Κυριακή 1 Απριλίου 2012

Χαρτώνουμαι αύριο


Όχι δεν είναι πρωταπριλιάτικον ψέμαν. Εν ο τίτλος που εθκιάλεξα για μια ανάρτησην- σχόλιον που έθελα να κάμω για έναν κείμενον του δμ3κ που κριτικάρει την εκπαιδευτικήν πολιτικήν του κράτους σχετικά με τον γάμον.
Ακούσατε - ακούσατε ιδέες που θέλουν να φυτέψουν στους εφήβους των 13 με 15 χρονών που θα ζήσουν σε ΕυρωπαΙκήν χώραν του εικοστού πρώτου αιώνα:
A) Να αναδείξει (η εκπαιδευτικη δραστηριότητα) το γάμο ως μέγιστη έκφραση της αγάπης, της υπευθυνότητας και της αφοσίωσης που υπάρχει ανάμεσα σε έναν άντρα και μια γυναίκα.
B) Να προσδώσει στη σεξουαλική πράξη, ως ένα μέρος του γάμου, τη χαμένη της ιερότητα και σπουδαιότητα.
Γ) Να δείξει ότι η ίδια σεξουαλική πράξη, υπό άλλες περιστάσεις, μπορεί να είναι απλά μια έκφραση εγωιστικής, ατομικής στιγμιαίας ικανοποίησης.
Επήα τζιαι στην δημοσίευσην του υπουργείου τζιαι εθκιάβασα ούλλον το παιδαγωγικόν κείμενον. Εκάμαν την τζιαι scientifique sic! με πίνακες με την αντικειμενικήν σύγκρισην (sic!!) μεταξύ του γαμηλίου γαμησιού τζιαι του τυχαίου. 

Μόνον τζιαι μόνον που τες έννοιες που εθκιαλέξαν να συγκρίνουν καταλάβεις τη προπαγανδιστικήν υφήν του κειμένου. Πέραν που την σεξουαλικήν επαφήν μεταξύ παντρεμένων, κατά τους συντάκτες του κειμένου, οι άλλες ούλλες σχέσεις πάσιν μέσα σε έναν σατσσίν που λέγονται τυχαίες σεξουαλικές επαφές. Ούλλες οι σχέσεις μεγαξύν αθρώπων που αγαπιούνται τζιαι αποφασίσαν να ζουν ή να μην ζουν μαζίν είναι τυχαίες (για να μεν τες ονομάσουν τέλλια τζιαι με το όνομαν που σκέφτουνται...). 
Την περασμένην εφτομάδαν έπιασεν με ο βαφτιστικός μου τζιαι ανάγγειλεν μου με πολλήν συγκίνησην τζιαι σέβας «αρραβωνιάζουμαι αύριον τατά», τζιαι επρότεινεν μου να παραστώ στα λογιάσματα (εξ ου τζιαι ο τίτλος της ανάρτησης). Έχει 3 χρόνια που αγαπιέται με την κοπέλλαν του. Κατά το κείμενον που θα φωτείσει τα κυπριακά νιάτα, η πιο όμορφη εμπειρία της ζωής του βαφτιστικού μου ήταν τυχαίον γαμήσι μέχρι σήμερα. Άτε σεξουαλική επαφή, για να μένουμεν τζιαι σε scientifique στυλ λόγου. 
Τζιαι πες ότι θέλουν να ωθήσουν τα ετερόφυλα ζεφκάρκα να παντρέφκουνται για τους λόγους που θεωρούν έγκυρους. Τα ομοφυλόφιλα στα οποία απαγορεύκουν τζιόλας να παντρεφτούν, εν καταδικασμένα στο τυχαίον;  Σε αυτόν το μισοδότζιν κράτος που πελαγοδρομεί μεταξύ ορθοδοξίας τζιαι ευρωπαϊσμού, μεταξύ οθωμανικών κατάλοιπων τζιαι μεταμοντερνισμού, έχουμεν που την μιαν την επίτροπον διοικήσεως να υπερασπιζεται ότι σύμφωνα την σύχρονην επιστημονικήν έρευναν οι ομοφυλόφιλοι είναι, δεν γίνονται ούτε επιλέγουν, τζιαι ως εκ τούτου, έχοντας ίσα δικαιώματα με βάσην τον νόμον, απαγορεύονται ρητά οι διακρίσεις σε βάρος τους, τζιαι που την άλλην το υπουργείον παιδείας να τους καταδικάζει ρατσιστικά σε τυχαίες σχέσεις, άρα στην ανευθυνότηταν, στην ιδιοτέλειαν, στον ατομικισμόν τζιαι την στιγμιαίαν ικανοποίησην κατά το κείμενον.
Το θέμαν όμως της ανάρτησης δεν είναι οι ομοφιλόφιλοι. Εν ο γάμος, τα λογιάσματα, τα χαρτώματα: η υπευθυνότητα, η ανιδιοτέλεια, η αμοιβαιότητα τζιαι η διαρκής χαρά στες ανθρώπινες σχέσεις που πηγάζει που αυτήν την επιλογήν.
Σσύφφωνα με έγκυρες στατιστικές στην Ευρώπην περίπου οι μισοί γάμοι καταλήγουν σε διαζύγιον. Οι μισοί των μισών δηλώνουν ότι μεινίσκουν μαζίν για τα μωρά. Οι μισοί των μισών των μισών ότι μεινίσκουν για οικονομικούς λόγους... Έναν μεγάλον ποσοστόν δεν έχουν πλέον σεξουαλικές σχέσεις. Στην Κύπρον ακόμα δεν είναι τζιειπάνω τα ποσοστά διότι ακόμα να πεθάνει τέλλεια η γενιά του πεήντα τζιαι η γενιά του εξήντα, με την αύξησην του ορίου ζωής, έσιει χρόνια ακόμα να ζήσει τα γερατεία της "στην γαμήλιαν ευτυχίαν". Οι Ευρωπαϊκές στατιστικές όμως αρκέφκουν να παρατηρούνται στα νέα ζευκάρκα των αθρώπων κάτω των 30. 
Λογικόν. Η αναίμακτη επανάσταση του 90 απελευθέρωσεν το γαμίσι πριν τον γάμο. Εμέναν μες την τάξην μου το 1984 θεωρητικά τουλάχιστον, εκτός από την Έλεναν*, οι άλλες ούλλες κοπελλούες ήταν παρθένες. Τζιαι τα αγόρια, εκτός που τζιείνα που ετολμήσαν να πάν στην Λέλλαν ή στην Μαυρούν, είχαν την χείραν για μόνην παρηορκάν. Όταν τότες ελάλεν ο άλλος «αρραβωνιάζουμαι αύριον», ξέρετε τι εσήμαινεν; Φανταστείτε το!!! Μιαν γενιά δε πριν, στην γενιάν του παππού μου, από σεξουαλικής άποψης "αρραβωνιάζουμαι" δεν εσήμαινεν τζιαι πολλά, διότι ο νέος είσιεν δικαίωμαν να επισκεφτεί την χαρτωμένην μόνον υπό επιτήρησην της πεθθεράς. Εδικαιούτουν να δουλέφκει μούχτιν στον πεθθερόν, να ξεκινήσει να χτίσει σπίτιν (τότες ήτουν οι αδρώποι που εχτίζαν το σπίτιν τζιαι οι πεθθεροί εδιούσαν την προίκαν που θα εξασφάλιζεν την δουλειάν στην μέλλουσαν οικογένειαν) αλλά ούτε καν να ντζίσει την κορούν δεν εμπορούσεν να διανοηθεί. Ο παππούς μου το 1935 εκαρτέρησεν 3 χρόνια χαρτωμένος ωσπου να χτίσει σπίτιν πριν να γινεί: Γάμος!!
Αξίζει τον κόπον να αναλύσει κάποιος που κοινωνιολογικής τζιαι ανθρωπολογικής άποψης τους κανόνες που εκυβερνήσαν τόσον αυστηρά τες συμπεριφορές στην παραδοσιακήν κοινωνίαν. Σε ποιάν κοινωνικήν ή οικονομικήν ανάγκην απαντούσεν το να κρατά έναν κοινωνικόν σύνολον τους νέους μακρυά που την απόλαυσην του έρωτα τόσον αυστηρά; Γιατί περίπου περί του 40-50 αλλάξαν οι όροι τζιαι το σπίτιν εγίνην μέρος την προίκας που έπρεπεν να δώσει ο πατέρας της κοπελλούας; Γιατί το 60 οι avantguarde νέοι επαραβαίναν τον κανόναν της παρθενίας τζιαι θκυό τρις ευτομάδες, άτε θκυο-τρις μήνες μετά τα χαρτώματα εγελούσαν της πεθθεράς που δεν ήταν τζιαι τόσον αυστηρός φύλακας; Το 90 στα χωρκά όπου ο κανόνας της παρθενίας εκραθκιέτουν ακόμα για τα μη χαρτωμένα ζευκάρκα, «χαρτώννουμαι αύριον» είχεν το πιο δυνατόν νόημαν που ούλλες τες εποχές. Αθθυμούμαι όταν εβάλαμεν εμείς χαρτωμένον έσσω ήταν να σπάσω που την σικκίρτισην μου. Εσκόλαννεν ο γαμπρός που τες τρις τζιαι έρκετουν τζιαι εβαώννετουν - εκλειώννετουν μες την κάμαρην του μικρού προσφυγικού με την χαρτωμένην τζιαι εφκαίνναν έξω η ώρα 9 να φάσιν τζιαι να ξαναπάν πίσω. Μιαν, θκυο, τρις. Έφταννεν η κατάσταση τα όρια της συλλογικής διαστροφής.
Σήμερα αλλάξαν οι τζιαιροί. Τι σημαίνει «αρραβωνιάζουμαι αύριον»;
Θα προσπαθήσω να απαντήσω στο ερώτημαν στην επόμενην ανάρτησην.

17 σχόλια:

Anef_Oriwn είπε...

Aceras,

Εν τζιαι μπορείς να μας δώσεις κανένα link για τη «δημοσίευσην του υπουργείου» όπου βρήκες το «παιδαγωγικόν κείμενον» [για το μάθημα της Βιολογίας];

Να αναφέρω κι εδώ ότι ένας εκ των επιθεωρητών του μαθήματος της Βιολογίας είναι … παπάς!!! Κοντολογίς λοιπόν, ένας παπάς υπό την ανοχή ή/και την ατολμία του Αριστερού(;) Υπουργού Παιδείας ή πιθανό λόγω έλλειψης πληροφόρησης, έχει καθορίσει [λες και είμαστε σε κατηχητικό] το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Βιολογίας!

Anef_Oriwn είπε...

Α, τζιαι της Έλενας γιατί της έβαλες αστεράκι *;

Annanas είπε...

Ενδιαφέρων τα σημεία σου. Ειδικα τούτο με το κείμενο που του υπουργίου. Πολλή προπαγάνδα!!!
Αλλά θέλω να δόκω και τη δική μου άποψη για τουντες πελλαρούες που καμνουμε εμείς οι μιτσιοί. Συμφονώ μαζί σου οτι έννεν σώστο τουτο που κάμνει ο "χαρτομένος" κ παει κ βαώνεται μες το δοματιο με την γυναίκα. Αν εθέλαν ναν μόνοι τους ας ενοικιάσουν διαμέρισμα και να απολαμβάνουν την συντροφιά του καθενού οση ώρα θελουν! Εν αγένεια προς τα άλλα μέλη της οικογένειας τουτο που κάμνουν. Και ο μιτσής επρεπε να τα σκεφτεί τουτα πριν κανονίσει να χαρτοθούν. Μια οικογένεια (παντρεμένοι ή μη) χρειάζουντε να στεκουντε με τα δικά τους λευτα, οι να βασίζουντε πας τα πεθθερικά που την αρκή! Εγώ προσωπικά, σαν "μιτσιά" που είμαι νομίζω οτι έννεν σωστο. Σοου, έννεν ουλλοι οι μιτσιοί σαν τουτους (ενώ ενα μεγάλο ποσοστο δυστυχώς είναι).

'Αννα

Bananistanos είπε...

Οι λόγοι που οι διάφορες κοινωνίες εθεσπίσαν τον γάμο νομίζω εν παραπάνω πρακτικοί:
-Εναν ανδρόυνο εν πιο εύκολο να αναγιώσει κοπελλούθκια παρά μια γυναίκα μόνη της, τζε με τον γάμο "δίνεις" τον άνδρα
-ένας άνδρας για να σταθεί στα κοπελούθκια πρέπει να εν σίουρος ότι εν δικά του, τζε ο γάμος διασφαλίζει το σε μεγάλο βαθμό
-απαγορεύοντας το προγαμιαίο σεξ, αυξάνεις την ηλικία τεκνοποίησης τζε άρα την πιθανοτητα επιβίωσης της γυναίκας(τζε των μωρών) στη γέννα, άλλο να αγκαστρωθεί στα 15, άλλο στα 18

Σήμερα αλλάξαν τα πράματα κυρίως λόγω της αντισύλληψης τζε του dna (ένας πατέρας δεν μπορεί αρνηθεί την πατρότητα και τις υποχρεώσεις του). Προσώπικα όμως πιστεύω ότι δεν πρεπει να ενθαρρύνουμε τους έφηβους,όχι για ηθικούς/θρησκευτικούς λόγους αλλά γιατί το σεξ εν σοβαρή υπόθεση για να την χειριστού οι (περισσότεροι) έφηβοι, αφροδυσία νοσήματα, ανεπιθύμητες εγγυμοσύνες. Τζε μεν μου πείται για "σωστην ενημέρωση...", όταν ουκ ολίγοι 40άρηδες 20 χρόνια παντρεμένοι την "παθαίνουν".

Woofis είπε...

Προτείνω τα βιβλία "Γυμνός Πίθηκος" τζιαι "Σεξουαλικός πίθηκος" για να εμπεδώσετε, όπως θα έπρεπεν τζιαι τα φυντάνια του υπουργείου, το τι αρλούμπες λαλεί ο συγκεκριμένος πίνακας. Όπως πολλά εύστοχα υπονόησεν ο - παθών εκ θρήσκου βραζιλιάνου εχτές -'Ανευ, τούτα εν μαλακίες των παπάων. Κατά τα άλλα, όπως ούλλες οι χαρές της ζωής, τζιαι το σεξ θέλει μέτρον τζιαι τήρησην κάποιων κανόνων βιολογικής τζιαι ανθρώπινης φύσεως. Έτερον εκάτερον...

Anef_Oriwn είπε...

Woofis,

Εν εκατάλαβα τι εν τούτη η χτεσινή ιστορία [ΜΟΥ] με τον «θρήσκο βραζιλιάνο» … Κάμνεις το σε eurocents πληιζ;

Πάντως εγώ θα σύστηνα το βιβλίο του Ένγκελς “Η καταγωγή της οικογένειας , της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους”

the Idiot Mouflon είπε...

Όι όι, τούτα εν δάκτυλος τζιαι προπαγάνδα των "προοδευτικών" της δεξιάς...

Woofis είπε...

Ο Μαντούκα(ς) εν τζιαι βραζιλιάνος εν τζιαι θρήσκος...

matilda είπε...

Το επόμενο που εν να προτείνει το Υπουργείο Παιδείας, εν η επαναφορά του "εθίmου" να κρεμμάζουν παστα ττέλια του σπιθκιού το σεντόνι με το γαίμα μετά την πρώτη νύχτα του γάμου...:(
Ως ένδειξη ότι τηρούνται οι οδηγίες του...

milaz είπε...

Αυτά είχε να πει η επίτροπος προστασίας του παιδιού...

Δεν είναι λογικό, ρεαλιστικό ή υπεύθυνο να λαλείς σε έναν έφηβο να μεν κάμει σεξ επειδή εν εγωιστικό. Αντι να τους λαλούν πως να προστατευθούν που STDs, πως να μεν μείνουν έγγυος χωρίς να το θέλουν τζαι πως να κτίζουν σωστές σχέσεις, λαλούν τους να μεν το κάμουν...

Disciple είπε...

είσαι μια απόλαυση.

αν δεν σταματήσουμε να γεμώνουμε με ενοχές τους μητσιούς για το πιο φυσικό πράμα του κόσμου, εκάτσαμεν πάνω σαν κοινωνία.

Μια ανεύθυνη, ιδιοτελείς τζιαι ατομικίστρια αναγνώστρια

Disciple είπε...

ιδιοτελΗς ήθελα να πω.

Ακκανούρης είπε...

Άμαν έχεις σύζυγο και κάνεις σεξ αλλά παράλληλα έχεις και γκόμενα και κάνεις σεξ τότε είσαι ταυτόχρονα ιδιοτελής και ανιδιοτελής, υπεύθυνος και ανεύθυνος κτλ;

Προς Άνευ Ορίων: ΩΩΩΠ προλετάριοι, το γαμίσην είναι ιδιωτική υπόθεση. Ανήκει στη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής και όχι στη σφαίρα επιρροής των βίβλων των συνοικιακών σας πολιτικών γραφείων.

Το καλύτερο έντυπο για τις σχέσεις φύλων ήταν, είναι και παραμένει το "PLAYBOY" και τα αισχρότερα σημερινά παραπούλια του.

Αν κάποιος θέλει να έχει επιτυχημένη σχέση, γάμο οικογένεια απλώς να κάνει ό,τι θέλει. Η δημοκρατία έχει το μαγικό χέρι και τα πάντα λειτουργούν κανονικά. Για όλους.

Ανώνυμος είπε...

Έσιει που τον τζαιρό που επήα να σπουδάσω (πριν 8 χρόνια περίπου) που εν ζω στην Κύπρο, πάω μόνο για διακοπές. Σε πρόσφατη επίσκεψη μου εβρέθηκα με μια φίλη που είχα να την δω που τον τζαιρό που ήμασταν σχολείο. Η πρώτη ερώτηση που μου έκαμε μετά τα τυπικά ήταν ''εε; εχαρτώθηκες;;''. Όι αν έχω κάποια σχέση, όι αν είμαι ερωτευμένη, όι αν είμαι ευτυχισμένη στην προσωπική μου ζωή. Η έννοια ούλλη εν το χάρτωμα. Γιατί το χάρτωμα εν η απόδειξη στα μάθκια της κοινωνίας ότι ο άλλος (ο άντρας δηλαδή)εν σε έσιει "για να σε περιπαίζει" Ότι μπορεί μεν να εσπουδάσαμε, να επήαμε ποτζεί ποδά, να θέλουμε να είμαστε μοντέρνες τζαι προχωρημένες, αλλά είμαστε τζαι ''αγνές'' τζαι ''ιερές'' τζαι "άξιες για στεφάνωμα".
Είμαστε σαντανωμένοι η σημερινή γενιά των 30-/+ Κυπραίων. Που τη μια θέλουμε (τζαι μάλλον νομίζουμε πως το καταφέρνουμε) να ζήσουμε διαφορετικά που τους γονιούς μας, πιό απελευθερωμένα, αλλά που την άλλη τραβά μας τζαι η παράδοση τζαι έσιει μας τζαμαί διμμένους.
Ε, μετά θωρώ τζαι την αντίληψη που έσιει το εκπαιδευτικό μας σύστημα για τις σχέσεις τζαι τη σεξουαλικότητα τζαι ξεκαθαρίζουν τα πράματα παραπάνω.

Disdaimona είπε...

Ασερα, νομιζω εν λάθος η αντιληψη πως το Υπουργείο Παιδείας είτε με το αλφα είτε με το βητα προγραμμα, καθορίζει τες αποψεις των μιτσιών.

Απλα το ΥΠ θα ήταν καλα να μεν εν τοσον αναχρονιστικό στην συγκεκριμενη περίπτωση για να βοηθα τα μωρα να νομιμοποιησουν σε κοινωνικό επιπεδο μιαν σωστην αντιληψη.

Υπαρχει σοβαρό προβλημα στη ριζα της κοινωνίας...

Οταν ερκεται ενα μωρό - αγόρι, 9 χρονων τζαι λαλει σου: μα πε μου ουλλες οι κορουες πασιν σε ειδικο σχολειο πριν να ερτουν δημοτικό;

γιατί, λαλεις του;

ε, γιατί ουλλες οι κορουες ονειρεφκουνται ότι εν να παντρεφτουν πον να μεγαλωσουν που οκτω χρονων;

φταιει το υπουργειο; φταιει το μαθημα της βιολογίας;

φταιει ουλλον το συστημα: ροζ δωμάτιο, παιζε με τες μπαρμι, η σταχτοπουτα, οι κορουες εν αντιμιλουν, οι κορουες εν παιζουν μες το χωράφι, οι κορουες εν οι πριγκιπισσες, κ.ο.κ

ενα αγορι ή ενα κοριτσι το οποίο ωσπου να παει σχολειο εν μακρυα που τουντες ανοησίες, εν καρτερα το μαθημα της βιολογίας στο γυμνασιο να μαθει τη θεση του τζαι τα δικαιωματα του.

αρα, εν άλλοθι να τα συρνουμεν ουλλα πας το υπουργειο αποσιωπώντας τες αληθινές ριζες των προβληματων.

το υπουργειο εν γεματο παπαες που καρτερουν να 'μπαστακωθουν" στην εκπαιδευση έτσι τζαι αλλιώς.

τζαι το Πατρις Θρησκεια Οικογενεια εννε της αριστερας ιδεολογημα για όσους πολλα ανοητα θεωρουν πως 'εγινε συντηριτική η κοινωνία που το 2008 τζαι μετα"

για να μεν παμεν στον Ενγκελς τζαι στες κομματικες βιβλιοθηκες...

η κοινωνια θελει την γυναικα έπιπλο. επιπλο ομορφιάς και επιπλο παραγωγικότητας. επιπλο αναπαραγωγής και επιπλο υπομονής και ανεκτικότητας.

ο δε παπας τζαι η μανα που ζουν για να συσσωρευουν καταθέσεις σκεφτουνται που νωρίς "ποιος πεζεβ...εν να τα φαει τουτα ουλλα που εκαμα"...

ε, εν να την μαντρωσει, εν θα την μαντρωσει στον γαμο ο παπας τζαι η μαμμα την κόρη;

ασε τες ενοχες για το σεξ που παλε εν που την οικογενεια που ξεκινουν.

ενα μωρό που εσιει επιβεβαιωση θετική για το σωμα του τζαι το σεξ που σπίτι, απλα θα απαντησει του δασκαλου την ωρα του μαθηματος.

καταληγω λοιπόν, πως το συγκεκριμενο θεμα, πρεπει να στοχευσει τον συντηριτισμο στη ρίζα του, τζια οι να φκαινει ως ενα "ενδοεκπαιδευτικό" προβλημα που αφορα ενα μαθημα, ενα κεφαλαιο στο μαθημα, τζαι το αν ο υπουργός εν αριστερος ή όχι.

Disdaimona είπε...

Τζαι ναι Αγρινέ, ο τροπος και η έμφαση με την οποία ασχολειται η "προοδευτική" δεξιά με το θέμα, εν μια επαναληψη της ουσίας της "προοδευτικής' δεξιας, που παντα θέλει τον πολιτισμένο, εκσυγχρονισμένο παραδεισο του "επικοδομήματος" τζαι την βρωμιά της "βάσης" σε ένα!

ε εν γίνεται, να βαλλεις σιαμπου πας το μαλλι σου τζαι μετα να το ξεπλυνισκεις με λασπη, παλε εν να βρωμείς.

αλλα καλυτερα να βρωμείς, παρα να σου φύει να πεις κάτι καλό για την αριστερα μια φορα στη ζωή σου, εννε;

Beatrix Kiddo είπε...

εν θα πω τίποτε βαθυστόχαστο, μιαν παρατήρηση που τούτα που ακούω, τουλάχιστον τότε "εχαρτώνουνταν αύριο", τώρα με σήμερα με άυριο με σε δύο χρόνια εν "χαρτώνουντε" οι παραπάνω, ίντα κάμνουν και σεξουαλική αγωγή στα σχολεία εν ξέρω.