Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013

Ελεύθερη αγορά της πουτάνας τζιαι του σκλάβου


Μέχρι τζιαι 3-4 χρόνια πριν, η χώρα μας είσιεν έναν ποτζιείνα τα πρωτεία της αντροπής. Ως μια που τες κύριες πύλες της πουτάνας στην Ευρωπαϊκήν Ένωσην, υπήρξεν η πρώτη χώρα της Ευρώπης όπου ανθούσεν το δουλεμπόριον σε σχέσην με την πορνείαν. Τα καπαρέ στο λιμάνιν της Σκάλας, τα καπαρέ στην παλιάν Λευκωσίαν τζιαι στην Λεμεσόν, υπήρξαν για χρόνια κέντρα εκτόνωσης της σεξουαλικής καταπίεσης του στερημένου λούμπεν μεσανατολίτη της Ελληνικής μας Πατρίδος, της ορθοδόξου μας πίστεως τζιαι της κυπραίικης μας οικογένειας. Σταδιακά το κύκλωμαν των καπαρέ τζιαι του υπόκοσμου μετατρέπουνται σε εμπορικόν κόμβον του δουλεμπορείου πουτάνων. Μιλούμεν για πολλήν ππαράν. Δεν μιλούμεν βέβαια για τα πεήντα ευρώ πον να τζιεράσει το στεγνόν από έρωταν κορόιδον την πουτάναν έναν ουίσκιν, ούτε για τα 100, τα 200, ή τα 500 € αναλόγως της κατηγορίας που πάει μια στράτα στο ξενοδοχείον. Μιλούμεν τζιαι για τες 2, τες 3, τες 5, ή τες 10 σσιλιάδες € προμήθειαν πον να πιάσει ο Κυπραίος καπαρετζιής για να πέψει Βουλγάραν, Ουκρανέζαν, Μαροκινήν ή Κολομβιανήν πουτάναν πρώτης κατηγορίας με ευραπαϊκά χαρκιά σε ευρωπαϊκόν μπουρδέλλον.

Μέσα στες σσιλιάδες πουτάνες που διακινούσαν, μια μερίδα είναι τζιείνες που εξέραν πολλά καλά τις τους επρότεινεν ο ατζιέττης ή η ατζιέττισσα τους για να τες φέρει στην Κύπρον. Μια άλλη εξέραν έναν περίπου, ενώ είναι τζιαι μια άλλη που ανακάλυφκεν επί τόπου τι σημαίνει «καλλιτέχνιδα σε νυχτερινόν κέντρο» ή σερβιτόρος σε πολυτελές μπαρ. Την Οξάναν εφέραν την για μεταφράστριαν αγγλικών-ρωσσικών.

Δεν θα θκιαβάσετε σε τούτην την ανάρτησην καμιάν ιστορίαν που να διηγήται την ζωήν μέσα σε τούτον το θλιβερόν περιβάλλον. Για να κάμεις έτσι δουλειάν πρέπει να έσιεις την ικανότηταν τζιαι την ψυχικήν δύναμην να υπερασπιστής τους χαραχτήρες της ιστορίας σου. Το να υπερασπιστείς την λογικήν του καπαρετζιή του νυχτερινού κέντρου «ο Πρόξενος» ή του μπαρ ο «πρώην υπουργός», για να υπερασπιστείς την ηθικήν στην οποίαν υπακούει ο αστυνόμος «Χρήστος Ορθοδόξου» ή την νομικήν εξήγησην της κρίσης του δικαστή «Αργυρού», θέλει δυνατήν κράσην τζιαι αντοχές. Η δική μου δεν πάει ως τζιειαμαί. Άντεξα μέχρι τέλους τον χαραχτήραν του γιου του εόκατζιη φονιά συνδικαλιστών (ψ-σουβάντζα η πόρτα που τρίζει). Άντεξα την μάναν του φονιά τζιαι βιαστή εοκαβητατζιή (η εξομολόγηση της κυρίας Πετρούλλας). Άντεξα τους ανώμαλους πατέρες (ψ-σουβάντζα - Πατέρες). Κάθε φοράν έφκηκεν μου η ψυσιή ώσπου να  φτάσω μέχρι τέλους τζιαι να παραδώσω τους χαραχτήρες στην κρίσην σας. 

Η ιστορία με τον σεξουαλικά κακοποιημένον έφηβον που τον καπαρετζιήν λούμπεν πατέραν του, ο οποίος του επρογραμμάτισεν μέχρι την τελευταίαν λεπτομέρειαν το τέλειον ξηπαρθέμεμαν για δώρον στα δέκατα του έκτα γενέθλια, για να τον μυήσει στον κόσμον των πραγματικών ανδρών. έμεινεν μισοδότζιν διότι δεν άντεξα ως το τέλος.

Ελοάρκαζα μέσα σε τζιείνην την ιστορίαν να ξηλώσω λουβούθκια λουβούθκια τα γρανάτζια τζιαι τα εξαρτήματα των μηχανισμών του συστήματος που εγέννησεν, που έθρεψεν τζιαι που εσυντήρησεν για χρόνια το τράφικκιν (δουλεμπόριον πορνείας) στον τόπον μας.

Έθελα να το κάμω σαν φόρον τιμής προς τον πρόεδρον που είσιεν την τόλμην τζιαι την θέλησην τζιαι πήρεν την πολιτικήν απόφασην να ανοίξει τον πόλεμον σε τούτον το σύστημαν. Προς τον πρώην υπουργόν εσσωτερικών Νεοκλήν Σιλιτζιώτην που τα έβαλεν με τους ακαμάτηδες υπηρεσιακούς λειτουργούς τζιαι αστυνομικά σώματα που εσυντηρούσαν το σύστημαν τζιαι εκαλύφκαν το πίσω που την λεγόμενην καλλιτεχνικήν βίζαν. Εκατάργησεν τζιαι έκλεισεν έτσι τα μισά καπαρέ τζιαι εμείωσεν δραστικά τον αριθμόν «καλλιτέχνιδων» που εργάζονται σε κάθε υποστατικόν. Επίσης φόρον τιμής προς τον άγνωστον αστυνομικόν, λοχίαν ή αστυνόμον που έχοντας σπιάσει ότι άλλον πουτάνα, άλλον πουτάνα θύμαν δουλεμπορίου, ή ακόμα τζιαι θύμαν δουλεμπορίου σκέττον, προσπαθεί να κάμει σωστά την δουλειάν του.

Έθελα να το κάμω τζιαι σαν φόρον τιμής προς την συμπατριώτισσαν μας Ανδρούλλαν Χριστοφίδου που δεν κολώννει μπροστά σε τίποτε τζιαι μάσιεται, παρόλον που από τες τόσες δίκες που εκατάφερεν να αννοίξει, μιαν εκέρδισεν τζιαι έκατσεν τους καπαρετζιήες φυλακήν.

Δυστυχώς δεν μπορείτε να έβρετε μες τον πουλημένον τύπον τες στατιστικές που προβάλλουν το έργον που επιτέλεσεν το υπουργείον εσσωτερικών τα τελευταία τρία χρόνια. Ότι μπορεί να δώκει εύσημα στην κυβέρνησην , στον Χριστόφκιαν ή στην στάσην ζωής που προωθεί η αριστερά, θαφκεται. Ψαξετε όμως να δείτε πόσα καπαρέ εκλείσαν που το 2009 τζιαι δά που έκοψεν τες βίζες ο Νεοκλής. Ψάξετε πόσες «εργαζόμενες» έσιει στα καπαρέ σήμερα τζιαι πόσες είσιεν το 2009.

Δεν θα έβρετε επίσης τες στατιστικές που δείχνουν το έργον που χρειάζεται ακόμα να γινεί ωσπου να ξολοθρεφτεί τέλλεια η κατάρα του δουλεμπορίου. Οι πατρώνοι βρίσκουν συνέχειαν άλλες μεθόδους για να στραβώνουν τζιαι να χρησιμοποιούν τους νόμους για να επιβιώσουν χρυσωμένοι. Η υπεύθυνη του γραφείου εργασίας για να ελέγχει τες «εργαζόμενες» στα καπαρέ έχει μόνον τρία άτομα στην διάθεσην της για να ελέγχει ούλλα τα καπαρέ τζιαι τα μπουρδέλλα της Κύπρου. Ο αστικός τύπος όμως εν απασχολημένος να εξευτελίζει τους δημοσίους υπαλλήλους τζιαι να τους παρουσιάζει σαν υπεράριθμους κηφήνες, άχρηστους , που πρέπει να εξαλείψουν που τον κόσμον για να μεν κουστίζει το κράτος πολλά σε φόρους για το 5% της πλουτοκρατίας που κατέχει το 50% του πλούτου στον τόπον μας.

Όσοι θέλετε να στηρίξετε την υπεράνθρωπην προσπάθειαν που γίνεται για να τερματιστεί η αντροπή που λέγεται trafficking στον τόπον μας, μπορείτε να γοράσετε το βιβλίον «Καταιγίδα» που έκδοσεν η Κυρία Χριστοφίδου - Ενρίκες τζιαι να πάτε στην παρουσίασην του που θα γινεί σήμερα

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου και ώρα 18:00 - 20:00 στον πολιτιστικό χώρο

Point Centre for Contemporary Art

(Ευαγόρου 2, Μέγαρο Χατζησάββα, Λευκωσία)

Μέσα που τες ιστορίες του βιβλίου θα καταλάβετε το είδος της αθρωπιάς του αποχτηνωμένου αθρώπου που έθελα να προβάλει η ιστορία που δεν άντεξα να γράψω. Θα γνωρίσετε την διαστροφήν του συστήματος την οποίαν εσυντήρισεν το κυπριακόν δίκαιον, οι υπηρεσίες της κυπριακής δημοκρατίας, η κυπριακή αστυνομία, η κυπριακή κοινωνία στο σύνολον της. Πρέπει ο καθένας να καταλάβει, διότι μπορεί μεν να εν άθλος το να κλείσεις τα μισά καπαρέ σε 3 χρόνια τζιαι να μειώσεις δραστικά το σκλαβοπάζαρον, αλλά μεν νομίζετε ότι το τέρας εψόφησεν ή ότι εν έτοιμον να ψοφήσει. Μετά το πρώτον βήμαν, θέλει τζιαι δεύτερον, τζιαι τρίτον, τζιαι τέταρτον. Οι επόμενοι που θα έρτουν να κυβερνήσουν, αν δεν νώθουν παραπάνω την πίεσην της υγειούς κοινωνίας, θα την νώσουν τζιαι θα κλίνουν πάλε προς τζιείνην του χρήματος που τα κέρδη του δουλεμπορίου. Ο αγώνας εν άνισος τζιαι θέλει πολλούς τζιαι που να το λαλεί η ψυσιή τους για να κάτσουν μέσα έναν κάθαρμαν καπαρετζιήν να πάει στ΄ανάθθεμαν να κάμνει παρέαν του Κίτα τζιαι της Σκορδέλλη.

8 σχόλια:

the Idiot Mouflon είπε...

Κακοποιάς τη λέξη "λούμπεν"...

Ξανασκέφτου το.

Moonlight είπε...

Το μόνο σχόλιο που είχα να κάμω (αλλά εσκέφτουμουν το) εν τούτο του Αγρινού.
Νοιώθω ότι εν διαφορετική η υφή της λεξης λούμπεν, εν καλύτερη που τζίνο που δίνουν αντίστοιχο ως "περιθωριακός". Εν το έψαξα, απλά εν το "feeling" που μου διά...

the Idiot Mouflon είπε...

http://hlithioagrino.blogspot.com/2013/01/commie-o-utopia-funk-soul-brother.html

Ανώνυμος είπε...

Ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο τζιαι μαθαίνουμεν πράματα που αποσιωπούνται που τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Μπράβο της κ. Αντρούλλας, μπράβο σου τζιαι σέναν που μας μετάφερες τούτον τον αγώναν.
ΙΩΝ

Agger Nasi είπε...

Αν έσσιει κάμει τίποτε σωστό τουτη η κυβέρνηση εν το μεταναστευτικό τζιαι το δουλεμπόριο. Αλλά ως τζαμέ. Τα σύκα σύκα τζιαι η σκάφη σκάφη.

Ανώνυμος είπε...

Φίλε μου σε αγαπώ σε εκτιμώ αλλά, για να πω την αλήθεια, με ενοχλεί πολύ ο τρόπος που χρησιμοποιείς τη λέξη πουτάνες. Λες και πιστεύεις ότι είναι πραγματικά πουτάνες. Αν έβαζες τουλάχιστον εισαγωγικά, δηλ. "πουτάνες", τότε θα ήσουν και πάλι ο Aceras.

Aceras Anthropophorum είπε...

Αν εθκιέβασες το κείμενον, μιλά με ακρίβειαν για τες κατηγορίες ατόμων που εν θύματα τράφικκιν. Μιλά τζιαι για τζιείνα τα άτομα που αναφέρεις.

Τον τίτλον έβαλα τον σκόπιμα έτσι.

Πέ μου να δούμεν: για τες πουτάνες το τράφικκιν εν νόμιμον ή ηθικά δικαιολογήσιμον;

Agger, o καθένας με την άποψην του. Έτο, εν να ρτει τζιουνούρκα τζι εν να δούμεν αν τα καταφέρνουν καλλύττερα, ιδίως αν ηφκούν τζιείνοι που έχουν πρόγραμμαν να ξηζουμίσουν τους εργαζομένους για μεν ιντζίσουν τα κέρδη των μεγάλων τζιαι να πουλήσουν στους φίλους τους τον δημόσιον πλούτον.

Ανώνυμος είπε...

Δεν υπάρχουν πουτάνες φίλε.