Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2018

Ευτζ̆ές 2018 για τον κόσμον μου

Στο πιο όμορφον φκιορούιν που εξεχώρισα τζ̆αι άθθισεν μες τον δρόμον της ζωής μου τζ̆αι ομόρφινεν τον κόσμον μου, εύχουμαι του ο κόσμος να του δώκει  ότι ομορκιάν είδεν που λλόου του τζ̆αι κάτι παραπάνω.

Στα δεντρούθκια που εφύτεψα μες την αυλήν μου εύχουμαι να δυναμώσουν οι ρίζες τους τζ̆αι να εντέξουν ότι τους τύχει μέχρι να γινούν αυτόνομα, οι καρποί πον να κάμουν αν καρπίσουν που τα φέτη, ναν γλυτζ̆ιοί τζ̆αι ζουμεροί.

Στην χλωρίδαν τζ̆αι την πανίδαν του βιότοπου που με περιβάλλει τζ̆αι που αγαπώ εύχουμαι φκιόρα πολλά τζ̆αι πικοιλίαν πλούσιαν μοναδικήν.

Ειδικές ευτζ̆ές επίσης στα δεντρά του δάσους που περιβάλλει τες περιοχές που αγαπώ, βροσ̆ές πολλές, φωθκιές καθόλου τζ̆αι επιτυχίες στα κράτη που αποφασίσαν να πληρώσουν το κόστος που χρειάζεται για να μειωθεί η κλιματική αλλαγή.

Ειδικές ευτζ̆ές τζ̆αι στα πουλλούθκια που επιλέξαν να φουλιάζουν γυρόν που το δικόν μου το σπίτιν, να προσέχουν που τους κάττους των αθρώπων τζ̆αι που ότι κίνδυνον τα παραμονεύκει όταν θα αποδημήσουν σε κράτη πιο θερμά.


Στο σπίτιν που μου διά βράστην τζ̆αι προστασίαν εύχουμαι του φέτη να αξιωθώ να το κάμω μηδενικής ενέργειας.

1 σχόλιο:

Νήσος Κύπρος είπε...

Καλημέρα Aceras . Να σιεις την ευτζήν μου για τις ευτζιές που έδωκες. Και καλήν Χρονιάν να έχουμεν