Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

Βρωμεί ο νους;

Φανταστείτε την δεύτερην τζ̆αι τρίτην κατηγορίαν δεξιών όταν ο άριστος των αρίστων, πτυχιούχος του Χάρβαρντ, εν ο τύπος πας το βιτεούδιν. Εν απίστευτον. Ξισ̆ειλά ο νους από δεξιοσύνην τζ̆αι η γλώσσα πετάσσει αζίνες.

Λαμπρόν να κάψει την ιδεολογίαν που σας κάμνει έτσι, όι το δάσος.

post-scriptum: παρατηράτε τη γλώσσαν του σώματος των δευτέρας τάξεως δεξιών που περιγυρίζουν τον αρχηόν. Εν η πλειοψηφία των Ελλήνων που ψηφίζουν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: