Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

Κκουιζούιν: τι είναι νεκκλησιά


Στο προηγούμενον κκουίζιν η σωστή απάντηση παίζεται. Εγώ έβαλα την με την ιδέαν ότι λούρουππας είναι η αποχετευτική τρύπα στην βάση στου σιμιντριρκού. Κατα τον Παπαγγέλου εκτός από αυτήν την εξήγησην είναι τζιαι ο ρούφουλας του καπνού, εξήγησην που βρίσκουμεν τζιαι στον Γιαγκουλλήν ο οποίος όμως βάλλει τζιαι την αρσέραν εξαερισμού χωρίς να βάλλει πηγές. Αν έχει κανέναν που τους 13 που το επιλέξαν που στον τόπον του λούρουππας λέγεται η αρσέρα εξαερισμού να μας το πει να το επιβεβαιώσουμεν.

Σήμερα αλλάσσουμεν θέμαν.

Τι είναι Νεκκλησιά

Εξήγηση 1

Στα κοτσσινοχώρκα παλιά όπως τζιαι σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, είσιεν νεκαλήστρες. Νεκαλησιά ή νεκλησιά (με έναν κάππα) είναι η κραυγή της νεκαλήστρας όταν θρηνεί τον νεκρόν. Τες πιο διάσημες νεκαλήστρες έφκαλες τες το Λιοπέτριν. Η Καλλού τζιαι η Στάσα ήταν οι τελευταίες Λιοπετρίτησσες νεκαλήστρες. Οι νεκαλήστρες εξαφανηστήκαν με εγκύκλιον του Μακαρίου γιατί οι παπάες αγανακτήσαν που δεν ακούετουν η νεκρώσιμος ακολουθία που τες παουρκές των νεκαλήστρων. Στην κηδείαν ενός Αδάμου, η νεκαλήστρα η Καλλού έφκαλεν μιαν νεκλησιάν που έμεινεν εις τα χρονικά; «Αδ*αμό τημμ μάνασ σου!!! Τζι επέχανέν Αδ*άμο μου!!! Ουούχου ούχου ούχου χου!! έκλαιεν η Καλλού

το δδού στο Λιοπέτριν προφέρεται γγού. «Άδ*αμο τημ μάνασσου...¨ Ουούχου ούχου ούχου χου.

Νεκλησιά είναι το θρηνολόημαν.

Εξήγηση 2.

Νεκκλησιά τζιαι ότι εβλόησεν: τοποτηρητής της απόλαυσης που έχει ανάγκην η παραδοσιακή κοινωνία για να συντηρηθεί. Άτε ας μαντέψει τωρά κανένας τους τοποτηρητές της απόλαυσης που έχει ανάγκην η σύγχρονη κοινωνία για να συντηρηθεί!

Νεκκλησιά είναι οργανισμός χριστιανών με δομήν ιεραρχικήν, κανονισμούς λειτουργίας, χρηματικήν περιουσίαν τζιαι ακίνητα. Οργανώννει τζιαι νομοθετεί για πνευματικές τους αξίες, ιεροτελεστίες, δόγματα. Λειτουργεί κατηχητικόν. Στην Κύπρο τα παλιά χρόνια ελειτούργησεν τζιαι την ΟΧΕΝ (το νι για το κορασίδες).

Εξήγηση 3.

Το σπίτιν του θεού στους παραπάνω χριστιανικούς οικισμούς είναι το πλέον ψηλόν χτήριον της περιοχής τζιαι στο παρελθόν υποδείκνυεν την δύναμην της εξουσίας. Σε μερικές περιοχές η πολιτική εξουσία δανείζεται ακόμα το οίκημαν του θεού για να το χρησιμοποιεί σαν πολιτικόν σύλλογον. Πριν το ίντερνετ τζιαι τα κινητά τηλέφωνα επληρούσεν τζιαι ρόλο διαδικτύου ιδίως για τα κουτσομπολιά. Όλοι οι ένοικοι μιας ενορίας θα περάσουν τουλάχιστον δύο φορές: όταν θα βαφτιστούν τζιαι όταν θα λουτουρκηθούν για να παν στον αγύριστον. Τζιειμέσα δακρύζουν οι μανάδες τζιαι οι παπάδες για τα παιθκιά τους από συγκίνησην όταν τα παντρεύκουν ή όταν τα θάφκουν. Ήταν πάντα τοποθετημένη στο κέντρον βάρους του χωρκού ή της ενορίας. Σήμερα που η εξουσία δεν είναι πλέον στα σιέρκα των αθρώπων του θεού αλλά στα σιέρκα των αθρώπων του χρήματος, στο κέντρον βάρος της ενορίας ή του χωρκού θα έβρεις Τράπεζαν Κύπρου η Λαϊκήν. Στην νεκκλησιάν απαγορεύεται να μπει ζώον ή γεναίκα ξημαρισμένη. Για αυτόν κάθε Κυριακή στην πόρταν της νεκκλησιάς μπορείς να μετρήσεις πόσες από τες πιστές είναι με περίοδον.

Νεκκλησιά είναι ο οίκος του θεού. Το εκκλησιά έγινεν νεκκλησιά διότι οι πρώτοι πελάτες της, όντας αγράμματοι, δεν ήξεραν σε ποιαν λέξην ανήκει το ν άμαν ελαλούσαν «εν να πάω στην εκκλησιάν» Στη-νεκκλησιάν ή στην-εκκλησιάν. Επειδή από παλιά οι Κύπριοι επροσπάθησαν να καλαμαρίσουν καταργόντας το τελικό νι για να μη φαίνονται χωριάτες, επεκράτησεν το «στη νεκκλησιά». Αυτοί που λένε στην νεκκλησιά είναι απλά χωρκάτες στο τετράγωνο.

Εξήγηση 4.

Κατά τον ενδέκατον τζιαι δωδέκατον αιώναν οι νεκλησιές (με έναν κάππα) εδίναν τζιαι παίρναν στα αυτοκρατορικά ανάκτορα τζιαι στα Πατριαρχεία. Ο Αλέξιος Κομνηνός, νέος, αγέρωχος τζιαι σφριγηλός στρατηγός ενεκλήσιαζεν τον Νικηφόρον τον Γ κάμνοντας κάφκαν του την γεναίκαν του Μαρίαν της Αλανίας η οποίαν Μαρία ήταν επίσης αποτέλεσμαν νεκλησιάσματος, αφού ο Νικηφόρος ο Γ΄ επήεν τζιαι έφκαλεν την που το μοναστήριν τζιαι επαντρέφτην την για να νομιμοποιήσει την στέψην του σαν αυτοκράτορας. Όταν δε, δεν ήταν πλέον χρήσιμη η Μαρία η Αλανή, ενεκλήσιασεν την τζιαι τζιείνην ο Αλέξιος τζιαι επαντρέφτην την Ειρήνην Δούκα για να εξασφαλίσει την έννοιαν των Δουκών. Ως γνήσιον προϊόν νεκλησιάς, η πρωτότοκη κόρη του Αλέξιου Κομνηνού επροσπάθησεν τζιαι τζιείνη να νεκλησιάσει τον αρφόν της για να αρπάξει τον θρόνον, αλλά όπως όλους τους αποτυχημένους νεκλησιάζοντες εκατάληξεν νεκλησιασμένη εσσώκλειστη σε μοναστήριν. Νεκλήσιασμαν έφαν τζιαι ο τότε Πατριάρχης τον οποίον εξουρίσαν διότι δεν ετιμώρησεν αρκετά αυστηρά τον φιλόσοφον Ιωάννην τον Ιταλόν.

Ο Ιωάννης ήταν που τους πρώτους φιλοσόφους που αποπειράθην να διερευνήσει θρησκευτικά ζητήματα με την ορθολογικήν σκέψην. Υποστήριξεν την αιωνιότηταν της ύλης τζιαι αναζήτησεν λογικήν εξήγησην τού τρόπου με τον οποίον ενωθήκαν οι δκυο φύσεις θεϊκή και ανθρώπινη του Ιησού Χριστού τζιαι τον τρόπο με τον οποίον εθεώθην η σάρξ. Σαν βαθκειά ανθρωπιστής βυζαντινός φιλόσοφος δεν εδέχετουν την αιώνιαν κόλασην. Οι ιδέες του όμως εστοιχήσαν του την επίγειαν κόλασην, αφού εκατάληξεν μαζίν με την πνευματικήν αναγέννησην του Βυζαντίου σε μοναστήριν. Εθεωρούσεν αυτονόητον να μπόρει ένας να φιλοσοφά ελεύθερα τζιαι εξεχώριζεν τον φιλοσοφικόν που τον θεολογικόν τομέαν, πιστεύκοντας ότι εμπόρηεν να έσιει ο ένας διαφορετικές απόψεις που τον άλλον.

Το ότι ο βαθύς λόγος της καταδίκης του ήταν η αντιπάθεια που έτρεφεν ο Αλέξιος στο πρόσωπον του, επειδή ήταν κώλος τζιαι βρατζίν με του προηγούμενον Αυτοκράτοραν Μιχαήλ Ζ’, αποδεικνύεται πού τες αλληλοαντικρουόμενες κατηγορίες περί ειδωλολατρικής λατρείας εικόνων που την μιαν τζιαι της εικονοκλαστικότητας που την άλλην. Ενοχλούσεν φυσικά τζιαι πολλούς ιεράρχες διότι πεντέμισι αιώνες πριν που τον Γαλιλαίον εθεώρησεν ότι αρκεί η πραγματική, δηλαδή κοσμική, επιστήμη ώστε να διερευνηθεί η αλήθκεια, ότι η φιλοσοφική σκέψη εν αυτόνομη. Το ότι οι κατηγορίες ήταν επαίσχυντη νεκλησιά αποδεικνύεται επίσης που τους αλληλοαναιρούμενους λόγους πάνω στους οποίους εβασίστην η καταδίκη του, ότι τάχα ασπάζεται στην πλατωνικήν θεωρίαν περί μετεμψύχωσης τζιαι στην αριστοτελική θεωρία περί καταστροφής των ψυχών κατά τον θάνατο.

Η νεκλησιάστρα κόρη του Αλέξιου η Άννα, στην οποίαν εστόλισεν κανονικά τζιαι ο Καβάφης σε ποίημαν του, εκατηγόρησεν τον Ιωάννην τον Ιταλόν ότι ήταν υπεύθυνος για την εξέγερση των αμαθών τζιαι την μεταστροφήν των μαθητών του σε επαναστάτες. Η ιερά σύνοδος έγραψεν 11 αναθθέματα εναντίον του νεκλησιασμένου φιλόσοφου μεταξύ των οποίων τζιαι τα περίφημα: ανάθθεμα στην εφαρμογή της διαλεκτικής για τη μελέτη της φύσης του Χριστού, ανάθθεμαν εις την πίστην στην αιωνιότηταν της ύλης, ανάθθεμαν εις την κριτικήν επί των θαυμάτων τζιαι άλλα πολλά… Στ΄ανάθθεμαν επήεν τζιαι ο πατριάρχης που έφαν τζιαι τζείνος νεκλησιάν. Εκαθαιρέσαν τον. Όμως τα άδικα ουκ ευλογούνται. Η Άννα η Κομνηνή παρόλον το ότι ενεκλήσιασεν τον αρφόν της, δεν αξξιώθην ποττέ να γινεί αυτοκράτειρα τζιαι έφαν την τζιαι τζιείνην η νεκλησιά τζιαι το μοναστήριν.

Νεκλησιά είναι το πισώπλατον χτύπημα ή η δια της πονηρίας καταδίκη για να επικρατήσει κάποιος επί του αντιπάλου του. Κάτι σαν 8% πλειοψηφία.

Εξήγηση 5 - κουγκάς

Νεκλησιά δεν έχει τίποτε να κάμει με την πνευματικότηταν. Είναι απλά η τσιλλάρα της όρνιθας κατά την τοπικήν διάλεκτον ωρισμένων χωρκών της Πάφου, Τάλα, Στατός, Παναγιά...

12 σχόλια:

Aceras Anthropophorum είπε...

Μπορείτε να βάλετε ότι σχόλιον θέλετε, είτε για την σωστήν απάντησην είτε για τα κείμενα.

stalamatia είπε...

To 3 η εκκλησιά! Εξερα το εθκιάβασα το παλλιά σε μιαν ανάρτηση σου,
.
Επίσης καλά εκάμαν τζιαι εκαταργήσαν τις νεκαλήστρες.
Εγέλασα τζιαμέ που λαλείς οι χωρκάτες στο τετράγωνο !Kαληηηή και η Αννα η Κομνηνή ,νομίζω έχει και ένα τραγούδι.

Eólica είπε...

Πιστεύκω εν το πρώτο. Από το αρχαίο "ανακαλώ" δηλαδή φωνάζω τον νεκρό, θρηνώ.
(έχω τον Γιαγκουλλή αλλά εν τον εσυμβουλεύτηκα, εννά περιμένω να δω την απάντηση σου)

Aceras Anthropophorum είπε...

Να ψηφίσεις πρώτα αυτόν που νομίζεις τζιαι μετά να σου πώ ;)))

Eólica είπε...

Εψήφισα! Άτε πε μουυυυυυυ

Aceras Anthropophorum είπε...

Σωστή η εξήγηση σου αλλά για το ανακαλώ, που φκάλλει το νεκαλιούμαι τζιαι νε νεκάλισμα (ανακάλισμα όχι την ανακαλησιάν).

Τα νεκάλια είναι ήθη στην χριστιανικήν ζωήν που εκληροδοτηθήκαν που την προηγούμενη θρησκεία. Δες χορός στες αρχαίες τραγωδίες. Είναι απελευθερωτικό στον άνθρωπον να φκάλλει πρωτεικές κραυγές για να εκφράσει τον πόνο του χωρίς ταμπού. Σήμερα που σφιγκούμαστιν να "δείξουμεν δυνατοί" τζιαι μετά πάμε τζιαι κρυφοκλαίμεν στον απόπατο που δεν μας θωρεί κανένας, νομίζω ότι έχουμεν παραπάνω πιθανότητες να ππέσουμεν σε κατάθλιψην μετά που την απώλεια παρά που τότες που ενεκαλιούμαστιν αννοιχτά.

Κυπριακόφωνος είπε...

Νεκκλησςά = εκκλησςά. Τουλάχιστον έτσι το ξέρω. Όπως σωστά γράφεις κατά το εις την εκκλησςάν -> εις τηννεκκλησςάν.

Όπως το ήλιος -> νήλιος.

ιων είπε...

Λούρουππας όπως έγραψα και στο προηγούμενο κείμενο (εβαλα κατά λάθος ανώνυμος) στην περιοχή μου λέγεται η καπνοδόχος αλλά και η αρσέρα. (Επαρχία Λευκωσίας) Στην Λάρνακα λουρουππας είναι η τρύπα στο σημιντίριν. Μου έλεγε η πεθερά μου, όταν ήταν κοπέλλα, ένα βράδυ των δεδεκάμερων, έπλεκε ένα κουβάρι μαλλί. Ξαφνικά της έπεσε το κουβάρι, ετζύλησεν επήεν μέσα στον λούρουππαν, εξέβην έξω στη στράταν τζιαι εγίνην άφαντον. Τζείνη εκράτεν τες σμίλες αμμα το κουβάριν δεν το έβρισκεν.

ιων είπε...

Το νεκκλησιά είναι από εσένα που το έμαθα.

....Άτε ας μαντέψει τωρά κανένας τους τοποτηρητές της απόλαυσης που έχει ανάγκην η σύγχρονη κοινωνία για να συντηρηθεί!...

Κόμματα, Πολιτικοί, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. ΄Οπως για εκατοντάδες χρόνια οι εκκλησιαστικοί άρχοντες ποδηγετούσαν τους πιστούς και τους εκφόβιζαν (αμαρτίες, κόλαση, κλπ) για να τους ελέγχουν το νού, τη σκέψη και την ελέυθερη βούληση, έτσι και σήμερα τα κόμματα, οι πολιτικοί και τα ΜΜΕ προσπαθούν να καθοδηγούν τα μυαλά του κόσμου εκεί που θέλουν αυτοί.

Το πανέρι έχει λίγο από όλα. Και τσιλλάρες και πισώπλατα κτυπήματα και οργάνωση ηθικής .)))

Antonis είπε...

Απορρίπτω το νεκκλησιά ως εκκλησία διότι το νι ομπρώς που το φωνήεν - π.χ. νήλιος - εσυζητήσαμεν το τζαι πιο παλιά, τζαι θα ήταν προφανής απάντηση. Κάτι σαν ερώτηση-παγίδα, αφού του Άσερα αρέσκει του να παίζει με τον νούν μας. Οπόταν πάω για το πιο απλόν τζαι πιο συμβολικόν (αφού του Άσερα αρέσκουν του οι συμβολισμοί): η νεκκλησιά εν έσιει σχέση με την πνευματικότηταν, τζαι έρκεται που την Παναγιάν τζαι τον Στατόν.

Sike είπε...

LOL, συμφ με σταλαματιά.

τζείνο με το ν, θυμίζει μου τζι άλλες λέξεις παρεξηγημένες: το μπάνιο ή ο πάνιος; ("πάω στο-μ-πάνιο")

εμ, οκ, μόνο μια.

Aceras Anthropophorum είπε...

Χαααα χα χα! άρεσεν μου όπως τα έφερε ρέ Αντώνη!

Ίων, αν σου αρέσει όπως τον Αντώνη να κάμνεις παιχνίθκια του νου, δεκτά αυτά που λαλείς, αλλά ψάξε τζιαι λλιότερον trivial τοποτηρητές της απόλαυσης.