Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015

Αυτά τα ρόδα δεν εν για καλόν

Είναι παραφύσικα. Αθθήσαν Δετζ̆έβρην τζ̆αιρόν, ενώ η τριανταφυλιά θα έπρεπεν να ήταν σε νάρκην να καρτερά την άννοιξην. Θα έπρεπεν να ήταν με δίχα φύλλα, να κλαδευτεί τον Φεβράρην, ν΄αννοίξει τον Μάρτην. Φέτη άθθησεν, όι για να μας πει την άννοιξην, αλλά έναν που τους θερμούς σ̆ειμώνες της κλιματικής αλλαγής.

Τα φυτά καταλάβουν που κλιματικές αλλαγές περίτου που τους αθρώπους. Δεν έχουν πόθκια να φύουν τζ̆αι τούτον κάμνει τα να αισθάνουνται το κλίμαν. Γινίσκουνται έναν μαζίν του για να προσαρμόζουνται, να ωφελούνται που τα καλά του τζ̆αι να προστατέφκουνται που τα κακά του, που τα επειλούν ανά πάσαν στιγμήν να τα κρούσουν είτε που την κρυάδαν, είτε που την ξερασ̆ιάν. Τούτην όμως την αλλαγήν, παρόλον που την νώθουν, δεν μπορούν να την διαχειριστούν. Όταν έρκεται ο Μάρτης τον Δετζ̆έβρην, η ξυλοπαούρα του Φεβράρη θα κρούσει ότι ενόμισεν ότι ήρτεν ο τζ̆αιρός να ξημουττήσει. Τα τριαντάφυλλα  π΄αθθήσαν Δετζ̆έβρην μήναν κρυομαχούν κακομάζαλα ως που να ξεράνουν πρόωρα.

 Η κλιματική αλλαγή εν μες τους κήπους μας, τζ̆αι μεις παίζουμεν τους αχάπαρους. 

Κάθε έμπα του σ̆ειμώνα, η πρώτη μέρα πον ν΄αρκέψω να ξ̆ω το τζ̆άμιν τ΄αυτοκινήτου είναι μέρα σσύφφιλης. Θέλει να ξ̆ώ το τζ̆αμιν έναν δεκάλεπτον πριν να ξεκινήσω το πρωΐν. Έρκεται τέλη τ΄Οκτώβρη, άτε αρκές του Νιόβρη. Πέρσι ήρτεν στες 11 του Νιόβρη, έβαλα τζ̆αι ανάρτησην.

Φέτη ήρτεν 11 του Δετζ̆έβρη. Πέρσυ εσαλαβάτουν "εν τον θέλω", τον τζ̆αιρόν του σ̆ειμώνα, φέτη αγωνιούσα που δεν έρκετουν.

Οι Γάλλοι θέλουν να περιορίσουμεν την άνοδον της θερμοκρασίας στους ανάμισι βαθμούς λέει στο COP 21, ενώ οι άλλοι παζαρέφκουν για 2°C τζ̆αι με δίχα αναγκαστικές πρόνοιες.

Αν έρκουνταν τα αγγόνια τους τούτους ούλλους, τζιαι μας, τζ̆είνα πον να ζήσουν το 2100, τζ̆αι μας αρωτούσαν τον λόγον γιατί δεν γίνεται να μειώσουμεν τους ρύπους, τί θα τους απαντούσαμεν; Όι πέτε μου.

Ήμουν μάρτυρας μιας ιστόρησης που με εκόφταρεν που λαλούν τζ̆αι οι μιτσ̆οί για να εκφράσουν το κατά το γαλλικόν "je suis resté bouche bée".

— Πρέπει να συναχτούμεν, λέει ένας γέρος αρχιτέχτονας της κατάθλιψης σε έναν νεαρόν  τζ̆αι χαρούμενον, όλον φιλοδοξίαν, τζ̆αι πιθανόν γαμπρόν, απόφοιτον της περίφημης Ecole du Eommerce. Δεν γίνεται να καταναλώννουμεν τόσους πόρους.
— Δεν καταλαβαίννω γιατί αφού μπορούμεν να τα προσφέρουμεν στους εαυτούς μας πρέπει να τα στερηθούμεν; Είπεν ο οικονομολόγος απόφοιτος της Εκόλ Μαλακί

— Διότι θα τα στερήσεις που άλλον. Χτηνόν. Θα του ελάλουν αν έκοφκα τζ̆ειαμαί.
Τζ̆αι δεν εννοώ κανέναν Μαύρον, κανέναν Αράπην, ή κανέναν Ασιάτην, που ούτως ή άλλως του τα στερείς, όπως του τα στερούσαν γεναιές δεκατέσσερεις προγόνων σου. Έτσι τζ̆αι αλλιώς για τούτους εφρόντισεν ο πονηρός ο Εγγλέζος τζ̆αι αποενοχοποίησεν σας, μαθθαίννοντας σας ότι η σύγκρουση πολλών αθρώπων που αναζητούν το προσωπικόν σσυφφέρον οδηγά στον πλουτισμόν του συνόλου, άρα ότι αρπάξετε είναι τζ̆̆αι για το συλλογικόν καλόν. Εννοώ για τα παιδάκια σας τζ̆αι τα αγγονάκια σας. Γιατί έλακκιμου υπάρχει τζ̆αι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, που είναι υπεράνω τζ̆αι ανθρώπινων συμπεριφορών τζ̆αι ηθικών αρχών. Εκτός που τους ανάμισι με πέντε βαθμούς πυράν πον να κάμνει τον τζ̆αιρόν πον να ζήσουν τα παιδάκια πον να κάμετε τζ̆αι για το καλόν των οποίων καμώννεστε πως πλουτίζετε, σε έναν κλειστόν σύστημαν όπως εν η γή με την ατμόσφαιραν της, Η ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ. Δηλαδή, ότι τζ̆αι να γινεί, ότι μέτρα τζ̆αι να παρτούν, οι μή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα λείψουν. Όι πως θα εξαφανιστούν, αλλά θα συνεχίζουν να υπάρχουν υπό μορφοήν διοξειδίου του άθρακα τζ̆αι νερού αντί υπό μορφήν υδρογονανθράκων. Δηλαδή υπό μορφήν μή χρήσημην να κινήσουν αυτοκίνητα, να θερμάνουν ή να κρυάνουν σπίθκια, να φωτίσουν τα σκότη ή να κινήσουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ότι κρούσεις αλοάρκαστα σε ενέργειαν, χτηνόν της αγοράς, θα το στερήσεις στα παιδάκια σου.

Ευτυχώς που όστι να τελειώσω το κείμενον της ανάρτησης, οι αρχηγοί των κρατών αποφασίσαν να βάλουν πρόγραμμαν να περιορίσουν την άνοδον της θερμοκρασίας σε ανάμισι τζ̆αι όχι σε δύο βαθμούς που εθέλαν τα λόμπι της παλιάς κοπής οικονομίας. Αν είναι ειληκρινή τα κράτη που υπογράψαν, δεν θα τα στερηθής οικειοθελώς τα καλά της τζ̆οιλιάς τζ̆αι του κώλου σου, θα σου τα στερήσουν.

Επήρα τα ποτζ̆ει, έφερα τα ποδά, άκκι πέττι (τελικά) εκατάφερα να μπήξω μες την κουβένταν το έλακκιμου που μου έγινεν έμμονη ιδέα μέχρι να έβρω την ετυμολογίαν του. Έβαλα τζ̆αι το ευτυχώς, αλλά σε αυτήν την πρότασην δεν θα μου έρκετου αυθόρμητα η λέξη έλακκι μου, ενώ στην πρώτην που εν πιο εξηλεοτική φκαίννει έλακκιμου. Άρα δεν το νοιώθω να είναι ισοδύναμον το ευτυχώς με το έλακκιμου.

16 σχόλια:

the Idiot Mouflon είπε...

Ναι αλλά...

Δεν είδα κανένα μοντέλο τους να μας λαλεί τζιαι πόση που την (υπερ)θέρμανση έχει να κάμει με τους κύκλους του ήλιου ή πόσες που τες αλλαγές στο κλίμα έχουν να κάμουν με τον τρόπο που αλλάσουμεν τες ροές των υδάτων.

Δεν αντιλέγω πως υπάρχει πρόβλημα. Ακόμα τζιαι σε τοπικόν επίπεδο να το δεις, άμα σταθείς στη μέσην ενός ευκαλυπτόδασους τζιαι άμα σταθείς στη μέσην ενός τσιμεντόδρομου..ε... όσον να 'ναι καταλάβεις μια διαφορά.

Αλλά αν ένει να μας περιπαίζουν με συμφωνίες του ...ώλου τζαι να φορτώνουν τον απλό κόσμο με ενοχές για τις συμπεριφορές του,ε όι!

Κοίταξε -αν έχεις χρόνο -τζιαι πε μου πόσους αιφνίδιους ελέγχους κάμνουν σε εργοστάσια για έλεγχο των εκπομπών τους τζιαμε που είσαι. Αν έβρεις πανευρωπαϊκά στοιχεία... ακόμη πιο καλά.

Σε αρκετά θέματα υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία [ https://www.nasa.gov/feature/goddard/nasa-study-mass-gains-of-antarctic-ice-sheet-greater-than-losses ] και αντίθετες απόψεις [ https://www.corbettreport.com/interview-1117-jim-steele-on-how-bad-global-warming-science-hurts-the-environmental-movement/ ]...

... αλλά το μόνο που θωρώ να φτάνει στες ειδήσεις ένει πως πρέπει ο απλός κοσμάκης να νοιώθει πως εν' ο κακός επειδή εν' έπιασε αυτοκίνητο με (ψεύτικα) χαμηλότερες εκπομπές ή επειδή αρέσκει του να τρώει μεθανοπορδοφόρο κρέας (αφού πρώτα εστερήσαν του το δικαίωμα να έχει δικούς του πέμπερους για να του πουλούν βιομηχανικά γουρούνια τζιαι κατσέλλες).

Aceras Anthropophorum είπε...

Αγρινέ tu es à coté de la plaque. Δεν ξέρω πως μεταφράζεται. έβρε το πας το γκούγκολ.

Το να είσαι σιεηττάνης για τες στατιστικές έτερον, το να αμφιβάλλεις για την κλιματικήν αλλαγήν εκάτερον. Οι μόνοι που εμείναν να αμφιβάλλουν την κλιματικην αλλαγν εν 40% των ρεπουμπλικάνων στην Αμερικην μανιπουλαρισμένοι που το λόμπι του πετρελαίου τζιαι του αυτοκινητου.

Η ιστορία με τους κυκλους του ηλιου εν που τον τζιαιρόν που ημουν βοηθός στο πολυτεχνείον. Ελαλουσαν κάτι τυποι που εθέλαν να τους ηγράψει το Science ότι είμαστιν μέσα στην έντονην δραστηριότηταν των κυκλων του ηλιου, τζιαι ότι η κλιματικη αλλαγη δεν ειναι συνάρτηση της συγκέντρωσης του CO2 που ψηλωννει 3% τον χρόνον που την δεκαετίαν του πεηντα. Έπρεπεν να περιμένουμεν 10 χρόνια να περάσει η εμμηνόπαυση του ηλιου (τζιαι να έχουν τζιαι την υσηχίαν τους οι "επιστημονες" που εθέσαν τουτην την υποθεσην). Οι κυκλοι του νηλιου επεράσαν, η θερμοκρασία ψηλωννει ακόμα παραπάνω.

Δυστυχως η θεωρία των κακων καπιταλιστων που ρυπαίνουν τζιαι του καλου αθωου κοσμάκη που καταναλωννει αθωος δεν παρπατει. Πιο αντικοινωνικην, πιο λαϊκίστικην, αλοάρκαστην τζιαι ανιστόρητην θεωρίαν δεν έσιει. 30-40% των ρυπων εν που τες κατοικίες τζιαι 20-40% που την διακίνησην σε όποιαν χωραν πάεις. Άρα το όποιοδηποτε μέτρον ντζίζει τες συνθειες τζιαι την υποτιθέμενην καλοπέρασην του "κοσμάκη". Τωρά εάν υπευθυνότητα, νέες αξίες ζωης μη βασισμένες στον βαθμόν κατανάλωσης αλλά στο βαθμόν ευχαρίστησης τζιαι έναν σωρόν άλλες αρχές της αποαναπτυξιακης οικονομίας σημαίνει ενοχοποίηση, με τες υιές σου.

Aceras Anthropophorum είπε...

Α. Τζιαι κάτι άλλον. Να μεν σσυχχίζεις το φαινόμενον της θερμικής νησίδας πουπάνω που τες πόλεις που οφείλεται στο ότι το κουγκρίν τραβά (απορροφά) την θερμότηταν τζιαι δεν την ακτινοβολεί πίσω στην ατμοσφαιραν με την κλιματικήν αλλαγήν της υδρογείου.

Το δεύτερον φαινόμενον δεν είναι τοπικόν αλλά γεννικόν. Μια τσίππα μερικών χιλιομέτρων από CO2 εμποδίζει την ακτινοβολίαν προς το άπειρον τζιαι δεν κρυανίσκει η γή τζιαι υπερθερμένεται. Αν θέλεις δείγματα αντιληπτά που την αίσθησην σου για τούτον το φαινόμενον πρέπει να παρακολουθήσεις τα φυτά, πότε αθθήζουν τζιαι πως αλλάσσουν συμπεριφοράν, να δεις επίσης την βροχόπτωσην στην Κύπρον, ή ακόμα πόσες φορές τον χρόνον έσιει καταιγίδες άμμου, που πριν, όταν ήμου εγώ μωρόν, έρκετουν μιαν φοράν κάθε μερικά χρόνια, ενώ τωρά έρκουνται πολλές φορές τον χρόνον. Εμείς επίσης δαπάνω στες Άλπεις θωρούμεν τους παγετώνες που σε 50 χρόνια εφυράσαν στο μισόν.

Τζιειαμαί που δεν έχουμεν επιστημονικήν παρατήρησην είναι για τες επιπτώσεις του τί θα γινεί όταν η κλιματική αλλαγή θα είναι 2°C (θα είναι τουλάχιστον 2 διότι από την πείραν άμαν βάλλεις έναν τόσον ambitious στόχον, χάννεις κάτι) ή ακόμα σιειρόττερα 5°C που λαλούν τα πιο pessimist μοντέλλα. 5°C παραπάνω στην Κύπρον εν το κλίμαν της Σαουδικής Αραβίας. Ποιος θα φανταστεί την Κύπρον με αξιοπιστίαν με κλίμαν της Σαουδικής Αραβίας, τζιαι την Ελβετίαν με το κλίμαν της Κύπρου;

Σίουρα όπως λαλεί τζιαι ο τίτλος, δεν είναι για καλόν.

the Idiot Mouflon είπε...

Εσύ μάλλον ενδιαφέρτηκες μόνο για το δικό σου "πόιντ" τζιαι δεν εμπόρεσες να θκιαβάσεις τι έγραψα.

Που ακριβώς είπα πως αμφισβητώ την κλιματική αλλαγή;

Αμφισβήτησα μόνο τα μοντέλα τους, τοσον στην εξήγηση που διούν για τούτην την αλλαγή... όσον τζιαι στην κατανομήν των ευθυνών.
Το δε θέμα των κύκλων του ηλίου ήταν ένα μόνο παράδειγμα. Για την αλλαγή της ροής των υδάτων δεν έχεις κάτι να πεις;

Το να προσπαθήσεις να με συσχέτίσεις με τους αμερικάνους ρεπουμπλικάνους... εν σαν να προσπαθείς να με αγκρίσεις με χαρακτηρισμούς όπως "κοτζιακαρού", "ηττοπαθής", κλπ.
Τσουλλοκάθουμε πάνω που τον χαρακτηρισμό, σhιέζψ σούρτα τζιαι προσπερνώ.

Ξαναδέ τι έγραψα τζιαι προσπάθα να συζητήσουμε επί της ουσίας, άεις τες κουτοπονηρκές για την μάχη των εντπώσεων. Εν κάτι που πλέον το βρίσκω όχι απλά ανιαρό αλλά.... άμαν ο άλλος πάει προς τα τζει... αφήννω τον να πάει μόνος του...

Τζιαι σταμάτα να με προσβάλλεις. Δεν είπα πως η κλιματική αλλαγή εν η θερμική νησίδα, είπα απλώς ένα παράδειγμα του πως μπορείς να βιώσεις την επίδραση της επέμβασης του αδρώπου. Τόσον απλό αλλά εσύ επροτίμησες να γίνεις προσβλητικός τζιαι να το παίξεις "μορφωμένος διδάχτορας". Αντροπή σου!

Άκου να σου πως τι θα γίνει καλό...

Με πρόφαση τούτα ούλλα ... τιζιαι ενώ τίποτα δεν θα γίνεται για πραγματική κατανόηση του φαινομένου τζιαι εξεύρεση ενός ινακοποητικού μοντέλου εξήγησης του... θα μας περάσουν νόμους που θα μας στερούν επιλογές ... από το τι τρώμε ως το που ζούμε. Για τούτοην τους την επιθυμία, να μας ελέγχουν παντού... εσύ τζιαι ο κάθε παρόμοιος θα είσαστεν οι "χρήσιμοι ηλίθιοι".

Ξαναρωτώ, δείξε μου ένα μοντέλο τους που να εξηγεί ικανοποητικά το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

the Idiot Mouflon είπε...

"....Only one EU country inspected – Britain – makes on-the-spot visits to factories to check whether they are staying within their carbon limits under the scheme, the EU Court of Auditors found. Even the UK only checks 1 per cent of sites, down from 5 per cent before..."


http://www.telegraph.co.uk/news/earth/energy/12022964/Emission-impossible-as-EU-fails-to-police-main-anti-pollution-scheme.html

the Idiot Mouflon είπε...

http://www.breitbart.com/big-government/2015/08/26/enron-environmentalism-the-carbon-credits-scam-pumps-millions-of-tonnes-more-greenhouse-gases-into-the-atmosphere/

the Idiot Mouflon είπε...

Έλα τζιαι ένα για να γελάσεις...

http://www.philenews.com/el-gr/koinonia-eidiseis/160/249328/ta-aiolika-paragoun-rypous-tis-aik

Περιττό να σου πως ποιος πιερώννει τα όποια πρόστιμα τρώει η ΑΗΚ, έννε;

Aceras Anthropophorum είπε...

Cool down ρέ Αγρινόν. Τα παραπάνω που έγραψα στην απάντησην δεν απευθύνουνται σε σέναν προσωπικά αλλά σε όποιον αμφισβητεί την κλιματικήν αλλαγήν (στους οποίους κάμνεις αναφοράν). Τους Εγγλέζους δεν τους ξέρω, ούτε τους Αμερικάνους, αλλά ο Claude Allegre για παράδειγμαν, σοσιαλιστής Γάλλος υπουργός παιδείας, αμφισβητεί την κλιματικήν αλλαγήν τζιαι αγωνίζεται σοσιαλιστικά να προστατέψει το δικαίωμαν του "κοσμάκη" να καταναλώννει αλοάρκαστα.

Η αγορά δεν είναι μόνον τζιείνοι που παράγουν, είναι τζιαι τζιείνοι που καταναλώννουν που εσύ ονόμασες κοσμάκην. Αυτόν το τελευταίον ναι, ενευρίασεν με, αλλά όντος στην απάντησην εν όλα νεκατωμένα, η απαξιωτική αντίκρυση όσων αμβισβητούν την κλιματικήν αλλαγήν, τζιαι η αντίθεση προς την Ακελικού τύπου αντίκρυσην των ευθυνών που τα ρίφκει όλα στο κεφάλαιον τζιαι τα εργοστάσια. Ευθύνουνται τζιαι αυτοί που παράγουν, ευθύνουνται τζιαι τζιείνοι που τα καταναλώννουν.

Όταν όμως γράφεις τζιαι επιμένεις τζιόλας να σου δείξω το μοντέλλον που προβλέπει ικανοποιητικά την κλιματικήν αλλαγήν δεν βοηθάς να με σε παρεξηγήσω ότι την αμφισβητάς τζιαι σού. Με τούτην την ερώτησην είναι σαν να με αρωτάς να σου δείξω το μοντέλλον που εξηγά τον καρκίνον.

Την κλιματικήν αλλαγήν επροβλέψαν την οι επιστήμονες που τα τέλη του 19 αιώνα, τζιαι εν που την δεκαετίαν του πενήντα ή του εξήντα που οι ωκαιανογράφοι εκαταγράψαν με μετρήσεις την αύξησην του CO2 τζιαι επροβλέψαν αυτόν που μετρούν οι κλιματολόγοι σήμμερα στην αλλαγήν της θερμοκρασίας. Η αύξηση μισού με έναν βαθμόν ανάλογα με την περιοχήν δεν αμφισβητήται, δεν είναι μοντέλλον, είναι μετρήσεις. Ακόμα τζιαι η μετεορολογική της Κύπρου εμέτρησεν αύξησην τόσον της μέσης θερμοκρασίας, όσον τζιαι των ακραίων φαινομένων, όπως τζιαι ην μείωσην της βροχόπτωσης (που δεν εξαρτάται που την ακρίβειαν ή την θέσην των θερμομέτρων). Τα ακραία δε φαινόμενα εν παραπάνω προβληματικά που την μέσην θερμοκρασίαν.

Τζιαι για να εξηγούμαστιν τζιαι με τες προσωπικές επιθέσεις, που ούλλην την απαξίωσην που έσιει μέσα η απάντηση μου, αυτή που σου αναλογεί προσωπικά εσέναν εξαρτάται που τον βαθμόν που αμφισβητείς την κλιματικήν αλλαγήν. Επειδή λαλείς ότι εσύ δεν την αμβισβητείς, τότε δεν σου αναλογεί τίποτε.

Για το πόσον ευθύνεται το κάθε φαινόμενον (δραστηριότητα του ήλιου, πόρτοι που το μεθάνιον των κατσέλλων τζιαι των σιοίρων, δράση των υφαιστίων, αλλαγή του αλμπέδο της γης) εξηγά τα ακόμα τζιαι η βικιπαίδεια, τζιαι που τζιειαμαί βρίσκεις άκρες για πάρα κάτω. Αλλά είναι πλέον κοινή αποδοχή ότι οι ανθρωπογενείς παράγοντες εν η κύρια επίδραση, η δέ διακρατική IPCC διά μιαν συντηρητικήν σύνθεσην ούλλων των ερευνών που γίνουνται για το θέμαν τζιαι αποτελεί τον μίνιμουμ κοινόν παρονομαστήν των απόψεων (πάνω στον οποίον βασίζεται ο στόχος στον περιορισμόν της κλιματικής αλλαγής στον ανάμισι βαθμόν).

Πάντως ξαναθκιάβασε το πρώτον σου σχόλιον να δεις ότι δεν είναι καθαρόν για τζιείνον που το θκιαβάζει αν εσύ αμφισβητείς η όχι την κλιματικήν αλλαγήν.

Πάντως ξέρε ότι αν δεν μειωθεί διά τέσσερα το επίπεδον κατανάλωσης των υδρογονανθράκων των ανεπτυγμένων οικονομιών (έξι της αμερικάνικης τζιαι της καναδέζικης, τριάμισι της Κυπριακής μετά την κρίσην) όσα συζητούνται είναι λουβάνες. Τζιαι για να διαιρεθεί διά τέσσερα, δεν φτάννει να κάμνεις inspections στα εργοστάσια. Τούτον είναι έναν που τα μέτρα τζιαι αφορά μόνον το 20-30% του προβλήματος. Το άλλον 70-80% αφορά τον "κοσμάκην" που εγώ θα τον έλεα απλά καταναλωτήν.

the Idiot Mouflon είπε...

Τον κοσμάκην ποιοι εν' που τον ενθαρρύνουν στην (υπερ)κατανάλωση τζιαι ποιοι τον "εμποδίζουν" που το να φτάσει σε μιαν "αυτορρύθμιση";

Μεν ψάξεις μόνο στο κεφάλαιο, εν' τζιαι οι νόμοι "μας".

Ναι, θέλω τζιαι μοντέλον εξήγησς του καρκίνου.

Μοντέλα που δεν έχουν μέσα τεκμηριωμένες εξηγήσεις τύπου "cause + effect" παρουσιάζει μας τζιαι η αστρολογία. Κάμνει σου;

Αν θα προτάσσουμεν την επιστημοσύνη... απαιτώ να μεν γίνεται μισοδότζην.

Όσο για τις κλιματικές αλλαγές...

Υπέγραψεν κανένα συμβόλαιο μαζίν μας η Μάνα Γη πως εν' να διατηρήσει σταθερό το κλίμα για να μας βολεύκει; Νάκκουρίν αλαζονικό που λλόου μας να το πιστεύκουμεν έν΄εν;

Ναι, υπάρχει κλιματική αλλαγή.

Το να ψάχνεις λύσεις χωρίς μοντέλο ικανό να τις εξηγήσει (που τον πυρήνα της Γης ως τις κλανιές της κατσέλλας)... είναι σαν να περιμένεις βελτίωση της οικονομίας με βάση τα Άστρα.
Αν δεν ένει ο Ερμής ανάδρομος... θα πάμεν καλά...
[Μπάι δε γουέη, ο Robert Anton Wilson κάποτε ισχυρίοστηκε πως μια αμερικάνικη έρευνα "ενάντια στις ψευδοεπιστήμες" ήβρεν πως τα ποσοστά επαλήθευσης της Αστρολογίας ήταν αφύσικα μεγάλα αλλά εμαειρέψαν τα νούμερα για να φανεί αντίθετον αποτέλεσμα.]

***

Δεν θα γίνει τίποτε που να ενοχλεί τους υπερ-πλουσίους τζιαι τα συμφέροντά τους.

Δεν θα γίνει τίποτε που να ωθει προς την αυτάρκεια του κόσμου τζιαι την αυτονόμησή του.

Παρατήρα τα νέα γυρών σου.

Θα δεις -ξανα τζιαι ξανα -να ενοχοποιούνται οι συμπεριφορές του κόσμου... αλλά όι με σκοπό να "ππέσει η κατανάλωση" αλλά:
1) Να μην υπάρχει η δυνατότητα ιδίας παραγωγής του κόσμου αλλά να αυξάνεται η εξάρτησή του που τες βιομηχανίες.
2) Να γίνεται ολοένα και πιο ακριβή η αγορά των λίγων ποιοτικών προιόντων που θα απομείνουν ενώ θα φτηνίζουν τα -αμφιβόλου ποιότητας -υποκατάστατα.
3) Να γενεί "ελεγχόμενη" η κάθε μας συμπεριφορά τζιαι ποινικά κολάσιμη η όποια απόκλιση.

Ορίστε, διώ σου τζιαι εγώ ένα μοντέλο πρόβλεψης χωρίς επιστημοσύνη... τζιαι να δεις πως θα φκει πιο σωστό που τζείνα που προτάσσεις εσύ.

Σολιάτης είπε...

Ελλάκι μου, είναι τούρκικα; Δεν το άκουσα ξανά. Ρώτησα τη δασκάλα που μας κάνει τούρκικα, δεν βρήκε κάτι, όμως βρήκε ıllakı που σημαίνει οπωσδήποτε. Αν βοήθησα καλώς...! iyi geceler

Anef_Oriwn είπε...

Aceras,

Δεν θα μπω στην ουσία του κειμένου και της αντιπαραθετικής ΣΟΥ συζήτησης με τον “Hlithio Agrino”… Απλώς να σημειώσω ότι υπερθέρμανση του πλανήτη ΜΑΣ και κατ’ επέκταση και κλιματικές αλλαγές όντως υπάρχουν. Δεν νομίζω τούτο να αμφισβητείται. Απ’ εκεί και πέρα δεν καταλαβαίνω που είναι το πρόβλημα να πούμε ότι η «(υπερ)κατανάλωση» και η καπιταλιστική [κι ανεξέλεγκτη] ανάπτυξη πανε πακέτο; Επίσης, πώς μπορεί να υπάρξει «αυτορύθμιση» σε μιαν κοινωνία που καλλιεργεί την «(υπερ)κατανάλωση»;
*****************************
Σημείωση:
Aceras,
Έστω και ετεροχρονισμένα άφησα κι ένα σχόλιο (ΜΟΥ) στην ανάρτηση ΣΟΥ με τίτλο “Τουρ πακκαλούμ” [link: http://acerasanthropophorum.blogspot.com.cy/2015/11/blog-post_10.html?showComment=1450035783556#c9063702947933557730
Επίσης να σημειώσω πως τελικά για να μάθουμε την ερμηνεία του «ελάκκιμου», μάλλον θα χρειαστεί να αποταθούμε σε κάποιον από τους πραγματικά δαήμονες της κυπριακής διαλέκτου, όπως ας πούμεν, στον Γιαγκουλλή...
Τέλος, και μ’ όλο τον σεβασμό, θα κάνω και μια μικρή διόρθωση: Γράφουμε «ετυμολογία» κι όχι «ετοιμολογία», όταν αναφερόμαστε στη σημασία λέξεων ή φράσεων... :)
«ετυμολογία» καταπιάνεται με τη σημασία μιας λέξης, ενώ η «ετοιμολογία» σημαίνει την ετοιμότητα κάποιου να πει κάτι, ή/και την ικανότητά του να δώσει γρήγορη και σωστή απάντηση σε μιαν ερώτηση]...

Aceras Anthropophorum είπε...

Αγρινό χωρίζει μας χάος για την αντίληψην της επιστήμης. Με έτσι απόκλισην δεν γίνεται κουβέντα κάτω που μιαν ανάρτηση.

Σολιάτη Merhabar! έκαμα τζιαι γώ έναν εξάμηνον. Ήβρα μιαν νέαν εξήγησην που άλλον γέρον που με ικανοποιεί αρκετά. έλακκιμου: τζιείνον που έπεπεν εγίνην. Βάλλοντας την μάναν μου να μου κάμει τζιαι άλλες προτάσεις έσυρεν μου μιαν που αναιρούσεν όλες μου τες προηγούμενες ερμηνίες. Έλακκι μου εκατάφερεν τα! είπεν μου. Πρώτην φοράν μου έδωκεν πρότασην που το νόημαν ήταν θετικόν. πριν ήταν "έλακκι μου έν τα κατάφερεν". Τζιαι με τούτην την πληροφορίαν, η ερμηνία "τζιείνον που έπρεπεν εγίνην" φέρνει τα τζιαι σοζυάζουν. Μπορεί να σημαίνει τίποτε "δόξασοι ο θεός", "μεγάλον τ΄όνομαν του" τζιαι έτσι κουβέντες, τζιαι το έλακ να εν καμιά παραμόρφωση του αλλαχ κάτι.

Άνεφ, εγώ πάντως δεν είπα κάτι αντίθετον με το νόημαν της κουβέντας σου "Απ’ εκεί και πέρα δεν καταλαβαίνω που είναι το πρόβλημα να πούμε ότι η «(υπερ)κατανάλωση» και η καπιταλιστική [κι ανεξέλεγκτη] ανάπτυξη πανε πακέτο;

Για τα ονόματα μπορεί να εν τζιαι του κουτουρού χωρίς καμιάν συγκεκριμένην αναφοράν.

Ανώνυμος είπε...

Ώσπου ο κόσμος παραμένει ανταγωνιστικός, δεν πρόκειται να γινεί ΤΙΠΟΤΕ. Η ανθρωπότητα θα καταστραφεί. Από κλιματική αλλαγή ή από πόλεμο, τούτον παίζεται.

ΘΘΘ

the Idiot Mouflon είπε...

Ε, ναι βρε Aceras, εγώ έτσι έμαθα, αν μεν μου εξηγούν πειστικά το "cause + effect" δεν καϊλώ.

Μπορεί να φτάιει που ετέλειωσα πρακτικό, μπορεί να φταίει ο Carl Sagan τον οποίον αγαπούσα τόσο που εκατάφερα να τον αμφισβητώ τζιαι τζείνον.

Δεν μου κανούν παρουσιάσεις με "κινούμενα σχέδια" όπως τις διαφημίσεις απορρυπαντικών, θέλω κανονικήν επιστήμη τζιαι όι μισοδότζην. Τζιαμέ που δεν υπάρχει τέθκοια... το μόνο που θα εμπιστευτώ είναι την δικήν μου εμπειρική γνώση.

Για να καταλάβεις, άμαν ακούω κάποιους να προτάσσουν έρευνες που αποδεικνύουν "συσχετισμό" (correlation) τζιαι επιμένουν πως τούτον εν' απόδειξη ότι το ένα προκαλεί το άλλο... αμέσως θεωρώ τζείνο το πλάσμα ως μαννοκίκκηρο.

Aceras Anthropophorum είπε...

ΘΘΘ ο κόσμος πάντα ήταν ανταγωνιστικός τζιαι ποττέ δεν εσταματήσαν οι πολέμοι. Απλά αλλάσσουν οι μύθοι με τους οποίους έσιει ανάγκην ο άθρωπος να τους ντύννει για να δικαιολογεί τους νεκρούς που είναι επιπτώσεις των επιλογών αυτών που είναι δεν επεθάναν.

Η διαφορά με την κλιματικήν αλλαγήν είναι ότι δεν έσιει νικητές. Ούτε καν η φύση που θα νικήσει τον άνθρωπον.

Αγρινόν το τελευταίον σου επιβεβαιώννει την τελευταίαν κουβένταν που σου είπα.

the Idiot Mouflon είπε...


PAY ATTENTION !!!

13:56...

Over 50% of the population urbanised.


Do you understand now?

Can you not see the obvious?

https://www.youtube.com/watch?v=NZtJ2ZGyvBI