Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017

Γλυπτά


Τούτα τα πλάσματα εφωτογράφησεν τα ο Σάββας Κούλενδρος τον Γεννάρην του 2016, έναν μήναν πριν να σταματήσει το σμιρίλιον τζ̆αι το κάγκον του να λαξεύκει την πέτραν των Τζ̆ιβίδων τζ̆αι τες τσ̆ιακκίλες που εστροντζ̆ίλεψεν η θάλασσα. Όποιος θέλει να δεί ίνταλοϊς εν η αγάπη, να πάει να περιεργαστεί έναν-έναν τα γλυπτά του μάστρε Σαββα τζ̆αι μπορεί να την νώσει μέσα σε κανέναν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: