Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021

Αλγοριθμικόν κάρφωμα


Ζητά σου συστηματικά το φέιζπουκ να καρφώννεις τους αθρώπους που ξέρεις για να τους φισ̆ιάρουσιν. Στην παρούσαν κατάστασην απλά θέλουν να διασταυρώννουν τες πληροφορίες για να πουλούσιν πκιο αποτελεσματικά διαφήμησην. Εζητήσαν μου να καρφώσω το παιδίν που μάχεται να φυλακίσει η Κυπριακή Αστυνομία.

Έβαλα τους ψευδώνυμο που εκφράζει τζ̆αι την ουσίαν. Ξέρεις εσύ σε ποιόν θα πουλήσουν αύριον την πληροφορίαν;

Δεν υπάρχουν σχόλια: