Παρασκευή 23 Μαΐου 2008

Οι τσιλλάρες της Λοζάννης, τζαι οι νόμοι της οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου.Τα πεζούνια της Λοζάννης είναι μέγα πρόβλημαν για την πόλην. Οι τσιλλάρες τους καταστρέφουν τα μνημεία βρωμίζουν παλκόνια. Μια τσιλάρα φρέσκα που ππέφτει που μιαν νεφκάν του σταθμού των τραίνων, αν κάτσει πας το φρεσκοσιδερομένον σακκάκι σου είναι πολλά αηδιαστικόν πράμαν. Ακόμα πιο αηδιαστικόν αν σου κάτσει πας την κκέλαν.

Το αστικόν πεζούνιν είναι απόγονος του άγριου ευρωπαϊκού πεζουνιού των βράχων Columba Linnaeus που έζιεν τζαι φουλιάζεν πας τα βραχώδη κάκκαφα της Ευρώπης. Ή columba linnaeus, όπως ούλλα τα πουλιά του θεού, αναπαράγετουν κάθε χρόνον μιαν φοράν. Όταν όμως ο άθρωπος την εξημέρωσεν, εκράταν για αγγονίν τα πουλιά που εγεννούσαν παραπάνω που μιαν φοράν. Λογικόν, αφού έπρεπε να φκάλει όσον τα δυνατόν παραπάνω ππαλαζούθκια. Επέλεξε τζαι να επελέξεις, εκαταλήξαμεν στην ποικιλίαν του σημερινού αστικού πεζουνιού που γενά 5 – 6 φορές τον χρόνον.

Τα πουλιά που φουλιάζουν πας τους καθεδρικούς ναούς τζαι πας τες στέγες των υποστέγων, είναι πουλιά που εδιαφύγαν των αθρώπων τζαι εξαναεπιστρέψαν σε ιμιάγριαν κατάστασην παίρνωντας τα κτίρια μας για βράχους. Ο αριθμός των πεζουνιών στην Λοζάνη είναι σταθερός. Καθορίζεται που την ποσότηταν διαθέσιμης τροφής η οποία είναι περιορισμένη. Αν υπήρχεν απεριόριστη ποσότητα τροφής τζαι απεριόριστος χώρος να τζοιθκιάζουν, ο πληθυσμός των πεζουνιών θα μπορούσεν να διπλασιάζεται κάθε 2 μήνες. Σε έναν χρόνον η μέγιστη δυνατότητα ανάπτυξης είναι 2 στην δύναμην 6 (δηλαδή 64) φορές τον αρχικόν αριθμόν. Η περιορισμένη τροφή όμως κάμνει τα άλλα να ψοφούν, άλλα να στειρώννονται, άλλα να γερνούν πριν την ώραν τους.

Το δημαρχείον έκαμεν πολλές προσπάθειες να μειώσει τον πληθυσμόν των πεζουνιών. Να βάλει ψατζιήν λανέιτ μες την τροφήν δεν γίνεται. Η προστασία των δικαιωμάτων των ζώων είναι γραμμένη ακόμα τζαι μέσα στο σύνταγμα. Τι όμως χαππούθκια στειρωτικά, τι τεχνητά αγκάθκια πας τα πεζούλια, τι ττέλια που τα εμποδίζουν να φωλιάζουν πας τα χτίρια.... Μέχρι τζαι δήμιον που σκοτώννει 3000 πεζούνια τον χρόνον με το αεροβόλον πιορώννουν στα κρυφά. Τίποτε. Ο αριθμός τζιαμέ σταθερός. Όσα πεζούνια τζαι να γεννηθούν, όσα πεζούνια τζαι να σκοτώσουν, αριθμός δεν αλλάσσει. Ακόμα τζαι να εκοτώνναν παραπάνω πουλιά που όσα γεννιούνται, ο αριθμός πάλε δεν θα άλλασσεν. Αφού η ίδια δημογραφική πίεση υπάρχει τζαι στα προάστια, μόλις έχει διαθέσιμην τροφήν τζαι δεν έχει αρκετά πεζούνια να την φάσιν, έρκουνται πεζούνια μετανάστες που τα γυρόν πεζουναρκά.

Τελευταίως ο πληθυσμός των πεζουνιών της Λοζάννης εμειώθην κατά 1400 πουλιά. Όχι γιατί ανακαλύψαν κανέναν ευγενικόν εξολοθρευτικόν, ή κανένα υπεραποτελεσματικόν αντισυλληπτικόν. Είπαμεν, όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Εσυνέβην αυτή η αλλαγή διότι επέθανεν η κυρία Ζιερμένν, υψηλή προστάτιδα της columba linnaeus τζαι σοβαρός παράγων της ισορροπίας του πληθυσμού των πεζουνιών. Εξόθκιαζεν 100 φράγκα την ημέραν για να γοράζει σιταροπούλλαν να ταΐζει αυτά τα καημένα μίζερα πουλιά που κανείς δεν αγαπά. Η κυρία Ζιερμένν επήεν πολλές φορές δικαστήριον τζαι επιόρωσεν πρόστιμον για την παραβίασην του αστικού νόμου που απαγορεύει το δημόσιον ταΐσμαν βλαβερών ζώων τζαι πτηνών. Επιόρωννεν το πρόστιμον της τζαι εσυνέχιζεν στην παρανομία. «Εδώ τους οβραίους τζαι αφήκετε τους να τους εξολοθρέψει ο Χίτλερ τζαι θα σκεφτήτε τα ππαλαζούθκια που πεινούν, παλιαθρώποι», έλεεν στην απολογίαν της. Οι υγειονομικές υπηρεσίες επροσπαθήσαν να εξηγήσουν της κυρίας Ζιερμένν τον νόμον της ανάπτυξης. Όταν έναν ζωντανόν πολλαπλασιάζεται με τόσον ταχύ ρυθμό, το να ταϊζεις 1400 πουλιά δεν σημαίνει ότι σώζεις τόσες ψυχούλες αλλά ότι σκοτώνεις 7000 τον χρόνον που γεννιούνται από αυτά που συντηρείς. «Άι να μου χαθήτε άσπλαχνοι με τα μαθηματικά σας» εκατακεραύνωνεν τους άκαρδους η κυρία με την ευγενή ψυχήν. Έσβησεν η Ζιερμέν, έφυεν έναν άγχος του δημαρχείου, εμειωθήκαν τζαι οι τσιλλάρες στο κέντρον της Λοζάννης κατά 3000 κιλά τον μήνα.

Άμαν θκιαβάζω τον κυπριακόν τύπον έχω την εντύπωσην ότι μερικοί πολιτικοί, που δεν θα ονομάσω, δεν έχουν παραπάνω κρίσην που την κυρίαν Ζιερμένν. Διερωτώμαι δε πολλές φορές αν το βάθος της ανάλυσης που κάμνουν ξεπερνά αυτήν του πεζουνιού, του οποίου ο μόνος μηχανισμός για να κκοντρολάρει την βιώσιμην ανάπτυξην του είναι η αρχή του «φάε τωρά πο ΄σιει τζαι όποιον πάρει ο χάρος».

Θκυό βουλευτές συναγονίζουνται ο ένας τον άλλον ποιός θα φανεί ο υπερασπιστής της μείωσης της τιμής των καυσίμων. Λες τζαι αν αφαιρέσεις ακόμα τζαι όλους τους φόρους που τα καύσιμα δεν θα σταματήσει η άνοδος της παγκόσμιας τιμής ενός φυσικού πόρου που γίνεται ολοένα τζαι πιο σπάνιο. Είναι νόμος της ελεύθερης αγοράς κύριοι βουλευταί. Άμαν η ζήτηση ενός αγαθού περιορισμένης ποσότητας αυξάνεται, τζείνος που το διαθέτει ακριβοπουλεί το. Η ποσότητα του διαθέσιμου πετρολάου από τώρα τζαι στο εξής (εξεπεράσαμεν το peak oil) κάθε χρόνον θα είναι τζαι λιγότερη. Όταν τα μωρά σας κύριοι βουλευτές θα είναι ενήληκες, η εξορρύξιμη ποσότητα θα είναι στο 80% της σημερινής με μόνην προοπτικήν την μείωσην, ενώ η ζήτηση θα είναι διπλάσια της σημερινής με προοπτικήν την αύξησην. Αντί να σχεδιάζουν πως να χρησιμοποιηθούν τα ριάλια της φορολογίας σε μαζικές επενδύσεις για να απαξαρτητοποιηθούμεν που το πετρόλαον που λείφκει, φωνάζουν να τα κρούσουμεν τζαι τζείνα μαζί με το πετρόλαον που κρούζουμεν αλόγιστα καθημερινά. Μπορεί να νομίζετε ότι θα σας φέρει ψήφους να παίζετε τον προστάτην του καταναλωτή αλλά εν τον τάφον του που σκάφτετε. Αν έχεις γλήορην σύνδεσην τσίλλα πας το κουμπούιν να δεις πώς.


Ο άλλος βουλευτής είπεν το ανιστόρητον «αφαλατώσεις τώρα ανεξαρτήτως κόστους». Άκου πράματα που αντιπρόσωπον κόμματος της ελεύθερης οικονομίας. Νομίζω ότι μπορεί η κυρία Ζιερμένν να μεν ήταν ικανή να καταλάβει τον σύνθετον μηχανισμόν που ορίζει την ανάπτυξην στο οικοσύστημαν του πεζουνιού, άμαν της ελάλες όμως ότι το τιπόζιτον της εν τρυπημένον, ήσιαν να πει «σάστε γλήορα τες τρύπες τζαι φροντίστε να μεν κοστίσει πολλά». Δεν θα ελάλεν «βάρτε μου μιαν πιό χοντρήν σωλήναν να φέρνει παραπάνω νερόν ανεξαρτήτως κόστους»! Άκου τζει ανεξαρτήτως κόστους!! Λεφτά πον νεν δικά σου, πετάσσεις τα δίχα να τα πεϊντίζεις.

Τα πεζούνια της Λοζάννης δεν έχουν την δυνατότηταν να λάβουν υπόψην τζαι να δράσουν ανάλογα με όρια που θέτει στην ζωήν τους η υλική βάση του περιβάλλοντος τους. Αφούς τζείνα δεν μπορούν, το αναλαμβάννει η φύση. Η φύση μπορεί να εν όμορφη, αλλά ούτε συναισθήματα έχει, ούτε ηθικήν, ούτε κουλτούραν. Ρυθμίζει την ανάπτυξην ανάλογα με τους νόμους της τζαι όποιον πάρει ο χάρος. Δυστυχώς λλίοι Κυπραίοι έχουν την δυνατότηταν να τολμήσουν να δουν τα όρια υπο την αίρεσην των οποίων θέτουν οι φυσικοί μας πόροι την οικονομικήν ανάπτυξην. Σιαιρούμαστιν πους εκουντίσαμεν λλίον πάρα τζεί τα όρια που μας θέτει το διαθέσιμον με το οποίον επροιτζιθήκαμεν που τον ουρανόν. Νομίζουμεν ότι θα μπορούμεν να το κάμνουμεν επ αόριστον. Οι αφαλατώσεις όμως, απλά εσπρώξαν την ώραν που θα πρέπει η κυπριακή κοινωνία να πάρει τα όρια της στα σοβαρά. Να μελετήσει πως θα χρησιμοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους καλύτερα τζαι όχι πως θα γελάσει της φύσης (τζαι των εαυτών μας) αφαλατώνοντας το νερόν της θάλασσας. Μπορεί να κάμνουμεν πως αναπληρώνουμεν τους περιορισμένους πόρους νερού που μας λείπουν για την ανάπτυξην μας, στην ουσίαν όμως, αντικαθιστούμεν τους με άλλους, εξίσου περιορισμένους φυσικούς πόρους που είναι η ενέργεια.

Ο πρόεδρος των οικολόγων το είπεν πολλά εύστοχα: θα διερωτούμαστιν μιαν ημέραν αν θα κλείσουμεν το ρουπινέττον του νερού ή τον διακόπτην του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η Κυπριακή οικονομία εφτασεν εις τα όρια της. Αν δεν εβρει τρόπον να τα αποδεχτεί τζαι να αξιοποιήσει τους πόρους της με ευφυΐαν τζαι μαστορκάν (τουλάχιστον παραπάνω που αυτήν του πεζουνιου της Λοζάννης), η φύση θα αναλάβει το δύσκολον τζαι οδυνηρόν έργον της ρύθμισης της ανάπτυξης. Οι αφαλατώσεις προσφέρουν στην ανάπτυξην του τόπου ότι επρόσφερεν στα πεζούνια της Λοζάννης η Κυρία Ζερμένν. Μόλις επέθανεν η Κυρία, όσα πεζούνια εβασίζαν την ύπαρξην τους πάνω σε μίαν εφήμερην πηγήν ζήσης εκορτώσαν νούρον. Έτσι θα πάθουν τζαι τζείνοι που θα βασίσουν το ξεδίψασμαν τους πας το πετρόλαον, που σε λίγες δεκαετίες θα στερέψει τζαι τζείνον όπως εστερέψαν τζαι τα χρόνια της Κυρίας Ζερμένν. Ο θεός μακαρίσει την.


Εικόνες: Πεζούνια της Λοζάννης © G.cuendet, Αρκοπέζουνα ©Die Taube (D. Haag-Hackemagel), Το φράγμα του Κούρρη χα χα να ξεράνει ©Σίγμανετ, Σάστα τζαι γύρασιν ©www.casseursdepub.org

32 σχόλια:

Έλατο Χελιδόνι είπε...

Δυστυχώς η σιταροπούλλα αντιπροσωπέυκει πολλά πράματα, όι μόνο το πετρέλαιο τζιαι το νερό.

Το μέλλον εν θολό. Μπορούμε να ανακυκλώνουμε, να φυτέυκουμεν δέντρα, να τζιέφκουμεν το νερό που πλυνισκούμαστεν. Ήνταλος εννα κυκλοφορούμεν ομως δίχα αυτοκίνητα?
Έν έχουμε κάν οικολογικές επιλογές, τα υβριδικά εν κάμνουν διαφορά, ηλεκτρικά κόμα να φανούν.

Άυριο εννα μάθω συγκεκριμένες πληροφορίες για την εγκατάσταση φωτοβολταικών στα σπίθκια. Κυκλοφορούν κάτι φήμες ότι εννα δώκουν παραπάνω κίνητρα πολλά σύντομα

kyriakos είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
kyriakos είπε...

Πρώτον! Οι Ελβετοί δεν εχουν υπόθεση.. αμα δεν μπορούν να ξηλειψουν μια μάτσα πεζουνια.. Θα μπορούσαν κάλλιστα να ξαπολίσουν πέντε δέκα Κυπραίους στο κέντρο της Λοζάνης και θα έβλεπαν δραματικά αποτελέσματα μέσα σε λίγους μήνες
Φυσικά μετά θα είχαν το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης αναπαραγωγής των Κυπρίων που θα ήταν μεγαλύτερο πρόβλημα από τα πεζούνια…Τώρα για το πετρέλαιο … Ασέρα μου δυστυχώς δεν έλειψε το πετρέλαιο υπάρχει ακόμα αλλότοσο καταραμένο βρομοπετρόλαον να μας πουλήσουν σε εμάς και στον αμερικανικό λαό ο Mπους και οι παρέα του..
Όσο τραβά η πούγκα μας θα το ψηλώνουν πάνω όσπου να πούμε αμάν κανεί πιον να πάμε να αγοράσουμε ούλλοι που ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητούδι να βάλουμε και δύο φωτοβολταικά πας την ταρράτσα και να το φορτίζουμε και μούχτι…

ΤΙ? Ποιος? Υπάρχει έτσι πράμα? Ηλεκτρικό αυτοκίνητο?

Δαμέ ο άνθρωπος επήε στο φεγγάρι λαλείς να μεν υπάρχει η τεχνολογία για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο?
(Κατακρίβεια τα πρώτα αυτοκίνητα ήταν ηλεκτρικά.. απλά μετά παραγκωνιστήκαν από το τότε φτηνό! ..Πετρέλαιο!!! )

Ανέβασα ένα ντοκιμαντέρ κάποτε στο blog μου που ονομάζεται who killed the electric car

http://eshie3i3i.blogspot.com/2008/04/t.html

Η ιστορία έχει ως εξής:

Μια φορά και ένα καιρό Η Toyota έφκαλε το RAV-4 ev που είχε ηλεκτρικό κινητήρα τα πλάσαρε στην αμερική και εφκαλε και η GM ένα ηλεκτρικό μοντέλο σε μαζική παραγωγή..

http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_car

Μετά από κάτι μήνες εμουντάραν τους οι πετρελαιοβιομηχανίες και επελάναν τους στις αγωγές.. αγοράσανε ημίης την πατέντα της μπαταρίας και αναγκάσαν της εταιρίες και αποσύρουν όλα τα μοντέλα και να τα καταστρέψουν.. (!!!)

Αυτό πριν 10!!!!! Χρόνια … δέστε το ντοκιμαντέρ.
Φανταστείτε πως θα ήταν σήμερα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα…

Ξέρω δεν πιστεύετε στα αυτιά σας… και εγώ είμαι αλλεργικός στις θεωρίες συνωμοσίας όμως αυτό είναι πραγματικότητα δέστε το ντοκιμαντέρ..


Τώρα τελευταία μια ευρωπαϊκή εταιρία η Tesla motors ανέπτυξε μια καινούργια πατέντα στις μπαταρίες και ξεκίνησε να κάμνει τρομερά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.. όμως δυστυχώς είναι πανάκριβα.. http://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Roadster

Η τεχνολογία υπάρχει το θέμα είναι να τους αφήσουν οι πετρελαιοβιομηχανίες να τα βγάλουν στην παραγωγή..

Όμως το ρεύμα δεν μπορούν να το πουλήσουν έτσι σκαρφηστίκαν το υδρογόνο..


Μια άλλη καλή λύση είναι τα υβριδικά που λειτουργούν με μισό ρεύμα μισό πετρέλαιο όμως ακόμα και αυτά είναι εκμετάλλευση διότι όταν φτάσει τα 200 το βαρέλι θα πληρώνουμε πάλι τα ίδια..
..αγοράστε ηλεκτρικό αυτοκίνητο… υπάρχουν.. και δεν μοιάζουν με διαστημόπλοια..

Kai Na Katharisoume Tous Kakomoutsounous είπε...

Αγαπητέ Ασέρας,

Κάποιες προτάσεις για λύση του ενεργειακού προβλήματος υπάρχουν, όπως:

- Εντονώτερες προσπάθειες αύξησης των εναλλακτικών πηγών ενέργειας,
- Η περαιτέρω έρευνα και εντέλει χρήση του nuclear fusion ελαφρών στοιχείων,
- Η αύξηση των πεζουνιών και των τσιλλάρων τους ώστε να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή ενέργειας.

Βασικά, μου άρεσε το πόστ σου και ήθελα να γράψω κάτι!

Bananistanos είπε...

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι λύση μόνον αν η ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Πρώτη επιλογή πρέπει να είναι λιγότερη μη ανανεώσιμη ενέργεια στις μετακινίσεις γενικά πχ με μέσα μαζικής μετακίνισης.

Το να κάμουμε κάθε στέγη και ταράτσα φωτοβολταϊκή ίσως να είναι καλή λύση αλλά δεν έχει περιθώριο μίζας οπότε δεν το βλέπω να γίνεται.

avidaviva είπε...

Εξοριστε ποιητη ,τι βλεπεις για το ενεργειακο+υδατικο στην "γλυκειαν νησον Κυπρον".Κοσμογονια ειπες και συμφωνω μαζι σου ,μα πως να πραξουν, εν μεσω πυρηνικων λυσεων πανταχοθεν,αφου το 100% της ενεργειας παραγεται απο το πετρελαιο και γρηγορα ερχονται μερες πολλα δυσκολες.Εκει που ζεις{στους πλουσιους) εχει πυρηνικα.Αχ ναχα ενα παραμυθι να ξεταραχτω !

stalamatia είπε...

Ωραία τα βιντεούθκια σου Ασερα αποκαρδιωτικά !!!,φαντάζουμαι οι πρώτοι που πέφτουν είμαστεν εμείς.Χαρά που κάναν μερικοί που πέθανε η καημένη κυρία Ζιερμέν,αν περιέθαλπτε κανένα άλλο είδος ζωντανού θα έλεγαν ότι ήταν φιλόζωη ,μπορεί να της εκάμναν τζιαι αγαλματούι.Βέβαια ήταν να πάσειν τα πεζουνούθκια να το λερώσουν.Γιατί εν βάλλουν έξω που την πόλη κάτι για να βρίσκουν φαί τα πεζούνια? Τζιαι έτσι σιγά σιγά να φύουν που τη πόλη.Είδες είδες ήβρα τη λύση ,καρτερώ το αγαλματούδι για να με (τσιλλαρίσουν )τα ππαλαζούθκια.Παραμύθι ΤΩΡΑ

Drapetis είπε...

Επρολαβεν με ο μπανανιστανος..για να προωθηθει η εναλλακτικη ενεργεια (απο το νομοθετικο επιπεδο) πρεπει να δημιουργηθουν τα καταλληλα συμφεροντα (μιζες).

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ μου Ασερά, γράφω σου ξανά σήμερα γιατί τα θέματα του περιβάλλοντος στεναχωρούν με πάρα πόλλά τζαι ακόμα πιο πολλά στην Κύπρο γιατί κανένας δεν ενδιαφέρεται να κάμει κάτι.
΄Εσιει 2 μήνες που βάλαμε φωτοβολταϊκά στο σπίτι μας (εβάλαμε πας την ράσιη μας ένα χρέος 23 χιλιάδων ευρώ...τζαι καρτερούμεν ακόμα την επιχορήγηση που το κράτος...τζαι ακόμα σιηρόττερα καρτερούμε την Ηλεκτρική να τα ενώσει....) δαμέ σίουρα γελάς ή κλαίεις με τα χάλια μας. Απλώς σαν οικογένεια προσπαθούμε όσο μπορούμε να βάλουμε και εμείς το λιθάράκι μας στην προστασία του περιβάλλοντος και το πιο σημαντικό θέλουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με κάποιες βασικές αρχές όσον αφορά αυτά τα θέματα.
Σε ευχαριστώ που με άκουσες και να ξέρεις σε ζηλεύω γιατί ζεις σε μια από τις ομορφότερες χώρες.
Ελένη

Aceras Anthropophorum είπε...

Φίλοι μου αρέσκουν μου οι αντιδράσεις σας. Την πρώτην φορά που ο καθηγητής που μου έκαμνεν οικολογικήν οικονομίαν είπεν μας ΛΕ ΜΟΝΤ Ε ΦΙΝΙ (le monde est fini) εκόντεψα να τον μουντάρω. Τον εδιακόσμησα με καμπόσα επίθετα. Τον αποκάλεσα νεκρόφιλον, φονταμενταλιστήν τζαι του επρότεινα να πάει να πάει να ζήσει σε κανένα σπήλιον. Απάντησεν μου με πολλήν ηρεμίαν "μελέτα τον δευτερον νόμον της θερμοδυναμικής. L'entropie augmente TOUJOURS." Η μόνη οδος είπεν μου για να διασφαλίσει η οικονομία έναν αειφόρον μέλλον C'est la DECROISSANCE ( η ξι-ανάπτυξη). Εστόλισα τον αλλό καμπόσα αλλά δεν εφαίνετουν να τον αντζίζει τζαι πολλά. 15 χρόνια τώρα...

Δυστιχώς αυτές οι αλήθκειες της φυσικής επιστήμης αργά η γλήορα θα έχουν την επίδρασην τους πας την οικονομίαν. Le monde est FINI (πεπερασμένος) τζαι σε έναν σύστημαν που έχει όρια δεν μπορείς να έχεις οικονομικά μοντέλλα που θεωρούν τους πόρους άπειρους τζαι πού εχουν σαν μέτρον επιτυχίας τον ρυθμόν ανάπτυξης (δηλαδή την αύξησην της ταχύτητας με την οποίαν καταναλώννεις τους μή ανανεώσιμους πόρους που κάποτε λίφκουν).

Μέσα που τα σχόλια σας διακρύνω αυτό το μαύρον άγχος που με έπιασεν όταν εκατάλαβα ότι ο κόσμος έχει όρια. (le monde est fini). Το νερόν της Κύπρου έχει όρια. Το πετρόλαον του κόσμου έχει όρια. Ο χαλκός που υπάρχει στον κόσμον έχει όρια. Το αλουμίνιον του κόσμου έχει όρια.

To μαύρον άγχος έφυεν μου όταν εσκέφτηκα τζιαι εξανασκεύτηκα τζαι εκατάλαβα ότι τελικά δεν είναι τζαι τίποτε το σπουδαίον. Όλος ο κόσμος ξέρει να χειρίζειται πόρους που έχουν όρια. Ο κάθε πατέρας που ζεί με μισθόν χειρίζειται τον κόσμον του, την ευτυχίαν που δημιουργεί γυρόν του, αρκεύκοντας που την οικογένειαν του, λαμβάνοντας υπόψην τα όρια που του θέτει το πουντζίν του. Λαλεί: πόσα έχω; πώς μπορώ να τα χρησημοποιήσω καλλύττερα.

Οι οικονομολόγοι είναι ανίκανοι να κάμουν στην επιστήμην τους αυτόν που κάμνουν με το πουντζίν τους. Αυτοί που σχεδιάζουν την οικονομικήν ανάπτυξην του τόπου μας κάμνουν σαμπως τζαι το πετρόλαον τζαι το νερόν είναι απείρων ποσοτήτων.

Θα τους προσγειώσει ο δευτερος νόμος της θερμοδυναμικής όπως προσγειώννει η τράπεζα κάποιον που ζιεί με το βερεσιέ. Η ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ (όποιος εν εκατάλαβεν ας πάει πάρα κάτω. θα καταλάβει μιαν ημέραν όπως εκατάλαβα τζαι γώ).

Καλά τα ηλεκρικά σας αυτοκίνητα ρε φιλούθκια. Τον ηλεκτρισμόν πως τον παράγεις; Τωρά θέλεις 3 κιλοβατώρες πετρόλαον να φκάλεις 1 κιλοβατώραν ηλεκτρικήν ενέργειαν. Που είναι το οικολογικόν δηλαδή; Επειδή η ρύπανση γίνεται στην μονήν τζαι την Δετζιέλιαν τζαι όχι στο κέντρον της Χώρας;

Καλά τζαι τα υβριδικά αλλά έναν υβριδικόν έν τζαι κρούζει ροδόστεμμαν. Κρούζει μάλιστα περίτου που έναν πετρελαικίνητον μικρόν αυτοκίνητον (έναν VW POLO diesel κρούζει 3.8 λίτρα στα 100 χμ αντίς 4.3 πεζίνα στην πόλη τζαι 5 στον αυτοκινητόδρομο).

Τα πυρινικά ξιάστε τα. Ούτε σε 50 χρόνια δεν έχει εφαρμόσιμην εγκατάστασην fusion ενέργειας. Όνειρα θερινής νυχτός. Θεός αν άνθρωπος αλλά όχι ακόμα ικανός να κάμει ελεγχόμενον fusion. Η αφθονη πυρινική ενέργεια είναι πρόφαση για να μεν βλέπουμεν την στιγνήν πραγματικότηταν (αυτήν που κάμνει το βαρέλλιν 135 δολάρια)

Οι μόνες επιλογές είναι η δράση της Ελένης, παρόλην την ξεκαρδιωτικήν γραφειοκρατίαν. Παρόλον που είναι μια σταγόνα στο νερόν. Από κάπου πρέπει να αρχίσεις. Το να κάτσεις ένα χρέος 23 σιηλιάδων ευρώ για δανείσης στην κοινωνίαν που δεν εφρόντισεν έγκαιρα επενδύσει για να εκμεταλλευτεί τον ήλιον είναι μεγάλη κουβέντα. Θα μπορούσες να τα ξοθκιάσεις για να κάμεις 5 ταξίδάκια στην Αθήνα για ψούμνισμα.

Μόνον που νομίζω ότι κανένας δεν εκατάλαβεν ακόμα ότι μπροστά στον ενεργειακόν περίδρομον που τρώει ο κάθε ευρωπαίος, οι εναλλάκτικές πηγές ενεργείας είναι μιλλοσφοντζίσματα. Τζαι με τα μιλλοσφοντζίσματα ο φούρνος δεν γεμώννει. Για να παράξεις τες 43'000 κιλοβατώρες που έκρουσεν ο μέσος Κυπραίος το 2004 (θα εκόντεψεν τες 50 000 το 2008) πρέπει να εγκαταστήσεις 320 τετραγωνικά φωτοβολταϊκά ανά κκελλέν. Για τες ανάγκες μιας οικογένειας θέλεις 1280 μέτρα, βάλε 500€ το μέτρον φκάλλει 640'000 € κάθε 20 χρόνια που θα θέλουν άλλαμαν. Πρέπει να έβρεις τζαι τα 1280 μέτρα τζαι το πέραν του μισού εκατομύριου ευρώ. Τζαι μόνον την μέσην ετήσιαν αύξησην της κατανάλωσης των 1288 κιλοβατώρων ανα κκελλέν που το 1994 ως το 2004 να πρέπει να αναπληρώσεις θέλεις να εγκαταστήννεις 9 τετραγωνικά μέτρα (4'500 ευρώ) ανά κκελλέν κάθε χρόνον.

Παράλληλα με τες επενδύσεις στες ανανεώσιμες θέλει να κάμουμεν τζαι ενεργειακήν δίαιταν. Μια θεραπεία λιτότητας όπου θα ξανακαλύψουμεν πως οικοδομείται η προσωπική ευτυχία, ευημερία τζαι χαρά με δίχα πολλήν πετρόλαον. Μέχρι το 2050 πρέπει να ρίξουμεν τες ανάγκες διά τρία. Προς το παρόν τις αυξάνουμεν κατά 3% τον χρόνον. Άμαν ρίξουμεν τες ανάγκες μας κάτω που τες 15'000 κιλοβατώρες τότε μπορεί να βάλουμεν 100 τετραγωνικά μέτρα φωτοβολταϊκά ο καθένας να συνάουμεν ενέργειαν που τον ουρανόν. Τότε οι εναλλακτικές πηγές ενεργείας θα έχουν νόημαν πέρα που τον συμβολισμό.

Ελένη θα ήθελα να μου στείλεις ιμέιλ διότι θέλω τζαι γώ να επενδύσω στον νήλιο στην Κύπρο τζαι θέλω πληροφορίες. Τωρά με 37 ευρωσέντ μπορεί να αξίζει παραπάνω τον κόπο.

kyriakos είπε...

Ασέρα αν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να αιχμαλωτίσουμε την ενέργεια που πέφτει στη γή σε μια μέρα από τον ήλιο θα τροφοδοτούσαμε την ανθρωπότητα για τα επόμενα 30 χρόνια
Όμως η τεχνολογία είναι ακόμη πολύ πίσω

Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν διάρκεια ζωής 50 χρόνια και σε λίγο θα πρέπει να αντικατασταθούν με αντιδραστήρες νεότερης γενιάς

Οι σύγχρονοι αντιδραστήρες καμία σχέση δεν έχουν με αυτούς του τσέρνομπιλ η της πρώην σοβιετικής ένωσης παρόλο που μερικοί αυτού του είδους λειτουργούν ακόμη και σήμερα

Είναι πολύ πιο οικονομικοί και παράγουν λιγότερα απόβλητα αφού αξιοποιούν καλύτερα το ουράνιο.. και δεν χρειάζονται πραγματικά τους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα.
Είναι πραγματικά πολύ ασφαλής.

Αργά η γρήγορα θα μπει και η Κυπρος στο πυρηνικό χορό αν δεν αρχίσουμε με τις ανανεώσιμες Η Γαλλία παράγει το 80% της συνολικής της ενέργειας με πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Ένα πυρηνικό εργοστάσιο στοιχίζει δισεκατομμύρια όμως παρόλα αυτά είναι η πιο οικονομική λύση .

Το κόστος της ηλιακής ενέργειας αναμένεται να πέσει στα επόμενα χρόνια

Bananistanos είπε...

Είχα τζε γώ την απορία γιατί ντε τζε καλά κάθε χρόνο πρέπει να έχουμε αύξηση του ρυθμού της ανάπτυξης τζε όι απλώς ανάπτυξη, οι εταιρείες να πρεπει να κάμνουν παραπάνω κέρδη που πέρσι αντί απλώς να κάμνουν κέρδη...

Σχετικά με την αειοφορία σε παγκόσμιο όμως επίπεδο έγραψα κάτι στο "Αγροκαύσημα της αντροπής" όποιος έσχει όρεξη να το διαβάσει. Ετέλιωσα το έτσι...

"
Άρα για να λυθεί το πρόβλημα της πείνας, τζε της ενέργειας, τζε το οικολογικό, πρέπει να περιοριστούν δραστικά οι γεννήσεις και οι ρυθμοί ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο όσπου να φτάσουμε στο break even, όπως τα πεζούνια της Λωζάνης . Να είμαστε τόσοι, τζε να τρώμεν τόσα, όσα παράγει η Γή σε 12 μήνες. Πως μπορεί να γίνει? Όποιος το έβρει κερδίζει Νομπελ Γραφικότητας."

Aceras Anthropophorum είπε...

Αγαπητέ Κυριάκο, σύμφωνος με όσα έγραψες. Η ανάλυση σου όμως δεν καλύπτει όλες τες πτυχές του θέματος. Η καθολικότητα μιας ανάλυσης είναι για μέναν το κύριον κριτίριον του ορθολογισμού. Ξέρω ότι δεν το κάμνεις καν σκόπιμα. Είναι αυθόρμητη συμπεριφορά (κακή) αθρώπινης σκέψης να προσπερνά τα ζητήματα που δεν βολεύκουν για βρίσκει συνοχήν στον συλλογισμόν.

Άμαν βάλεις μες την κουβένταν
1. τα πυρινικά απόβλητα
2. το ότι μια απειροελάχιστη πιθανότητα πολλαπλασιαζόμενη από μιαν πληθώραν occurances φκάλλει τελικά μιαν υπολογίσιμην πιθανότηταν (για ρίσκα μιλούμεν).
3. το ότι αν κάμεις την γραφικήν παράστασην της αφθονίας του ουρανίου θα έβρεις ότι τα αποθέματα του είναι ακόμα πιο περιορισμένα που αυτά του πετρολάου

τότε αλλάσσει το ισοζύγιον μεταξύ πλεονεκτημάτων / μειονεκτιμάτων στον συλλογισμόν σου.

Άλλωστε οι κοινωνίες της Γερμανίας τζαι της Ελβετίας δεν είναι μαννές που αποφασίσαν σε 20 χρόνια να ξικάμουν τα πυρινικά τους (οι ελβετοί με δημοψήφισμαν αποφασίαν 10 χρόνια μορατόριο).

Το να κάμουμεν πυρινικόν σταθμόν στην Κύπρον είναι σαν να αγοράζουμεν ακόμα μιαν πιστωτικήν κάρταν για να αποκρύψουμεν στον εαυτόν μας την στιγνήν πραγματικότηταν Le monde est fini. Όπως τζαι τα χρόνια της ζωή μας. Έτσι εκάμαμεν τζαι με τες αφαλατώσεις.

Ας εύρουμεν τρόπον ο καθένας να ξιζουμίσουμεν της ζωήν που όσην χαράν έχει να μας δώσει λαμβάνοντας υπόψην τα φυσικά όρια του υλικού της υπόβαθρου παρά να κάμνουμε σχέδια πας τους κομήτες.

Τα κυπραιούθκια πον να γεννηθούν το 2508 δεν μας χρωστούν τίποτε για να σους αφήκουμεν κληρονομιάν βουνά με τα πυρινικά σκατά μας που δεν έχουμεν την δυνατότηταν να επεξεργαστούμεν. Αυτά που μας εκάμαν εμάς οι παππούδες τζαι οι γονιοί μας τζαι αφήκαν μας κληρονομιάν τες κλιματικές αλλαγές για να κάμνουν βολτίτσαν τζαι καμάκιν με αυτοκίνητον παρά με τον άππαρον, να μεν τα κάμουμεν τζαι μεις στα παιθκιά μας. Ιδίως που γονιοί μας τζαι οι παππούδες μας δεν εξέραν τζαι δεν είχαν συνείδησην των επιπτώσεων των πράξεων τους. Εμείς ξέρουμεν.

Το ότι το κάμνουν οι Γάλλοι δεν είναι λόγος να το κάμουμεν τζαι μεις. Αυτός ο λαός έχει πολλά καλά αλλά τα σκατά της τεχνολογίας τους ας τα κρατήσουν για τους αποπάτους τους. Ας κοιτάξουμεν καλλύττερα προς την Σκανδιναβίαν, την Γερμανίαν, την Ελβετίαν, την Αυστρίαν, την Κούβαν εαν θέλουμεν να εμπνευστούμεν.

Τους Εγγλέζους με το "how much time to get my money back" (double) τζαι τους Γάλλους με την τεχνολογικήν μεγαλομανίαν τους... Νο μερσί.

Kαθε λίρα έχει πίσω της ύλην, ζωές, κόπους, χαρές τζαι λίπες. Ας μην βλέπουμεν μόνον το χαρτίν της Λίρας (ή του Ευρώ).

Μπανανιστανέ η δημογραφία εν δύσκολη υπόθεση. Έχει νόμους όμως πολλά αργούς με μεγάλην ανδράνιαν. Ο μόνοι που επιδράσαν αποφασιστικά στην δημογραφίαν εν οι Κινέζοι. Πόσες κοινωνικές θυσίες όμως. Πόσον πόνον για έναν γονιόν που χάννει το μοναδικόν παιδίν του. Πόσον πόνον για έναν φτωχόν αρσινικόν που μόνον με παλλακίδαν ή με άλλον αρσινικόν έχει την δυνατότηταν να κάμει έρωταν αφού τες κορούδες σκοτώννουν τες μες την τζοιλιάν της μάνας τους. Πόσον κόστος για τον αστυνομικόν που πρέπει να ελέγξει τζαι να εφαρμόσει τον νόμον του περιορισμού των γεννήσεων. Δύσκολα πράματα. Αντί να θωρούμεν τον απόπατον του άλλου, ας σαρίσουμεν πρώτα το δικόν μας το μαντρίν.

Πιό εύκολον είναι να κάμουμεν αξιολόγισην της ίδιας μας της ζωής τζαι να ανακαλύψουμεν την ικανότηταν μας να σιαιρούμαστιν με άλλα πράματα πέρα από το να τρώμεν τζαι να καταναλώννουμεν μέχρι σκασμού.

kyriakos είπε...

Ασέρα συμφωνώ αλλά
Αμαν η πανέξυνπνη κυπριακή κυβέρνηση αφήνει την ΑΗΚ να πηγαίνει και να κτίζει εργοστάσιο ηλεκτρισμού με μαζούτ εν έτη 2008 με αξία 150 εκατομμύρια για να παράγει 150mw την ίδια ώρα που οι Αυστραλοί με 260euro χωρίς όμως το κόστος του πετρολάου που θα πληρώνει η ΑΗΚ για τα υπόλοιπα πόσα χρόνια κτίζουν φωτοβολταικό πάρκο που θα παράγει 154ΜW τότε τι να πεις?
Θα μου πεις οι αυστραλοί έχουν πλάτσα και γίορκι φωτοβολταικά..
Εγώ σου λέω ας έρτει να τα βάλει πας τις ταράτσες μας τα φωτοβολταικά η ΑΗΚ και να είναι δικά της αλλά να ξέρω ότι δεν θα διώ του πετρολάου.. θα δεχτώ..
Ελα όμως που είναι ευροπένιτες μόνο τα κέρδη τους κόφτουν
Και σα να μην έφτανε αυτό ξέρεις τι ερεθήσματα διά η ΑΗΚ?
Σου λέει δέχομαι να αγοράζω το ρεύμα που τα φωτοκύτταρα σου για 20σέντ για τα υπόλοιπα 15 χρόνια όμως θα σου το πουλώ πίσω ότι τιμή θέλω εγώ..
Με αρχική 6.3 και μετά βλέπουμε..
Την ίδια ώρα που η απεχθής ΔΕΗ αγωράζει ρεύμα από 40-50σεντ εε κύριοι δεν δέχουμαι έτσι συμφωνία.. .. σε μερικά χρόνια με την άνοδο του πετρελαίου θα χρωστάς της ΑΗΚ αντί να φκάλεις κέρδος..
Είπαν ότι μάχουντε να αλλάξουν τον νόμο και να δώσουν καλύτερα κίνητρα..
Τώρα να δούμε..

Τωρά για τα πυρηνικά…

Ξέρω το ότι οι Γερμανοί και οι Νορβηγοί σκέφτοντε να τα κλείσουν τα εργοστάσια τους αλλά τι εχεις να πεις για την Ιταλία του Μπερλουσκόνι που σκέφτετε να τα ξαναεπαναφέρει μετά από 40 χρόνια που έκλεισε εκείνα που είχε μετά το ατύχημα του Τσερνόμπιλ?
Μέχρι και το πακιστάν έχει πυρηνικά..
Η κατάσταση είναι τραγική.. Το ξέρω ότι και το ουράνιο είναι περιορισμένο και πανάκριβο αλλά τι να πεις…

Οι γερμανοί δίνουν 130 εκατομμύρια ευρό για να κτίσουν ηλιοπάρκα όμως το ρεύμα τους είναι διπλάσια τιμή που το δικό μας..

Theopemptou είπε...

Δυστυχώς από ότι φαίνεται την ερχόμενη Πέμπτη θα εγκριθούν αφαλατώσεις παντού και μάλιστα χωρίς έλεγχο.
Οι διαδικασίες των Ανανεώσιμων πηγών έχουν αλλάξει και οι επιχορηγήσεις βαίνουν επίσης για αλλαγές εφόσον η συζήτηση τους ξεκίνησε στη βουλή.

Έλατο Χελιδόνι είπε...

Να συνεχίσω ποδά την κουβέντα περι πυρινικών.

Στην κρατική έκθεση οι θκυό κοκόνες της υπηρεσίας ενέργειας ήταν ήδη σε διαλογική συζήτηση με κάτι επισκέπτες τζιαι υποστηρίζαν σθεναρά την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου. Μόλις εκόντεψα τζιαι εκατάλαβα τι εγίνετουν είμουν έξαλλος. Το μόνο τους επιχείρημα εν ότι η γαλλία εν που τους μεγαλύττερους χρήστες της πυρηνικής ενέργειας. Πραγματικά εν ξέρω αν εν τη γνώμη τους που ελαλούσαν ή αν αντιπροσώπευαν την πολιτική της Υπηρεσίας Ενέργειας.

Θεωρητικά εν υπέροχο πράμα. Ένα γραμμάριο ουράνιο τζιαι εννα γύρουμεν τζιαι πίσω για τα επόμενα 100 χρόνια.

Ρεαλιστικά ομως, ζούμε σε μια χώρα μεταξύ 3 τεκτονικών πλακών, εν είμαστεν σεισμογενείς οπως την Τουρκία αλλά τούτο εν λαλεί τζιαι πολλά. Σε τούντη χώρα που αντιμετωπίζει μια φάουσα χρόνια ξηρασίας ακόμα έν ήβραμε λύση τζιαι προβαίνουμε σε μιλλοσφοντζίσματα δημιουργώντας μεταγενέστερα προβλήματα. Κάτι απλό οπως τες συγκοινωνίες αποτελεί καθημερινό πρόβλημα για το μέσο πολίτη, οι δρόμοι μας σάζουνται τζιαι ξανασπάζουν τους μετά που 6 μήνες. Η φράση "βωμός της ασφάλτου" εκατάντησε κλισέ. Οι μισοί δημόσιοι υπάλληλοι εμπήκαν με μέσο. Η εθνική φρουρά εμπήκε ολόκληρη με μέσο. Το Γεννικό Νοσοκομείο έφαεν τα διπλάσια λευτά να χτιστεί με αργοπορία αλλά πάλε επικρατεί η ίδια χαώδεις κατάσταση. Οι S300...
Αρκετές εργοληπτικές εταιρίες αναλαμβάνουν έργα για την κυβέρνηση προσφέροντας μίζες υποτιθέμενα νικώντας διαγωνισμούς για τα μάθκια του κόσμου.
Ξέρετε οτι συμβάινουν καθημερινά τούτα τζιαι ακόμα σιηρόττερα.

Σε τούντη χώρα. Την χώρα του μέσου, την χώρα της ευθυνοφοβίας, στην χώρα των προσωρινών λύσεων, πραγματικά πιστέυκετε οτι ενα πυρινικό εργοστάσιο εννεν ατύχημα έτειμο να συμβεί?

Ποιός εννα το χτίσει? ποιός εννα το λειτουργήσει? με ήντα λευτά? Ποιός εννα το διευθύνει? Εννα αλλάξει ποττέ η νοοτροπία μας?

Aceras Anthropophorum είπε...

Έλατον μου Χελιδόδιν μου, μακάρι να είχεν ευθυνοφοβίαν. Εν θα ετόλμαν κανένας να πάρει την Κύπρον στον λαιμόν του. Εν ανευθυνότηταν που έχει τζαι να δείς ότι οι κοκόνες κάτί (κάποιον) κρύφκουν. Κάποιος θα βρεθεί να μας πάρει στον λαιμόν του όπως επήρεν ο Ζισκάρ Ντε Στέν την Γαλλίαν στον λαιμόν του τζαι αυτήν την στιγμήν δεν έχουν άλλην επιλογήν που το να υποστούν τες επιπτώσεις.

Επίτροπε: Ελπίζω ότι ο πανικός της τιμής του πετρελαίου ταυτόχρονα με αυτον της ξηρασίας να μην μας οδηγήσει σε πυρινικό σταθμό.

Ευκολη λύση. Συνεχίζουμεν σαν να μην εσυνέβαιννεν τίποτε, κτίζουμεν γκόλφ να τραβήσουμεν τους πλούσιους τουρίστες, γεμώννουμεν τους τόπους αφαλατώσεις, κλιματιστικά, επιχορηγούμεν τα καύσιμα, επιχορηγούμεν τα αεροπλάνα, επιχορηγούμεν την νεροβόραν γεωργίαν, γοράζουμεν ούλοι που έναν ηλεκτρικόν αυτοκίνητον, ηλεκτρικόν σκούτερ, ηλεκτρικήν ξυριστικήν μηχανήν, σύρνουμεν τζαι έναν πυρινικόν σταθμόν να τα τροφοδοτεί τούτα ούλλα τζαι είμαστιν ππασιάες. Είμαστιν μάλιστα τζαι εθνικά πιό δυνατοί που την Τουρκίαν που δεν εκατάφερεν να χτίσει ακόμα τον δικόν της.

Τον ποντικόν η τρύπα του έν τον εχώρεν τζαι τράβαν τζαι τριζοκολόκαν.

Έλατο Χελιδόνι είπε...

Ασέρα απολογούμαι για την λάθος διατύπωση. Με την ευθυνοφοβία εννοούσα τον φόβο για την ευθύνη μετά που έγινε ο χαττάς.

Άρα τζίνο που εννοούσα εν οτι είμαστεν η χώρα της χαμένης ευθιξίας. Αλήθκεια επαρετήθηκε ποττέ κάποιος για λόγους ευθυξίας στην ιστορία του νησιού?

Τζίνος που εννα ζητά "Να κανονίσουμεν τον μιτσή?" στο πυρινικό εργοστάσιο εννα έσηει γνώσεις για το πόσο καταστροφικές μπορούν ναν οι επιπτώσεις?
"καλό, κουμπάρε, άφηστο πάνω μου" ?

Aceras Anthropophorum είπε...

Oi κοκόνες του τμήματος ενεργείας που θέλουν πυρινικά μπορεί να λοαρκάζουν να πιάσουν θέσην τζειμέσα.

Aceras Anthropophorum είπε...

Τσαρτελλούιν οι αρχιτέκτονες της πρώτης εποχής του υδρογονάνθρακα είναι ποσπασμένοι τζαι σαν ποσπασμένοι μόνον μαλακίες μπορεί να ξεστομίσουν.

Η δική σας γενιά πρέπει να ανακαλύψει τα όμορφα κτίρια που δεν θέλουν ενέργειαν για να δώσουν χαράν τζαι άνεσην στους ενοίκους τους. Μην καρτεράτε που τους δασκάλους σας πόϊ τζι όι να σας μάθουν τίποτε του χαϊρκού. Αν το εξέραν θα το εκάμναν τζείνοι.

Τωρά στην ευρώπην κτίζουμεν κατοικίες που θέλουν λλιόττερην ενέργεια που ένα πιστολάκι των μαλιών για την θέρμανση, τον αερισμό τζαι το ζεστό νερό 200 τετραγωνικών κατοικίας όταν έξω φκάλλει -10°C.

Ανώνυμος είπε...

Ξέρω το τζιαι ενδιαφέρει με αρκετά το θέμα.. Αλλά είμαι περίεργη να μάθω για ποιο κτίριο εμιλούσε ο καθηγητής στη Λευκωσία τζιαι ποιος εν τούτος ο "σπουδαίος" Κυπραίος αρχιτέκτονας που είσιε τόσο θράσος. Ο δάσκαλος ήταν καλός, επαρότρυνε μας να φκούμε που τη λογική του μπετόν, να πειραματιστούμε με νέα υλικά κ.ά.

Πάντως υποτίθεται πως γίνουνται κάποια μικρά βήματα τζιαι στην Κύπρο. Ένα που τούτα λαλούν πως είναι το κτίριο της ΑΗΚ στη Λευκωσία. Ο αρχιτέκτονας που το έκτισε εν ένας Έλληνας σε συνεργασία με το δικό μας το Γαβριηλίδη. Ο συγκεκριμένος παλιά έκαμε πολλά λάθη τζιαι επαραδέχτηκε τα τζιαι πλέον ασχολείται σοβαρά με τη βιοκλιματική Αρχιτεκτονική.

Τωρά όσον αφορά το πετρέλαιο που λείφκει, τις διάφορες μορφές ενέργειας κτλ κτλ δυστυχώς ο άνθρωπος απέδειξε ότι για να μάθει πρέπει πρώτα να πάθει. Αν δεν φτάσουμε ένα βήμα πριν τον γκρεμό κανένας εν συγκινείται. Τζιαι όσον οι "μεγάλοι" έχουν συμφέροντα που τα πετρέλαια εν τους συμφέρει να προωθήσουν άλλες μορφές ενέργειας.

Για την πυρηνική ενέργεια επαρακολούθουν μιαν εκπομπή τις προάλλες τζιαι έβαλε με σε σκέψεις. Νομίζω χώρες που βρίσκουνται σε σεισμογενή ζώνη εν πρέπει να σκέφτουνται τούντο ενδεχόμενο. Εν πολλά μεγάλο το ρίσκο τζιαι ως τωρά σαν λαός εν αποδείξαμε ότι μπορούμε να φέρνουμε εις πέρας δύσκολες αποστολές.

Kai Na Katharisoume Tous Kakomoutsounous είπε...

Αρα, η φύση και μόνο είναι δυνατόν να λύση το πρόβλημα της ενέργειας που ο άνθρωπος αφύσικα δημιούργησε. Ο ήλιος, ο αέρας, η θάλασσα η ακόμα και τα έγκατα της γης. Πρωτίστως όμως, στα μέρη μας, ο ήλιος.

Ήλιε, ήλιε αρχηγέ! Θέλει όμως δουλειά πολλή για να γυρίσει ο ήλιος και να μας βοηθήσει.

Aceras Anthropophorum είπε...

Τσαρτελλούιν πολλά λέγονται για την βιοκλιματικήν αρχιτεκτονικήν. Τα παραπάνω εν αέρας κουπανιστός. (όπως λαλούμεν natural ventilation). Πόσες κιλοβατώρες θέλει το σπίτιν για θέρμανση, κλιματισμό, ζεστό νερό τζαι αερισμό; Θέλει κάτω που 40 το τετραγωνικόν μέτρο; (ναι 40!). Τότε τρώεται. Θέλει κάτω που 30; Ε τότε εν καλόν τζαι ονομάζεται passive house. Θέλει 0 ή παράγει τζαι πλεόνασμαν ενέργειας; κχχχουυυυμμμμ. Έσιει που λαλούν ότι υπάρχει. Εγώ έν είδα ακόμα, τζαι για να το πιστεψω πρέπει να το δώ με τα μμάθκια μου τζαι να μετρήσω τζαι την κατανάλωσην για έναν χρόνον. Αν δεν είναι αρχιτεκτονικόν όκτρωμαν, τζαι μετρήσω ότι δεν είναι απάτη, τότε φκάλλω το καππέλλον σε αυτόν που το εσχεδίασεν τζαι το εκατασκέυασεν (διότι δυστυχώς δεν φτάνει να σχεδιάζεις σπίθκια ούφο πρέπει να έβρης τζαι έναν μάστρε Παναήν να το πραγματοποιήσει).

Το τί γίνεται στην Κύπρο δεν το ξέρω. Από ότι ξέρω στην Ελλάδα τα περί βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής είναι αέρας κουπανιστός. Επισκέφτηκα 2-3 αλλά δε βαριέσαι.

Να μερικά κριτήρια για να δεις με μιαν μμαθκιάν αν έναν κτίριο είναι ενεργειακά obsolete.

1. Έχει πάνω που 50% γιαλλί; Χέσε το. Έχει air (όχι έαρ) κκοντίσιον δυνάμενον που το φκάλλει την πυράν έξω
2. Έχει 4 όψεις τες ίδιες; Έχεις 10% τσιανς να μεν το χέσεις αν η χρήση των σκιάστρων είναι πραγματικά genious.
3. Έχει κάτω που 6 πόντους θερμομόνωσην στους τοίχους τζαι 10 στη στέγη; το πετρόλαον τζαι το ρέυμαν συμπληρώνουν τα εκατοστά που υπολοίπεται.
4. Δεν έχει εξωτερικά σκίαστρα στους υαλλοπίνακες; Ξέρε ότι τα φίλτρα, τα αντανακλαστικά φιλμς, οι εσσωτερικές κουρτίνες, για το καλοκαίριν λύουν το 20% του προβλήματος. Το υπόλοιπον 80% το λύει το κλιματιστικόν.
5. Είναι καμωμένον που σιερικά ή πλαστικόν; Ε τότε ακόμα τζαι τα 4 προηγούμενα κριτήρια να πληρούνται, όσην ενέργειαν θα γλυτώσει ο χρήστης για την θέρμανσην τζαι τον κλιματισμόν, έβαλεν την μιαν φουρνιάν μες το χυτήριον τζείνος που επαρήξεν το μέταλλον της κατασκευής τζαι επλήρωσεν την ο χρήστην μονοφατσιάν σαν κόστος κατασκευής.

Έσιει τζαι άλλα κριτήρια η βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Αλλά μόνον τούτα τα 5 να εφαρμόσεις στην Κύπρον θα φκάλεις σκάρτα το 99.9% της μοντέρνας κυπριακής αρχιτεκτονικής, έστω τζαι αν αυτοονομάζεται βιοκλιματική.

Άρα αδιάφορον ποιός εν ο αρχιτέκτονας του κτιρίου που λαλείς. Θα μπορούσεν να ήταν ο οποιοσδήποτε.

Αντικακομούτσουνε σχεδόν συμφωνούμε. Μόνον που εγώ νομίζω ότι εν η φύσην του ανθρώπου που θα βοηθήσει τον άνθρωπον. Η υπόλοιπη φύση είναι τζείνον που είνα. Δεν ενδιαφέρεται νομίζω για τον άνθρωπον. Μέσα στην φύση του ανθρώπου, το πιό δυνατόν ένστικτον είναι το ένστιγκτον της επιβίωσης. Θεωρητικά είναι προγραμματισμένος σαν είδος να επιβιώσει. Είναι για αυτόν που δεν ανυσηχώ τζαι πολλά, ούτε τζαι το παίρνω τζαι πολλά κατάκαρδα το περιβαλλοντικόν πρόβλημαν. Ούτε τζαι πιστεύκω ότι οι αυαίσθητοι περιβαλλοντικά αθρώποι εν κατ ανάγγην καλλύττεροι που τους άλλους. Σιγά τα λάχανα (λαλεί τζαι ο Τάσσος). Αν είναι ευαίσθητοι για την φύση, υπάρχουν δύο πιθανότητες. 1 είναι ευαισθητοι ανθρώποι εν γένει, οπότε μάλλον θα τσιαττουν τα σκουφκιά μας, 2. το κάμνουν για να είναι ΙΝ. οπότε δε βαριέ.

Bananistanos είπε...

Το ότι σαν είδος δεν θα ξιλιφτουμεν εύκολα πιστεύκω το τζε εγώ.

Άλλα το να γινούμεν σε 100 χρόνια 20 δις τζε να τρώμεν κυριολεκτικά οι μισοί τους άλλους μισούς σε ένα καταστραμμένο πλανήτη είναι επιβίωση; Το θέμα είναι να επενδύουμε στη μελλοντική ποιότητα ζωής. Ασέρα εξίχασές το Νησί του Πάσχα (http://acerasanthropophorum.blogspot.com/2007/01/blog-post_13.html);

Οι επόμενες γενιές δεν θα λένε μπράβω παππού που ήσουν καρπερός, θα λένε αναθεμά σε παππού που δεν άφηκες ψάρκα τζε για μας τζε τρώμε 3 φορές την ημέρα τροφή εργοστασιακή που παράγει σε μπουκκαλούθκια η Νεστλέ.

Ακούετε extreme αλλά άμαν το δείτε μεταφορικά ήδη γίνεται ή τουλάχιστον άρχισε να γίνεται.

Εγώ είμαι πολλα απαισιόδοξος, βλέπω το μέλλον σε παγκόσμιο επίπεδο πολλά δύσκολον. Στο παρελθόν καταστάφηκαν πολλοί πολιτισμοί αλλά κάπου αλλού γενιόταν κάποιος άλλος. Σήμερα με την παγκοσμιοποίηση ο πολιτισμός είναι ένας και γω βλέπω να βρισκόμαστε πλέον στη κατηφόρα.

Ανώνυμος είπε...

Ασερά μου σε χαιρετώ ξανά, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, άππωσες μας καμπόσο για να μεν μαραζώνουμε ότι είμαστε μονοι μας.Ευτυχώς, επιτέλους μας έχουν ενώσει τα φωτοβολταϊκά και ήδη έχουν αρχίσει να παράγουν. Η χαρά μας εν πολλά μεγάλη, να μας φανταστείς μόλις σχολάσουμε πάμε που πάνω που τον μετρητή τζαι θωρούμε τι έγραψε. Σύμφωνα με την εταιρεία το όλο σύστημα θα παράγει 17 με 23 κιλοβατόρες την ημέρα.Για μας που είμαστε οικογένεια που δεν σπαταλούμε πολλή ρεύμα είναι υπέραρκετό. Αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες να επικοινωνήσεις με την εταιρεία Lanitis Solar Energy (ελπίζω να μην κάμνω διαφήμιση της συγκεκριμένης εταιρείας και ούτε ξέρω αν δραστηριοποιούνται άλλες εταιρείες στο συγκεκριμένο τομέα, απλώς εμείς συνεργαστήκαμε με αυτή).
Ελπίζω η δική μας σταγόνα να μεν μείνει μόνη της στον ωκεανό της απελπισίας του σημερινού κόσμου.
Είμαι αισιόδοξη, (τζαι λλίο ρομαντική, τζαι λλίο παλιομόδίτισσα τζαι πολλά άλλα...)ότι εν θα αφήκουμε τον κόσμο μας να καταστραφεί.
Σαν οικογένεια πρόσφατα καταφέραμε να κατεβούμε που το διαμέρισμα τζαι να έχουμε το σπιτούϊ μας με αυλή.΄Αλλαξε η ζωή μας που την μια μέρα στην άλλη. Κάθε νύχτα βαώνουμε την ευλοημένη την τηλεόραση τζαι καθούμαστε με τα μωρά μας μες την αυλή μας τζαι θωρουμε τα αστέρκα. Δίπλα μας έχουμε τες τριανταφυλλιούες μας, το πακιστανάκι μας που μουσκομυρίζει, τα λαχανούθκια μας, τες τοματούες τζαι τες αγγουρούες μας τζαι ειλικρινά μιλώ σου δεν έσιει πιο μεγάλη χαρά τζαι ικανοποίηση.Με ταξίδκια στες Αθήνες θέλουμε με τίποτε. Πιστέφκω ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να ζήσει όπως θέλει και το κυριότερο όσα χρόνια του χρωστεί ο Θεός να αφήκει πίσω του τζαι τίποτε για να έβρουν τζαι τα κοπελούθκια των κοπελουθκιών του. Για να αλλάξει ο κόσμος θα πρέπει πρώτα να αλλάξουμε εμείς και σιγά-σιγά κάτι θα γίνει....
Ελένη

Bananistanos είπε...

"UN plan to increase food supplies

Global food production must be doubled by 2030 and farmers in poor countries better supported, a UN summit on the current food crisis has concluded...." (http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7439015.stm)


"...Οι υγειονομικές υπηρεσίες επροσπαθήσαν να εξηγήσουν της κυρίας Ζιερμένν τον νόμον της ανάπτυξης. Όταν έναν ζωντανόν πολλαπλασιάζεται με τόσον ταχύ ρυθμό, το να ταϊζεις 1400 πουλιά δεν σημαίνει ότι σώζεις τόσες ψυχούλες αλλά ότι σκοτώνεις 7000 τον χρόνον που γεννιούνται από αυτά που συντηρείς...."Πριν με πιάσετε που τον λαιμό να πώ ότι δεν θέλω να πεθανίσκει κανένα πλάσμα που την πείνα, ούτε πεζούνι αν εν δυνατόν, ούτε θεωρώ τους φτωχούς του κόσμου παράσιτα που πρέπει να πεθάνουν που την πείνα. Αλλά το να διπλασιάζουμε την παραγωγή τροφίμων κάθε τόσο νομίζω δεν είναι λύση. Ο Μάλθους επρόβλεψε κάποτε, λανθασμένα τότε, ότι η αύξηση της παραγωγής τροφίμων και η αύξηση του πληθυσμού ήταν άνιση. Διαψεύστηκε λόγω της αγροτικής επανάστασης. Σήμερα ξαναγίνεται επίκαιρος και ίσως διαψευστεί ξανά χάρη στα κλωνοποιημένα. Το επόμενο στάδιο θα είναι η μετανάστευση σε άλλους πλανήτες. Θα προλάβουμε; Ποίοι θα μείνουν πίσω στην ερειπωμένη γη;


(Ίσως είμαι εκτός θέματος αφου το ποστ του Ασερα ήταν για την Κύπρο, αλλά βρίσκω "Τα πεζούνια της Λωζάνης " καλό παράδειγμα για το τι γίνεται παγκοσμίως, όπου Λωζάνη βάλτε Γή και όπου πεζούνια ανθρώπους)

Aceras Anthropophorum είπε...

Μπανανιστανέ δεν καταλάβω γιατί αγωνιάς τόσον για τον υπερπληθυσμόν. Η γή καταστρέφεται που το 10% των κατοίκων της, τους βορειοαμερικάνους τζαι τους ευρωπαίους.

Η δημογραφική σταθεροποίηση είναι έναν φαινόμενον πολλά γνωστόν. Εξελίσσεται πολλά αργά αλλά πολλά σταθερά. Ξέρουμεν με αρκετήν αρκρίβειαν πού θα καταλήξει ο πληθυσμός της γής. Ο λοιμός είναι ένας παράγοντας που επιδρά λλίον αλλά μόλις πεθάνουν καμπόσοι η δημογραφική πορεία συνεχίζει τον δρόμον της. Οι μόνες χώρες που αλλάξαν μιαν αργή δημογραφικήν πορείαν απότομα τζαι που δεν ήταν πρόσκαιρα ήταν τζαι οι θκυό κομμουνιστικές. Η μιά εν η Κίνα, που με την δικτατορίαν τζαι με την σιδηράν επιβολήν ενός αντικοινωνικού νόμου που επέφερεν πολλά δεινά στον κόσμον απαγόρεψεν τους κινέζους να κάμνουν δεύτερον κοπελλούιν τζαι εγλύτωσεν την ανθρωπότηταν απο το φορτίων 400 εκατομυρίων. Η δεύτερη εν η Κούβα, όπου πριν το 59 ο μέσος όρος γεννητικότητας ήταν 4 κοπελλούθκια κατά γεναίκαν τζαι μερικά χρόνια επέσαν στα 2 όπως σε ούλλον τον ανεπτυγμένον κόσμον. Το μυστικόν εν ην μόρφωση της γεναίκας.

Σε μιαν κοινωνίαν όπου η γεναίκα έχει καλλύττερην δουλειάν που το να νιώννει κοπελλούθκια δεν διστάζει να κάμει άλλες επιλογές αυτόβουλα. Το να πιστεψουμεν όμως ότι όλος ο τρίτος κόσμος έχει την δυνατότηταν να μορφώσει κοινωνικά τον λαόν τζαι ιδίως τες γεναίτζιες όπως έγινεν στην Κούβα είναι ουτοπία. Τα ηνωμένα έθνη εδοκιμάσαν στο Μαρόκκον τζαι αλλού αλλά έδωκεν πενιχρά αποτελέσματα.

Ο υπερπληθυσμός είναι πρόβλημαν αλλά δεν θέτει ακόμα σε κίνδυνον την ύπαρξην της ανθρωπότητας. Αυτόν που την απειλέι είναι ο υπερκαταναλωτισμός των λίγων, των οποίων μέρος αποτελούμεν εσύ τζαι γώ. Άμαν εμέις δεν έχουμεν την δύναμην να αλλάξουμεν τον εαυτόν μας για να μεν καταναλώννουμεν τον περίδρομον πού να έβρουμεν την τσίππαν να πα να πούμεν των Κενυατών να κάμνουν λλιόττερα κοπελλούθκια; Θα σου πούν "εσείς κύριε 700 000 πλάσματα βαρείται πας την ανθρωπότηταν 53 σιιλιάες βαρέλια πετρόλαον την ημέραν. Εμείς 38 εκατομύρια μαύροι τζαι γέρημοι βαρούμεν το ίδιον. Παρέτα μας". Εγώ θα τους πω έχεται δίκαιον τζαι θα βρίξω.

Aceras Anthropophorum είπε...

Ελένη σιαίρουμαι να ακούω πλάσματα σαν εσέναν να μιλούν τζαι να διοιγούνται την χαράν τους. Είναι βαθκειά μου πεποίθηση ότι είναι η έλξη προς μιαν ΆΛΙΩΤΙΚΗΝ χαράν που θα μας οδηγήσει σε έναν καλλύττερον τζαι πιό σίουρον κόσμον τζαι όχι ο φόβος της καταστροφής. Με αυτόν δεν λέω να είμαστιν άνενιας αλλά όχι η ένια να καταλήγει να μας τρώει την χαράν της ζωής.

Να σιαίρεσται το σπιτούιν σας τζαι τα φωτοβολταϊκά σας τζαι σας εύχουμαι να πραγματοποιήσεται ότι άλλα όνειρα έχετε.

Bananistanos είπε...

Επειδή ένα πρόβλημα δεν έχει λύση δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ή ότι πρέπει να το αγνοούμε. Ο υπερπληθυσμός (μαζί με τους σημερινούς ρυθμούς ανάπτυξης και κατανάλωσης πόρων) δεν είναι απειλή για την ύπαρξη της ανθρωπότητας αλλά για την ποιότητα ζωής εκείνων που θα επιζήσουν.

Σωστά λέεις ότι η γη καταστρέφεται που το 10% του πληθυσμού. Τι θα γίνει όμως όταν το 50% (Κίνα και Ινδία) αρχίσει να τρώει με την ίδια μανία και ο υπερκαταναλωτισμός του 10% γίνει του 60%;

stalamatia είπε...

Καιρός να να φάνε και οι άλλοι και να κάνουμε λίγη δίαιτα και εμείς

the Idiot Mouflon είπε...

@Aceras

Άκουσα ότι διερευνητική επιτροπή της Κύπρου μας ψάχνει εμπειρογνώμονες να της πουν αν οι τσιλλαρκές μπορούν να οδηγήσουν στέγες σε κατάρρευση...

Aceras Anthropophorum είπε...

Σύφωνα με την θεωρίαν του χάους, όταν βρισκόμαστεν σε κριτικήν κατάστασην, ακόμα τζαι το φτερούγισμαν μιας πεταλλούδας στην Βραζιλίαν μπορεί να προκαλέσει καταιγίδαν στην Ευρώπην. Φαντάσου το βάρος μιας τσιλλάρας πάνω σε μιαν στέγην που σκέφτεται εδώ τζαι 2 χρόνια: "να ππέσω οξά να μεν ιππέσω"; Μπορεί όμως να ήταν και μισιαρός που είχεν την κακήν ιδέαν να πάει να φκεί πας το ψευδοτάβανον!