Κυριακή 27 Αυγούστου 2017

Τζιαι ας μην μιλούμεν για φιλοζωίαν, ας μιλήσουμεν για αντροπήνΚοντεύκουν οι εκλογές  τζιαι οι επικοινωνιολόγοι των πολιτικών ευαισθητοποιηθήκαν τζιαι για την ευημερίαν των ζώων. Άγγια ολάν! 

Σιγά που τα αρπαχτικά ήταν να αφήκουν τους φιλόζωους. Αυτοί δεν θα αφήκουν κουέλλαν να τους φύει που το στόχαστρον, όι τους φίλόζωους που κατά βάσην εν πλάσματα καλοπροαίρετα.

Το κολάνιν με τα « ΘΑ » επιάσεν τζιαι τα ζώα. Ωσπολλάται. Τουλάχιστον γίνεται δημόσιος διάλογος. Ας είναι, έναν πρώτον βήμαν, ας εν τζιαι στην σφαίραν του ΘΑ. Τελικά έσιει κάποιον αποτέλεσμαν που εγίνην κόμμαν των ζώων στον τόπον. Κόμμαν των οικολόγων τζιαι των περιβαλλοντιστών πότε θα γινεί, πέρκι μπει τζιαι το περιβάλλον στην πολιτικήν ατζιένταν; Αυτόν βέβαια είναι άλλον θέμαν. Πίσω στα ζώα.

Δεν θα φκει βέβαια πολιτικός να πει τι έκαμεν για την ευημερίαν των ζώων, θα πουν ούλλοι τι ΘΑ κάμουν. Αν είχαν κάμει άλλωστε ήταν να το ξέρουμεν, δεν θα εχρειάζετουν τζιαι επικοινωνιολόγον να σου το πει.

Μετά τα fake news οι επικοινωνιολόγοι εφέραν τζιαι τες fake ευαισθησίες.Ας παραβλέψουμεν την γλώσσαν του σώματος που για έναν πλάσμαν που έσιει μιαν ελάχιστην σχέσην με έναν ζώον, που ένοιωσεν έστω τζιαι έναν ίχνος επικοινωνίας με κάττον, είναι πασιφανές το στήσιμον του επικοινωνιακού μασκαραλλικκιού. Ας δούμεν τες δηλώσεις τζιαι τες προτάσεις αν ιστέκουν καλλύττερα που το επικοινωνιακόν μουσκουρούιν που εστήθην για την μούστραν.

« Ο κυπριακός λαός έσιει ευαισθησίαν για τον συνάνθρωπον του » είπεν ο νεοφώτιστος που έπιασεν το μικρόφωνον να μας μιλήσει για την φιλοζωίαν. Ενεκατωθήκαν τα σώβρακα με τες φανέλλες, τόσην επαφήν έσιει με το θέμαν για το οποίον τον εβάλαν να ποζάρει! Διερωτούμαι αν οι Περδικαίοι που θα έχουν σε λλίες ημέρες εσσωτερικήν ψηφοφορίαν να αποφασίσουν να τον στηρίξουν για « πρόεδρον της οικολογίας τζιαι του περιβάλλοντος », σικ, έχουν το ελάχιστον σιεητταννίκκιν να καταλάβουν πόσον τους κρατεί στο μαϊττάππιν.

Έβαλεν για illustration την σϊερκάν της κλούβας που κρατεί φυλακισμένον το σσιυλλίν που τον εσυγκίνησεν, υποτίθεται, να γράψει τες προτάσεις για τα ζώα. Η σϊερκά της κλούβας μες την οποίαν ενιώθην το σιοιρίν που ψήννει στην φωτογραφίαν του άλλου σεναρίου με « το παιίν του λαού », εν τον συγκινεί; Ερώτηση είναι… Όι πους καρτερά κανένας απάντησην.Ας μιλήσουμεν για ευημερίαν των ζώων.


Το σιοιρίν που εσφάην για να καταστεί σουβλάκιν να το ψήσει ο προστάτης των ζώων μπροστά στην κκάμεραν, δεν έσιει δικαίωμαν να παρπατήσει, παρά μόνον πάνω σε έναν τετραγωνικόν μέτρον βόρβορα, που θα το μοιραστεί με 30 άλλα σιοιρκά μες στην ίδιαν μάντραν, δίπλα που δεκάδες άλλες μάντρες σε μιαν παράγκαν με πάνω που σσίλια άλλα βασανισμένα χτηνά για να μπορέσει να προσφερτεί στους πρίγκιπες της οικονομίας της αγοράς από 2.89 έως 6.00€ μάξιμουμ το κιλόν.Η όρνιθα πον να γεννήσει το αβγουλλάκιν πον να τσουγκρίσει ο προεδρικός υποψήφιος μπροστά στες κκάμερες του άλλου έργου με « το παιίν το σπιθκιάσιμον », δεν επάτησεν πας σε χώμαν, ούτε είδεν ποττέ τον ήλιον. Μοιράζεται μαζίν με άλλες 20 όρνιθες ολόκληρα 550 cm2, μιαν ολόκληρην κόλλαν Α4 στ΄αππάιν της, σε "πενταώροφον ξενοδοχείον πολυτελείας" όπως το διαφημίζει ένας ομοϊδεάτης του παραγωγός που μπορεί να ττοκκάρει για να ποζάρει στο επόμενον έργον με την « πονεμένην αγροτιάν ». Εκόψαν της την μούττην της για να μεν μπορεί να καννιβαλλίζει (πολλά) κουκκουφώντας τα άλλα τέρατα που εστηβάσαν μες το εργοστάσιον που παράγει 30 000 αυγά ημερησίως για να του προσφέρουν αυτόματα χωρίς να τα ντζίσει σιέριν σεσημασμένα « EU κατηγορία Α αυγό κλωβοστοιχίας » 0.79€ τα έξι σε τρελλήν προσφοράν.


« Απαγόρευση της ευθανασίας υγειών ζώων » λαλεί το σημείον 6.2 των προτάσεων του προγράμματος της υποκρισίας, τζιαι διακυρίττει το κείμενον με τουπέ τζ̆ιαι στόμφον« Η ευθανασία δεν είναι μέτρο ελέγχου του πληθυσμού των ζώων ». Αντίστοιχα με τες 30 000 όρνιθες που συζούν μες την ίδιαν « πρότυπην φάρμαν » που παράγει τα αβγουλλάκια των φλαούνων της θείας με την οποίαν σ΄εφωτογραφίσαν, εκακοθανατισαν, ούτε καν τα ευθανατισαν, 30 000 πετειναρούθκια μόλις εφκήκαν που το αυκόν, διότι δεν έχουν αγοραστικήν αξίαν κύριε υποψήφιε. Μαρτυρίες λαλούν ότι για να κερδίζουν χρόνον τζιαι να βελτιώννεται η παραγωγικότητα να κάμνει τους νεοσσούς ανταγωνιστικούς στην Αγίαν Αγοράν, έσιει παραγωγούς που δεν τους κόφκουν πιλέ τα λεμούθκια τους τζιαι πετάσσουν τα ζωντανά. Η ράτσα όρνιθας που γεννά 300 αυκά τον χρόνον δεν νιώννεται αρκετά για να φκάλλει κιλόν στες 20 μέρες. Δεν κάμνουν να νιωθούν σαν ανταγωνιστικόν κοτόπουλλον τζιαι θανατώννουν τα αρσινικά μόλις ηφκούν που τ΄αφκόν. Έτσι ελέγχουν τον πληθυσμόν, με την πιο βρώμικην κακοθανασίαν, όι καν με ευθανασίαν. Τζιαι τα πουλλούθκια  εν υγιέστατα. 

Ξα τα πετειναρούθκια δεν είναι ζώα;

Ας μιλήσουμεν τζιαι για ευθανασίαν.

Το αρνάκιν με το οποίον αποθανατίζει ο προεδρικός υποψήφιος μιαν στιγμήν συγκίνησης τζιαι ευαισθησίας με "απλόν άθρωπον" τζιαι την παράδοσην, ευθανατίστην; Μπορεί η φωτογραφία που βρίσκει κάποιος πας το ίντερνετ με τα κακοθανατωμένα αρνιά τζιαι δαμάλια να εν πριν θκυο-τρία χρόνια, όταν ελειτούργαν το σφαγείον της Κοφίνου, σήμμερα επήεν να δει τι γίνεται στα ιδιωτικά σφαγεία πριν να μιλήσει για ευθανασίαν; Μπορεί ένας πολιτικός, που έσιει τζιαι ευθύνην για την κατάστασην με τόσην συγκέντρωσην θανατώματος σε έναν σφαγείον στην Χώραν, πάλε η ανταγωνιστικότητα, να έσιει μούτρα να μιλά για συνθήκες θανάτωσης των ζώων; Τζιαι που κακοθανάτωσην να μεν εψόφησεν το σιοιρίν που έδωκεν την κοτολέτταν της πάνω φωτογραφίας, ή το αρνίν που έδωκεν της σούβλαν της κάτω, επικοινωνά με τι του γράφουν ο προεδρικός υποψήφιος όταν λέει στο σημείον 6.2 του προγράμματος του « απαγόρευση της ευθανασίας υγειών ζώων »; Δηλαδή τζιείνα που βάλλει μες το πιάτον του εν άρρωστα; Οξά ζώα εν μόνον οι σσιύλλοι τζιαι οι κάττοι να δικαιούνται αξιοπρεπήν ζωήν τζ̆αι αξιοπρεπές θανάτωμαν με όσον το δυνατόν λλιόττερον βάσανον;

Πόσην υποκρισίαν θεέ μου οι Χριστιανοί. Εν εναντίον της ευθανασίας για τον πληθυσμιακόν έλεγχον των σσιύλλων τζιαι των κάττων, σαν προέκτασην της ανθρωπομορφικής κατάταξης της σχέσης που έχουν μαζίν τους, αλλά ποζάρουν να ψήννουν πτώματα που τα εκατομμύρια χτηνά που σφάζουν κάθε χρόνον για να καλοβαϊλίσουν τες σκεμπέες τους.

Οι χριστιανομορφικοί συμβούλοι που σας εγράψαν τες θέσεις σας για τα ζώα εν εναντίον της ευθανασίας σαν μέσον πληθυσμιακού ελέγχου των ζώων. Να σας ρωτήσω εσάς που τα τρώτε τζιόλας: είναι η ευθανασία μέσον για να τερματιστεί το μαρτύριον τζιαι η άθλια ζωή στην οποίαν υπόκεινται η πλειοψηφία που τους ανάμισι εκατομμύριον κάττους που κατοικούν την μισήν Κύπρον τζιαι τους εκατοντάδες σσιλλιάδες βαρελλόσσιυλλους που περνούν μιαν ζωήν διμμένοι δίπλα που έναν βαρέλλιν στες συνθήκες που ούλλοι γνωρίζουμεν; Όι πέτε μου. Πόσον θράσος πρέπει να έχετε να εκφέρετε γνώμην για την ευθανασίαν των σσιύλλων, κύριε υποψήφιε, ενώ δεν λέτε τίποτε για τες συνθήκες θανάτωσης των σιοίρων;

Το δίπατον φορτηκόν που παίρνει τον τελευταίον περίπατον καμιάν εκατοστήν σιοίρους για σφαήν στον αυτοκινητόδρομον Λάρνακας - Λευκωσίας εφωτογράφησα το μετά την διακήρυξην των προτάσεων για "απαγόρευσην της ευθανασίας υγειών ζώων".

Το υγιέστατον σιοιρίν που θωρεί με δέος τον πολιτισμόν των ανθρώπων για πρώτην φοράν έξω που το 5 αστέρων σιοιροστάσιον στο οποίον ενιώθην ξέρει ότι αυτόν το ταξίδιν εν έναν ταξίδιν του κακού. Να του κάμω ζούμ να δείτε τ΄αμμάτιν του κύριε προεδρικέ υποψήφιε, να δείτε αν εν ζώον υγειές που πάει με χαράν να σας δώκει 14 ζευκάρκα κοτολέττες να βάλετε πας την γραδέλλαν.
Η λύπη που εκφράζει τζιείνον το μμάτιν δεν είναι για τα περιττώματα μες τα οποία εν βουττημένον. Έτσι τζιαι αλλιώς άλλα που τούτα δεν είδεν για λάσπην στην ζωήν του ούλλην για να ασκήσει το ένστιγκτον του να σγάφφει το χώμαν να βρίσκει φαΐν πουκάτω που την γην τζιαι να τζοιλιέται μες τες λάντες με καθαρήν λάσπην για να καθαρίζει τα παράσιτα που το δέρμαν του τζιαι να δροσίζεται. Πόσην ειρωνείαν θα έβρισκεν το ανώνυμον σιοιρίν που υπόκειται στον βουννισμό του φορτηκού που το μεταφέρει, το βάσανον της μεταφοράς, τα περιττώματα που ππέφτουν πουπάνω του που τον δεύτερον πατόν, την αγωνίαν τους άλλους σιοίρους που συνταξιδεύκουν μαζίν του; Τι θα ελάλεν άτζιαπα αν είσιεν ανθρώπινην αντίληψην τζιαι έμπορεν να θκιαβάσει το σημείον 6.16 του προγράμματος σας για τα ζώα.Ξέρετε κύριε υποψήφιε ότι ο σιοίρος εν κατά πολύ πιο ευαίσθητον ζώον που τον σσιύλλον. Ότι με όποιον συνδεθεί, σιοίρον ή άνθρωπον, διά ζωήν, σέβεται τον, δεν τον ποχωρίζεται, μαραζώννει άμαν τον χάσει; Ξέρετε κύριε υποψήφιε ότι η λόττες του κυρίου Αντρέα, ποτζιείνες που ζιούν όπως στες κλούβες της πρώτης φωτογραφίες τζιαι άλλην κίνησην που να κάθουνται τζιαι να σηκώννουνται δεν μπορούν να κάμουν μες τα κλουφκιά που τους εσχεδίασεν ο αγρονόμος της εντατικής τζαι προσοδοφόρας εκτροφής, δεν δέχουνται να τες βατέψει κάπρος άλλος που τζιείνον πον να ερωτευτούν;

Ποιάν εν η λογική του διαχωρισμού των συνθηκών θανάτωσης των σσιοίρων που τους σσιύλλους; Το ότι πρέπει να τον φάτε φτηνόν;

Μιας τζιαι έφερεν το η περίσταση τζιαι οι επικοινωνιολόγοι σας εφέραν σας σε επαφήν με την ευαισθησίαν για τα ζώα, σκεφτείτε το σοβαρά. Για να σας δώκουν δίπλωμαν δικηγόρου, ως τζιειαμαί θα πρέπει να πααίννει ο νους σας. Αν έβρετε απάντησην, πέτε μου τζιαι μέναν που δεν ήβρα: Πως είναι δυνατόν να σεβαστείς την ευημερίαν των ζώων μέσα στην μαζικήν παραγωγήν κρέατος που επέβαλεν η αγορά τζιαι τα νέα ήθη των αθρώπων να θέλουν να τρώσιν κρέας φτηνόν θκυο φορές την ημέραν; Πως είναι δυνατόν να παράξεις για να ταΐσεις τες 700 000 Κυπραίους δύο γεύματα την ημέραν με κοτόπουλλον 2.97 € το κιλόν αν δεν υποβάλεις τα ζώα σε βάσανον τζιαι άθλιες συνθήκες διαβίωσης; Για να μεν μιλήσουμεν για τα 7 000 000 000 αθρώπους πας την γην ούλλην…Εγώ έτσι εξίσωσην τόσα χρόνια που το ψάχνω για τον προσωπικόν μου λοαρκασμόν δεν εμπόρεσα να λύσω.

Αν η παρέμβαση σας κύριε υποψήφιε δεν εν υποκριτικά επικοινωνιακά τσιαλιμούθκια για να σύρετε σταχτόν στα μμάθκια των κομματικών του Περδίκη τζιαι κανενού κουτσόφτερου φιλόζωου ψηφοφόρου, αν υποθέσουμεν έτσι για να πούμεν ότι εγίνην θαύμα τζιαι που ασυνείδητος ψήστης των ζώων, ρόλος που τον οποίον οι παραπάνω μας λλίον πολλά επεράσαμεν, ας πούμεν ότι έτσι που το τίποτε άννοιξεν σας τα μμάθκια σας έναν άγιον πλάσμαν για τα ζώα, αντέχετε το πολιτικόν κόστος να ζητήσετε που το φιλέυσπλαχνον σας κοινόν να κόψει το κρέας το πολλήν; 

Αντέχετε να τους πείτε την αλήθκειαν ότι για να παράξεις 100 αφκά την ημέραν με όρνιθες ευχαριστημένες θέλεις θκυο σκάλες χωράφιν, θέλεις γουμάν μεγάλον που να τες προστατεύκει την νύχταν που τους αλουπούς, θέλεις πετεινούς, θέλει να νιώννεις τα αρσινικά κοτόπουλλα που θέλουν 10 μήνες ταήν να κάμουν θκυόμισι κιλά κρέας ελεύθερα τζιαι θα γοράζει τ΄αφκά 7.90 € την τουζίναν τζιαι το πετεινάριν που δεν εβασανίστην 12 € το κιλόν; Το πετεινάριν ελαλούσαν οι παλιοί, διότι τες πουλλαούες εκραείζαν τες για τ΄αυκά τζιαι τα πετεινάρκα εσφάζαν ,τα αφού εζιούσαν ότι τους αναλογούσεν να ζήσουν ελεύθερα τζιαι κοντά στα φυσικά τους ένστιγκτα σαν ζώα τζιαι δεν τα επετάσσαν ζωντανά για την ανταγωνιστικότηταν της τιμής των νεοσσών.

Αντέχετε να τους πείτε ότι μια λόττα θέλει μιαν σκάλαν χωράφιν να θκιανέφκεται μέσα για να νιώσει καμιάν δεκαπενταρκάν σιοιρκά τον χρόνον τζιαι ότι αν την εσεβούμαστιν σαν πλάσμαν που αισθάνεται, όπως εβάλαν πρόσφατα στην νομοθεσίαν της Γαλλίας, το κρέας έπρεπεν να το γοράζουν 12 με 15€ για να ζήσει αξιοπρεπώς τζιαι ο παραγωγός που την ηφροντίζει;

Αντέχετε να ζητήσετε που τους φιλεύσπλαχνους και ελεήμονες ψηφοφόρους σας, αντίς να τρών τον ούτσιαλίν 55 κιλών σιοίρου ανά κεφαλήν τον χρόνον, 36 κιλών πουλλιού, 15 κιλών αρνιού, 10 κιλών ψάρκού τζιαι να φκάλλουν ζίλικουρτιν που την πολυφαΐαν, τζιαι να αρρωστούν που την ακινησίαν τζιαι την χολιστερόλην, αν φάσιν τζιαι κανέναν όσπριον, ή κανέναν βαζάνιν, μπορούν να πληρώσουν την τιμήν του κριάτου του οποίου η παραγωγή σέβεται την ζωήν των χτηνών σαν όντα που διαθέτουν αίσθησην τζιαι του παραγωγού σαν αξιοπρεπούς άθρωπου που τα αγαπά για να τα αναγιώσει;

Δεν θέλω να μηδενίσω τα καλά που εσκεφτήκαν οι συμβούλοι σας για τους σσιύλλους τζιαι για τους κάττους. Μακάρι εσείς ή όποιος εκλεγεί να πετύχει έστω τα μισά τζιαι κάτι θα είναι να αποφευχθεί το μισόν βάσανον που τραβούν τούτα τα θκυο είδη χτηνών, αλλά για να μεν περιπαιζούμαστιν, κάποτε πρέπει να μιλήσουμεν τζιαι για την ευημερίαν των ζώων κύριε υποψήφιε.
1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Πε τα ρε φίλε μου. "Φιλόζωοι" my ass. Υποκρισία και μόνο υποκρισία, απλά και μόνο για τα μάτια του κόσμου. Άρτος και θεάματα. Τίποτε άλλο.

Να φάμε, να πιούμε τζαι άμα την κάμουμε σατζίν τζαι νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, ας βγάλουμε και μια-δυο φωτογραφίες με το σκυλάκι στο κλουβί, έτσι για να περπατήσουμε και λίγο να χωνέψουμε τα 18 κιλά κρεατικά που μόλις έχουμε καταβροχθίσει τζαι να δείξουμε τις "ευαισθησίες" μας.

Αλλά ποιος ακούει τζαι ποιος νοιάζεται. Εμείς να είμαστε καλά τζαι καλή μας όρεξη.