Τρίτη 28 Απριλίου 2015

Λεοντάρι στην Καρδιά
ατομικόν γλέντιν για την νίκην του Ακκιντζιή τζιαι τες προοπτικές που αννοίει.Δεν υπάρχουν σχόλια: