@Kontri βρίσκεις μου το τηλέφωνον του ή το έμειλ του; Γιάννης Χριστοφίδης κάτω πλάτρες

@Roam. Πέψε μου ίμειλ να σου πώ για αυτά που ξέρω. Εν ούλλα όμως γαλλίστί...

drakouna είπε...

Η ασημοπογιά δεν έχει αντανακλαστική ιδιότητα? Τίποτε?

Aceras Anthropophorum είπε...

Εξαρτάται που την πογιάν. Είναι πολλά απλόν να τσιεκκάρεις. Πιάννεις λλιον ασβέστην τζαι τον διαλύεις σε ένα ποτήρι νερό. Πογιατίζεις όσην επιφάνειαν σου επιτρέπει η ασπροπογιά που έκαμες (να είναι πασιά για να ασπρίζει καλά, αν είναι φτανή τζαι δεν ασπρίσει να του κάμεις τζαι δεύτερον σιέριν). Την επόμενην που θα στεγνώσει έφκα πας την ταρράτσαν η ώρα 4 πον να ξυπνήσεις που την σιέστα τζαι ντζίσε το σιέριν σου πας την επιφάνια την άσπρη τζαι πας την ασημοπογιάν σου. Θα δείς αν συφφέρει να καμεις 3 σίκλες ασβέστην για να ασπρίσεις ούλλην την ταρράτσαν.

Θεωρητικά η ασημοπογιά έχει solar reflectance 44% τζαι το άσπρον σιόνιν του ασβέστη 100%. Η άνοδος της θερμοκρασίας μιας τέτοιας επιβάνιας άμαν την υποβάλεις στον ήλιον καταμεσήμερα είναι 32°C ενώ του ασβέστη 10. Εξαρτάται όμως τι ασημοπογιά τζαι τι ασβέστης (η οξείδιον του Τιτανίου που κάμνει την καλλύττερην άσπρην πογιάν τζαι τον οποίον στην Κύπρον νομίζω ότι τον λαλούν ασπροτσιμέττον). Το θερμική συμπεριφορά της κάθε επιφάνειας εν λλίον complex διότι είναι μεν η αντανακλαστικότητα (80% το άσπρον τζαι 48% η ασημοπογιά της οποίας έχω τα στοιχεία), είναι όμως τζαι το thermal emmitance 5-10% to αλουμίνιον τζαι 92% οποιαδήποτε μη μεταλλική πογιά.

Το ίδιον ισχύει τζαι με τες πογιές των αυτοκινήτων. Έναν άσπρον ή έναν κίτρινον αυτοκίνητον πιάννει 35-45°C ενώ έναν γκριζοασιμήν φκαίννει 45-60°C αναλόγως του τόνου της πογιάς.

stalamatia είπε...

Ασερα τούτον που λαλείς για το κλείσιμο της πόρτα ήτου παραθυρκού κάμνω το τζιαι εγιώ και έχει αποτέλεσμα,βέβαια εν τζιαι φορές που θέλουμε δεν θέλουμε αφταίνουμε και τα κλιματιστικά.Το βράδυ οι σίτες κάμνουν δουλειά με τα κουνούπια.

drakouna είπε...

Οκ, ευχαριστώ, θα τσιεκκάρω τι ακριβώς έχω πουπάνω μου (είναι ένα είδος ασημοπογιάς αλλά δεν έχω ιδέα αν είναι τουλάχιστον τζείνο με την solar reflectance 44%).

Το πολύ-πολύ, ασβεστώνω τζιαι κανεί.

Ανώνυμος είπε...

Ασερά μου σε χαιρετώ, κάτι άλλο που πρέπει να πάρουν σοβαρά υπόψη οι Κυπραίοι είναι και τα υλικά που χρησιμοποιούν για το κτίσιμο των σπιτιών τους. Γιατί σίουρα το κουγκρί φκάλλει ούλλη νύκτα την πηρά που εσύναξε ούλλη μέρα...
Εγώ τα τελευταία 3 χρόνια μένω σε σπίτι Αμερικάνικης κατασκευής (ξύλινο με επένδυση πέτρας...) και μπορώ να σου πω από προσωπικής πείρας ότι έχουμε λύσει το πρόβλημα της ζέστης... Για να καταλάβεις έχουμε ανοικτά μόνο τα παράθυρα της σοφίτας και μπαίνοντας το απόγευμα σπίτι από τις δουλειές μας και τα σχολεία νομίζεις ότι μπαίνεις σε σπίτι με ανοικτό κλιματιστικό.
Ελένη

Aceras Anthropophorum είπε...

@Ελένη δεν είναι ο τσιμέττος που φταίει είναι ο τσιμέττος χωρίς θερμομόνωσην. Αν βάλεις 10 πόντους πετροβάμβακαν (πουκάτω που την υγρομόνωσην), ή πολυστερίνην πουκάτω ή πουπάνω που την υγρομόνωσην (καλλύττερα πουκάτω αλλά πρέπει να το κάμεις με εταιρίαν που σου κάμνει γκαραντί την δουλειάν) τότε το τσιμέττον γίνεται καλλύττερον ακόμα τζαι που το ξύλον. Τζαι η θερμική συμπεριφορά του σπιθκιού όπως την περιγράφεις.

@ Δρακούνα νομίζω ότι αν το ασπρίσεις θα εν καλλύττερα που τωρά (κάμε όμως το τσιέκ να σιουρευτείς πριν να ξιμαρίσεις ασπρογιάζεις). Η καλλύττερη λύση βέβαια που θα σου αποφέρει τζαι οικονομίαν στην θέρμανση για τον σιειμώνα είναι να βάλεις 10 πόντους μόνωση. Επειδή ήδη έχεις υγρομόνωσην, ίσως η πιο ενδεδειγμένη τζαι οικονομική λύση είναι να βάλεις extruded (όχι expanded) polystyrene πουπάνω που την υγρομόνωση τζαι να την τσιλλίσεις με 6 πόντους τσιακκίλην. Νομίζω ότι έχει τζαι επιχορήγησην που την κυβέρνηση για τούτην τη δουλειά. Πρέπει να εύρεις εταιρείαν που το έκαμεν τζαι αλλού για να σιουρευτέςι ότι δεν θα σου κάμουν καμιά στραβάραν, να στουππώννουν οι χολέτρες, να ξισιειλούν οι ταρράτσες, να μεινίσκει το νερόν μες την πολυστερίνην τζαι να κάμνει άλγες κλπ κλπ...

Ξέρει κανένας αν έχει εταιρείες που ξέρουν να κάμνουν θερμομονώσεις ταρρατσών τζιαι πόσα κουστίζει για μιαν ταρράτσαν 100 τετραγωνικών;

Moriarty είπε...

Άννοιξες μου φάλιες τωρά. Είμαι στα καλούπια τωρά τζαι πρέπει να κάμω σωστές κινήσεις. Τζαι το σπίτι εσιει τζαι γυαλλί κάμποσο...

Aceras Anthropophorum είπε...

Θερμομόνωση τουλάχιστον αυτήν που προβλέπει ο κανονισμός. Αν ο αρχιτέχτονας του τζαι ιδίως οι κτιστάες ξέρουν να την βάλλουν εξωτερικά έχεις λλιόττερο ρίσκο να κάμνει το σπίτι μούχλα στες θερμικές γέφυρες. Αν είναι εσσωτερική, τότε πρέπει να βάλεις vapour barrier αλλά δεν ξέρω αν ιξέρει κανένας απο αυτά στην Κύπρο. Αλιώς, ρίσκο να μουχλιάζει πίσω που την θερμομόνωση.

Θερμομόνωση στην οροφή 10 πόντους εν καλά. Τωρά με τι τεχνικήν, αυτήν που γνωρίζει καλλύττερα αυτός που θα σου την εγγυηθεί.

Παράθυρα: ιδίως αν εν πολλά να έχουν φυλλαράκια αλουμίνιο ή ξύλο ή στόρια για να κόφκεις τον ήλιο έξω. Τα του νότου μπορούν να δουλέψουν και με τες ταρράτσες που κάμνουν σκιά. Στην ανατολή και τη δύση οι ταρράτσες δεν κάμνουν τίποτε διότι ο ήλιος εν χαμηλά. Αν έβρεις τζιάμια με U value<1.2 W/m2K δεν θα το μετανώσεις έστω τζαι αν τα πληρώσεις πιο ακριβά. Το πετρέλαιον επήεν 140 δολλάρια, το ρεύμαν θα ακολουθήσει σε λλίγες βδομάδες.

Για τον χειμώνα, μιας τζαι έχει πολλά τζιάμια, κανόνις τα να τα πιάννει ο ήλιος. Θεωρητικά ο αρχιτέχτονας ξέρει να υπολογίζει τες διαστάσεις των σκιάστρων για να μπαίνει ο ήλιος μέσα τον χειμωνα αλλά όχι που τον απρίλλη τζαι τζεί. Έμαθεν τουλάχιστον στο πανεπηστήμιο, τωρά αν αθθημάτε άλλη κουβέντα.

Πρόσεχε επίσεις την υγρασίαν που το έδαφος. Πέψε μου ιμέιλ να σου πώ τι να προσέχεις.

Anef_Oriwn είπε...

Εγώ πάντως το καλοκαίρι και άμα σφίξουν οι πυράες, τα βράδια κοιμάμαι κατάστρωμα στη βεράντα (με τις χελιδονοφωλιές).

Κανονισμοί για τη θερμομόνωση τ ν κτιρίων μπήκαν σε εφαρμογή (και στην Κύπρο) από το τέλος του Δεκέμβρη. Το βασικό (από τεχνικής άποψης) πρόβλημα σε οικοδομές από μπετόν δεν είναι η μόνωση των τουβλότοιχων ή της ταράτσας αλλά των κολώνων και των δοκών, που πρέπει να ξεκινά Epitideuma από το καλούπωμα αυτών των δομικών στοιχείων . Όντως στην Κύπρο μας λείπει ακόμα η τεχνογνωσία σ’ αυτόν τον τομέα.

Anef_Oriwn
Κυριακή 18/05/2008 – 00: 59 π.μ.

Kai Na Katharisoume Tous Kakomoutsounous είπε...

Κάποτε χρησιμοποιούσε ο κόσμος πολύ περισσοτερο το μυαλό του και την κοινή λογική για να κατασκευάσει το σπίτι του. Τα μικρά παράθυρα, ο ηλιακός, οι φεγγίτες και τόσα άλλα όπως και τα υλικά που οι παλαιότεροι στην Κύπρο χρησιμοποιούσαν. Τώρα βέβαια υπάρχει η τεχνογνωσία και η τεχνολογία που επιτρέπει ακόμα καλύτερες κατασκευές και παρ' όλο που υπάρχουν τόσοι πολλοί σπουδασμένοι σ' αυτούς τους τομείς, πολύ λίγοι χρησημοποιούν σωστά τις γνώσεις τους. Αξίζει όμως να ψάχνεις να τους βρείς άμα είναι να σου κάνουν σωστή δουλειά.

Ασέρας, το πόστ σου είναι άκρως κατατοπιστικό, να 'σε καλά.

stalamatia είπε...

Στην Κύπρο προτιμούν να φτιάχνουν τεράστια σπίτια και όχι ποιοτικά από άποψης κτισίματος.Μπορεί να κοροϊδεύουν τους καλαμαράες ότι έχουν πιο μικρά σπίτια αλλά είναι πολύ καλύτερα κτισμένα .ειδικά τα τελευταία χρόνια η μόνωση είναι κανόνας .Η δουλειά που γίνετε στο κτίσιμο δεν έχει καμία σχέση με το κτίσιμο στη Κύπρο.

Ανώνυμος είπε...

Έσιει κανέναν εύκολο τρόπο να τυπώσουμε το άρθρο; η κανονική επίλογή εκτύπωσης εν δουλεύκει, τυπώνει μου μόνο μια σελίδα τζιαι τα υπόλοιπα τρώει τα.

Aceras Anthropophorum είπε...

Αντικακομούτσουνε η ιδέα ότι παλιά εξέραμεν ενώ τωρά τα κάμνουμεν μαύρα τζαι γέριμα είναι λλίον μύθος. Άσε δε που τα μοντέρνα υλικά μας επιτρέπουν να κτίζουμε 100 φορές πιο άνετα σπίτια από τα παλιά. Άμα στην Ευρώπη κτίζουμε σπίτια όπου 200 τετραγωνικά μπορούν να θερμανθούν με ένα πιστολάκι των μαλιών (όταν κάμνει -10 έξω), φαντάσου στην Κύπρο που έχουμε κάθη μέρα ήλιο.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στα παλιά διότι το επίπεδο άνεσης που επιζητούμε δεν είναι το ίδιο. Οι παλιοί ετζοιμούνταν ούλλοι έξω το καλοτζαίρι αλλά τωρά με τα αυτοκίνητα τζαι το θόρυβο ξέχασε το. Λλίοι ανέχουνται τες σκνήπες τζαι τον θόρυβο σαν τον Ανευ. Τζαι γώ θυμούμαι τον παππού μου ο οποίος που τον μάη τζαι τζεί ετζειμάτουν έξω, πουκάτω που το κλίμα με το πάπλωμα μάλιστα. Αυτό βέβαια δείχνει ότι με έναν καλλύττερο πολεοδομικό σχεδιασμό όπου τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να παν όπου θέλουν, μόνο η γειτονιά μπορεί να χρησημοποιεί ένα δρόμο (κάτι σαν στους προσφυγικούς συνοικισμούς), αν δοθεί ένα ύσηχο περιβάλλον σε έναν οικόπεδον, οι έξυπνοι αρχιτέχτονες θα δημιουργήσουν τζαι εξωτερικούς χώρους όπου ο πελάτης του θα μπορεί να κοιμάται έξω όπως τον φίλο μου τον Άνευ, θα μπορεί να κάθετε σε έναν νοσσιό τζαι σε ένα ρεύμα του λίβα το απόγευμαν, θα αννοίει τα παράθυρα του την νύχταν χωρίς να διατρέχει κίνδυνο διάρρυξης και και και...

Κουλλουρούιν, ένας εύκολος τρόπος να τυπώσεις το κείμενο είναι να το κάμεις κκόπυ τζαι να το κολλήσεις σε Word.

Σταλαματιά εξαρτάται. Είδα στην Ελλάδα σιείρου σιειρόττερα πράματα. Ο θερμικός κανονισμός στην Ελλάδα ψηφίστηκε το 82 αλλά από στοιχεία που έχω, μια πολλά μικρή μειοψηφία τον εφαρμόζει στην πράξη. Στην Κύπρο έμπηκεν σε εφαρμογή πέρσυ τζαι χρειάζεται λλίο χρόνο όστι να μάθει ο κόσμος να κτίζει με την θερμομόνωση. Στην Κύπρο οι νόμοι εφαρμόζονται λλίον καλλύττερα νομίζω. Ο δικός μας ο κανονισμός είναι τζαι λλίον πιο προχωρημένος που τον ελληνικόν.

Για παραπάνω πληροφορίες για τον βιοκλιματικόν σχεδιασμό στες ελληνικές τζαι κυπριακές συνθήκες πήαίννετε εδώ
http://www.ecohomes.gr/greek/introduction.html
κάμετε κλίκ στα διάφορα στοιχεία "χώμα, φωθκιά, αέρας..."

Ανώνυμος είπε...

Άραγε θα φτάσουμε ποτέ να δούμε σπίτια κτισμένα "μέσα" σε εδάφη με κλίση , με διάταξη κατά μήκος Βορρά-Νότου (δηλ. στην πλαγιά λοφίσκου με τον ήλιο -εξ ανατολάς -να βρίσκεται "πίσω" τους το μεγαλύτερο μέρος του πρωϊνού)... τζιαι με τα δέντρα ψηλότερα τους;

κουλλούριν μουσσιεμένον είπε...

Εν τζι αρέσκουν μου τέθκοιες λύσεις ... ετύπωσα το όμως ας εν τζιαι έτσι. Αν μπορείς να βάλεις κάπου επιλογή εκτύπωσης εν ναν καλλίττερα. Ένας που τους λόγους που ακόμα πολλά λλία που τα παραμύθκια σου εθκιέβασα εν τούτος. Εν μεγάλα τζιαι στα κυπριακά εν ακόμα πιο χρονοβόρο το θκιέβασμα τζιαι εν μου αρέσκει να θκιεβάζω που την οθόνη πολλήν ώρα.

Για το θέμα του ποστ τωρά. Εν πάρα πολλά κατατοπιστικό τζιαι ευχαριστώ σε πολλά. Τέθκοια κείμενα εν πολλά σημαντικά. Έσιει πολλά πλάσματα στην Κύπρο που νοιάζουνται, άμαν όμως εν έχουν πρόσβαση στη σωστή πληροφόρηση τί να σου κάμουν τζιαι τούτοι;

Έχω τζιαι μερικές απορίες:
1. Άμα λείπουν ούλλοι που το σπίτι εν έσιει πρόβλημα ναν σκοτεινό. άμαν όμως είσαι έσσω γίνεται να έσιεις φωτεινά δωμάτια χωρίς να τα πυρώνεις;
2. Τα φυλλαράκια πρέπει ναν κλειστά ούλλη μέρα όξα μόνο άμα φακκά ο ήλιος πάνω τους; Δλδ, το 1 παράθυρο ασκίαστο = 1 σοπούα ισχύει για ούλλη τη μέρα;
3. Άμαν αννοίουμεν το σπίτι τη νύχτα μπαίνει τζιαι η δύσφορη η υγρασία μέσα. Έσιει καμιά λύση τζιαι για τούτο;

stalamatia είπε...

Πότε εν να μας δροσίσεις με κανένα παραμυθούι? Για τες τέντες εν μας είπες νομίζω κάτι κάμνουν άμα φακκά ο ήλιος ,το βράδυ βέβαια πρέπει να τις ανεβάζουμε για να μην κόβουν το τυχόν λίγο αεράκι.

Sike είπε...

αφού με εκαλύψαν οι προλαλήσαντες, να πω τζι εγώ το φκιολίν μου το άλλο: τα άρκοντίshιον ΈΝΝΕΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΤΑ ΠΥΡΚΟΛΑΤΕ ΣΤΟΥΣ 18 ΒΑΘΜΟΥΣ ΑΜΑΝ ΕΝ ΠΥΡΑ. Τζιαι οι 23 εν καλοί, τζιαι οι 25.

και τώρα print

Aceras Anthropophorum είπε...

Αγρινόν με τες τιμές που επιάαν τα οικόπεδα διαιρωτούμαι ποιοί εν ναν οι τυχεροί πον να χουν σπίτι τζαι ας μεν βλέπει τζαι στην σωστήν διεύθυνση. Με τα σύχρονα μονωτικά υλικά δεν χρειάζεται το σπίτι να είναι χωσμένον μες την γή. Η εξκαφή στοιχίζει γρίζαν ενέργεια τζαι κουστίζει. Είναι τζαι το πρόβλημα που θα βάλλεις τα χώματα των εξκαφών. Στην Ελβετία που συνήθως σκάφκουν λόγω έλλειψης χώρου, οι οικολογικοί κώδικες δεν συνιστούν την εξκαφή. Μέχρι να ψηλώσουν τα δεντρά στην Δύση για να κόφκουν τον νήλιο, φύτεψε καμιάν ελίφη ή καμιάν νεροκολοτζιάν που είναι ετήσια φυτά τζαι που σε μερικούς μήνες σου καλύφκουν ολόκληρην καλύφη.


Κουλλούριν αρωτάς:

1. Άμα λείπουν ούλλοι που το σπίτι εν έσιει πρόβλημα ναν σκοτεινό. άμαν όμως είσαι έσσω γίνεται να έσιεις φωτεινά δωμάτια χωρίς να τα πυρώνεις;
© Αν ανοίξεις να μπαίνει το φώς από παράθυρον που δεν του φακκά ο ήλιος δεν πειράζει τόσο. Καλάν είπαμεν να κλείουμεν, όι να γινούμεν τζαι τυφλοπόντικες.

2. Τα φυλλαράκια πρέπει ναν κλειστά ούλλη μέρα όξα μόνο άμα φακκά ο ήλιος πάνω τους; Δλδ, το 1 παράθυρο ασκίαστο = 1 σοπούα ισχύει για ούλλη τη μέρα;
© Το παράθυρον το ασκίαστον είναι σωπούα την ώραν που του φακκά ο νήλιος. Την ώραν που δεν του φακκά ο νήλιος είναι απλά λάμπα. Αν δεν την χρειάζεσαι την σβήνεις, διότι κάτι βράζει τζαι τζείνη. Δηλαδή, σε δωμάτια που χρησημοποιείς μπορείς να ανοίεις τα φυλλαράκια για να διά φυσικό φώς που είναι το καλύτερο τζαι ζεσταίνει τζαι λλιόττερον που τες ηλεκτρικές λάμπες. Για άλλα δωμάτια (κρεβατοκάμαρες πχ.) όταν δεν χρειάζεσαι το φώς, καλύτερα να μένουν σκοτεινά τις ώρες της μεγάλης πυράς.

3. Άμαν αννοίουμεν το σπίτι τη νύχτα μπαίνει τζιαι η δύσφορη η υγρασία μέσα. Έσιει καμιά λύση τζιαι για τούτο;
© Στην Λευκωσία την νύχτα ο αέρας είναι ξηρός τζαι ψυχρός εκτός που μερικές νύχτες. Στη Λάρνακα ιδίως, η υγρασία είναι πρόβλημα τζαι δεν έχει λύση εκτός που τον κλιματισμό. Αλλά εάν κρατήσεις το σπίτι δροσερό, η υγρασία είναι λλιγότερον δύσφορη.

Sike σύμφωνα με τους νόμους της θερμικής άνεσης η εσσωτερική θερμοκρασία πρέπει να είναι το πολλύν 6 βαθμούς χαμηλότερη που την εξωτερικήν. Αλλιώς το έμπα έφκα σου φέρνει θερμικά σόκ, σε αρρωστά, σου φέρνει τζιεγκιές. Ο βιοκλιματικός δροσισμός δεν φέρνει ποτέ τζιεγκιές, ούτε μούχλες, ούτε βακτηρίδια να αναπνέεις (εγώ όποτε έρτω Κύπρον που είμαι αμάθητος που τους μύκιτες που κυκλοφορούν στην κλιματιζόμενην ατμόσφαιραν αρρωστώ που την πρώτην ημέρα). Τα κλιματιστικά πρέπει να καθαρίζουνται τζιεμέ που υγροποιούνται οι υδρατμοί της ατμόσφαιρας.

MonachusX2 είπε...

Πάρα πολύ κατατοπιστικά όλα όσα γράφεις. Θα προσθέσω μια συμβουλή που πήρα από μια γιαγιά. Μπήκα λοιπόν στο σπίτι της ένα μεσημέρι που η θερμοκρασία ακουμπούσε τους 40 και ήταν δροσιά. Ήμουν σίγουρη ότι έβαλε κλιματιστικό. Αμ δε! Συνήθιζε να κάνει το εξής: Άνοιγε τα παράθυρα μέχρι την ώρα που είχε ακόμα δροσιά και ύστερα σφουγγάριζε, έκλεινε τα παράθυρα και άναβε ανεμιστήρα οροφής. Ε λοιπόν σας διαβεβαιώ ότι η ατμόσφαιρα στον χώρο ήταν καταπληκτική. Όταν δε ζεσταινόταν, ξανασφουγγάριζε!

Bananistanos είπε...

Εγώ πάλε έσπασα να πεισω τη μανα μου να κλείει τα παραθυρα μετα τις 10πμ το καλοτζερι.

Επειδι το σαλονι μου εν μεγαλο για να το κρυανισκω ούλλον με a/c, συνδιάζω a/c στους 28-29 βαθμους με αεριστιρα.

Τα spot lights που εν τζε πολλά της μόδας στραβάρα μας, καμνουν πολλλλληηηηήν πυρά τζε εν καλλίττερα να αποφεύγονται.

Για την υγρασία τη νύχτα βάλλεις το a/c να δουλέψει 1-2 ώρες πριν να ππέσεις τζε μετά σβήνεις το. Αν δεν έσχεις πλάκα που πάνω να σου κατεβάσει πυρά μετά, τζε με κλειστα παράθυρα μεινίσκει η δροσία ως το πρωί

Aceras Anthropophorum είπε...

Μονάχους η τέχνη της γιαγιάς είναι πολλά efficient. Αν εξατμήσεις 1 λίτρο νερόν σφογγαρίσματος στο σπίτι, η ενέργεια που τραβά είναι περίπου 0.6 κιλοβατώρες.

Ανώνυμος είπε...

Σπουδάζω αρχιτεκτονική τζιαι σήμερα έτυχε να παρακολουθήσω μια διάλεξη για βιοκλιματικό σχεδιασμό.Άκουσα πολλά ενδιαφέροντα πράματα.

Φαίνεσαι πολλά ενημερωμένος οπότε υποθέτω ότι πρέπει να το ξέρεις τούτο. Η Ευρώπη ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναβαθμίσει το επίπεδο των διάφορων κτιρίων τζιαι ανέθεσε σε δύο μεγάλες τράπεζες τη δουλειά. Μέχρι 31/12/2006 έπρεπε η κάθε χώρα να αναλάβει να δώσει τα απαραίτητα στοιχεία για τα κτίρια που εθέλαν αναβάθμιση (ενέργεια που καταναλώνουν, μέση θερμοκρασία, αντανάκλαση κτλ). Η τράπεζα που επιλέγεις θα έρτει από 1/1/2009 να διορθώσει τούτα τα κτίρια με αντάλλαγμα για 7μιση χρόνια να της πληρώνεις όσα επλήρωνες για ενέργεια. Τούτη η δουλειά εν να ξεκινήσει που εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία κτλ τζιαι μετά εν να πάει τζιαι πάρακατω. Ο καθηγητής είπε ότι οι μόνες χώρες που εν ανταποκριθήκαν εν η Ελλάδα τζιαι η Αλβανία, αλλά φαντάζουμαι τζιαι η Κύπρος.

Το πιο shocking όμως ήταν όταν έπεσε κουβέντα για ένα συγκεκριμένο κτίριο στην Κύπρο, στη Λευκωσία. Ο καθηγητής είπε μας πως εν ούλλο που γυαλί τζιαι μέταλλο τζιαι ότι Μάιο μήνα εν μπορείς να περάσεις που κάτω. Υποψιάζουμαι πως εννοούσε το κτίριο της Λαϊκής Τράπεζας αλλά μπορεί να κάμνω τζιαι λάθος. Ένιγουεϊ, σε ένα συνέδριο αρχιτεκτόνων ερωτήσαν τον αρχιτέκτονα του κτιρίου:
-Κ. Τάδε το κτίριο σας καταναλώνει ενέργεια για ψύξη όση ολόκληρη η συνοικία. Τι έχετε να πείτε?
-Το κτίριο μου είναι ωραίο και η ανθρωπότητα πληρώνει την ομορφιά.

Έμεινα με ανοιχτό το στόμα.

Σόρυ αν σε εκούρασα με το μακρύ σχόλιο

Sraosha είπε...

αντιγράψαμεν τους κανονισμούς που την Ελλάδαν η οποία τους αντέγραψεν τζαι τζείνη που την Γερμανίαν όταν την αναγκάσαν κάποτε τζαι τζείνην να κάμει κανονισμους.

Υπάρχει μια διαφορά εδώ: η (καλοκαιρινή) Ελλάδα που ξέρουν οι Ελληνοκύπριοι (Μύκονος, Αθήνα, Ρόδος, Σαλονίκη) όντως δε φαίνεται να χρειάζεται κανονισμούς για τη θέρμανση, παρά μονο για την ψύξη. Μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας όμως (λ.χ. ορεινά παντού, κεντρικά και βόρεια πεδινά, δυτική Ελλάδα) έχει αρκετά βαρείς χειμώνες και σε εκείνες τις περιοχές οι κανονισμοί για τη μόνωση των καινούργιων κτηρίων και τα μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση γλιτώνουν εκατοντάδες ευρώ στον κοσμάκη κάθε χειμώνα από εξοικονόμηση καυσίμων.

Βρήκα πάντως συγκλονιστική την απάντηση αυτουνού που έχτισε την αηδία στην είσοδο της Λευκωσίας: "Το κτήριο μου είναι ωραίο και η ανθρωπότητα πληρώνει την ομορφιά." Δηλαδή αν είχε χτίσει το Κράισλερ θα το θέρμαινε με σόμπες που καίν εκατοδόλαρα;

Sraosha είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Ανώνυμος είπε...

Dkio apories:
1. Pano stis taratses ton spithkion, ti en kalittero yia thermomonosi?... tsimentoplakes (vlepe diogomena polisterinia) me eidika epixrismata, pleymata etc, i tsimentoplakes j na rixnoumen tsakilouin pou pano yia teliki strosi? Poia en i diafora stin apodosi pou en enna eshiei to ktirio?
2. poia en i ynomi sou yia tous kipous stis taratses (roof gardens)se sxesi me thermomonosi. Eshiei epixoriyisi touton stin Kipro?

Aceras Anthropophorum είπε...

H θερμομόνωση της ταρράτσας εν πολλά ευαίσθητον πράμαν τζιαι αυτός που θα την κάμει πρέπει να το έχει ξανακάμει. Αν δεν γινεί καλή υγρομόνωση, το νερόν που εν να κρατήζει διεισδύει πουκάτω τζιαι μεινίσκει μες την πλάκαν τζιαι δεν στραγκά.

Η καλλύττερη θερμομόνωση είναι αυτή που ξέρει να βάλλει καλά ο μάστρος που θα την βάλει χωρίς να μπάζει νερόν. Μετά για την θερμικήν αντίστασην είναι καλά να έχει 6 με 10 πόντους πολυστερίνην (6 πόντοι πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς αλλά δεν εξαρτάται μόνον το πάχος, εξαρτάται τζιαι η θερμομεταδοτικότητα του υλικού. Έσιει διάφορες ποιότητες πολυστερίνης, εδώ έχει Λάμβδα = 0.034 W/mK τζιαι βάλλουμεν 20 με 30 πόντους. Στην Κύπρον δεν ξέρω τι ποιότητας είναι το θερμομονωτικόν υλικόν, δεν μου φαίνεται τζιαι πολλά σπουδαία (μάλλον 0.04 ή 0.045 W/mK) άρα θα έλεγα 6 με 10 πόντους θα έν καλά. Εγώ θα την έβαλλα πουκάτω στρώσην πας την πλάκαν, μετά μιαν στρώσην κατρόμόνωσην για το νερόν τζιαι μετά μιαν στρώσην τσιακκιλούιν αν είναι δυνατόν άσπρον. Το τσιακκιλούιν πρέπει να είναι καλά πλημμένον να μεν ιβλαστούν χόρτα τζιαι βρύα. Τωρά αν έχει τσιμεττόπλακες με 6 πόντους πολυστερίνην πουκάτω κολλημένην πρέπει να κάμνει την ίδιαν δουλειάν. Είδα το τούτον το προϊόν στην Κύπρο. Εξαρτάται ποιόν είναι το πιό φτηνόν. Η ουσία είναι πόσους πόντους εν τη καθαρή πολυστερίνη τζιαι πως είναι εγγυημένη η υγρομόνωση. Αν πάνω στην ταρράτσαν θέλεις να περπατάς για οποιονδήποτε λόγον εν καλλύττερες οι πλάκες που το τσακκιλούιν.

Οι πράσινες στέγες εν καλόν πράμαν για το καλοτζαίριν, εκτός που είναι οικολογική πράξη διότι βοηθά στην βιοποικηλότηταν. Θέλει όμως μάστρον γιατί εν πολλά ευαίσθητον πράμαν. Από ότι άκουσα σε έναν συνέδριον στην Ελλάδαν, οι πράσινες στέγες θέλουν λλίον πότισμαν διότι ξερανίσκει τέλλια το χώμαν τζιαι κρούζουν τα πάντα. Αν βάλεις μεγάλα φυτά πρέπει επίσεις να προσέχεις που τες ρίζες. Πρέπει επίσεις να υπολογίσεις αν σηκώννουν οι κολόνες σου το βάρος (συνήθως στην κύπρον υπολογίζουνται δυνατές να σηκώννουν αλλό έναν ή θκιό ορόφους πουπάνω, αλλά τσιέκκαρε το). Εγώ πάντως αν είχα να κάμω στέγην για μέναν θα εμελέτουν το εξής

Θα έστρωννα 10 πόντους πολυστερίνην χωρίς προφύλαξην χωρίς τίποτε. Θα έκαμνα ξίλενα ψαλλίθκια με μιαν οροφήν με κλίσην τζιαι θα έβρισκα μεγάλες πλάκες φωτοβολταϊκά που εγκαταστήννουνται τζιαι αποτελούν υγρομόνωσην (αντίς για τσίγκους βάλλεις φωτοβολταϊκές πλάκες, εδώ υπάρχει αυτόν το προϊόν). Στην βορινήν κλίσην της στέγης θα έβαλλα απλά τσιμεττόπλακες τύπου eternit (αμιαντόπλακες χωρίς αμίαντον). Θα άφηννα πουκάτω που τες πλάκες να αερίζεται λλίον (χωρίς να μπορούν να μπαίννουν οι ποντιτζιοί, οι στρουφοι ή τα πεζούνια) Θα έκλειεν έτσι η ταρράτσα μου με θερμομόνωσην τζαι με επικάλυψην μιαν κανονικήν στέγην που θα μου αποσβεστεί τουλάχιστον η μισή από την πώλησην του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν είχα κήπον, θα έκαμνα τες χολέτρες να τρέχουν μέσα σε πλαστικόν ειδικόν τάγκιν που θα έθαφκα μέσαν στον κήπον για το πότισμαν.

Ανώνυμος είπε...

όσον αφορά τες πολυστερίνες που αναφέρθηκα, έχουν ροξ χρώμα (αν έτυχε να τις δεις)εν ελληνικής παραγωγής με λ = 0,037W/m.k, πάχος 10 cm (αν δεν κάμνω λάθος), που εννεν άσχημα.
Τώρα για την υδατοστεγάνωση που μου είπες, αν βάλω τον κατρά πάνω στην πολυστερίνη εν θα την λιώσει?

koutso είπε...

Σήμερα είδα την ανάρτηση αυτή και σαν αρχιτέκτονας θέλω να σου πώ ότι έχεις 200% δίκιο για τα σχόλια σου περί αρχιτεκτόνων αλλά και οι συμβουλές σου είναι ορθότατες.Η βιοκλιματική παθητική αρχιτεκτονική πολλές φορές είναι και θέμα κοινής λογικής.Αλλά που τέτοια λογική όταν όλοι αυτοί (το 95% ) που αναφέρεσαι ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν κτίρια χωρίς κανένα αισθητικό προβληματισμό, την γαμημένη βιοκλιματική θα σκεφτούν.Αυτά είναι ψιλά γράμματα.Ομως εμείς που αγωνιούμε για τον τόπο μας και τον πλανήτη μας όταν σχεδιάζουμε....σκεφτόμαστε.

Aceras Anthropophorum είπε...

Αγαπητέ Κουτσοφτίδη, δεν είναι πάντα θέμα κοινής λογικής. Εγώ κάμνω υπολογισμούς 15 χρόνια τωρά τζιαι πολλές φορές είναι δύσκολο να προβλέψεις πως θα σου συμπεριφερτεί το κτήριο. Για τα απλά, για τες κατοικίες όμως ίσως ναί. Άμα κάμεις μιάν που την υπολόγισες, τες άλλες κάμνεις τες κατ΄αναλογίαν. Εγώ πολλές φορές εσυνέλαβα την κοινήν λογικήν μου να κάμνει 180 μοίρες λάθος. Την πρώτην φορά πάντα υπολογίζω. Κουστίζει βέβαια. Εδώ χρεώννω κάπου μεταξύ 15 τζιαι 60 000 € για κάθε μελέτη. Αν είναι βέβαια για κατοικία δεν αξίζει τον κόπο. Το κάμνω μόνον δωρεάν για τους φίλους. Ένα κτήριο όμως που πάει πάνω που εκατομύριο τι του είναι 15'000€ ιδίως που θα τις γλυτώσει που τες μηχανικές εγκαταστάσεις.

Παρόλον που δεν ξέρω που κοντά την αρχιτεχτονική σου, που μερικές φωτογραφίες που είδα εσκέφτηκα "έτον τζιαι έναν που κόφκει ο νούς του βιοκλιματικά". Άρεσεν μου τζιαι η αισθητική, τουλάχιστον που τες φωτογραφίες.

Εράνισμας είπε...

Aceras, πολύ καλές οι πληροφορίες σε ευχαριστώ. Έχεις να προτείνεις κάποια βιβλία (ελληνικά κυρίως ή αγγλικά)?