Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016

Ωρες


Ότι τζ̆αι να δείχνουν τα ρολόγια, ο χρόνος είναι ένας.

Τα ρολόγια τζ̆αι οι αθρώποι στην Κύπρον μπορούν να συντονιστούν μόνον με συμφωνίαν για ομοσπονδίαν.

Τζ̆αι να πετύχουμεν άλλην μιαν καταδίκην της Τουρκίας, τα ρολόγια στο Ριζοκάρπασον θα συνεχίσουν να δείχνουν μιαν ώραν πίσω.

Πρόεδρε προχώρα.

Μην πάθεις σαν τον Κληρίδην. Αν δεν λύσεις το Κυπριακόν, προεδρίαν δεν θα ξαναδείς. Θα έχεις αποτύχει τζ̆αι συ όπως ούλλοι οι προκάτοχοι σου. Μήν νομίσεις ότι μπορεί να ξαναεκλεγής στήννοντας έναν σκηνικό ότι χα-χά τζ̆΄εφτάσαμεν - ψηφίστε με να μην χαθεί η προσπάθεια. Δεν μπορεί να δουλέψει, έχασεν έτσι τζ̆αι ο Κληρίδης, έχασεν τζ̆αι ο Τταλάτ.

Κάμε ότι μπόρεις να λυθεί πραγματικά. 

Αν γίνεται να γινεί συμφωνία, τόλμα τζ̆αι δώσε το κούντημαν που χρειάζεται να υπογραφεί. Πάρε το ρίσκον που χρειάζεται. Αν γίνεται να λυθεί του χρόνου, γίνεται τζ̆αι φέτη.

Ακόμα τζ̆αι γώ που σε αντιπαθώ ως τον χειρότερον δεξιόν, σαν πολίτης σε στηρίζω να πάρεις δύναμην να τολμήσεις, τζ̆αι σε περίπτωσην συμφωνίας, ψηφίζω σε πιλέ σε μιαν έκτακτην συνεργασίαν εθνικής ενότητας που θα έχει στόχον να εφαρμόσει την λύση.

Χάτε. Τούτη μπορεί να εν τζ̆αι η τελευταία.

Ο χρόνος, όι τζ̆είνος των ρολογιών, αλλάσσει τα πράματα ανεπιστρεπτί.

Είναι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής τζ̆αι κανένας άθρωπος δεν μπορεί να τον αλλάξει.

Ποταμῷ γὰρ οὐκ ἔστιν ἐμβῆναι δὶς τῷ αὐτῷ©Το ρολόιν είναι που του Vacherin Constantin από ότι λέει το σάιντ από όπου το έπιασα

Δεν υπάρχουν σχόλια: