Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011

Η αηδία της δημοσιογραφίας

Όταν έγραφα την προηγούμενην ανάρτησην δεν είχα ακούσει για την εντιμότηταν της ικανής, έξυπνης στάρ της Κυπριακής δημοσιογραφίας (μιλά τζιαι εγγλέζικα) που απολογήθηκεν για τα λάθη της τζιαι ανάλαβεν με θάρρος ακέραιαν την πολιτικήν ευθύνην. Φανταστείτε τι θα έγραφα αν την έγραφα σήμερα...

Η αθλιότητα τζιαι η αποσύνθεση δεν έχει πάτον. Εκαταντήσαμεν να κάμνουμεν κκόπι ππέιστ τους καλαμαράες για να κάμουμεν καριέραν.

Λεπτομέρεις δέτε στου ΕπιάχαμενΠάτονΜεΤρύπαν

Δεν υπάρχουν σχόλια: