Τετάρτη 9 Μαΐου 2012

Είμαι Κυπραίος. Είμαι ΕυρωπαίοςΔεν έχω καμιάν ψευδαίσθησην για την κρίσιμην κατάστασην στην οποίαν έσυρεν την Ευρώπην η υποταγή της πολιτείας στους τραπεζίτες τζιαι στα ιδρύματα τους.

Δεν έχω καμιάν ψευδέσθησην για τες σχέσεις ισχύος μεταξύ των πλούσιων κρατών της βόρειας Ευρώπης τζιαι των φτωχότερων του νότου.

Δεν έχω καμιάν ψευδέσθησην για τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει ο καπιταλισμός που κυβερνά την Ευρώπην.

Τούτες ούλλες οι πραγματικότητες διούν λόγον, ουσίαν τζιαι αξίαν στην συμμετοχήν μου, στο ενδιαφέρον μου για την επιτυχίαν της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης προς ώφελος του ανθρώπου τζιαι όχι των μηχανών, της μαφίας, των πλουτοκρατών, των τραπεζιτών.

Άλλος χώρος με τες αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας τζιαι του πολιτισμού καλλύττερος που την Ευρώπην δεν υπάρχει. Ούτε έθνος, ούτε πόλη, ούτε χωρκόν, ούτε άλλη μορφή συντεταγμένης κοινωνικής οργάνωσης δεν έφτασεν στο επίπεδον πολιτισμού που έφτασεν η Ευρώπη. Αν υπάρξει καλλύττερος χώρος θα είναι τζιείνος που θα ονειρευτούμεν, τζιείνος που θα κάμουμεν, πρώτα στα όνειρα μας, ύστερα στην ζωήν. Ο πλανήτης στενάζει κάτω που το βάρος των ανθρώπινων κοινωνιών τζιαι οι κοινωνίες στενάζουν κάτω που το βάρος τζιείνων που τα πέρνουν ούλλα για την πούγκαν τους. Η μόνη ελπίδα που μπορεί να υπάρξει είναι η Ευρώπη να λύσει τούτα τα θκυό προβλήματα που απειλούν με αφανισμόν τον πολιτισμόν του ανθρώπου. Κανένας άλλος δεν μπορεί να τα λύσει. Χαρά με δίχα να βρεθούν τα ισοζύγια για τον πλανήτην τζιαι για τες κοινωνίες δεν μπορεί να υπάρξει. Κανένας άλλος πολιτισμός δεν θέλει τζιαι δεν μπορεί να πάρει τον άνθρωπον μπροστά, μακρύά που την κοινωνικήν τζιαι την περιβαλλοντικήν εξαθλίωσην. Τον άνθρωπον τζιαι σαν άτομον, τζιαι σαν σύνολον. Κανέναν άλλον πεδίον να ονειρευτείς, να ερωτευτείς, να αγωνιστείς δεν έχει που να αξίζει το πεδίον που μας έτυχεν μες την Ευρώπην.

Επειδή θεωρώ την Ευρώπην ικανήν να έβρει τα ισοζύγια, όσον νώθω Κυπραίος, άλλον τόσον νώθω Ευρωπαίος. Έσιει χρόνια να δώ λογότυπον ιδρύματος ή οργάνωσης που να με εμπνέει. Η καλή μέρα φαίνεται που το πρωϊν. Καλήν επιτυχίαν στους συμπατριώτες μου που οργανώννουν την Κυπριακήν προεδρίαν.