Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011

Η πράσινη γεναιτζιά της Ελένης


Η λέξη «γεναιτζιά» δεν είναι ακριβώς το αντίστοιχον του «αδρωπιά». Υποδηλώνει μεν την γυναικείαν αρετήν (όπως το «αδρωπιά» υποδηλώνει την ανδρικήν), αλλά το αρετή, σε σχέσην με το «αδρωπιά», μπορεί να σημαίνει απλά εντιμότηταν, τιμιότηταν, ειλικρίνειαν, γενναιοδωρίαν, ανεξάρτητα από τες ικανότητες τζιαι την δύναμην του άλλου να αντεπεξέλθει των προβλημάτων. Το αρετή σε σχέσην με το «γεναιτζιά», πέραν που τούτα ούλλα που σημαίνει το «αδρωπιά» απαιτεί την ικανότηταν της γεναίκας να αντεπεξέλθει, να τα καταφέρνει, να πετυχαίννει.
Τούτον το μπλόγκ υπάρχει εδώ σχεδόν τζιαι πέντε χρόνια. Αποφεύγω να γράψω πολιτικά της καθημερινότητας διότι η πολιτική σηκώννει τα ψηλόττερα τοίσιη μεταξύ των αθρώπων. Γράφω συνήθως αλλού για πολιτικά τζιαι αφήνω το μπλόγκ καθαρό τζιαι ανοιχτό χώρο επικοινωνίας που δεν καθορίζεται που το αν ο άλλος εν αριστερός η δεξιός, άσχετα αν εγώ ξέρετε πολλά καλά που τοποθετώ τις πολιτικές μου προτιμήσεις. Την μόνην φοράν που έγραψα καθαρά πολιτικά στα πλαίσια μιας εκλογής ήταν στες περασμένες δημοτικές όταν έγραψα τζιείνον το «οι σνομπ στην πόλη». Παράδοξα ήταν η ανάρτηση που αθκιαβάστην παραπάνω που ούλλες.  Παρόλον που δεν κατονόμαζεν σε ποιάν απευθύνετουν, ήταν πολλά καθαρόν. Η κατάληξη ήταν ότι η Λευκωσία χρειάζεται δήμαρχον που να δρά πολιτικά. Δεν εμετάνωσα για τούτην την στήριξην προς την Ελένη Μαύρου. Σημειώννω ότι το κείμενον τελικά εδημοσίευσα το μετά τες εκλογές για να μεν θεωρηθεί προεκλογική εκστρατεία.
Τζιείνον που μου αρέσκει σε τούτην την πολιτικόν είναι η ικανότητα της να αναλύει ορθολογιστικά τζιαι να δρά μεθοδικά ως που να πετύχει τζιείνον που θέλει. Δεν κολώννει. Όταν οι άλλοι ακελικοί εκολώσαν μπροστά στο "λαϊκόν αίσθημαν" είτε για στους πυραύλους S300, είτε για το χρηματιστήριον, η Ελένη επάλεψεν το τζιαι ας έχασεν. Το ίδιον τζιαι με το δημοψήφισμαν το 2004. (τζιειαμαί εχάσαμεν ούλλοι μας). Εκέρδισεν όμως διαχρονικά (για τους πυραύλους τζιαι για το χρηματιστήριον εφάνην γλήορα, για το δημοψήφισμαν ευτυχώς ακόμα να φανεί, αλλά θα φανεί). Αυτόν είναι που ονομάζω γεναιτζιάν της Ελένης. Είναι άθρωπος που παρόλον που δεν τζιυνηά την αντιπαράθεσην, στέκει στον πούντον της για αυτόν που πιστεύκει τζιαι μένει προσηλωμένη στον στόχον που της υπαγορεύκει ο ορθολογισμός. Δρα πολιτικά τζιαι όχι για το θεαθήναι. Όταν την αρώτησα πριν θκυο χρόνια γιατί δεν διαφημίζει τζιείνον που κάμνει να ξέρει τζιαι ο κόσμος, είπεν μου ότι πρώτος στόχος της δεν είναι να επανεκλεγεί, αλλά να πετύχει την θητείαν της. Ότι δεν την κόφτει η εικόνα αλλά η ουσία. Ότι για την εκλογή Δημάρχου στην Κύπρον, παρόλον που η προσωπικότητα παίζει κάποιο ρόλο, το θέμαν εξερτάται κύρια που τα πολιτικά παιχνίθκια που παίζουνται στην εποχήν της εκλογής. Αντί να χάνει το χρόνον της στα εγκαίνια τζιαι στα κοινωνικά, προτιμά να οργανώννει τζιαι προχωρεί τα έργα, τζιαι για τα κοινωνικά τζιαι για τα media πέμπει άλλους που τους αρέσκει.
Δεν ήταν όμως για τες πολιτικές της θέσεις που την υποστήριξα τότες αλλά για την στάσην της για την οικολογίαν. Η Ελένη δεν εγίνην οικολόγα γιατί αγαπά τα φκιορούθκια, τα δεντρά η τα ζωντανά όπως εγώ. Ούτε γιατί είναι φαν του green market. Είναι από κοινωνικήν ευαισθησίαν. Θεωρεί ότι δεν λοείται κοινωνική ευημερία μέσα στην ρύπανση της πόλης ή την καταστροφήν της γής. Ίσως πολλοί να την εγνωρίσαν σαν δήμαρχον, αλλά πριν τούτον έδρασεν μέσα στην επιτροπήν περιβάλλοντος της Βουλής. Ο θεσμός του σχολικού λεωφορείου για παράδειγμαν έχει τζιαι το δικόν της λιθαράκιν. Πολλοί που τους νόμους που καθορίζουν το θεσμικόν πλάισιον σήμερα για την προστασίαν του περιβάλλοντος που δεν είναι άσσιημον άμαν εφαρμόζεται, εγινήκαν με δικήν της συμβολήν. Εζήτησεν μου πολλές φορές βοήθειαν για να ενημερωθεί για το τί ή για το πως γίνεται στην Ευρώπη. Δεν είναι άθρωπος που θεωρεί ότι τα ξέρει ούλλα. Αρωτά, θκιαβάζει, μορφώννεται, μαθαίνει που την πράξην τζιαι προχωρεί.
Σύγχρονος πράσινος, οικολόγος πολιτικός δεν ηζιεί μες την χλιδή τρώωντας τζιαι πετάσσοντας. Τζιαι αν θέλετε τζιαι την γνώμην μου, πραγματικός πράσινος δεν είναι τζιείνος που γοράζει υβριδικόν αυτοκίνητον για να δέιξει το λάιφ στάιλ που υπαγορεύεται που το green market (δες Παπανδρέου). Η Ελένη μεινίσκει σε έναν μικρό διαμέρισμα τζιαι είναι λιτός άθρωπος στο τι κατάναλώννει. Δεν άλλαξεν αυτοκίνητον τζιαι να πιάσει είτε Lexus για να είναι ιν γρην είτε Λιμουζίναν που να πααίννει με το ταγιέρ της Δημάρχαινας με κκότσια. Ο μισθός της θα της επέτρεπεν να το κάμει. Την αξίαν όμως η Ελένη δεν την γυρεύκει ούτε στα αντικείμενα ούτε σε μιαν ψεύτικην εικόναν που θα της κατασκευάσουν τα μέσα. Τζιαι το κύριον, είναι ότι τον λιτόν οικολογικόν τρόπον που ζει ούτε τον λαλεί, ούτε το διατυμπανίζει κάμνοντας θέατρα για να τον εκμεταλλευτεί επικοινωνικά. Είναι απλός τζιαι λιτός άθρωπος, του οποίου η ζωή τζιαι οι επιλογές δεν κατευθύνονται που την κατανάλωσην τζιαι που το main stream, αλλά που αρχές, που πανανθρώπινες αξίες, τζιαι ορθολογιστικήν ανάλυσην.
Όταν εγίνην Δήμαρχος εξεκίνησεν πολλά προγράμματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Πολλές φορές ήβρεν τες υπηρεσίες ανέτοιμες να τα φέρουν σε πέρας, άλλες εχρειάστην να πασκίσει απέναντυ που νοοτροπίες περασμένων εποχών στους κυβερνητικούς μηχανισμούς. Δεν θα σας πω για τούτα, γιατί στο τέλος, παρόλον που το Δημαρχείον εξαναγίνην πάλε μέσον πολιτικών παιχνιδιών, μπορεί να ξαναεκλεγεί τζιαι να θέλει να ξαναδουλέψει με αυτούς τους μηχανισμούς για να προχωρήσει τα έργα. Θα σας πω ίσως αν δεν εκλεγεί τζιαι δεν θα υπάρχει κίνδυνος να την εκθέσω. Ούτε τζιαι θα σας κάμω κατάλογον με τα έργα που έκαμεν. Όποιος θέλει μπορεί να ελέγξει ότι τζιαι σε τετραγωνικά μέτρα πάρκων, κήπων, οικοδομών, πλατειών, τζιαι στα κονδύλια που εμετατραπήκαν σε έργα, σε μιαν πενταετίαν έκαμεν όσα οι προηγούμενοι της εκάμαν σε τρεις πενταετίες. Για τα πράσινα έργα που εγινήκαν έβαλεν ο Άνεφ Ορίων μιαν ανακοίνωσην της που τα καταγράφει.
Θα σας πω για έναν μόνον έργον που όταν είδα την μακέττα του αρχιτέκτονα που εκέρδισεν τον διαγωνισμό πριν λλές μέρες στο μπλόγκ του Κουτσοφτίδη εσυγκινήθηκα.
Ξέρετε ούλλοι σας ότι το ΓΣΠ εν έναν ερείπιον δεκαπέντε χρόνια τωρά. Σχέδια τζιαι σχέδια επεράσαν που την πολεοδομίαν χωρίς να γινεί ποττέ τίποτε. Τζιαι το σιειρόττερον, το έργον που επρόκειτουν να προωθηθεί ήταν έναν έργον που δεν το εθέλαν οι Λευκωσιάτες. Έναν έργον επίδειξης που θα επαραχωρούσεν τον δημόσιον χώρον στους μεγιστάνες να επενδύσουν να κάμουν πολυτελή γραφεία, ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, ππάρκιν. Κάτι σαν έναν mini quartier de la défence με ουρανοξύστες, φαλλικά σύμβολα τζιαι σύμβολα του χρήματος τζιαι της νεόπλουτης πολιτιστικά αμόρφωτης δικηγοροχρηματιστiκής ελίτ. Ποιος τα βάλλει με την πολεοδομίαν που θεωρεί το έργον τταράφκια δικά της τζιαι όποιος Δήμαρχος δεν του αρέσκει εισπράτει αναβολή; Είμαστιν στην τρίτην Δημαρχειακήν θητείαν που τον τζιαιρόν που η πολεοδομεία ποτζιοιμίζει το έργον τζιαι δεν προχωρεί.
Η γεναιτζίσιμη μαετρία της Ελένης, η γεναιτζιά που είπαμεν, είναι που εκατάφερεν να αλλάξει τα πράματα χωρίς να συγκρουστεί με κανέναν. Έτσι τζιαι αλλιώς έθελεν να πειραματιστεί με έναν τοπικόν δημοψήφισμα που είναι μια καινοτομία για τα κυπριακά δεδομένα. Μιαν ημέραν επιάσαν με τηλέφωνον κάτι λειτουργοί του Δήμου τζιαι ερωτούσαν για το πως γίνουνται τα τοπικά δημοψηφίσματα στην Ελβετία, για το πως οργανώννουνται οι συμμετοχικές διαδικασίες, για το πως αποφεύγεται μια άγονη δημόσια συζήτηση για το θεαθήναι, που θα την εκμεταλλευτεί ο κάθε πολιτικάντης τζιαι αντίς να προχωρήσει το έργον σύμφωνα με τες προτιμήσεις του κόσμου, η όλη διαδικασία θα μετατραπεί σε όχημα για τον κάθε καραγκιώζην που ξέρει να μιλά να γίνει γνωστός (ως συνήθως με τον δημόσιο διάλογο). Έστειλα τους μιαν αναφορά για το πως λειτουργούν οι Δήμοι τζιαι το κράτος δακάτω στην Ελβετία σε σχέση με την δημόσια διαβούλευση τζιαι μιαν περιγραφή μιας μεθοδολογίας που αναπτύχτηκεν στο Πολυτεχνείο της Λοζάννης τζιαι στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Δακάτω όποιος δήμος δεν λαμβάννει υπόψην την βούλησην των πολιτών, τρώει λαϊκόν δημοψήφισμαν αμφισβήτησης τζιαι το έργον πάει στον αγύριστον. Στην κυριολεξία, το να κόψεις δένδρον θέλεις λαϊκήν συναίνεσην.
Δεν εξανάκουσα  τίποτε για το ζήτημαν. Άκουσα ότι η Ελένη έκαμεν το ΓΣΠ λαϊκόν φτηνόν σινεμά-ππάρκιν αναμένοντας. Μέχρι που μιαν ημέραν εθκιάβασα με έκπληξην στον τύπο για το πως οργανώννετουν δημοψήφισμαν. Όταν ενδιαφέρτηκα να δω τι τζιαι πως τα εκάμναν, εντυπωσιάστηκα που τον μαστορικόν τρόπον που εργανώννουνταν τα πάντα. Η σχέση ειδικών, επιστημόνων, τεχνοκρατών, δημοσίων προσώπων με τες δημοτικές αρχές που το οργανώνναν, το πως εγινήκαν τα ερωτηματολόγια, το τι περιεχόμενον είχεν η δημόσια διαβούλευση. Μπράβο των αθρώπων του Δήμου. Όι μόνον να τους βρίζουμεν άμαν δεν τα καταφέρνουν. 

Μετά αρκέψαν το φκιολιά των πολιτικάντηδων τζιαι τούτων ούλλων που άλλον που να σπιλώννουν, να δυσφήμίζουν, να ειρωνεύκουνται τζιαι να αντιδρούν δεν ξέρουν να κάμουν. Όι η δήμαρχος κάμνει το για το θεαθήναι, ότι εν αφελείς μαλακίες, όι έν έχει πυγμήν, δεν τραβά, δεν ηξέρει εινταν που εν να κάμει τζιαι ζητά να της πουν οι πολίτες… Κοιτάξετε τον τύπον τζιείνης της εποχής τζιαι θα δείτε. Μέχρι τζιαι πρόσφατα εθκιάβαζα που κάποιους που στην αρκήν ελαλούσαν ότι το δημοψήφισμαν εν μαλακιούες, ότι τωρά καταπατεί η Δήμαρχος την λαϊκήν θέλησην τζιαι εν να κάμει ουρανοξύστες στην θέση του ΓΣΠ.
Δεν άντεξα τζιαι έστειλα της μύνημαν. Είπα της ότι είναι ρεζιλλίκκια το να οργανώννεις δημοψήφισμαν τζιαι μετά να κάμνεις αντίθετα που ότι ζητά ο κόσμος. Ότι αν δεν γινεί το έργον, (όπως με ενημερώσαν τα σαΐνια που τα εξέραν ούλλα,) εξίκκος σου για δημοψήφισμαν τζιαι καλλύττερα να μεν το έκαμνεν.
Απάντησεν μου αρωτόντας με ποιός μου είπεν ότι το έργον δεν θα γινεί; Εξήγησεν μου επίσης την σχέση Δήμου τζιαι πολεοδομίας (που θα βάλει τα λεφτά τζιαι θα δώκει την πολεοδομικήν άδειαν) τζιαι της επιμονής για οικονομικήν βιωσιμότηταν του έργου. Εξήγησεν μου ότι δεν μπορείς να διεκδικείς έναν έργον που δεν είναι βιώσιμον τζιαι που ζητά που το κράτος δεκάδες εκατομύρια. Αλλά ότι είχεν ιδέες για να γινεί το έργον βιώσιμον χωρίς να γινεί πυκνή ανάπτυξη με ουρανοξύστες τζιαι ψηλά κτήρια στον τόπον τζιείνον. Με επιχειρήματα απόδειξεν τελικά ότι έναν κτίριον 30 ορόφων δεν είναι βιώσιμον που μόνον του, τζιαι ήβρεν λύσεις να γινεί η ανάπτυξη που τον επενδυτή του έργου αλλού αντίς σιου τζιαι καλά τζιειαμαί σε αντίθεσην με το λαϊκόν αίσθημαν. Στην πρότασην μου να συγκρουστεί με την Κυβέρνησην τζιαι με την πολεοδομίαν δημόσια για να δείξει πυγμήν τζιαι πίστην στην λαϊκην ετυμηγορίαν απάντησεν μου ότι μπορείς να πετύχεις τους στόχους σου τζιαι χωρίς να συγκρουστείς τζιαι μάλιστα δημόσια. Ότι δημόσια σύγκρουση είναι για την τιμήν των όπλων τζιαι κερδίζει ο δυνατός που έχει την εξουσίαν (στην περίπτωσην τούτην το κράτος), τζιαι ότι τζιείνη επίστευκεν ακόμα σε ορθολογιστικήν διαβούλεσην τζιαι κατάληξην σε έναν κοινά αποδεχτήν λύσην (τζιαι πράσινην, τζιαι οικονομικά βιώσιμην).
Το αποτέλεσμαν έτο δαμάι. Μπράβο στον αρχιτέκτονα Κίζαν που έπιασεν το τι ονειρεύκετουν ο κόσμος που απάνταν εις τα ερωτηματολόγια. Μπράβο τζιαι στην Ελένην που τα εκατάφερεν. Η γεναιτζιά που ελέαμεν. Τζιαι φυσικά το πράβο θα είναι ολόκληρον άμαν δούμε το έργον σε πραγματικήν φωτογραφίαν τζιαι όι μόνον σε μακέτταν

(Τούτην την φοράν έβαλα το κείμενον πριν τες εκλογές τζιαι όχι μετά. Είμαι πιο σίουρος για το τι λαλώ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: