Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011

Καραόλοι τίτσιροι

Οι καραόλοι οι τίτσιροι, άμαν πεθάνει ένας δικός τους, τσιππώννουν πας το πτώμαν του τζιαι κάμνουν απού φάει-φάει.

Ο καλλύττερος τρόπος να εξοντώσεις αυτά τα μαλάκια που τρων την παραγωγήν τζιαι τα φκιόρα του κήπου είναι να σκοτώσεις τζιαι να σπουρτίσεις έναν πας τον δρόμον μιαν ημέραν που βρέσιει. Μόλις μυριστούν σκοτωμένον, θα βουρήσουν όπου τον έσιεις τζιαι θα έρτουν να φάσιν που πάνω του. Την δουλειάν την τελειώννουν μετά τα αυτοκίνητα θα περάσουν. Ως που τσιλλούν παραπάνω έρκουνταιι.

Την βιολογικήν αυτήν παρατήρησην έβαλα την για ανακοίνωσην του κειμένου που θα αναρτήσω την Κυριακήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: