Δευτέρα 18 Ιουνίου 2007

Κκεραζούθκια πρώμα

Σήμερα 16 του Ιούνη εσύναξα κεραζούθκια. Οι αθθοί που σας έβαλα σε φωτογραφίαν τον Απρίλην είναι ήδη καρπός ψημένος μέλιν. Φέτη εν εσκουλουτζιάσαν. Έσιει 5 χρόνια που προσπαθώ να κάμω κεράζια βιολογικά αλλά το πρόβλημαν που μου φκαίνουν υπερβιολογικά τζαι τρών τα τα σκουλούτζια τζαι οι μαυρότζικλες. Ας είναι, τουλάχιστον τραουδούν τζαι κάμνουν μας αμπιάνς. Παρά να τα ψεκάζω τζαι να δηλητηριάζω τον εαυτόν μου τζαι τα μωρά, επροτίμουν να τα κάμνω δώρον στα ζά του θεού. Φέτη ήβρα τέγνην να μου μεινίσκουν τζαι μένα λλία. Ας εν καλά τζεινος που εμελέτησεν την κεραζόμουγιαν, εφκάλαν κάτι παγίδες που τες τραβά τζαι κολλούν πάνω. Έτσι, εν γεννούν αυκούιν πα σε κάθε κεράζιν τζαι γλυτώνει ο καρπός. Η τέγνη έπιασεν. Συνάοντας θα έφαα μιάν οκκάν. Πού τζαιρός που εγόραζεν η μάνα μου μιάν οντζιάν που ήταν αρκιβά εις το Βαρώσιν, τζαι μοιραζούμαστιν τα που τέσσερα με τους αρφούες μου…

Κανονικά, μέσα Ιούνη τα κεράζια τελιώνουνται στην πεδιάδαν. Σε 800 μέτρα υψόμετρον όπου κατοικώ έρκουνται τρεις εφτομάδες ύστερα. Φέτη όπως επερίγραψα σε δκυό προηγούμενα αναρτήματα, οι μηνάες μας εχάσαν τον ππούσουλαν τους. Μαζίν τους τζαι γω.

Οι επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι ήδη μες την αυλήν μου. Τον τελευταίον τζαιρόν τα σημάθκια πικνώνουν τζαι το φκορούιν που έδωκεν την αφορμή του πόστ του Απρίλη ήταν το στοιχείον που έκαμεν το ποτήριν να ξισιειλίσει. Επουκουππηστήκαν ο βεβαιότητες μου. Έχασα τα σημεία αναφοράς που εβασίζετουν ότι πιό γνώριμον έχτισα στην ζωή μου: η δουλειά μου.

Εδούλεψα 15 χρόνια ερευνητής στο Πολυτεχνείον της Λωζάνης. Έπρογραμμάτησα λογισμικά που προσομοιώνουν το εσωτερικόν κλίμαν των κτηρίων. Έμαθα κόσμον τζαι κοσμάκιν να σχεδιάζει βιοκλιματικά. Εσυμβούλεψα δεκάδες αρχιτέχτονες στον βιοκλιματικόν σχεδιασμόν δεκάδων κτηρίων. Ότι έκαμα μέχρι σήμερα είναι λάθος. Το κλίμαν άλλαξεν. Η Κεντρική Ευρώπη εγίνην Μεσόγειος. Οι Ελβετικές νόρμες λαλούν μας να σκεδιάζουμεν για το καλοτζαίριν 29 μισι βαθμούς μάξιμουμ. Ο «κάυσωνας» των 29 μισι βαθμών κανονικά συμβαίνει 5 – 9 φορές τον χρόνον. Το 2003 εσυνέβην 60 φορές τζαι η θερμοκρασία έφκην στους 33 – 37 °C. 19΄490 αθρώποι επεθάναν εις την γαλλία πριν την ώραν τους που τον καύσωναν. Οι κλιματικές αλλαγές εστερήσαν στον γαλλικόν λαόν στο σύνολον του 2 μήνες ζωήν. Πέρσι αρκές του Ιούνη έκαμεν 35 βαθμούς. Έπεψα γράμμαν στην μετεωρολογικήν υπηρεσίαν που μας επούλησεν τα κλιματικά δεδομένα που χρησημοποιούμεν στην δουλειά μας.

– «Ρέ κουμπάρε, λαλώ του, λαλείτε μας ότι η θερμή μέρα του καλοτζαιρκού εν 29 βαθμούς. Σήμερα επροβλέψετε 35. Τί θα πώ στους πελάτες μου που να κρούσουν που την πυράν μες τα βιοκλιματικά που τους εσχεδίασα;»

Ακούστε απάντησην: «Τα δεδομένα κύριε που σας εδώσαμεν είναι σωστά. Τσιεκάρετε τα στατιστικά τζαι θα δείται ότι ταιρκάζουν μια χαρά με τα δεδομένα δέκα χρονών 1990 – 2000. Εν αλήθκεια ότι που τότες ο τζαιρός άλλαξεν αλλά δεν μπορούμεν να προβλέψουμεν τι θα γινεί. Πρέπει να περιμένετε 5-6 χρόνια να δούμεν τι θα γινεί για να ενημερώσουμεν τζαι να αναθεωρήσουμεν τες βάσεις δεδομένων.»

Τζαι γώ πώς θα δουλεύκω μέχρι να αναθεωρηθούν τα δεδομένα. Τζαι αν συνεχίσει να βράζει ο τζαιρός όπως λαλούν; Πού θα πάει να σταματήσει;

Περιμένοντας νέα κλιματικά δεδομένα κάμνω προς το παρόν πιστόλες με τα ράμματα. 10 χρόνια σπουδές, 10 χρόνια πείραν τζαι να κάμνουμεν λοαρκασμούς κομπογιαννίτικους. Η «επιστημονική» μου λοιπόν σκέψη εσύγκοψεν 33 βαθμούς για την Γενεύην. Δεν έχω καμιάν επιστημονικήν βάσην αλλά αν πιάννω τι μου λαλούν οι νόρμες που εδουλέψαν 50 χρόνια τώρα, είμαι κίττος. Αν πιάσω 35 βαθμούς εν να θέλει να τους βάλλουμεν ούλλους air conditioning τζαι το έαρκοντισιον δακάτω εν απαγορευμένον που τον νόμον για εξοικονόμησην ενεργείας. Πιστόλες με τα ράμματα λαλώ σας.

Φέτη έκαμεν 29μισι βαθμούς στες αρκές του Μάη. Τα κεράζια ήταν 3 εφτομάες πρώμα. Η φύση πέμπει μας φκιόρα. Πέμπει μας φρούτα πριν την ώραν τους. Εμείς τον χαβάν μας. Η ατομική μας ελευθερία θέλει αυτοκίνητον για να νοιώθει άνετα. Θέλουμεν σπιτούιν βραστικόν τον σιειμώναν τζαι δροσερόν το καλοτζαίριν δίχα να το απομονώννουμεν. Η απομόνωση εν ακριβή λαλούν. Αν βάλω απομόνωσην θα ξοθκιαστώ, τζαι μετά πώς θα βάλω μάρμαρον ή γρανίτην να πατώ πάνω; Αν βάλω αντλίαν θέρμότητας τζαι ξοθκιαστώ πως θα κάμω τζαι τρίτην κρεβατοκάμαρην τζαι τρίτον αποχωρητήριον. Ταξιδάκια κάθε χρόνον με αεροπλάνον, πήενναι έλα με εικοσάρικα, κοσπεντάρικα, τρίαντάρικα αυτοκίνητα. Κρούζουμεν τον πλούτον των παιθκιών μας αλοάρκαστα τζαι παίζουμεν κουμάριν τες κλιματικές ισορροπίες του πλανήτη.

Ως πριν έναν μήνα ήμουν περιβαλλοντιστής για να είμαι της μόδας, για να είμαι in, για να διαφέρω που τους αμόρφωτους τζαι που τους αμπάλατους, για να κάμνω το κέφιν μου, για να σπάζω πλάκαν. Αυτούς που επροβλέπαν καταστροφές εθεώρουν τους νέους ιεχοβάες, φοβικούς νεκρόφιλους που κάμουν projection πας το τέλος της ανθρωπότητας τες ανασφάλειες τους ούλλες τζαι τον φόβον του θανάτου.

Τωρά μπορώ να πώ ότι είμαι οικολόγος γιατί αυτόν μου επιβάλλει η ανάγγη (όι να νομίσεται τωρά του Περδίκη τζαι μαλακίες).

Ως προχτές οι κλιματικές αλλαγές ήταν θεωρίες. Έννοιες αφηρημένες. Κούβέντες για να λαλούμεν στους φοιτητές να περνά η ώρα τζαι να κάμνουμεν που τους ερεθίζουμεν την σκέψην. Εικόνες για να πουλά τα έργα του ο Al Gore τζαι να το National Geographic. Προβλήματα για τους άλλους. Σήμερα εκατάλαβα ότι οι κλιματικές αλλαγές είναι μες την αυλή μου.

Η φύση πέμπει μας φκιορούθκια τζαι φρούτα πρώμα.
Ας τα πιάουμεν τζαι ας την ευκαριστήσουμεν πιάνοντας σοβαρά την προειδοποίησην της. Εμείς εκόψαμεν τυχεροί τζαι λαμβάνουμεν φκορούθκια, άλλους πέμπει ξηρασίες, καταιγίδες, τυφώνες κατερίνες, πλημμύρες τζαι άνοδον της στάθμης της θάλασσας. Ίσως δεν εν ακόμα αργά για να δράσουμεν σαν ανθρώπινον είδος. Η φύση άμαν πιάει τον νόμον στα σιέρκα της ούτε λοαρκάζει ούτε λύπησην καμίαν δείχνει για τον πολιτισμόν του ανθρώπου ή για την ατομικήν ελευθερίαν. Με φτωχόν ιξέρει με πλούσιον, με καλόν με κακόν, με μεγάλον, με μιτσίν.

Η φύση θέλει κολάτζιον τζαι σέβας.
Πολλές φορές θέλει να την αφήκουμεν ύσηχην. Αυτήν την στιγμήν μας το ζητά ευγενικά. Ας της πολοηθούμνε πριν να θυμώσει. Το πρόβλημαν που η δράση ενός ατόμου έχει αξίαν μόνον για το άτομον. Τζαι η φύση θέλει απάντησην που το ανθρώπινον είδος ολόκληρον. ΞΥΠΝΑΤΕ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!

Τωρά εγώ ποιος είμαι για να σου πω εσέναν να ξυπνήσεις;


Ήταν απλά μια ψηφιακή κραυγή.

19 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Άσερα εγώ πάλε (η δασκαλούα). Ρε, νομίζω ότι το πρώτιστο που έσιει να γίνει εν να κάμουν κάτι οι κυβερνήσεις. Λαλείς το τζιαι εσύ βέβαια. Όσο για τη συμπεριφορά του ατόμου. Άσερα, εν επήρα απάντηση ήντα μπου γίνουνται τα σκουπίθκια στην Κύπρο άμα φεύκουν που τους κάδους ανακύκλωσης. Είχα θκυο μαρτυρίες (ένα μες στο φθινόπωρο τζιαι ένα τωρά το Μάη) ότι παν τζιαμέ που παν τζιαι τα άλλα, βλ. Κοτσιάτης. Ποδήλατο ή λεωφορείο αντί για αυτοκίνητο. Το πρώτο τρίμηνο επίεννα με το ποδήλατο δουλειά. Μετά που τόσο καυσαέριο, τζιαι τόσες φορές που εκόντεφκα να σκοτωθώ γιατί ούτε τους άλλους οδηγούς τους έκοφτε που τον ποδηλάτη, ούτε ποδηλατόδρομοι υπαρχουν επαραίτησα. Λεωφορείο; Ποιο λεωφορείο; Για τούτα τα θκυο τα πράματα που αφορούν το ατομικό επίπεδο βλέπεις ότι πάλε εν της πολιτείας ευθύνη. όσο για τη μόνωση, άσερα, νομίζω ότι οι πιο πολλοί που χτίζουν τωρά σπίθκια βάλλουν την. Πάντως εννεν τόσον εύκολο για τους μεροκαμαθκιάρηες να κάμουν έτσι πράμα. Κάτσε να δω τζιαι το φίλο μου να τον ρωτήσω για τα φωτοβολταϊκά που το έψαξε τζιαι να σου πω τζιαι για τζιήνον.

Απλά ήθελα να καταλήξω ότι εν ηξέρω ποιοι ακριβώς εν τζιήνοι που πρέπει να ξυπνήσουν πρώτοι.

Ένιωσα την ανάγκη να σου τα γράψω τούτα ούλλα γιατί νιώθω ότι περάσαμε που την ίδια πορεία για τα περιβαλλοντικά θέματα. Μου με θύμισες που λέμε.

Aceras Anthropophorum είπε...

Ττίτσιερ καρτέρα που τον Τάσσον, τον Bush, τον Σαρκοζύ τζαι τον Μπλέρ να ανατρέψουν την πορείαν του κόσμου στην οποίαν οι ίδιοι τον εβάλαν. Αν δεν τους έχεις εμπιστοσύνην τούτους αποτάθου στον Πούτιν.

the Idiot Mouflon είπε...

Εγώ προτείνω επιστροφή στα σπήλαια... άτε, κατόπιν μελετών για τα καταλληλότερα είδη ... να έχει δουλειά ο Ανθρωποφόρος μας...

Έλατο Χελιδόνι είπε...

Το πρόβλημα εν οτι ούλλοι συφωνούν με τούτα αλλα ούλλοι περιμένουν πως εννα κάμει κάπκιος άλλος τη θαυματουργή κίνηση τζιαι να σαστούν ουλλα χωρίς να επηρεάσει τους ίδιους.

Ανώνυμος είπε...

Ρε, ερώτησα τον Πούτιν τζιαι είπεν μου ότι ούτε τζιήνον τον κόφτει.

Άρα η ευθύνη εν ατομική μόνον;

Έσιει να κάμει με το συγκεκριμένο σύστημα, όι; Όπως το είπες εσύ ο ίδιος τζιαι για την Κούβα κτλ.

Τζιαι το θέμα εννεν συγκεκριμένο έσιει να κάμει με τα ευρύτερα κοινωνικοπολιτικά θέματα. Αυτά

ττίτσιερ

Aceras Anthropophorum είπε...

Ttιτσιερ αυτόν που έθελα να πώ είπεν το το Ελατο Σιελιόνιν.

Αγρινόν πριν να χρειαστεί να πάμεν στους σπήλιους υπάρχουν πολλές άλλες επιλογές. Πάντως αν έχεις καμιά γκόμενα ίσως να εν καλή ιδέα να γυρέψεις κανένα για άλλους λόγους. Κάμνει δροσιάν τζειμέσα τζαι εν τζαι ρομαντικά.

shashoura είπε...

pai8kia,, kaka ta psemata, epiasame tin katifora me to periballontiko tzai pamen...
proswpika en pistefkw na ginei kati gia na alla3oumen poreia,en san ton monodromo xwris nanai anastrepsimo...tzai touta pou lalw enne ppessimistika,,en realistika.

8a synexisoume tin katifora pros tountin kateu8insi tzai gia tes annages epiviwsis mas, 8a synexizoume na efevriskoume tropoys-texnologies-mhxanismous- tzai etsi 8a 8ewroume tzai tous eaytoys mas e3upnous tzai spoudaious pou katafernoymen na antimetwpisoumen tin katantia mas..
8a ftasoume se mia epoxi poy toutos o planitis kai ta katoikidia tou-osan epiviwsoun, ennoeitai- 8a einai entelws diaforopoihmena apo tin sumerini tous morfi...
to an8rwpino eidos-an kataferei telospantwn na epiviwsi,,,poy standard 8a ta kataferei- 8a prosarmostei -opws panta allwste- toso stis klimatologikes allages, oso kai stis diatrofikes kai alles sini8eies.

auta, tzai i zwh synexizetai...

(nomizw eipa polla)

shashoura είπε...

aa, Aceras,,pisteukw na valloun oulloi air condition-an 8eloun dld nanai proactive-...an eishies tzai pio updated klimatologika dedomena,,en tzai kamnei tzai polu diafora ,,,afou i ay3itikh tash en sxedon profanis tzai i epoxiki periodikothta teinei na eklipsi..

the Idiot Mouflon είπε...

@Ανθρωποφόρον

Μόνο κάτι πρώην που με αθθυμούνται όποτε σπαρκώσουν ή όποτε σπάζουν τα νεύρα τους με τους νυν (τζιαι αποφασίζουν να σπάσουν τα δικά μου).

Χμμμ... σπηλιές... θάψιμο αποδεικτικών στοιχείων εγκλήματος... π.χ. πτώμα... χμμμμ.

Έλατο Χελιδόνι είπε...

Εσυ Σιασούρα λαλείς αντί να προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε το κακό, να κάτσουμε τζιαι να περιμένουμε την επερχόμενη εποχή των παγετώνων με πατανίες τζιαι σόπες χάλοτζεν?


Μια πληγή κάμνει πολλαπλάσιο χρόνο να επουλωθεί παρα οσο εχρειάστηκε να γινεί. Εννα γιάνει ομως..

Aceras Anthropophorum είπε...

@έλατο χελιδόνι: ...τζαι δεν είναι σίγουρον ότι οι πληγές επουλώνονται, υπάρχουν τζαι οι καρκίνοι. Παρόλον που εν γένει είμαι άνθρωπος αισιόδοξος, δεν μπορούμεν να παραγνωρίσουμεν τον κίνδυνον το σύστημα να ξισσιοινιαστεί τζαι να πελλάνει. Έναν σύστημαν που εξισιοινιάστην περιγράφω στην παλιάν ανάρτησην Η νήσος του πάσχα . Δυστυχώς ο άνθρωπος όσον νούν έσιει σαν άτομον τόσος του λείφκετε σαν είδος. Θα έλεγα μάλιστα ότι σαν είδος δεν διαφέρουμεν τζαι πολλά που τον μεταξοσκόληκαν. Ώς που έσιει τρώει, άμαν λάχει τρώει τζαι το δεντρόν που τον ανάγιωσεν, τζαι άμαν το φαίν λείψει τότε θωρεί τι θα κάμει.

Ανώνυμος είπε...

Οι κυβερνήσεις όλου του κόσμου καρτερούν ημια την άλλη να κάνει κάτι για το περιβάλλον και όλες μαζί τους πολίτες τους. Οι δε πολίτες τις κυβερνήσεις,καλά ας μην μαζέψουμε όλοι τα μυαλά μας και θα καλοπεράσουμε.
Όσο για τα κκεραζούθκια όπως το είπες τότε μιάν οτζιά μας αγόραζεν η μάνα μας τα πρώτα ήταν για τον [καλόν τζιαιρό ]τα πρώτα που τρώγαμε τα παίρναμε με το ένα σιέρι το φαίρναμε πίσω από το κεφάλι και τα βάζαμε στο στόμα ,αυτό ήταν για τον καλόν τζιαιρό.Οι κορούες τα κρεμμούσαμε και για σκουλαρίκια.Άσερα αυτό που βάλλεις για να τα προφυλάξεις θέλω να καταλάβω τι είναι για πω του συζύγου για τις κκεραζούες μας .

shashoura είπε...

@elato xelidoni

nomizw ekalupse se to comment tu aceras

kkai-Lee είπε...

Μονόδρομες σκέψεις

Η κατάσταση τούτη δημιουργείται που τον τρόπο που μας έμαθαν να σκεφτούμαστιν. Ένα τρόπο τον οποίο προσπαθούν να συντηρούν γιατί μόνο έτσι συμφέρει. Διαφορετικά, όπως είναι κτισμένη η οικονομία θα
" πουκουππιστούν ούλλα " Μέσα σε τούτο το παιχνίδι δυστυχώς παίρνουμεν ούλλοι μέρος.

Εν καλή η προσωπική μας προσπάθεια
να αντιδρούμε, αλλά δεν είναι αρκετή. Πρέπει να αλλάξουν κάποια πράματα, που δυστυχώς όμως θεωρούνται πλέον δεδομένα στο μυαλό τζιαι στη συνειδηση μας.

Ποιος μπορεί να κάμει επανάσταση ?

ΠΟΙΟΣ θα γίνει ο σύγχρονος Ηρακλής τζιαι να καθαρίσει τους σταύλους του Αυγία για να δούμε μια καθαρή γη τζιαι μια υποσχόμενη αυγή ?

Ο Μπουσh ? Άλλον που καραγκιοζλίκκια εν κάμνει, την ώρα που πεθανίσκουν που εκρήξεις τζιαι που την πείνα στους πολέμους που σκεδιάζει, γιατί είναι ένας "ηγέτης" κόμμα ράμμα του συστήματος που εκπροσωπεί. Κέρδος, κέρδος, κέρδος. Το μεγάλο ιδανικό to make money. Λαλούν το τζιαι κολλούν τα σhείλη τους τζιαι μεις αντιγράφουμε τους τζιαι πιθηκίζουμε.

Η Ευρώπη ?

Κτίζεται στα ίδια θεμέλια.
Πάστην οικονομία του κέρδους κέρδους κέρδους, τζιαι ύστερα λαλούν μας για αρχές (υπάρχουν καταγραμμένες) οι οποίες ισχύουν όμως κατά το δοκούν.

Γιατί ΠΟΙΟΣ θα χριστεί σύγχρονος Σπάρτακος τζιαι θα κινηθεί εναντίον της Ρώμης?

Ο Μπούτιν ?

Μετά την αμφισβήτιση του συστήματος που απότυχε τζιαι κατέρρευσεν, τζιαι που οι ίδιοι οι Ρώσσοι τώρα ανακαλύπτουν τον
" παράδεισον " της Δύσης " τζιαι προσκυνούν τον?

Οι Τρίτες χώρες?

Που τους εκαταντήσαν ξιπετσισμένους κουρκουτάες τζιαι βάλλουν τους να κατατρέσιει ο ένας τον άλλο τζιαι κάμνουν τζιαι χάζιν που πάνω. Βάλλουν τζιαι στοισιήματα στα μπούκκικα για την τύχη τους.

Για οι G8, που οι αποφάσεις τους φκαίννουν με το σταγονόμετρο άμπα τζιαι επηρεαστεί η ευαίσθητη οικονομία κάθε μιας που λλόου τους ξεχωριστά.

Αμαν μας δώκει νομίζω κανέναν μιάλον πάτσον η φύση, μιαλλίτερον που τα τσουνάμια για εννα συνετιστούμεν για παραπάνω εννατρώει ο ένας τον άλλο ποιος να επιζήσει.

Εννα δείξει.

Ξέρετε ίντα που μου ήρτεν τωρά στο μιαλόν?

Η Οικο- νομία είναι Νόμος

Η οικο- λογία είναι Λόγια

Έτσι νομίζω αντιμετωπίζονται οι καταστάσεις. Ειναι μεν λάθος αλλά είναι γεγονός. Γιατί ποιος μπορεί να σταθεί ομπρός του κεφαλαίου τζιαι των πολυεθνικών που πιστεύουν σε έναν τζιαι μοναδικόν κοινό Θεό. "Το κέρδος"

Μια άλλη λύση είναι οι εξωγήινοι. Αλλά να έρτουν σαν εχθροί. Μπορεί να γυρίσει το μίσος μας εναντίον τους τζιαι να κορεστεί η ανάγκη μας να μισούμε ο ένας τον άλλο. (Σαν τους Βαρβάρους του Καβάφη να πούμε )

Γιατί αν έρτουν σαν φίλοι, φοούμε πως με τον νουν που κουλιαντιρίζουμεν για έννα τους πουλούμεν στα παναίρκα, για εννα τους δείχνουμεν στα τσίρκα επι πληρωμεί, για εννα επιχειρήσουμε να τους ????? όπως επροσπαθήσαν να κάμουν στους αγγέλους που έπεψεν ο Θεός στη γη, όπως λαλεί η παλιά η διαθήκη.

Απαισιόδοξον το κείμενον μου αλλά εν μου φκαίννει άλλοσπως

Καλημέρα

Aceras Anthropophorum είπε...

Kai-lee η απαισιοδοξία είναι κουρπάτζιν για να συνέλθουμεν τζαι να φκάλουμεν προγραμμαν για δράσην. Μόνον μπροστα σε μιαν προοπτικήν μπορείς να είσαι αισιόδοξος τζαι εν δεν περάσουμεν μια φάση λύπης γενικά δεν μπορεί να έρθει φάση χαράς.

Εγώ πιστεύκω πολλά στην δύναμην της κοινής γνώμης. Είναι κάτι σαν ο εγκέφαλος του ζωντανού οργανισμού που λέγεται οικουμένη (με την ένοια του συνόλου που αποτελείται από το ανθρώπινον είδος, τον πολιτισμόν του, τες δομές που οργανώνουν τες πράξεις του). Μέσα σε δημοκράτικά διοικητικά πλαίσια έσιει μεγάλον βάρος. Οι πολιτικοί είναι πουτάνες. Είναι έτοιμοι να πουλήσουν ακόμα τζαι το οικονομικόν κέρδος για να έχουν εξουσίαν. Στην Ευρώπην που η κοινή γνώμη άλλαξεν τζαι αλλάσσει με ραγδαίους ρυθμούς, οι πουτάνες πολιτικοί κλώθουνται οικολογικά τωρά. Για αυτόν είναι που περνώ τες ώρες μου να παουρίζω πάνω στα ψηφιακά κύματα. Έχω την εντύπωσην ή την ψευδέσθησην ότι κάτι κάμνω, πέραν που την προσωπικήν μου στάση μπροστά στη ζωή.

kkai-Lee είπε...

Aceras,

Μακάρι τα πράματα να έρτουν όπως τα ονειρευκούμαστεν/νται, όσοι αγωνιούμεν/ουν τζιαι όσοι συνειδητοποιούμεν/ουν που πάμεν.

Όι τόσο για μας ( όμως τζιαι για μας ) αλλά κυρίως για τα παιθκιά μας που τους εκατακλέψαμε χωρίς αιδώ τζείνα που δικαιωματικά τους ανήκαν.

Καλά κάμνεις που σκορπίζεις τες σκέψεις τζιαι τες ανησυχίες σου.

Είναι η μόνη ελπίδα.

Τα αρκακούθκια να γινούν ποταμός, τζιαι μπορεί μιαν ημέρα να καταφέρουμεν να τον γυρίσουμε μες στους σταύλους του Αυγία.

Σε χαιρετώ

Marlen είπε...

Για αρχήν να κάψουμεν τον Ακάμαν... μετά βλέπουμεν.

Aceras Anthropophorum είπε...

Verity σε χαιρετώ. Καλά είναι τα εθνικά πάρκα αλλά δυστυχώς λειτουργούν σαν άλλωθι για να το τσιμέττωμαν της υπόλοιπης χώρας. Τα οικόπεδα που κόφκουνται καθημερινά απο τους developers σε αγροτικήν γήν στην υπόλοιπην Κύπρο για να τα πουλούν στους συνταξιούχους εγγλέζους είναι η μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή, χειρότερη κατά χιλίαδες φορές που τα μερικά εκτάρια που εκρούσαν οι ανεγγέφαλοι Ινειώτες.

Marlen είπε...

Δεν διαφωνούμε, απλά η συνειδητή καταστροφή ενός εθνικύ πάρκου, κάτι δείχνει για τον πολιτισμό μας, κάτι που έχει άμεση σχέση με τα υπόλοιπα περί επίγνωσης που συζητήθηκαν παραπάνω.