Κυριακή 17 Μαΐου 2015

Δέκα συμβουλές για την Ρέναν Χόπλαρου τζιαι όποιον δεξιόν ενδιαφέρει να λυθεί το κυπριακόν.

Με αφορμήν έναν άρθρον στο cyprusnews.eu

Δεν θα πώ δεκάλογος διότι δεν είμαι ούτε εξουσία ούτε κάποιος που να έσιει ιδιάζουσαν επικοινωνίαν μαζίν της για να γράφω εντολές. 10 συμβουλές μόνον θα γράψω.

 Συμβουλή πρώτη Κυρία Χόπλαρου: ξηλώστε τους οχετούς της εμπαθούς απαξιωτικής επικοινωνιολογίας εναντίον της αριστεράς. Τα ρουπινέττα χειρίζουνται τα στο προεδρικόν με το οποίον συντάσσεστε. Μόνοι σας το κυπριακόν δεν μπορεί να το λύσετε.

2. Τους αντιδραστικούς δεν τους απομονώννουν ούτε οι δημοσιογράφοι ούτε οι παραγωγοί της τηλεόρασης τζιαι των μέσων όπως εισηγήστε. Με ποιά κριτήρια θα καθορίσετε τα «νούμερα» τζιαι τους «νούσιμους» κυρία Χόπλαρου για να αποκλείσετε τους πρώτους; Τζιαι πόθθεν επιάσετε έτσι νομιμοποίησην; Αν δεν δείτε πως διαπαιδαγωγεί τα κοπελλούθκια της η δεξιά οικογένεια, με τί μύθους τα ταΐζει, πως καθορίζει ήρωες τζιαι εχθρούς μες το υποσυνείδητον των μωρών της, ότι αλχημείες τζιαι να κάμετε μες τα μέσα που ελέγχετε, θα σας έρτει μπούμεραγκ όπως σας ήρτεν τζιαι ούλλη η απαξίωση των θεσμών που εθεωρήσατε επικοινωνιακά χρήσιμην για να σιουράρετε την εκλογήν του Αναστασιάδη στην προεδρίαν. Κάμετε το να απομονώσετε αυτούς που θεωρείτε επικίνδυνους, αλλά κάμετε το έσσω σας. Αλλού δεν έχετε έτσι δικαίωμαν.

3. Μέσα στες τεκμηριωμένες απόψεις για λύσην του Κυπριακού, πέραν της περιθωριακής άποψης για διχοτόμησην, υπάρχουν τζιαι οι θέσεις πρός όφελος της ομοσπονδίας τζιαι που τες εχλευάσαν τζιαι επεριθωριοποιήσαν για επικοινωνιακούς λόγους οι πολιτικοί με τους οποίους συντάσσεστε. Η διασταυρωμένη ψήφος ήταν ότι πιο ευφυές έσιει παράξει η σύγχρονη πολιτική σκέψη του τόπου που να ωθά τους τουρκοκύπριους πολιτικούς να θέτουν στες πολιτικές του εκλογικού τους προγράμματος το καλόν ούλλου του τόπου, ανεξάρτητα από κοινότηταν, για να προσελκύσουν τες ψήφους που την ετέραν κοινότηταν που θα τους διά πλεονέχτημαν να εκλεγούν. Ο Τταλάτ εδέχτην το, η Τουρκία εδέχτην το, εκαταγράφτην σύγκλιση, συμβουλέψετε τους πολιτικάντηδες με τους οποίους συντάσσεστε να μεν πετάξουν στα ποσκούπηα το μεγαλλύττερον επίτευγμα στο τραπέζιν των διαπραγματεύσεων. Το κεφάλαιον διακυβέρνηση έκλεισεν το ο Χριστόφκιας με τον Ταλλάτ τζιαι καλλύττερα δεν θα καταφέρει κανένας άλλος. Μεν το ξαναννοίξετε.

4. Πάνω απόλα το καλόν του τόπου μας. Καλά τα λαλείτε. Όι το καλόν μόνον της κυβερνώσας κάστας, των τζακιών της νομικής τζιαι τραπεζικής σέχτας. Η δεξιά εν μάνα στο να αποκλείει τους αριστερούς που τες υπηρεσίες, που το δημόσιον, που τες θέσεις ευθύνης. Τα θεωρεί λάφυρα του αντάρτικου του 55 στα οποία έχουν κοτσιάνιν γεναιές 14. Το ίδιον τζιαι ποτζιεί με τα λάφυρα της ΤΜΤ. Το κράτος δεν ανήκει ούτε στους υπουργούς της κυβέρνησης με την οποίαν συντάσσεστε, ούτε στην κάσταν που κουμαντάρει το κράτος εφαρμόζοντας έναν ταξικόν τζιαι παραταξιακόν αποκλεισμόν που τα γεννοφάσκια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είμαστιν ευρωπαϊκόν κράτος. Επαναπροσλάβετε τον Χαννίδην σαν μέτρον οικοδόμησης εμπιστοσύνης τζιαι ξαναδιορίστε τον Δημητριάδην. Εκαταστρέψατε τους το επαγγελματικόν μέλλον για να βάλετε τους δικούς σας τζιαι να μεν έχετε τρίσιες μες το άσπρον ζυμάριν, που θεωρείτε κοτσιάνιν του εθνικού κορμού τζιαι τωρά τελευταία της φιλελεύθερης ευρωπαϊκής σκέψης της αγοράς.

Δείξετε έμπραχτα ότι η ενωμένη Κύπρος θα εν για όλους τους Κυπραίους η ίδια, είτε εν δεξιοί, είτε αριστεροί, είτε φτωσιοί, είτε πλούσιοι, είτε τουρκοκύπριοι, είτε ελληνικύπριοι, είτε Αποελίστες, είτε Σαλαμιναίοι. Προς το παρόν η μισή Κύπρος δεν είναι η ίδια για ούλους τους μισούς Κυπραίους που μιλούν ελληνικά. Μέχρι τζιαι φυλακισμένους πολιτικούς αντιπάλους έδημιούργησεν αυτή η διακυβέρνηση με ακροδεξιάν εισαγγελίαν, με ακροδεξιάν νομικήν υπηρεσίαν τζιαι πραχτικήν κυρία Χόπλαρου. Κάμετε μας να ονειρευτούμεν μιαν ευνομούμενην ενωμένην Κύπρον για να την θέλουμεν τζιόλας. Αρκέψετε ποδά που δεν σας εμποδίζει κανένας σουλτάνος Έρτογαν. Ελευθερώστε τον Βενιζέλον Ζανεττον που εκατηγόρησεν η ακροδεξιά σας εισαγγελία για γελοίους άσχετους λόγους με τες κομπίνες των υπόλοιπων καταδικασθέντων τζιαι που καταδίκασεν η ελεγχόμενη «άθλια» κατά τους εισαγγελείς σας δικαιοσύνη, πάνω σε ψεύτικες μαρτυρίες εγκληματιών. Οι εγκληματίες δεν μπορούν να εκβιαστούν από στελέχη του ΑΚΕΛ κυρία Χόπλαρου. Ελευθερώστε τον αντιφρονούνταν της ιδεολογίας των ιδιωτικοποιήσεων Χαράλαμπον Τσουρήν που εκατηγόρησεν η ακροδεξιά σας εισαγγελία για γελοίους λόγους τζιαι που εκαταδίκασεν η «άθλια» σας δικαιοσύνη επειδή «επαράσυρεν» ακούεις ολόκληρην επιτροπήν ενηλήκων να ψηφίσει ομόφωνα μιαν απόφασην. Ελευθερώστε τζιαι τον γέρον τον Παπακώσταν που του εφορτώσαν ολόκληρην την αχαπαροσύνην της εθνικής φρουράς να φυλάξει έναν φορτίον παρούτιν τζιαι αθωώσαν τον κύριον υπεύθυνον της λανθασμένης εκτίμησης της επικινδυνότητας για να κατηγορήσουν τον πολιτικόν τους αντίπαλον. Με έτσι δικαιοσύνην πως εν να δικάσετε Τούρκον εγκληματίαν τζιαι να μεν γινούν φασαρίες ενάντια στο κράτος;

5. Για την σύνθετην διαχείρησην του λόγου των μητέρων πατρίδων αρκέψετε ενδοκομμάτικά. Αν καταφέρετε να πιάσετε την πλειοψηφίαν μες την Νεδησύ, μες την Πρωτοπορίαν, τζιαι αν κάμετε τον άθλον να μπήτε τζιαι μες το ΑΠΟΕΛ, μπορεί να πιάσετε τζιαι πλειοψηφίαν της παράταξης σας σε ενδεχόμενον δημοψήφισμαν.

6. Η στόχευση στην νέαν Γενιάν αρκέφκει που την ΟΕΛΜΕΚ. Ζητάτε συμβουλές που τον Ανδρέαν Δημητρίου. Έτσι άγιος άθρωπος που είναι, θα σας βοηθήσει, παρά ούλλα τα κάστια που του έκαμεν η παράταξη με την οποίαν συντάσσεστε. Εν ο μόνος που κρατεί το κλειδίν, γιατί εν ο μόνος που έσιει την επιστήμην οδηγόν.

7. Ναι. Αποφύγετε κάθε πολιτικό ψέμα. Αθροίζετε με τα προηγούμενα, έσιετε απόλυτον δίκαιον. Ακόμα τζιαι να ακολουθήσετε την πρώτην μου συμβουλήν, πόσες αλήθκειες πρέπει να πείτε για να αντισταθμίσετε το ψέμαν των «δώρων» του Χριστόφκια προς την Άγκυραν; Το ψέμαν για τον ανθελληνισμόν του Δημητρίου; Τα ψέματα για τες ευθύνες για την οικονομικήν κρίσην;

8. Να μεν παίξετε τακτικισμούς. Η αριστερά θέλει ουσιαστικόν λόγον, τζιαι για το περιεχόμενον της λύσης, τζιαι για τον κοινωνικόν χαρακτήραν του νέου κράτους, τζιαι για τες διαδικασίες στελέχωσης του. Αν θα μαειρέψετε όπως το 59-60 τζιαι εν να φιλτράρετε τους αθρώπους με την ιδεολογικήν τους προτίμησην για να στελεχώσετε το κράτος, να τα φάτε μόνοι σας. Η θα ξορατίσουμεν το ρουσφέττιν τζιαι θα επιλέγονται οι αθρώποι ανάλογα με τα ταλέντα τους, τα διπλώματα τους τζιαι την απόδωσην της εργασίας τους, ή παραιτάτε μας. Επαναλαμβάννω το μέτρον οικοδόμησης εμπιστοσύνης της συμβουλής 4: επαναπροσλάβετε τον Χαννίδην. Εν τζιαι υπέρ της λύσης.

9. Να αφήκετε το ΑΚΕΛ να αυτοκαθορίζεται. Τα μέλη τους τζιαι οι υποστηριχτές τους θέλουν το αριστεράν. Σκέττον. Χωρίς τσουναρούθκια. Αριστεράν με προοπτικήν αλλαγής των όρων παραγωγής τζιαι διανομής του πλούτου, αλλαγής των ταξικών συσχετισμών, αλλαγής των κριτηρίων που καθορίζουν τες αξίες, τα κόστη, το όφελος . Όχι κεντροαριστεράν να λαλείτε αυθαίρετα κυρία Χόπλαρου. Αριστεράν να λαλείτε. Για το κέντρον εις το ΑΚΕΛ έχουν την έννοιαν των νέων δυνάμεων τζιαι τους ικανοποιεί. Μπορεί να θέλετε να επανακαθορίσετε για «κεντροδεξιάν» την συνοπαρτζιάν των εθνικοφρόνων με τους οποίους εμπλέξετε, αλλά δεν μπορείτε να συμπεριλαμβάννετε μες τες 10 εντολές σας τζιαι το πως πρέπει να είναι οι πολιτικοί σας αντιπάλοι. Να περιμένετε το συνέδριον του ΑΚΕΛ τζιαι να ακούσετε τζιαι να σεβαστήτε αυτά που θέλει η αριστερά στην Κύπρον.

10. Παρόλον που 9 λόγους εβάλετε στον δεκάλογον σας, εγώ θα σας βάλω τζιαι μιαν δεκάτην συμβουλήν. Με λλιόττερην έπαρσην, πιο ταπεινά, με λλιόττερον τουπέ προς το τί θέλουν τζιαι τί είναι οι άλλοι, δουλέψετε τζιει που περνά που το σιέριν σας να ξηριζώσετε τον εθνικισμόν που σπέρνουν μαζικά τα δεξιά institutions στην Κύπρον που την γένεσην της μέχρι τζιαι τούτην την ώραν μιλούμεν.

Άτε τζιαι με την λύσην. Τες μισές συμβουλές μου να μπορούσατε να εφαρμόσετε, θα είσιεν παραπάνω τσάνς να πετύχει.

Τζιαι που τους αριστερούς να μεν έχετε ένοιαν. Το 74 εξαπολύσαν τους οι δικοί σας που τες φυλακές τζιαι εβουρήσαν μόνοι τους πρώτην γραμμήν διότι τζιεί τους οδήγαν η ψυσιή τους.

Τζιαι τωρά η ψυσιή τους αριστερούς,  προς την λύσην ένι που τους οδηγά.

15 σχόλια:

Anef_Oriwn είπε...

Φίλε Aceras,

Στην αρχή διερωτήθηκα ποιοι ήταν οι λόγοι που σε ώθησαν να γράψεις το πιο πάνω κείμενο, όμως κάνοντας ακολούθως search στο Google εντόπισα το συγκεκριμένο άρθρο της κας Ρένας στο CyprusNews.eu... Καίριες και ουσιαστικές οι παρατηρήσεις ΣΟΥ, αλλά δεν νομίζεις ότι είσαι «υπερβολικά αισιόδοξος», για τις απαιτήσεις ΣΟΥ από τους ελληνοκύπριους φιλελεύθερους, όπως χαρακτηριστικό είπε και σ’ ΕΜΕΝΑ, πριν λίγο καιρό, ένας καλός φίλος όταν τού εξέφρασα το προβληματισμό ΜΟΥ κατά πόσο οι λεγόμενοι φιλελεύθεροι που παρεπιδημούν εντός και πέριξ του ΔΗΣΥ θα καταφέρουν επιτέλους να απεγκλωβιστούν από το Κόμμα της συντηρητικής Δεξιάς και να ακολουθήσουν μια δική τους πραγματικά φιλελεύθερη πορεία…

Και το σημείο 4, όπως κι το σημείο 9 των συμβουλών προς την κα Χόπλαρου αναδεικνύει πολύ ξεκάθαρα την αδυναμία τους να κάνουν υπερβάσεις απεγκλωβισμού από την κυπριακή ακροδεξιά που φωλιάζει μέσα στον ΔΗΣΥ... Και θα το δεις και θα το βιώσεις έντονα και μέσα από τα σχόλια που θα κατατεθούν κάτω από το κείμενο της Χόπλαρου και δη μετά τη δική ΣΟΥ εκεί παρέμβαση...

“Τής Κύπρου τους Φιλελεύθερους”, πολύ παραστατικά τους περιέγραψε πριν ενάμισι περίπου χρόνο σε άρθρο του ο Γιώργος Κουκουμάς, νεαρό στέλεχος του ΑΚΕΛ... Το συγκεκριμένο άρθρο εδώ: http://cyprusnews.eu/giorgos-koukoumas/1438315-2013-09-10-21-22-48.html...

Χτες στην κοινή δικοινοτική εκδήλωση παρά το Οδόφραγμα της Δερύνειας, με αίτημα το άνοιγμα του [και με τους μεν να βρίσκονται από τη μια πλευρά του Οδοφράγματος και τους δε από την άλλη, χωρίς όμως να έχουν οπτική επαφή ένεκα της απόστασης και των αναχωμάτων] ο Αδάμος Κατσιαντώνης τραγουδούσε το “Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία”... Οι παρόντες στην εκδήλωση στην απ’ εδώ πλευρά [που δυστυχώς δεν ήταν και πολλοί] ήταν στην πλειοψηφία τους Αριστεροί... Το άνοιγμα του δρόμου προς το Βαρώσι μέσω της Δερύνειας αυξάνει σημαντικά και τις πιθανότητες για άνοιγμα και του περίκλειστου κομματιού της Αμμοχώστου... Κι αυτό σίγουρα δεν ενδιαφέρει [και δεν συγκινεί] μόνο τους απλούς ανθρώπους, αλλά ενδιαφέρει [πρώτιστα από οικονομικής και επιχειρηματικής άποψης] και τους επιχειρηματίες Αμμοχωστιανούς και δη τους πάλαι ποτέ ξενοδόχους... Πόσο όμως είναι εφικτό «η ενωμένη Κύπρος να εν για όλους τους Κυπραίους η ίδια, είτε εν δεξιοί, είτε αριστεροί, είτε φτωσιοί, είτε πλούσιοι, είτε τουρκοκύπριοι, είτε ελληνικύπριοι, είτε Αποελίστες, είτε Σαλαμιναίοι»;

Woofis είπε...

Οι "φιλελεύθεροι" στην Κύπρο δεν έχουν "συγκροτημένο πολιτικό σχηματισμόν". Ούτε οι "σοσιαλδημοκράτες". Εν πιο "δόκιμοι" όροι παρά το "κεντρο-δεξιά-αριστερά". Υπάρχει ο ΔΗ.ΣΥ. που περιλαμβάνει φιλελεύθερους τζιαι εθνικιστές τζιαι ΤΟ ΑΚΕΛ που περιλαμβάνει σοσιαλδημοκράτες τζιαι κομμουνιστές. Υπάρχουν φυσικά τζιαι τα υπόλοιπα κόμματα, που επί της ουσίας ΔΕΝ έχουν ιδεολογικό στίγμαν τζιαι αποτελούν συνονθυλεύματα απομειναριών της μακαριακής/ Λυσσαριδικής "κληρονομιάς". Η συμφωνία στο Κυπριακό (διότι η λύση θα έρτει χρόνια μετά) ενδέχεται να απελευθερώσει δυνάμεις αναμόρφωσης του "κομματικού σκηνικού" στην Κύπρο. Βλέπω άνετα στην ομοσπονδίαν του αύριο τέσσερα κόμματα: εθνικιστές, φιλελεύθερους, σοσιαλδημοκράτες, κομμουνιστές.
Όσο για την συμφωνίαν, ο χρόνος εν αμείλικτος: εν υπάρχουν άλλοθι για όσους διανοούνται νέα "όχι". Τα κίνητρα ωχριούν μπροστά στο αποτέλεσμαν των επιλογών, όπως εδείξαν τα τελευταία 10 χρόνια. Κάτι τέθκοιον υπενίσσομαι τζιαι στην τελευταία μου ανάρτηση. Cheers!

gregoris είπε...

http://nekatomata.blogspot.com/2013/10/blog-post_27.html

Aceras Anthropophorum είπε...

αγαπητέ Άνεφ, αγαπητέ Γούφη, άμαν παρατηρήσετε λλίον διαχρονικά την ομάδαν που αυτοαποκαλούνται "φιλελεύθεροι", όσον τζιαι να είναι νεφέλωμαν, θα τους έβρετε πάντα κοντά αλλά λλίον διαφοροποιημένους από αυτούς που είναι στην προεδρίαν. Έρκεται μου ένας συγκεκριμένα στον νούν, δεν θα πώ όνομαν, που ήταν υποστηριχτής του Μακαρίου, του Κυπριανού, του Βασιλείου, του Κληρίδη, του Τάσσου, του Χριστόφια τζιαι τωρά του Αναστασιάδη. Φιλελεύθερος μπορεί τελικά να είναι τζιαι μηχανισμός άμυνας για να μπορείσει να επιβιώσει κάποιος μέσα στο ρουσφεττοκρατούμενον κυπριακόν κράτος τζιαι να μεν είναι τέλλια του ΘΟΙ :))

Aceras Anthropophorum είπε...

Γρηγόρη έπιασα το που την ημέραν που το ανάρτησες αυτόν που θέλεις να πεις. Αλλά αν έχει τζιαι μίαν έστω πιθανότηταν να αλλάξουμεν την πορείαν προς την διχοτόμισην, δέχουμαι να συμμαχίσω για τούτον τον σκοπόν τζιαι με τους θκιαόλους, όι μόνον με τον Αναστασιάδην.

Aceras Anthropophorum είπε...

Συμμαχώ δεν σημαίνει καμμώ τζιαι τα μμάθκια μου :))

Woofis είπε...

"Φιλελεύθερος" στο δικό μου το μυαλουδάκι είναι ο άθρωπος που θεωρεί ότι μέσα που το αστικόν κράτος μπορεί να πετύχει τον "ανόθευτον καπιταλισμόν". Σοσιαλδημοκράτης εν ο άθρωπος που θεωρεί ότι μέσα που το αστικόν κράτος μπορεί να πετύχει τον "ανόθευτον σοσιαλισμόν". Οι υπόλοιποι θεωρούν το αστικόν κράτος ως στόχον ανατροπής, της βίας μη αποκλειόμενης.

νεος είπε...

Καλύτερα δεν θα μπορούσαν να γραφτούν αυτά που δοκιμάζει δαμαί να πει ο Ασέρας.

Εδώ που εφτάσαμε, με τις εμπειρίες των τελευταίων 7-8 χρόνων (τζαι με γραφτά όπως της Χόπλαρου παραμονές μιας πολλά πιθανής τελικής κούρσας για λύση)είναι μάλλον αυταπόδεικτο πως οι γέφυρες συνεννόησης με τη δεξιά (νεοφίλ, εθνικιστική ή και τα δύο μαζί) έχουν γκρεμμιστεί.

Οι κοινωνικοί, ιδεολογικοί, πολιτικοί μας σύμμαχοι εν στην άλλη πλευρά.

Woofis είπε...

Έναν πρώτης τάξης παράδειγμαν "διαφορετικότητας" μέσα στην "αριστερά" που το καθιστά δύσκολον να μεν "διαχωρίσεις" (όπως κάμνει έτσι τζι'αλλιώς η "αριστερά" της "δεξιάς", διαχωρίζει την, οπότε εν πρέπει να την "ξενίζει" όταν κάμνουν το ίδιον οι "δεξιοί"):

https://fristuti.wordpress.com/2015/05/15/%CF%83%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%86/

Ερώτηση:

Η στάση του Μιχάλη Μιχαήλ τζιαι του Fristuti εμπεριέχουν θεμελιώδεις διαφορές; Ναι ή οϊ; Σε μιαν "κατάστασην" Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος τζιαι ΚΚΚ, που θα "εντασσόταν" ο καθένας; Η ας πούμεν, η Disdaimona;

Anef_Oriwn είπε...

Woofis,

Ενώ στο πρώτο σχόλιο ΣΟΥ λαλείς ότι «... ΤΟ ΑΚΕΛ [...] περιλαμβάνει σοσιαλδημοκράτες τζιαι κομμουνιστές», εν τούτοις στο τελευταίο [το μόλις πιο πάνω] σχόλιο ΣΟΥ, διερωτάσαι “προβοκατόρικα” (σε ένα υποθετικό σενάριο ύπαρξης «Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος τζιαι ΚΚΚ») πού θα εντασσόταν ο Άλφα ή ο Βήτα... Αυτό είναι που έχει σημασία, ή ποια είναι τη δεδομένη στιγμή η ορθή ή ενδεδειγμένη πολιτική και τακτική;

Ανώνυμος είπε...

Να μου επιτρέψεις να αμφιβάλλω για την τελευταία σου πρόταση. Στην πραγματικότητα ενώ το επίσημο ΑΚΕΛ συμπεριφέρεται πολύ σωστά και στηρίζει όπως όφειλε τον Αναστασιάδη, βλέπεις πολλούς άλλους "αριστερούς" που θεωρούν ως πιο σημαντικό να προβάλουν νεφελώδεις θεωρίες ή να τονίσουν ανύπαρκτες συνωμοσίες με μόνο και απόλυτο στόχο να κερδίσουν το ματς σε βάρος της "δεξιάς" (κάποια από τα δικά σου σημεία αυτό λένε). Και δεν μπορώ να αντέξω στον πειρασμόν να σου πω ότι ως "αριστερός" θα ήταν πιο παραγωγικό να έγραφες "δέκα συμβουλές προς όποιον αριστερόν ενδιαφέρεται να λυθεί το Κυπριακόν."

Woofis είπε...

Αγαπητέ Άνεφ εθκιάβασες την ανάρτηση του Fristuti τζιαι τη στιχομυθία με τον Μιχάλη για την πολιτική οπτικήν τζιαι προοπτικήν για το κυπριακό; Εν διακρίνεις μιαν έντονα διαφορετικήν διαμόρφωσην "πολιτικών προτεραιοτήτων" ενός εκάστου; Ασχέτως αν ο Μιχάλης είναι εξίσου Μαρξιστής ή κομμουνιστής (οι ταπέλες εν μου αρέσκουν γενικώς), στην εν λόγω συζήτηση φκάλλει μιαν "σοσιαλδημοκρατική στάση" (λειτουργώ εντός του αστικού εποικοδομήματος για σοσιαλιστικές προοπτικές) ενώ ο Fristuti μέμφεται τον υπονοώντας εμμέσως πλην σαφώς ότι αρνείται οτιδήποτε πέραν της σοσιαλιστικής επιδίωξης, η οποία φυσικά δεν νοείται χωρίς ολική ρήξη με τον τρέχον αστικόν εποικοδόμημα.
Δεν έχω οποιαδήποτε διάθεση "προβοκάτσιας", προτιμώ μιαν ενωμένη δυνατήν αριστερά παρά μικρότερους σχηματισμούς, αλλά οι ιδεολογικές συγκρούσεις που παρατηρώ συνέχεια ανάμεσα σε "αριστερούς", δείχνουν ότι δύσκολα μπορούν να συνυπάρξουν κάποιοι εντόςε του ίδιου σχηματισμού.

Anef_Oriwn είπε...

Woofis,

Εκείνο που βασικά λεω είναι πως αντί να στεκόμαστε στα πρόσωπα [δηλ. τον όποιο Fristuti και τον όποιο Μιχάλη] κι αν αυτά τα πρόσωπα πρόσκεινται ή είναι ενταγμένα σε συγκεκριμένα κόμματα και πολιτικές κινήσεις ή οργανώσεις της Αριστεράς, να σταθούμε πιο πολύ στις θέσεις κι απόψεις που εκφράζουν κι ας συνδιαλλακτούμε πάνω σ’ αυτές... όπως υποβάλλεις κι ΕΣΥ, ας μην κολλούμε στις ταμπέλες, παράλληλα όμως ας μην φοβόμαστε να υπερασπιστούμε την (ανθρωποκεντρική) ιδεολογία της Αριστεράς και το (πανανθρώπινο) Κομμουνιστικό όραμα, λέγοντας τα πράματα με τ’ όνομα τους...
Απ’ εκεί και πέρα η ύπαρξη [και εντός της Αριστεράς] διαφορετικών ιδεολογικών και πολιτικών προσεγγίσεων αποτελεί μια αντικειμενική πραγματικότητα καθώς η αστική/καπιταλιστική κοινωνία χαρακτηρίζεται από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις και διαστρωματώσεις...

Ο ποιητής είπε...

Φίλε Ασέρα,

Πιστεύω να με θυμάσαι, είχα το blog Διω ππουνιές τζιαι σπάζω τα ούλλα..
Τωρά άνοιξα ένα άλλο blog παρόμοιο, τζιαι θέλω να μπω στο κυπριακά blogs τζιαι δεν τα καταφέρνω. Μπορείς να με βοηθήσεις;

https://andreasneocleous.wordpress.com

Thanks, Andreas

Ανώνυμος είπε...

Γειά σου Ασέρα!
Ιων