Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

Η αντροπή του Βαρωσιώτη

© foto από δώ

Η αντροπή του Βαρωσιώτη είναι οι βουλευτές που τον εκπροσωπούν. Με έναν Λευτέρην, με έναν Βαρνάβαν με έναν Χατζιηγιάννην τζιαι με έναν Κουλίαν εκλείσαμεν καρέ.

Ελάλησαν οι φωστήρες της δημοσιονομικής πολιτικής ότι πρέπει να ππέσει ο ΦΠΑ του ρευμάτου στο 5% για να ππέσουν τα βάρη που τες οικογένειες. Ζάβαλλι μου. Σιγά που ενοιαστήκατε τες οικογένειες. Το μισόν ρεύμαν καταλιούν το τα ξενοδοχεία, οι βιομηχανίες, τα καταστήματα τζιαι οι αφαλατώσεις. Ναι, τα ξενοδοχεία που έχουν τους κλιματισμούς στο φουλ χωρίς ηλιακήν προφύλαξην στα τζιάμια με την νήλλιον να μπαίννει μέσα τζιαι το έαρκοντίσιον να ξηντιλίζει έξω την βράστην που θα μπορούσαν απλά να μεν την αφήκουν να μπει μέσα. Τα ίδια ξενοδοχεία που δεν έχουν θεμρομόνωσην στην ταρράτσαν τζιαι θερμαίνουν τον σιειμώναν τζιαι κλιματίζουν το καλοτζιαίριν. Τα καταστήματα με τες βιτρίνες με 6 μέτρα ύψος τζιάμιν κατανήλιακα εφοδιασμένα με 16 άλογα κλιματιστικόν να δροσίζει την πυράν που βάλλουν μέσα. Τα σούπερμαρκετ με τους κομπρεσόρους των ψυγείων μέσα στο κατάστημαν που θέλουν άλλον τόσον ρεύμαν που καταλιούν τζιείνα να τους ξηντηλίζει την βράστην έξω. Οι οικογένειες που ούτε καν να ασπρίσουν την στέγην τους δεν μπαίννουν σε κόπον, που γοράζουν το φτηνόττερον ενεργειακόν ποσκούπηον για ψυγείον, πλυντήριον, κλιματιστικόν, λάμπες τζιαι μετά κλαίουνται ότι εν κρατούν να πληρώσουν το ρεύμαν.

Για να γινούν ούλλα τούτα τα πράματα αγαπητά μου ξεφτέρια που τα ξέρετε ούλλα, πρέπει αντίς να φορολογούνται οι μισθοί τζιαι η κατανάλωση υπηρεσιών που δεν ρυπαίνουν (όπως η κουλτούρα, η παιδεία, η υγεία, η παραγωγή ενέργειας που εναλλακτικές πηγές) να φορολογείται η ρύπανση για ναν ακριβή τζιαι να έχει οικονομικόν κίνητρον ο καταναλωτής να την αποφεύγει. Θα μπορούσατε αφούς θέλετε τζιαι κοινωνικόν πρόσωπον να εισηγηθείτε να αφαιρεθεί ο ΦΠΑ που τες ιατρικές υπηρεσίες του κράτους (όχι των ιδιωτών που τα δουλεύκουν ούλλα μαύρα) , τζιαι να ψηλώσετε το ΦΠΑ του ρευμάτου που μιαν κατανάλωσην τζιαι πάνω. Θα μπορούσατε να πείτε ότι οι πρώτες 1000 κιλοβατώρες είναι με 5% ΦΠΑ τζιαι υπόλοιπες με 30%, οπόταν τζιείνος που νοιάζεται για το περιβάλλον τζιαι για την πούγκαν του εξοικονομεί ενέργειαν. Να ρίξετε τον ΦΠΑ που τες θερμομονώσεις, που τα κλιματιστικά τζιαι άλλες συσκευές ενεργειακής κατηγορίας Α τζιαι να απαγορεύσετε την εισαγωγήν ή να φορολογίσετε στο 30% τζιείνα που εν κατηγορίας G.

Σαυλαρίζετε αλοάρκαστα για να ασφαλίσετε τους ψήφους πον να σας επιτρέψουν να νικήσετε τους άλλους πον πιο μίζεροι που λλόου σας, τζιαι δεν ησκέφκεσται το καλόν του τόπου που υποτίθετε εταχτήκατε να υπηρετήσετε. Εκαταντήσε την Κύπρον μιαν που τες πιο ρυπαίνουσες χώρες της Ευρώπης με την κκελλέν που κουλιαντηρίζετε, πκιορώννουμεν έναν σημαντικόν μέρος του εθνικού εισοδήματος φόρον στους αράπηες για να εισάγει ο τόπος πετρόλαα, τζιαι σας ένοιασεν τωρά ο ΦΠΑ της ενέργειας. Αν ηππέσει ο φόρος θα αυθηθεί η κατανάλωση (εν επιστημονικά αποδεδειγμένον, 3% αύξηση της κατανάλωσης για κάθε 10% μείωση της τιμής τζιαι αντίστροφα), δηλαδή  θα αυξηθεί η καθαρή ζημιά σαν οικονομία. Τζιαι πον να ψηλώσει τζιαι άλλον η τιμή των πετρολάων, διότι αν δεν το επήρατε ακόμα χαπάριν εντζίσαμεν το pick oil τζιαι οι τιμές θα αυξάνονται ακόμα παραπάνω στο εγγύς μέλλον, η ζημιά θα εν ακόμα παραπάνω που την σημερινήν, τζιαι για τον καταναλωτήν τζαι για την οικονομίαν στο σύνολον της. Εδώ επιβάλλει σας το τζιόλας η Ευρώπη τζιαι ακόμα εν εκαταλάβατε ότι η μόνη λύση για φτηνήν ενέργειαν εν η εξοικονόμηση τζιαι η επένδυση σε ενεργειακά λιτές τεχνολογίες. Αντίς να κάτσετε να φκάλετε μιαν εθνικήν πολιτικήν για να απεξαρτήσετε τον τόπον που τα πετρέλαια, παουρίζετε ποιος εν αν κάμει παραπάνω εντύπωσην στον κάθε κοινωνικά αμόρφωτον που σκέφτεται το πουντζίν του για να σας ηψηφίσει πον ναρτει η ώρα.  Άτε, φωνάξετε τζιαι του Περδίκη να κάμετε πεντάδαν. Διότι εν ο μόνος που λείπει που την επαρχίαν. Θέλει τζιαι τζιείνος να ππέσουν οι τιμές των καυσίμων τζιαι του ρεύματος.


Υ.Γ: η σωστή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι 50 σεντ. Με τούτην την τιμήν ο άλλος σκέφκεται θκυό φορές αν θα άψει μιαν συσκευήν. Με τούτην την τιμήν είτε ηλιακόν ρεύμαν γοράσεις, είτε από πετρόλαον το ίδιον σου κάμνει άρα προτιμάς το ηλιακόν ή το εολικόν. Τα άλλα ούλλα εν υποκρισίες για λαϊκιστές. Έχει πολιτικόν που έχει έτσι κκότσια να ξαναοργανώσει την οικονομίαν για να ψηλώσει το κόστος της ρύπανσης τζιειπάνω τζιαι να φτάσει η τιμή το κόστος των εναλλακτικών πηγών ενεργείας χωρίς να ππέσει το βιοτικόν επίπεδον τζιαι η αγοραστική δύναμη των νοικοτζυρκών; Εμ δε...

2 σχόλια:

Νηπενθές είπε...

Ασέρα πόσο δίκαιο έσιεις, αλλά τωρά να μου πεις στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις φάκκα! Αφού δαμέσα έννεν Ευρώπη εν Ανατολή. Ειδικά η πρώτη πρόταση σου έσιει τόσο τζιαιρό που το λαλώ.

The Office For Earth Architecture είπε...

Εγκρίνω και επ'αυξάνω.