Παρασκευή 10 Μαΐου 2013

Εμείς που δεν εκαλέσαν

Στασικράτους Μάρτης 2010

The party is over λέει.

Καλεσμένοι στο ππάρτιν δεν ήταν ούλλοι. Οι προσκλήσεις είχαν ταξικήν σήμανσην πάνω. Αν δεν ήσουν πιστοποιημένος, έπρεπεν να τους προσκυνήσεις να σου σταμπάρουν την ύπαρξην πρώτα, πριν να πάρεις την πρόσκλησην. 

Εμείς οι ακάλεστοι εν εχάσαμεν, ούτε στο χρηματιστήριον αξιών, ούτε που το κούρεμαν των καταθέσεων.  Εμάς οι αξίες μας δεν παθθαίννουν ζημιάν, όταν αλλάσσουν σιέρκα τα λεφτά αυτών που το γλέντιν είναι να τα συνάουν. 

Εμάς οι αξίες μας δεν χάννουν. Ώσπου τες διάς, παραπάνω έσιει. Εν όπως την αγάπην. Δεν λείφκει που τζιείνον που την διά. Γίνεται καλλύττερης ποιότητας. Εν όπως το άγιον φως των χριστιανών που το διούν του διπλανού τους την Λαμπρήν τζιαι πολληνίσκει. 

Όταν οι καλεσμένοι στο ππάρτιν επιάνναν 5 τζιαι 6% που τες καταθέσεις τους, ή όταν επιάνναν που την κυβέρνησην μισόν εκατομμύριον εφάπαξ, όπως λαλούν στο περιβόητον κείμενον τους, ούτε καν τους αζουλεύκαμεντε. Τι θα αζουλέψεις του άλλου, του οποίου οι αξίες τζιαι η αισθητική σε αηδιάζουν; 

Επιάνναν τα που την μιαν τζιαι μη έχοντας τι να τα κάμουν, εκρούζαν τα στα σκυλλάδικα που τους εχρεώνναν 150€ την πότσαν το φτηνόν ουίσκιν. Εμείς εγράφαμεν άρθρα να ξοδέψει το κράτος παραπάνω για τα γράμματα τζιαι τον πολιτισμόν.

Εκρούζαν τα μες τους ττούρμπο κινητήρες των αεροπλάνων για να τους πέρνουν να ψουμνίσουν στην Αθήναν Λουί Βουιτόν. Εφωνάζαμεν στες διαδηλώσεις να φορολογηθούν οι εκπομπές CO2 που εν η αιτία της πραγματικής κρίσης που επέρχεται εφ όλης της ύλης.

Εκάμναν τα καπνόν τζιαι ρύπανσην στα εξώστ των γερμανικών αυτοκινητάρων άνω των 35 αλόγων (εκλαίουνταν τζιόλας μπροστά στες κάμερες ότι ακρίβωσεν η πεζίνα). Εκάμναμεν διαδηλώσεις για την ποιότηταν του αέρα τζιαι ανυσηχούσαμεν για την εξάντλησην των υδρογονανθράκων που εν η βάση του σύχρονου πολιτισμού. 

Εκαταλιούσαν μιαν δοξαμένην νερόν για να δροσίζουν τα άσσιημα τους κορμιά, την ώραν που άλλοι εδιψούσαν τζιαι επιάνναν νερόν με το σταγονόμετρον να κάμουν έναν ντους. Εφωνάζαμεν για ορθολογιστικήν διαχείρησην του νερού τζιαι απεξάρτησην που τες αφαλατώσεις που μεταθέτουν έναν πρόβλημαν εξάντλησης μη ανανεώσιμου πόρου (του νερού) σε άλλον ανάλογον (του πετρελαίου). Εγράφαμεν άρθρα, ποιήματα, λογοτεχνικά κείμενα να προσέχουμεν το νερόν σαν την ζωήν.

Επουλούσαν αέραν εις την Μακαρίου για να στηβάσουν τζιαι άλλα πλούτη στην Λαϊκήν ή στην Τράπεζαν Κύπρου για να τα τοκίζουν 6%. Εκάμναμεν μελέτες πως μπορεί να καθαρίσει ο αέρας της Μακαρίου τζιαι της Ευαγόρου. Απαιτούσαμεν επενδύσεις για λεωφορεία τζιαι τράμ.

Εμας δεν εδιορίσαν τα παιθκιά μας για δουλειάν στην κυβέρνησην, διότι δεν είχαν παππούν της ΕΟΚΑ τζιαι πατέραν μέλος ή οπαδόν του κατάλληλου κόμματος. Δεν έχουμεν πρόβλημαν που ο Μήτσιος που πληρώννει το κράτος στο τμήμαν υδάτων πιάννει 2,500€ τζιαι η Κοκούλλα που απαντά στα τηλέφωνα 2,000. Έχουμεν πρόβλημαν που δεν δουλεύκουν σωστά. Έχουμεν πρόβλημαν που ο γιος τους, ο αρφός τους, ο συγγενής τους, που λαλούν ότι του επλήρώσαν αγγλόφωνον ιδιωτικόν σχολείον, είτε στο Wolverhampton (νούμερο 367 στα rankings) τον εσπουδάσαν, είτε στο Κέιμπριτς, που την ημέραν που τον έχουν χώσει μες την κυβέρνησην σε ανώτερον πόστον, καλύφκει τον Μήτσιον για να τον καλύφκει ο Μήτσιος, αντί να του οργανώννει σωστά την δουλειάν τζιαι να τον ελέγχει. Ο μισθός του Μήτσιου δεν είναι το πρόβλημαν. Δεν είναι εύκολον να τραβάς κούσπον ούλλη μέρα ή να κουντάς καρροτσίν τζιαι να κρατείς σαρκάν να συνάεις τα σκατά του νού τζιαι του άλλου μες τες στράτες. Τα 2,500 € εν απλά κανονικός μισθός για να συντηρήσεις αξιοπρεπώς μιαν οικογένειαν σε μιαν χώραν που οι τιμές ισιώσαν με τζιείνες της Γερμανίας. Ο φίλος μου ο Κωστής - τζιαι τζιείνος μη καλεσμένος στο πάρτι - εν 55 χρονών τζιαι τραβά κούσπον τζιαι μύστραν σε ιδιωτική εταιρίαν για 2,200 που καθορίζουν οι συλλογικές συμβάσεις που εδιαφύλαξεν μετά που 3 εφτομάδες απεργίαν. Ετσάκρισεν η μέση του να σπουδάσει τρία παιθκιά στο Πανεπιστήμιον Κύπρου. 

Καλά τζιαι δεν αντρέπουνται τζιαι εβαρτήκαν να απαιτούν απόλυσην του Μήτσιου τζιαι την Κοκούλλας επειδή φοούνται άμπα τζιαι βάλουν τους τζιαι πληρώσουν κανέναν φόρον. Πιτσίμιν δικόν τους, εφαηθήκαν να τους βάλουν δουλειάν για να συντηρούν με ψήφους τα κόμματα που τους εδιούσαν προσκλήσεις στο ππάρτιν τους, τζιαι με την πρώτην δυσκολίαν θέλουν να τους ασσιχτηρίσουν άμπα τζιαι χάσουν μιαν μπακκίραν. Εβάλαν τα με τους δασκάλους, με τες νοσοκόμες, με τους αστυνομικούς ψία τζι εν γκάγκστερ. Επειδή εκόψαν το ρεύμαν της αμερικάνικης μουσικής που τους εδιασκέδαζεν, εξυπνήσαν αξινόστραφα τζιαι πρέπει ούλλοι μας να πάμεν πίσω στο τριάντα, που ήταν ο κόσμος αγράμματος με 6 δασκάλους κάθε χωρκόν, που ο γιατρός έπιαννεν το σπίτιν όποιου ήταν κακόσορτος τζιαι αρρώσταν, όπου οι λλίοι αστυνομικοί εσπέρναν τον τρόμον για να βάλουν τάξην. 

Εμείς, που δεν εχορέψαμεν ποττέ μας στο ππάρτιν τους, θεωρούμεν ότι το να πληρώννουμεν έναν μέρος του μισθού μας για την παιδείαν, για την υγείαν, για την ασφάλειαν, για τες δημόσιες υποδομές εν πατριωτισμός. Γιατί πατρίδα με δίχα πολιτισμόν, πατρίδα με δίχα δημοκρατίαν δεν εν πατρίδα. Εν φυλακή. 

Μπορεί εμείς να μεν εκάμαμεν τίποτε τζιαι ήβραμεν τα χαζίρικα, αλλά γενιές τζιαι γενιές εφτύσαν γαίμαν για να μπορεί να λαλεί ο καθένας μας ότι θέλει, για να κυκλοφορούν ελεύθερα πάνω στα ίντερνετ κείμενα «the party is over», για να μπορούμεν να εκλέγουμεν όποιον προτιμήσουν 350 σσιλιάδες Κυπραίοι. Προτιμούμεν τους όποιους «Αρτεμάκηδες», «Νίκαρους» ή Νικούθκια γουστάρουν λάθος ή σωστά οι μισοί Κυπραίοι, παρά τους Νίκους που γουστάρουν οι συνταγματάρχες, παρά τους συνταγματάρχες που γουστάρουν οι Αμερικάνοι, παρά τους τραπεζίτες που επιλέγουν τζιαι επιβάλλουν οι αγορές. Μπορεί να μεν εκάμαμεν τίποτε για να αποχτήσουμεν την δημοκρατίαν, αλλά είμαστιν έτοιμοι να φτύσουμεν γαίμαν αν ηχρειαστεί, για να την δώκουμεν εις τα παιθκιά μας καλλύττερην που ότι μας την εδώκαν οι προηγούμενοι μας. 

Εμείς, που δεν εκαλέσαν εις το ππάρτιν, σεβούμαστιν την πολιτείαν, με τον ίδιον ακριβώς τρόπον που μας εμάθαν οι γονιοί μας, με τον ίδιον τρόπον που μαθθαίννουμεν εμείς τα παιθκιά μας, να σεβούμαστιν τους δασκάλους μας. Δεν ηβρίζουμεν όσους διαφωνούμεν μαζίν τους πολιτικά, όπως δεν ηβρίζουμεν τους συντρόφους της ζωής μας, τα κοπελλούθκια μας, τους συναθνρώπους μας, γνωστούς ή ξένους. Εθωρούσαμεν τους να γλεντούν μεθυσμένοι μες το χρήμαν τζιαι δεν τους είπαμεν μαύρα εν τα μμάθκια τους. Εθωρούσαμεν τους τόσα χρόνια να σπαταλούν τον συλλογικόν πλούτον του τόπου, να βιάζουν τον χώρον τζιαι το τοπίον με τες κακόγουστες οκέλλες τους, εκάμαν τον τόπον μας να μοιάζει με τα μούτρα τους τα αππωμένα, με τες αξίες της ππαραόπιστίας τους, με τα κορμιά τους τζιαι τα μυαλά τους τα ανάπηρα, τζιαι δεν τους εβρίσαμεν, δεν τους ασκήσαμεν φυσικήν ή λεκτικήν βίαν, δεν τους υποτιμήσαμεν ότι εν ξημαρισμένοι σαν τα χτηνά με δίχα αγωγήν. Εθεωρούσαμεν τους αθρώπους, τζιαι όπως πιστεύκουμεν εις τον άθρωπον, εκαρτερούσαμεν ότι κάποτε ήταν να τους λείψει είτε τζιείνους είτε των παιθκιών τους η χαρά της ζωής, η χαρά της αγάπης, η χαρά της φύσης που αντικαταστήσαν εις την ζωήν τους με την χαράν του ππαρά, την χαράν της εξουσίας. Εζιούσαμεν εις το περιθώριον που μας άφηννεν το ππάρτιν τους, που μας άφηννεν η εξουσία που εσυντηρούσαν, τζιαι ελαλούσαμεν «ο καθένας κάμνει την ζωήν που γουστάρει». Δεν εθεωρούσαμεν ότι εν δουλειά μας να τους επιβάλουμεν τες αξίες τες δικές μας. Εθεωρούσαμεν ότι ο καθένας τες αξίες του τες επιλέγει τζιαι τες υιοθετεί μόνος του.

Παττίζει η μισή εύρωζώνη που το 2009, βουλιάζει η Ευρώπη που ήταν η τελευταία ευκαιρία των εθνών να επιβιώσουν έξω που τον εθνικισμόν που εσκότωσεν τόσα εκατομμύρια αθρώπων. Τωρά που επειράχτηκεν η πούγκα τους τζιαι αρκέψαν να το παίρνουν τζιαι τζιείνοι χαπάριν, φταίει τους ο εαυτός τους (βάλλοντας μας τζιαι μας μέσα), φταίει τους ο «Αρτεμάκης», φταίει τους ο Μήτσιος του τμήματος υδάτων, φταιν τους οι δασκάλοι των παιθκιών μας στα δημόσια σχολεία (τους δασκάλους των παιθκιών τους στα ιδιωτικά δεν τους έπιασεν ακόμα το κολάνιν), φταιν τους οι ξένοι. Μιλουν σαν να τζιαι τα πλάσματα που την Αίγυπτον, που την Τυνισίαν, που τον Λίβανον εν χτηνά. Χτηνά για τον ρατσισμόν τους εν τζιαι όσοι τρων τεράτσια ή κινούνται με ποδήλατον. Το γλέντιν τους δεν τους άφηκεν ευκαιρίαν να πάσιν στην Κοπεχάγην τζιαι στο Άμστερνταμ να δουν πως κινείται ο κόσμος που εμορφώθην τζιαι είδεν ότι η ξημαρισιά η άσιλα εν τζιείνη που φκάλλουν τα εξώστ των αυτοκινητάρων τους, οι καμινάδες των οκέλλων τους, τα τάσπκια των μαειρκών τους. Μόνον τα Ευρώ των Ευρωαπαίων έπιασεν τ΄αμμάτιν τους τζιαι τωρά που εξαπολύσαν το γλέντιν τζιαι αθθυμηθήκαν τα πολιτικά, βρίζουν γάρον όποιον δεν δέχεται τους όρους υποταγής που θέλει το μεγάλον Ευρωπαϊκόν κεφάλαιον να επιβάλει στο Κυπραίικον. Πορτοκλωτσούν σαν τα γαούρκα, βρίζουν, υποτιμούν ότι δεν γνωρίζουν, μιλούν χυδαία, μιλούν σαν να τζιαι ο κόσμος εν δικός τους. Όπως τα εξέραν τον τζιαιρόν που εκάμναν ππάρτιν, ξέρουν τα πάλε ούλλα τζιαι τωρά που εππέσαν οι αξίες τους κάτω.

Ήρτεν η ευρωπαϊκή εξουσία τζιαι το διεθνές νομισματικόν ταμείον να σώσουν την Κύπρον καταστρέφοντας την. Εδιαλύσαν ούλλες τες οικονομικές τζιαι κοινωνικές δομές του τόπου, κάμνοντας πειράματα να εξελίξουν την ιδεολογίαν τους τζιαι επειδή τούτοι εξυπνήσαν μιαν ημέραν που το ππάρτιν τους, ζητούν μας υποταγήν. Λαλούν μας πους άλλη επιλογή που την ιδεολογίαν του CDU που κυβερνά την Ευρώπην, που την ιδεολογία την δικήν τους, δεν έχουμεν. Που την μιαν αυτομαστιγώννουνται για την ιδεολογίαν που τους εκατάστρεψεν τες «αξίες» τους μιαν φοράν με ούλλα τούτα που ονομάζουν «party», μιαν δεύτερην με τούτα ούλλα που αποφάσισεν το γιούρογκρουπ , που την άλλην ηζητούν μας υποταγήν χωρίς όρους, χωρίς αντίστασην, για να καταστραφούν τζιαι με μιαν τρίτην με όσα φέρνει το μνημόνιον. 

Για μας που δεν εκαλέσαν εις το ππάρτιν, ππάρτιν εν η ζωή η ίδια. Τζιαι η ζωή, δεν είναι παίξε ξέλασε. Ότι τζιαι να κάμουν οι εξουσίες, εμείς παίρνουμεν την σοβαρά που λέει τζιαι ο Χικμέτ. Υποστήκαμεν τόσα χρόνια με μεγάλην υπομονήν την οχληρίαν του ππάρτι τους, να  συνάουν χρήμαν. Τωρά που ετέλειωσεν, πρέπει να υποστούμεν τζιαι την υστερίαν της αγωνίας τους που «ο SOIPLEς ήρτεν με το καρροτσάκιν τζιαι έφκαλεν τους την πρίζαν» τζι εμείναν σίξιλοι. 

Δε ππάρτιν τους ις όβερ. Το δικόν μας δεν εξαρτάται που το χρήμαν. Παρά να μιλούν τζιαι να έχουν τζιαι το θράσος να μας υποδεικνύουν πως πρέπει να σκεφτούμαστιν σωστά, ας συνάξουν τα ποσκούπια τους, τα πιάτα τα σπασμένα που χαμαί, τες πότσες τες όφτζιερες που πας τα τραπέζια, τζιαι να πα να ππέσουν. Πον να ξυπνήσουν σαν αθρώποι, ας έρτουν να δούμεν αν έχουμεν τίποτε να πούμεν περί τιμής τζιαι περί αξίας των πραμάτων.


Μακαρίου Μάρτης 2013


26 σχόλια:

Disciple είπε...

Πόσο μ'αρέσκει να σε θκιεβάζω.

Ανώνυμος είπε...

Μα ζιεις στον Άρη ? Ποιοί εκρατούσαν τα χαλινάρκα 5 χρόνια τζιαι αφήκαν το πάρτι ανεξέλεκτο. Για το πάρτι έπρεπε να γράψετε πριν 5,4,3,2,1 χρόνο τζιαι οἵ τωρά που μας έβκαλα την πρίζα Αυτοκριτική μηδέν , πάντα φταίν οι άλλοι . Εγινήκεται μου ούλλοι όψιμοι επαναστάτες του πληκτρολογίου. Αντροπήν εμπάτε στα παπούτσια των 50,000 που δέν εχουν δουλειά τζιαι πινούν τζιαι θα παρακαλούσαν να κάμουν την δουλειά των 70,000 δημοσίων υπαλλήλων με το 1/3 του μισθού .Πόσοι έπαιρνα τζιαι εξακολουθούν να παίρνουν μισθούς χαρράμι που το κράτος . Με 20% αποκοπές ελύετουν το πρόβλημα χωρίς κάττα χωρίς ζημειά. Τζιαι κάτι επίσης όσοι δεν ζιείτε δαμέσα την κατάσταση μεν γράφετε κείμενα εκ ασφαλούς αποστάσεως . Ασχοληθήτε με τες χώρες που ζιείτε η κοπιάστε στην Κύπρο μας .

5,4,3,2,1 τέλος. είπε...

@Ανώνυμος
Πριν 5,4,3,2,1 χρόνια εκάμετε πολλήν γέλιον. Ώρα για γελόκλαμαν.
Your party is over.

Bananistanos είπε...

"...Εμείς,.....σεβούμαστιν την πολιτείαν,.....Δεν ηβρίζουμεν όσους διαφωνούμεν μαζίν τους πολιτικά, όπως δεν ηβρίζουμεν τους συντρόφους της ζωής μας, τα κοπελλούθκια μας, τους συναθνρώπους μας, γνωστούς ή ξένους...."

Μα τι εκλεκτή ράτσα που είσαστεν "εσεις"!!!

Γιατι χρησιμοποιάς το "εμείς"; είσαι τίποτε ο αρχιεπίσκοπος; Ασέρα, δεν σε ξέρω προσωπικά για να πω αν είναι σωστά για το άτομο σου τούτα ούλλα που εγραψες (πιστευκω τα πιο πολλά είναι) αλλά να πιστευκεις ότι ισχύουν για όλους "εσας" είναι το λιγότερο αφέλια.

Aceras Anthropophorum είπε...

Πανανιστανέ είμαι σίουρος ότι εκατάλαβεες έναν διαχωρισμόν τύπου "Μακαριακοί" / "Γριβικοί" τζιαι αντιδάς έτσι.

Δεν ξέρω αν εθκιάβασες το κείμενον που εκυκλοφόραν πας το ίντερνετ The party is over. Η ανάρτηση τούτη είναι παράγραφος προς παράγραφον απάντηση προς το κείμενον τζιείνον που θεωρεί ότι ούλλοι οι Κυπραίοι εγλεντίσαμεν σε έναν ππάρτιν που ετέλειωσεν. Εβασίζετουν πάνω σε μιαν παραδοχή, ότι, για ούλλους τους Κυπραίους, αξία ένει το χρήμαν (όπως για τζιείνον που έγραφεν το κείμενον).

Το "εμείς" πιάννει ούλλους τους αθρώπους που δεν μετρούν την αξίαν των αθρώπων τζιαι των πραμάτων ούτε με το χρήμαν, ούτε με την εξουσίαν που προσφέρει.

Αν κρίνω που ότι έγραψες μέχρι σήμερα, κανονικά δεν θα έπρεπεν να θέλεις έτσι διευκρύνησην για να καταλαβαινόμαστεν :))

Πιστεύω ότι για την μεγάλην πλειοψηφίαν των Κυπραίων, σε μεγαλλύττερον ή μικρόττερον βαθμόν, το χρήμαν δεν είναι το μέτρον των αξιών. Άρα, "εμείς" έιμαστιν πολλοί φίλε μου :)

Aceras Anthropophorum είπε...

Τουλάχιστον θεωρητικά :)

Aceras Anthropophorum είπε...

Αλλά η ανάγκη κάμνει την θεωρίαν πράξην :))

Ανώνυμος είπε...

Λαλείς πολλά σωστά πράματα Ασερα. Ούτε εμέναν μου αρέσκει να λαλούν the party is over, διότι σε κανένα πάρτυ δεν ελάμβανα μέρος, ούτε εγώ ούτε χιλιάδες άλλοι συμπατριώτες μας. Το χρήμα είναι μέσο για συναλλαγή και χρήσιμο για να ζεί κάποιος. Αμα γίνεται ομως η απόκτηση όλο και περισσότερου πλούτου και χρήματος ο σκοπός της ζωής, τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Κανένας δεν μπορεί να είναι ασφαλής και ήσυχος όταν γύρω μας υπάρχουν άνθρωποι χωρίς στέγη, χωρίς δουλειά, χωρίς φαγητό.
ιων

Aceras Anthropophorum είπε...

Τζαι μετά ίων πως θα πάει η ψυσιή των πλουσίων στον παράδεισον άμαν δεν υπάρχουν φτωσιοί για να τους διούν ελεϊμοσύνην;

Ανώνυμος είπε...

Μα ασερα δεν μιλώ καθόλου για ελεημοσύνη. Η όποια βοήθεια που δίνεται σαν πρώτες βοήθειες ας πούμεν, εν αποδεκτή για μέναν. Πάρακάτω όμως αν δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη, κανένας δεν μπορεί να αισθάνεται και να είναι άνθρωπος. Και έννοώ για όλους τους ανθρώπους σε όλη τη γη. Για το απλό μυαλό μου τα πράματα εν πάρα πολλά απλά. Πόλεμοι, δυστυχία, πείνα εξαθλίωση, φτωχεια σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη επηρεάζει όλους μας.

Αν κάποιος εξωγήινος, ή κάποιος άνθρωπος απομακρυνθεί από τη γή και δει από ψηλά τι γίνεται, πως συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, πως αξιοποιούν τη σύντομη ζωή τους στον πλανήτη, θα έβλεπε την παράνοια που επικρατεί στον κόσμο μας.

Παράδεισος και κόλαση δεν υπάρχουν. είναι όλα στο μυαλό μας, το περιορισμένο σε κάγκελα μυαλό. Επίσης εκείνος που ελεεί ασκεί εξουσία πάνω σε αυτόν που δέχεται την ελεημοσύνη. Ανθρωποι που εξαρτάται η ζωή τους από ελεημοσύνη άλλων είναι ευάλωτοι, σκύβουν το κεφάλι, χάνουν την αξιοπρέπεια και τον δυναμισμό τους, χάνουν την προσωπικότητά τους.
ιων

Anef_Oriwn είπε...

Για το ζήτημα της ελεημοσύνης και της φιλανθρωπίας που θίγει ο/η Ιων, παραθέτω μερικούw σοφούς [διαλεκτικούς] στίχους του Παύλου Λιασίδη [του Μέγα]:

«...Μόνον ολόγρονη δουλειά την φτώσιαν εννά θκιώξει
τζιαι να χαθούν να κυβερνούν τον κόσμο θεομπαίκτες
Τζιαι τις ψευτοβοήθειες κάθε κυρίου δόξη
ενι μια τρύπα στο νερό, τζι εφεύρεσις τους κλέφτες!»

[Από το ποίημα “Τρύπα στο νερό]…

Anef_Oriwn είπε...

*μερικούς

Bananistanos είπε...

Ασερα, σε επίπεδο "αξιών" πιστεύκω είμαστε πολλά κοντά. Η διαφορά μας είναι η αισιοδοξία σου για την ανθρώπινη φύση.

Ανώνυμος είπε...

Πανανιστάνε, ενώσω ζούμεν ελπίζουμεν, πρέπει να ελπίζουμεν.

Ανεφ, παραθέτω το ποιήμα του Λιπέρτη η Αρκοντιά.
Α παππού, ήρτεν ο Καλλής 'που την Ληνούν, λαλούσιν,
Τζι επέζεψεν στου Γιάκουμου τζιαι πάσιν να τοδ δούσιν.
Εν 'που τους πρώτους του χωρκού τζιαι τα γεννητικά του
Φτάννουσιν 'πού τον τόπον μας, η Κακουλλού εθ θκειά του.
Αρκόντηνεν θέμι πολλά τζιαι για την αρκοντιάν του
Όπου σταθούν, φουμίζουν τον. Μμα για την αθθρωπκιάν του
Είπεν κανένας τίποτε; Αννοίξαν στόμαν, γυιέ μου;
Θεέ μου, κάψε τζι άφησε" να μεν τοδ δω ποττέ μου
Τον πίσσην, τον λιμάντερον, τουν το κακόν κακκάτιν
Που πάντα πάνω στο δικόν του άλλου εσ' αμμάτιν.
Αν έκαμεν, βρε Νικολή, ππαράδες τζιαι δανείζει,
Θαρεύκεσαι τζι αθθρώπεψεν; τίποτες έντζι αξίζει,
Η αρκοντιά καλή ένι, μμα να σ'η δικοσύνην
Με την αγάπην, την τιμήν, την ελεημοσύνην.
Ει δε τζιαν ου, ας μεν έσ'η ο άθθρωπος να φάη
Τζιαι νάνι ασπροπρόσωπος όπου σταθή τζιαι πάει.
Τούτος τζι όσοι του μοιάζουσιν, αφήτις ξισπιτώσουν
Τζιαι κάμουν σ'ίλια δκυο κακά τους λας τζιαι γερημώσουν,
Αφήτις πκιον τους κάμουσιν τ' Άι Τζιεγκιά μανάλλιν
Τζιεν τους αφήσουν για να φαν με πρότσαν με κουτάλιν,
Αφήτις κάμουν τάρταλα τα έσ'ει τους, λαλούσιν
Πως τηφ φτωχολογιάν πονούν τζιαι πως την αγαπούσιν.
Τζι άμα γεράσουν τζι ύστερις πων να κλειδοστομιάσουν
Πων ημπορούν ν' αρπάξουσιν, να κλέψουν τζιαι να πκιάσουν,
Κάμνουσιν τζιαι ταξίματα, στες εκκλησιές διούσιν
Για να τους μνημονεύκουσιν αντάν να λουτουρκούσιν.
Τζι ήνταν που δκιουν; Εν τους καμούς τ' ανήμπορου πλασμάτου
Της ορφανιάς τα δάκρυκα, του ψυχομασ'ημάτου,
Του γέρου τ' αναστέναμαν, της ρκας το μοιρολόιν
Τζιαι της σ'ηρκάς τα κλάματα που κάμαν χωρκολόιν
Τζι ατσίππωτα στην εκκλησιάν δκιουν πρόσφορα τζιαι νάμαν
Τζ'είνοι που κάψασιν τους λας τζ' εσύρτην τόσον κλάμαν.

Anef_Oriwn είπε...

Ανώνυμε [ημερ. 11 Μαΐου 2013 - 7:47 μ.μ.],

Δες κι εδώ: http://aneforiwn.blogspot.com/2012/09/1202012.html

TU είπε...

Μια και είμαστε στο διαδύκτιο, εδώ που ακόμα δε μπορεί να επέμβει η λογοκρισία, το πιο πάνω ποίημα το αφιερώνω στους Συμπέθερους, στους Δεσποτάδες και στους Πολυβίου. Όλοι τους έκαναν "φιλανθρωπίες" από τηλεοράσεως. Μπας και μείνει μάτι που να μην τους δει.

firfiris είπε...

Αναφέρεις...
'Εβάλαν τα με τους δασκάλους, με τες νοσοκόμες, με τους αστυνομικούς ψία τζι εν γκάγκστερ'

Βεβαίως τζιαι δεν είναι γκάγκστερ οι ανθρώποι. Διαφωνείς όμως ότι είναι παραπάνω απ' ότι χρειάζεται ο τόπος τζιαι αμοίβουνται (από την τσέπη των υπολοίπων συμπεριλαμβανομένου των ανέργων) παραπάνω απ' ότι δικαιολογεί η παραγωγικότητά τους;

Εάν εξακολουθείς να έχεις αμφιβολίες κοίταξε και εδώ
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/KratikoMisthologio_Comment_16-12-11.pdf

Σημείωσε σε παρακαλώ πως δεν πρόκειται συμπεράσματα συντεχνίας ή εργοδοτικής οργάνωσης και είναι ξεκάθαρο πως στο σύνολό του ο δημόσιος τομέας ΥΠΕΡΑΜΕΙΒΕΤΑΙ κατά 43% σε σχέση με ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΥΣ υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα. Οι δασκάλοι δε, λαμβάνουν πέραν των διπλάσιων απολαβών (116%)τα διπλάσια και οι ανειδίκευτοι εργάτες 45%.

Εάν θεωρείς δίκαιο αυτοί που αμείβονται λιγότερα και δεν απολαμβάνουν ασφάλεια εργασίας καθώς και οι άνεργοι να δουλεύουν και να πληρώνουν φόρους για να συντηρείται μια τάξη ατόμων που απολαμβάνει ΚΑΙ ασφάλεια εργασίας ΚΑΙ υψηλότερες απολαβές, τότε έχουμε πολύ διαφορετικές απόψεις περί δικαιοσύνης. Δυστυχώς στην Κύπρο όσοι ταξιδεύουν economy πληρώνουν φόρους για να ταξιδεύουν κάποιοι business.

Το ερώτημα δεν είναι πόσα αμείβεται κάποιος ή πόσα θέλει/χρειάζεται για να ζήσει, αλλά αν με την εργασία του κερδίζει επάξια αυτά που απολαμβάνει. Μπορεί επιμέρους δημόσιοι υπάλληλοι να υποαμείβονται, αλλά στο σύνολό του ο δημόσιος τομέας αφαιμάσσει την υπόλοιπη οικονομία. Δεν γίνεται γονείς να πληρώνουν, καλώς η κακώς, τα μαλλιοτζιέφαλα τους και να εμπιστεύονται την μόρφωση των παιδιών τους σε δασκάλους που αμείβονται με λιγότερα από τα μισά από τους δασκάλους του δημοσίου και να σφυρίζουμε αδιάφορα για το κόστος της δημόσιας υπηρεσίας.

Φυσικά για τα προβλήματα μας δεν ευθύνονται αποκλειστικά και μόνον ο δημόσιος τομέας και οι δημόσιοι υπάλληλοι, η ατιμωρησία των τραπεζιτών και η φοροδιαφυγή είναι πολύ πιο προκλητική. Όμως θα ήμασταν αφελείς εάν παραγνωρίζαμε ένα διαχρονικό πρόβλημα για χάρη ενός άλλου.

Υπάρχουν πολλά επιμέρους προβλήματα για τα κακά μας στην Κύπρο και πρέπει να λυθούν όλα, είτε πρόκειται περί φοροδιαφυγής, τις τράπεζες, την διαπλοκή είτε πρόκειται περί του μεγέθους και του κόστους του δημόσιου τομέα.

Aceras Anthropophorum είπε...

Φιρφιρή μου θεωρώ θέατρον του παραλόγου να θέλει κάποιος φιλελεύθερος σοσιαλισμόν.

Γιατί δηλαδή πρέπει ο δάσκαλος να πέρνει τα ίδια με έναν δάσκαλον του ιδιωτικού τομέα που του πίννει το γαίμαν ο μάστρος για να φκάλλει κέρδος τζιαι που τον εσύναξεν με τον μισθόν τζιείνον διότι είναι στην ανεργίαν τζιαι δεν έχει άλλην επιλογήν τζιαι όχι με τον δάσκαλον τον Ελβετόν, τον Γάλλον τον Γερμανόν ή με τον δικηγόρον τον κυπραίον του ιδιωτικού τομέα που εσπουδάσαν τα ίδια χρόνια τζιαι έχουν πάνω που δέκα χρόνια υπηρεσίας;

Κάμνεις σαν τους εργοδότες που θέλουν ισότηταν άμαν συνεπάγεται μειώσεις σε τζιείνους που εργοδοτούν τζιαι όχι αυξήσεις.

Η μελέτη όπου με έστειλες να θκιαβάσω δείχνει ότι που το 1991 δεν αυξήθηκεν το ποσοστόν του ΑΕΠ που πάει στην δημόσιαν υπηρεσίαν.

Δεν έχω πρόθεσην να υπερασπιστώ κανέναν με συνδικαλιστικόν πνεύμαν. Αλλά άμαν έχει πρόβλημαν παραγωγικότητας θωρείς τρόπους καλλύττερης τζιαι πιο αποτελεσματικής οργάνωσης άμαν είσαι μάστρος όχι μείωσης του μισθού. Άσε που οι μισθοί των δασκάλων εππέσαν 30% τζιαι δεν εγίνην ούτε μια απεργία.

Τζιαι να σου πώ τζιαι κάτι. Δεν είναι τόσον αυτές οι ιστο(ε)ρίες με τους μισθούς με ενοχλούν. Είναι ο φθόνος τζιαι η πικραντερία στον λόγον των αθρώπων, η διάθεση να φάει ο ένας τον άλλον που με ενοχλούν παραπάνω.

firfiris είπε...

Δεν ισχυρίζομαι ότι οι δασκάλοι του δημοσίου πως πρέπει να αμείβονται όπως τους δασκάλου του ιδιωτικού τομέα ή το αντίθετο.

Εγώ λέω, πως ο καθένας πρέπει να αμείβεται σε σχέση με το τι παράγει. Έσιει κόσμον μες την κυβέρνηση, άτομα που συνεργάζομαι μαζίν τους καθημερινά, οι οποίοι υποαμείβονται για την δουλειά που κάμνουν τζιαι που όσα πιάνουν εν λλία τους. Τζιαι έσιει τζιαι κόσμον που σηκώνει που το πρωίν το τηλέφωνο τζιαι δεν απαντά γιατί δεν θέλει να μιλά του κόσμου. Δυστυχώς και τα δύο άτομα αμείβονται το ίδιο.

Συμφωνούμεν ότι άμαν έσιει πρόβλημαν παραγωγικότητας πρέπει να αυξήσεις την παραγωγικότητα (που επίσης γίνεται και με την μείωση του μισθού), αλλά όι να φκάλλουν που την πούγκαν την δική μου να τους διούν ώστε να τους γινεί η όρεξη να αυξήσουν την παραγωγικότητα ή να δεχτούν καθώς πρέπει αξιολογήσεις. Είδες κανέναν στην δημόσια υπηρεσία να βιάζεται για αξιοκρατικές αξιολογήσεις;

Γυρίζει μου να ξέρω ότι ο άνεργος που γοράζει έναν πακκέτο τσιγάρα πληρώνει φόρους για να μπορούν κάποιοι να απολαμβάνουν τζιαι ασφάλεια εργασίας τζιαι υπερπρονόμια που πας την μίλλαν του.

Δεν είναι θέμα πικραντερίας. Απλά στους καλούς τους τζιαιρούς τζιαι λόγο οικονομικής ανάπτυξης (στηριζόμενης πάνω σε δανεικά τζιαι χτισμένην πάνω στην άμμο) επάιζαμεν πελλόν για τις καταχρήσεις στο δημόσιο. Τωρά που έφερεν ο φούρνος την πυράν, φυσούμεν το τζιαι δεν κρυώνει. Εγώ ουδέποτε έκαμα καν αίτηση για δουλειά στην κυβέρνηση ούτε βρίσκομαι σε κάποιαν λίσταν διορισμού της εκπαιδευτικής υπηρεσίας αλλά δεν μπορώ να παρεξηγήσω κάποιον άλλο που το έκαμε. Δ

Ο'ταξικός' αγώνας στην Κύπρο δεν είναι μεταξύ φτωχών και πλουσίων, έχοντων και κατεχόντων, αλλά υπάρχει και η τρίτη τάξη των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν είναι όλοι οι εργάτες στην ίδια πλευρά, σίγουρα όχι οι δημόσιοι με τους ιδιωτικούς, όπως και οι ανειδίκευτοι με τους ειδικευμένους. Όπως τζιαι να το δεις, όπως τζιαι να το γυρίσεις, όπως τζιαι να το πασπαλίσεις, ο κρατικός τομέας στην κύπρο είναι υπερμεγεθής, έχουμεν περισσότερον κόσμο απ' ότι χρειάζεται και αμείβονται (On average) κατά πολύ περισσότερον απ΄ότι παράγουν, στην ουσία επιδοτούνται από τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, τους ανέργους και τις επιχειρήσεις. Καμία αύξηση στην παραγωγικότητα και μόνο δεν μπορεί να καλύψει την διαφορά χωρίς μειώσεις σε μισθούς ή προσωπικού. Οι αριθμοί δεν φκαίνουν...

Costas Ioannou είπε...

δεν μπορούσε καμιά κυβέρνηση να ελέγξει τις τράπεζες και τα οικονομικά ξεφαντώματά τους. Και ο Νίκαρος έθελε να φάει τον Δημητριάδη, αλλά έβαλεν τον στην θέση του ο Ντράγκι. Αν ήταν αχαπάρωτος ο Χριστόφιας, ο συμπέθερος του Λούτσιου ήταν εις γνώσην του τζιαι εκαρτερούσαν τον οι Μέρκελ τζιαι Σιόιμπλερ για να μας την τραβήσουν.

Ανώνυμος είπε...

firfiris μάλλον άθελα σου αναπαράγεις ένα ΜΥΘΟ του Κεφαλαιοκράτη εις βάρος του εργαζόμενου, ότι δηλαδή οι μισθοί που πληρώνει το Κεφάλαιο (ο "ιδιώτης") είναι ανάλογοι της παραγωγικότητας και πρέπει να είναι το μέτρο σύγκρισης για τους μισθούς του δημοσίου (μα και όπως θα δείς σε λίγο με τα μνημόνια που έρχονται θα είναι και μέτρο σύγκρισης και για τα κοινωνικά επιδόματα...).

Αυτό είναι ψευδές και τελείως αντι-επιστημονικό. Και εξηγούμαι:

Ο ακαδημαικός (?) Πάνος Πασιαρδής λέει στο κείμενο που επισυνπάπτεις σελ.2 (http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/KratikoMisthologio_Comment_16-12-11.pdf):


Ο μισθός στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας τείνει να είναι ίσος με την παραγωγικότητα του υπαλλήλου. Αν είναι πιο ψηλός η επιχείρηση θα κλείσει.Αν είναι πιο χαμηλός η επιχείρηση θα αυξήσει τα κέρδη της προσλαμβάνοντας περισσότερους υπαλλήλους μέχρι ο μισθός να είναι ίσος με την παραγωγικότητα. Επομένως, οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα είναι ένα σημείο αναφοράς για να εκτιμηθεί πόσο υπεραμείβονται ή υποαμείβονται οι δημόσιοι υπάλληλοι.


Δηαλδή ο ΚΦ (διαβάζεται και Κεφαλαιοκράτης, και Κηφήνας) δεν θα προσπαθήσει να συμπιέσει το εργατικό κόστος όποτε και όπως μπορεί, και πολλές φορές εκβιαστικά και παράνομα; Ειδικά στην χώρα μας με μικρή, απομονωμένη, πεπερασμένη αγορά και υψηλά κόστα εξαγωγής.

Τώρα αυτό του Πασιαρδή ότι:

Αν είναι πιο χαμηλός [ο μισθός] η επιχείρηση θα αυξήσει τα κέρδη της προσλαμβάνοντας περισσότερους υπαλλήλους μέχρι ο μισθός να είναι ίσος με την παραγωγικότητα.


δεν κάνει καν νόημα, αν είναι χαμηλός ο μισθός, θα προσλάβει και άλλους μέχρι να ... ψηλώσει ο μισθός...

Βέβαια εννοεί ότι όταν προσλαμβάνει κάποιος, αυξάνεται η ζήτηση εργατών άρα και η τιμή τους. Ναι ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ σε μεγάλες, ιδανικές (ideal), άπειρες αγορές με άπειρη διάχυση πληροφορίας και άπειρη ευελιξία κίνησης εργατών που λόγω των πολλών "άπειρων" όπως καταλαβαίνεις πουθενά δεν υπάρχουν παρά μόνο στα θεωρητικά βιβλία και στην πληρωμένη διαφήμιση...

(συνεχίζεται, με το συμπάθκειο)

ΑΧΠ (το προνόμιο του Φτωχού)

Ανώνυμος είπε...

Στην χώρα μας τί γίνεται; Οταν υπάρχει ζήτηση εργασίας, τότε ... φέρνουμε ξένο εργατικό δυναμικό που ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ πρέπει να αμοίβεται όπως όλοι οι άλλοι αλλά (και αυτό το ήξερε ο νομοθέτης) πρακτικά, λόγω της ανάγκης που έχουν, το ότι ίσως είναιή γίνονται παράνομοι κτλ. αποτελούν το κύριο μέρος (άθελα τους) της μαύρης εργασίας. Οταν εξαντληθεί αυτό το κόλπο φέρνουμε τις υπεργολαβίες με ξένες εταιρείες π.χ. ΕΛΙΚΟΝ στο Βασιλικό (ναι αυτούς που άφησαν απλήρωτους και νηστικούς και έφυγαν).

Οσα το Κεφάλαιο κερδίσει από τυχόν άυξηση της παραγωγικότητας πρώτα θα πάνε στην τσέπη του (είδες πολλούς να επενδύουν σε έρευνα και τεχνολογία στην χώρα μας, παρά σε κομπρεσόρους, πούρα, καζίνα και ομόλογα;), μετά στους "ακαδημαικούς" και "νομπελίστες" για μια εκστρατεία εναντίον της ΑΤΑ, του υδροκέφαλου κρατικού τομέα, των υπέρογκων μισθω΄ν στο δημόσιο κτλ. Αφού τελεσφορίσει η καμπάνια, τότε θα αγοράσουν και εργατικό δυναμικό μπιρ-παρά, καλή ώρα τώρα.

Αλλά ας μιλήσουμε και λίγο για την "παραγωγικότητα", ειδικά σε συνάρτηση με τους μισθούς.
Σε αυτή τη μελέτη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας του ΟΗΕ θα δεις ότι από το 1999 η διαφορά μεταξύ μισθών και παραγωγικότητας αυξάνεται συνεχώς από το 1999 προς ώφελος της παραγωγικότητας. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό έτσι; Το κέρδος που βγάζει ο ΚΦ από την εκμετάλλευση του εργαζομένου είναι ανάλογο της παραγωγικότητας. Μάλιστα!

Τελιώνοντας να μιλήσουμε και λίγο για το "Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου" που εργοδοτεί τον συγγραφέα του πονήματος που παράθεσες. ΟΚ. Ανεξάρτητος οργανισμός, ΟΚ, μη κερδοσκοπικός, ΟΚ, "Το ΚΟΕ χρηματοδοτείται από εισφορές από Κυβερνητικούς και άλλους οργανισμούς, και από Ερευνητικά Προγράμματα που κερδίζει ανταγωνιστικά είτε από την Κύπρο, η την Ευρωπαϊκή Ένωση." Τι; ΕΕ; Ιδιωτικοί οργανισμοί; Χμμμ.... Ας δούμε και ποιός είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ... τατά ...

(συνεχίζεται, με το συμπάθκειο)

ΑΧΠ (το προνόμιο του Φτωχού)

Ανώνυμος είπε...

Μιχάλης Καμμάς- Πρόεδρος
Γενικός Διευθυντής
Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου

Χαλόου!!! Ατε ρε μα σοβαρά; (δες εδώ για άλλες εκπλήξεις-μέλη)

Τέλος πάντων ας πιστέψουμε ότι το συμβούλιο (καλά τούτοι να αγοράσουν δκυό μπακιρών ομόλογα εν ηξέρουν τζιαι εν να μας κάμουν τζιαι λόμπυ για τους ΚΦ, ούτσου, δεν γίνεται εν μαρτούδκια) δεν παρεμβαίνει στη δουλειά των ερευνητών, οι ερευνητές δεν εξαρτούν την καριέρα τους από τις εισφορές ΕΕ και ιδιωτικών οργανισμών, ακόμα και ερευνητικών προγραμμάτων... Αυτό γινόταν μια φορά τζιαι ένα τζιαιρό που επιτρέπετου το τσιάρο που τες τσιαροβιομηχανίες...

Κλείνω,

Ο ακαδημαικός (?) που παράθεσες firfiri δεν έπεισε γιατί ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να είναι το μέτρο σύγκρισης. Αυτό, και το ξέρει, ισως μόνο να ισχύει σε τέλειες αγορές που ποτέ δεν υπήρξαν. Πάντως δεν ισχύει στη στρεβλωμένη αγορά της Κύπρου με πουλημένους νομοθέτες, ΜΜΕ και αρκετούς φωστήρες "ακαδημαικούς" και "νομπελίστες", και το κυριότερο, που όποτε αυξηθεί η ζήτηση εργασίας τότε ... εισάγουμε. Τους μισθούς τους καθορίζει το Κεφάλαιο φίλε μου όχι η αγορά.

Αρα εφόσον ο Πασιαρδής απέτυχε να πείσει για το μέτρο σύγκρισης, τότε αντιστρέφω τους όρους και σε ρωτώ: γιατί να μειώσουμε τους μισθούς στο Δημόσιο και να μην αυξήσουμε τους μισθούς στον Ιδιωτικό Τομέα;

ΑΧΠ (το προνόμιο του Φτωχού)
(και δηλώνω ότι δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος, αλλά με πλερώνει η ΕΕ για άσχετα με το παραπάνω θέμα πράματα, και ότι μένω κύπρο, και είμαι κύπριος - για τους Ελαμίτες)
------
Προτείνω ένα "Fight Club" - όποιος θέλει να ανοίξει κουβέντα για τέτοια πράματα με άγνωστους, παρά να τα φακκούμε σαν τους κουκκουφκιάους πας τα κίπορτς ούλλη νύχτα, πάμε σε ένα δημόσιο τόπο με ένα κόκκινο μαντηλάκι, σιάλι, φουλάρι το οποίο βάζουμε σε δημόσια θέα, αλλά δεν το φορούμε. π.χ. πάνω στο παγκάκι που καθούμαστε, πας τα πόδκια μας, πας το τραπεζάκι, στην θέση του λεωφορείου, κτλ. και περιμένουμε τον αδκιασερόν που να έρτει να ανοίξη κουβέντα. Που αύριο τζιόλις.

Aceras Anthropophorum είπε...

Ελευθερος. Γράψε όσα θέλεις. Το παράθυρον είναι μούχτιν. Δεν έχει αγοραστικήν αξία να το τζιυέφκεις. :)) Δέν έξερα το μπλόγκ σου.

Ανώνυμος είπε...

Διαφθορά, ππαραοπιστία, καφρίλα, αγραμματοσύνη, απαιδευσία..Όπως τα λαλείς είναιΚαι μετα σου λέει, πήεννε διαδήλωσε γιατί εννα τους ψαλιδίσουν τις νάκρες των νακρών. Τζιαι ύστερα λαλούν σου πανηγύρισε για το οχι της βουλής. Ε όη ρε κουμπάρε. Παρατάτε μας. Δεν μας ενώνει τίποτα μαζίν τους.... Δύσκολο το κοινωνικό κίνημα στην Κύπρο ενάντια στα μέτρα. Γιατί εμπηχτήκαν τζιαι τούτοι μέσα. Οι πλουτοκράτες, οι απατέωνες, οι ανήθικοι.

Ανώνυμος είπε...

eisai megalos.

eftixws exei k allous pou skeftonte pio logika....