Δευτέρα 9 Ιουνίου 2014

Αβρατινί σσιχτιμινί. Οικολόγοι από ππιντιλλίκκιν.Ππιντής είναι τζιείνος που τα ξερανίσκει τζιαι τα τρώει. Ο σπάος· ο Ππίσσης· ο σπαγγοραμμένος· ο ππισσοκάης· ο σφιχτός σαν το καγιάν· ο τσιγκούνης, που παίζει την μπακκίραν με τον πιστολόγκον. 

Θα μου πείτε, τζιαι ο καθωσπρέπει οικολόγος ξερανίσκει τα τζιαι τρώει τα! Εν συνεπές. Αφούς το κύριον πρόβλημαν της οικολοΐας, εν τα όρια των πόρων, τα όρια του χώρου, τα όρια της απείραχτης φύσης, τα όρια της ξημαρισιάς μες τον αέραν, τα όρια της ξημαρισιάς μες το νερόν, τα όρια της ξημαρισιάς μες το έδαφος, εν λογικόν ο οικολόγος ναν πρώτα τζιαι κύρια οικονόμος. Άλλον όμως οικονόμος, τζιαι άλλον πισσοκάης. Ο ππιντής δεν ηξοθκιάζει τζιαι φυλάει, για να τα πολλύνει, για να κάμει πλούτη. Στο κατακλείδιν για να πιάσει εξουσίαν που θα του επιτρέπει να κάμνει το δικόν του τζιαι να περνά τζιείνος τζιαι το τομάριν του καλά. Εκτός που αν εν ποτζιείνους τους άρρωστους τους τσιγκούνηες, που το κάμνουν που φόβον, που κόλλημαν. Ο οικονόμος, εν τα ξοθκιάζει για να μεν τα στερήθει μιαν άλλην ώραν. Ο οικολόγος εξοικονομά για να μεν τα στερήσει, ούτε του εαυτού του, ούτε τους άλλους. Εξοικονομά για να ποφύει αχρείαστην επιβάρυνσην της φύσης τζιαι του δομημένου περιβάλλοντος. Εξοικονομά που αθρωπισμόν, όι που εγωϊσμόν. Εξοικονομά που πολιτισμόν, όι που αμορφωσιάν.

Τωρά που εγίνην τρέντι να εν κάποιος οικολόγος, ούλλοι οι καγιάες που έχουν μιαν τσίππαν πολιτισμού τζιαι αντρέπουνται για το κόλλημαν τους, εγινήκαν πρώτης τάξης οικολόγοι. Αυτήν την υποκρισίαν δεν την χωνεύκει το άντερον μου.

Αυτές τες ημέρες, ηζιούμεν στην περιοχήν που κατοικώ την μαζικήν αλλαγήν δόγματος: οι σπάοι εγινήκαν ούλλοι οικολόγοι.

Τα σκουπίθκια, οι Ελβετοί έσιει 30 χρόνια που ψάχνουνται πως να τα διαχειριστούν, για να μεν θαφτούν μες την βρώμαν τους τζιαι μες την δυσωδίαν τους. Αθθυμούμαι έναν μάθημαν για την πολυκριτήριαν ανάλυσην που έκαμα στα νιάτα μου. Εδιηγήτουν μας ο καθηγητής, που εννοείται ότι τωρά είναι σε σύνταξην, για την επιλογήν μιας στρατηγικής διαχείρησης των σκουπιθκιών. Οι οικολόγοι εθέλαν να τα ανακυκλώννουν ούλλα, 100%, οι δεξιοί εθέλαν να μεν ανακυκλώννουν τίποτε διότι ελαλούσαν ότι εν ακριβά τζιαι θα βάλλουν τους πολίτες στον πελάν να διαχωρίζουν ποσκούπια, οι φιλελεύθεροι εθέλαν να γοράσουν για μισόν δισεκατομμύριον μιαν υπερμηχανήν Σίμενς που θα εδιαχώριζεν αυτόματα τα πάντα. 30 χρόνια γυρόν του μπάκαρη, εκαταφέραν να κρούζουν 30% λλιόττερα ποσκούπηα σε έναν αποτεφροτήραν, που παράγει θερμότηταν τζιαι την αξιοποιεί σε έναν αστικόν δίχτυον θέρμασσης. Αυτή ήταν η συμβιβαστική λύση που εκαταλήξαν μετά που μιαν μακροχρόνιαν πολυτκριτήριαν ανάλυσην. Λλίη ανακύκλωση, αρκετή επιμόρφωση, τζιαι τα υπόλοιπα στον φούρνον.

Τόσα προγράμματα επιμόρφωσης, τόσα λεφτά για διαφώτησην, τόσα χρόνια διαπαιδαγώγησην στο σχολείον, τόσες μονάδες διαλογής αποβλήτων μες τες πόλεις, ξεχωριστή κατ΄οίκον συλλογή του χαρκιού, του γυαλλιού, των κομποστοποιήσιμων, όταν ο άθρωπος κρατεί έναν ποσκούπιον, βαρκέται να το ανακυκλώσει. Αυτή είναι η ωμή αλήθκεια, ακόμα τζιαι για τον Ελβετόν. Μόνον 30% των ποσκουπίων ανακυκλώννουνταν μέχρι προχτές. Τζιαι έσιει πενταετίαν τωρά που παρά τα επιπρόσθετα μέτρα, τα ποσκούπια δεν μειώννουνται, μάλλον αυξάνουνται, διότι οι εταιρείες πακκεττάρουν σε ολοέναν τζιαι πιο μεγάλα τζιαι πιο χοντρά πακκέττα, για να ψαρέψουν τον ηλίθιον αγοραστήν, που θέλει παραπάνω, που θέλει πιο μεγάλα, που θέλει πιο φανταχτερά για να γοράσει.

Φέτος έππεσεν το μέτρον λαιμητόμος. Η βουλή εψήφισεν νόμον που αναγκάζει τες κοινότητες να εφαρμόσουν την αρχήν του « ο ρυπαίνων πληρώννει ». Οπόταν οι κοινότητες είχαν δύο επιλογές: ή θα έπρεπεν να γοράσουν την υποδομήν με την οποίαν οι σκουπιθκιάρηες ζυάζουν τες σακκούλλες τζιαι χρεώννουν την διεύθυνσην που τες έφκαλεν στον δρόμον ανάλογα με το βάρος, ή θα εφορολογούσαν τες σακκούλλες των ποσκουπήων, δηλαδή, όπου ο πελάτης πκιορώννει ανάλογα με τον όγκον της ξημαρισιάς που παράγει. 

Η κοινότητα μου επέλεξεν το δευτερον μέτρον που εν πιο απλόν τζιαι πιο φτηνόν να εφαρμοστεί. Εδώ τζιαι μερικές εφτομάες, κουστίζει σχεδόν θκυο ευρώ η φορολογημένη σακκούλλα των 35 λίτρων τζιαι σχεδόν έναν ευρώ η σακκούλλα των 17 λίτρων.

Εν μία νυχτί εμειωθήκαν τα ποσκούπια κατά 40%. Τζιαι μην νομίζεται ότι είναι επειδή ο Ελβετός θα κάμει όπως το Κυπραίον τζιαι θα πάει να τα πετάξει μες τα όρη τζιαι μες τα χαντάτζια. Εκτός που το 95% του κόσμου εν πολίτες με μιαν σχετικήν αγωγήν τζιαι σέβουνται τον δημόσιον χώρον, τους ελάχιστους ανεγκέφαλους που επήαν να κάμουν εξυπνάδαν τζιαι να φκάλλουν παράνομες σακκούλλες τζιαι να τες βάλλουν του γείτονα, εν δεν είναι που την πρώτην, είναι που την δεύτερην πιάννουν τους. Μιά ανάλυση του περιεχομένου της σακκούλλας προδίδει τον παρανομούνταν: έναν νούμερον μιας δωροκάρτας, μια φωτογραφία, μια απόδειξη πληρωμής, ο δημοτικός Columbo βρίσκει τον ένοχον σκουπιδοφοροδιαφυγής τζιαι στέλλει του πιλιεττούιν 200 φράγκα πρόστιμον. Όι. Τίποτε που τούτα ούλλα. Απλά ο κόσμος κάμνει την μικρήν τζιαι ασήμαντην πράξην να διαχωρίζει τα ποσκούπια του με συνέπειαν τζιαι να πέρνει το 50-60% στην ανακύκλωσην (αντίς το 30 % να σπάσει η πέτρα που ανακύκλωννεν μέχρι σήμμερα).

Θωρώ τα ποσκούπια του σπαγγοραμμένου τζιαι οικολογικά ανάγωγου Ελβετού γειτόνου μου τζιαι κάμνω χάζιν. Αντίς θα φκάλλει θκυό σακκούλλες την δευτέραν τζιαι θκυό την πέμπτην, που δεν ανακύκλωννεν τίποτε, φκάλλει μόνον μιαν την δευτέραν. Γνωστή μου Ιταλίδα παιδοκόμος που μέχρι πριν λλίον τζιαιρόν « ανακάτσιαν τα κομπόστα », όι μόνον εγόρασεν κομποστοτάσπιν να τα ξεχωρίζει, επήεν τζιαι επλήρωσεν μιαν φάουσαν λεφτά για να γοράσει συμπιεστήν ποσκουπήων για να μεν γεμώννει γλήορα τες σακκούλλες της. Τζιαι η ηλίθια, δεν εθκιάβασεν καν τα τέστ που έκαμεν η οργάνωση καταναλωτών που ήβρεν ότι άμαν συμπιέζεις τα ποσκούπηα με το σιέριν σου κάμνεις το 80% της δουλειάς τζιαι οι συμπιεστές ελάχιστα κάμνουν παραπάνω. Μια άλλη πιντίνα γνωστή, που την οικολογίαν την έσιει γραμμένην στα παλιά της τα παπούτσια (τζιείνα ανακυκλώννει τα ώσπου να λύσουν τέλλια) ήβρεν μιαν τεράστιαν ψαλλίαν τζιαι κόφκει τα ποσκούπια κομματούιν-κομματούιν για να μεν γεμώννουν οι σακκούλλες.

Αβρατινί σσιχτιμινί. Εγινήκαν μου ούλλοι οικολόγοι. Σκατοπισσοκαμένοι, παίζουν τζιαι τους σωτήρες της αθρωπότητας στα κοπελλούθκια τους που τα δεπαιδαγωγούν τωρά τζιαι σπάζουν τους τα @@ να εξοικονομούν τες πανάκριβες σακκούλλες των ποσκουπήων. Η πλάκα, που τωρά ο δημοτικός αποτεφρωτήρας δεν έσιει ποσκούπηα να κρούζει τζιαι έχουμεν έλλειψην θέρμανσης. Με 40% λλιόττερα ποσκούπηα, έχουμεν 40% λλιόττερα θερμικά απόβλητα για αξιοποίησην. Φυσικά έχουμεν τζιαι 40% λλιόττερους καπνούς, ρύπους στην ατμόσφαιραν, σκόνες γεμάτες βαρετά μέταλλα, όξινες βροσιές τζιαι ότι άλλον μπορεί να ξεράσει μια καμινάδα αποτεφρωτήρα.

Η άλλη πλάκα, που ακόμα τζιαι εγώ που ενόμιζα ότι έκαμνα το οικολογικόν μου καθήκον, φκάλλω μιαν σακκουλλούαν 17 λίτρων την εφτομάδαν αντίς θκυό των 35 λίτρων που έφκαλλα πριν. Μόλις έμπην το μέτρον, πρώτα εγόρασα σακκούλλες των 35 λίτρων όπως πριν, αλλά όπως εμεινίσκαν θκυο εφτομάες ωσπου να τες γεμώσω, όποτε ετύχχεννεν να πετάξω οργανικόν απόβλητον που δεν κάμνει για κομπόστον, εχτιτζιολοούσαν οι τόποι. Άλλαξα λοιπόν τάσπιν τζιαι έπιασα τασπούιν.

Η σικλάρα των ποσκουπίων τζιαι η σικλούα που την αντικατέστησεν.

Θα μου πείτε γιατί εμείωσα τότε τα ποσκούπηα μου αφούς έκαμνα την προσπάθειαν σαν πολιτισμένος πολίτης τζιαι που πριν;

πρίμο: διότι τωρά συμπιέζω τα ποσκούπηα μες το τασπούιν. Πρέπει να είσαι βλάκας για να πετάσσεις σακκούλλες έναν ευρώ όφκαιρες.
σεκούντο: τα σούππερμακε διούν μου την δυνατότηταν να ανακυκλώννω τα παριτυλίγματα. αντίς να κάμνουν περιτυλίγματα επιδειχτικά. Τωρά ο καταναλωτής προτιμά, είτε προϊόντα που δεν έχουν περιτύλιγμαν τζιαι πιάννει τα χύμαν, είτε προϊόντα που σου βάλλουν ανακυκλώσιμα περιτυλίγματα. Ξεχωριστά το χαρτίν που το πλαστικόν, ανακυκλώννεις το χαρτίν τζιαι πετάσσεις μιαν τσιππούαν πλαστικόν. Τζιαι ότι χοντροπεριτύλιγμαν δεν το ανακυκλώννει η κοινότητα, πέρνεις τους το τζιαι παρακαλούν σε να σου το ανακυκλώσουν.
τέρσο: ανακυκλώννω με μεγαλλύττερην επιμέλειαν. Δεν πετάσσω ούτε φύλλον κρομμυθκιού. Πάει κομπόστον. Κάτι εγίνην που άλλαξεν την ψυχολογίαν μου, τζιαι αντίς να είμαι κουνόσσιυλλος τζιαι να κάμνω ανακύκλωσην μισοδότζιην, κάμνω ανακύκλωσην με Ελβετικήν επιμέλειαν. Ή καλλύττερα με επιμέλειαν τσιγκούνόσιηλου Ελβετού.

Έναν τόσον απλόν μέτρον, έθελεν 30 χρόνια μια ανεπτυγμένη κοινωνία για να ωριμάσει να το δεχτεί. Άμαν ιντζίσεις την πούγκαν του άλλου συνάεται.

Άμαν γινεί τζιαι η ενέργεια μισόν € την κιλοβατώραν, να δείτε πως θα αναπτυχθούν τα επαγγέλματα εξοικονόμησης ενέργειας, πως θα αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες, πως θα βάλλει τον θερμοστάτην του κλιματιστικού ο κύριος Τάκης στο γραφείον στους 27°C αντίς στους 22° το καλοτζιαίριν τζιαι στους 27° τον σιειμώναν. 


Η « λιτότητα της αγοράς » είναι δυνατή. Φτάννει να τσούζει, που λαλεί τζιαι η Μέρκελ που ξέρει!!


Νέα εποχή: η σικλούα των ποσκουπίων τζιαι η σικλούα του κομπόστου.

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Έχεις απόλυτο δίκαιο. Όσα εμπόρεσα να καταλάβω γιατί αυτά που λες είναι εξειδικευμένα και τα καταλαβαίνουν λίγοι.Και να συμπληρώσω, μπορεί να είμαι και εκτός θέματος, ότι πρέπει να έχουμε συνέπεια και σε άλλους τομείς της ζωής μας. Να φροντίζουμε εντάξει για τα σκουπίδια μας, να φροντίζουμε για την μείωση στην κατανάλωση ενέργειας κ.α, αλλά να φροντίζουμε και για την ευημερία των ζώων. Δεν κατοικούμε μόνο εμείς τον πλανήτη.

Mike είπε...

ο Σιεροπούντζιης!

patinios είπε...

Τα οικολογικά έσπασαν τη σιωπή σου!!!! :-)
« λιτότητα της αγοράς » και λιτότητα στις αγορές μας . τουτον μόνον να καταλάβουμε και να υιοθετήσουμε και θα πάμε καλύτερα που πολλές απόψεις.
ότι εν χριζόμαστε και ένα σεντ να πωλείτε είναι ακριβό

Ανώνυμος είπε...

Εκαμνες οικονομίαν τζιαι στο γράψιμον; Ατε καλωσόρισες.
ιων

kkai-Lee είπε...

Κάμνουμε μια προσπάθεια στην περιοχή μας ( 4 χωρκά ) για ανακύκλωση. Εν σωστές τζιαι σημαντικές οι σκέψεις σου. Ένα βασικό στοιχείο για επιτυχία είναι να μεταδώσουμε στον καθένα (εκτός που τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος ), ότι το οικονομικό κόστος για τους ίδιους, χωρίς την ανακύκλωση ( αφού στους ΧΥΤΥ η χρεώση εν με το βάρος ) μπορεί να είναι τζιαι τριπλάσιο τζιαι βάλε παρά με την ανακύκλωση. ( χαρτί, PMD, οργανικά κουζίνας, κλαδέματα ). Ένας βασικός αντίπαλος μας εν το κράτος που δεν έσιει ξεκάθαρη πολιτική για το θέμα, παρά μόνο πελαγοδρομεί εδώ τζιαι χρόνια. Επεξεργαζούμαστε κάποιες ιδέες τζιαι μάλλον θα οργανώσουμε σπίτι του σπιθκιού εστρατεία ενημέρωσης. Εν μια μεγάλη πρόκληση. Ελπίζω να πετύχουμε
Το κείμενο σου ετύπωσα το τζιαι έχω το για να το δείχνω τζιει που πρέπει τζιαι για να παίρνω τζιαι ιδέες.

Ευχαριστώ για την συμπερίλιψη στον συναρθριστή.

filipppos είπε...

Ρε Acera, είμαι φαν του ότι γράφεις :-)

back2flat είπε...

Χαχαχαχα και δω που ζω μια απ'τα ίδια! Φυσικά όλοι είναι περιβαλλοντικά ευσυνείδητοι μόλις αγγίξεις το πορτοφόλι τους. Το δυσκολότερο για μένα προσωπικά είναι όταν συγκατοικώ με άτομα που δεν ανακυκλώνουν, κάνουν τρια μπάνια την ημέρα (μισή ώρα το καθένα) βάζουν κάθε μέρα πλύντήριο και έχουν όλα τα φώτα αναμμένα στο διαμέρισμα σε περίοδο που έχουμε φως μέχρι τις 22:00. Άσκοπη κατανάλωση πόρων κατά την άποψη μου, τρόπος ζωής κατά την άποψη τους.