Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

anniversaire


Αγαπήσαν μας τζ̆αι οι αλγόριθμοι τωρά!

Έ χχέλω κανέναν αλγόριθμον ούτε να με σκέφτεται, ούτε να μου πέμπει δώρα.

Άι στο δκι̮άολον, τζ̆αι οι αγορές σας τζ̆αι οι πωλητές σας, ψηφιακοί τζ̆αι ανθρωπόμορφοι.

1 σχόλιο:

the Idiot Mouflon είπε...

Φφφφίιιιουουουουουουου...