Τρίτη 26 Απριλίου 2011

Πολιτικοί ενεργειακά ληγμένοιΕπιτρέπεται το 2011 κόμμαν που το παίζει σύχρονον τζιαι ευρωπαϊκόν να έχει αντιπρόεδρον που καπαρτίζει μπροστά που το Βόλβο του το 4WD τζιαι να κλαίεται ότι έβαλεν 70 λίτρα πεζίναν μέσα τζιαι επλήρωσεν 35 € φόρον; Τζιαι να ήταν τζιαι ο όποιοσδήποτε; Ήταν τζιαι πρώην υπουργός συγκοινωνιών!

Ένας κοινωνικά ληγμένος είσαι Κύριε αντιπρόεδρε, πο τζιείνους που έρκουνται στην πρωτεύουσαν που το χωρκόν τους τζιαι νομίζουν ότι πκιάννουν αξίαν που το μάκρος του αυτοκινήτου που οδηγούν. Τι θέλεις 4Χ4, 4.8 μέτρα μάκρος, μιαν φάουσαν άλογα να κυκλοφοράς μες την χώραν τζιαι να την ρυπαίνεις με 9 λίτρα πετρόλαον που κρούζεις για κάθε 100 χμ που κόφκεις (15 αν εν της πεζίνας); Ποιάν ανάγκην σου εκπληρώνει τούτον το μηχάνημαν πέρα που το σιόου όφ ότι κάποιος εγίνης να σε καμαρώννουν οι δικοί σου που την Αρκάκαν;

Ξέρεις το ότι αν όλος ο λαουτσίκος για τον οποίον κλαίεσαι εμπόρηεν να πληρώσει το τέρας που εγόρασες εσύ για να διακινείσαι, θα επάττηζεν ο τόπος τζιαι θα επνίετουν η Λευκωσία στο καυσαέριον; Ξέρεις το ότι αν ούλλη η ανθρωπότητα σου έμοιαζεν ήταν να κρεπάρει ο πλανήτης ήδη που τα τωρά;

Κάθε τάγκιν που γεμώννεις κύριε αντιπρόεδρε, ξερνά το ρημάδιν σου 250 κιλά διοξείδιον του άνθρακα. Να τα φορτωθείς θέλει να κάμεις 5 γομάρκα για να τα σώσεις. (αλήθκεια πότε εσήκωσες εσού γομάριν;). Γεμώνεις το 4 φορές, ξερνά έναν τόνο. 35 € πον να πληρώσεις φόρον, όσον τζιαι ξοφλάς την ζημιάν που κάμνεις στον πλανήτην τζιαι στην πόλην σου. Έσιεις μούτρα να ζητάς τζιαι ρέστα ακόμα! Ένας φτανός τζιαι θρασύς ξημαρίστρας του περιβάλλοντος είσαι. Τίποτε άλλον.

Φτανός διότι αν εσκέφτεσουν λλίον, ήσιαν να το κόψει ο νους σου ότι κάποιος που έσιει η πούγκα του να δώκει κάσς 100΄000 € να γοράσει αυτοκίνητον άμαν κλαίεται ότι έδωκεν 70€ για να βάλει πεζίναν εν έν διαφήμισην που κάμνει, γίνεται ρεζίλιν τζιαι δείχνει πόσον λλίος εν ο νους του να προκαλεί τζιείνους που υποτίθεται θέλει να προστατέψει. Αν είχεν πρόβλημαν Κύριε αντιπρόεδρε, σάιν κάμεις λλίον ισάφιν τζιαι να πιάεις αυτοκίνητον οικονομικόν, να δείξεις τζιαι του κόσμου τι είναι σύχρονη κουλτούρα του ευαίσθητου πολίτη. Εδώ ο Παπανδρέου τζιαι έπιασεν υβριδικόν.

Θρασύς διότι κάμνεις πους αγωνιάς που εψήλωσεν η τιμή για έναν τάγκιν πεζίναν τζιαι που το δεκάλιρον που επλήρωννεν (ένας φτωχός που θέλεις να προστατεύσεις) πριν δέκα χρόνια να γεμώσει, πληρώνεις εσύ (που κρατάς δεκάδες σσιλιάδες ευρώ για να γοράσεις αυτοκίνητον της κάσιας) 70€ να γεμώσεις. Το χωραφούιν σου στην Αρκάκαν που επήαιννεν 5΄000 λίρες τότες δεν μας είπες πόσα πάει τωρά. Δεν μας είπες τζιαι πόσα θα πααίννει πον να κάμετε τζιαι αυτοκινητόδρομον Κτήμαν-Αρκάκα. Άτε σιόρ, τζιαι λλίον ισάφην. Είσαι τζιαι ψέφτης τζιόλας, διότι που τον τζιαιρόν που ήσουν υπουργός δεν άλλαξεν τίποτε στην φορολογίαν των καυσίμων. Τζιαι αν αλλάξει θα είναι οδηγία της ΕΕ που θέλει να αυξήσει τους φόρους για να μείωσει τες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Ξημαρίστρας του περιβάλλοντος είσαι διότι πέραν που την προσωπικήν ρύπανσην που δημιουργείς με το τανξ που επήες τζιαι γόρασες, τον τζιαιρόν που είσουν υπουργός τίποτε δεν έκαμες για να μειωθούν οι επιπτώσεις της διακίνησης πάνω στο περιβάλλον. Τα λεωφορεία εσυνεχίσαν να φειρνούν τζιαι καμία επένδυση δεν επροωθήθην. Ακόμα τζιαι σχολικά λεωφορεία πον το μίνιμουμ έπρεπεν να καρτερήσουμεν τον Τάσσον Παπαδόπουλλον για να δούμεν την ιδέαν να προχωρήσει. Νόμοι που διούν κίνητρα σε οικονομικά αυτοκίνητα πάλε επί Τάσσου αρκέψαν να θωρούν το φως. Υποδομή για δημόσιες μεταφορές δεν έγινεν καμία, ακόμα τζιαι το αεροδρόμιον δεν είχεν κάλυψην από λεωφορεία… Μια σκέτη μιζέρια. Εσυνέχισες την πολιτικήν της μονοκουλτούρας των αυτοκινητόδρομων που εξεκίνησεν επί Βασιλείου. Εγεμώσατε τότες τα όρη τζιαι τα παραρά με δρόμους με τριπλήν λωρίδαν τζιαι αφήκατε τα κέντρα των πόλεων να πνίουνται χωρίς καμιάν λύσην, χωρίς κανένα όραμαν για το κυκλοφοριακόν. Το όραμαν σου φαίνεται που το αυτοκίνητον που κυκλοφορείς.

Θωρούμεν πας την γραφική παράστασην με την κατά κεφαλήν αύξησην της κατανάλωσης ενέργειας τζιαι στο πέρασμαν σου σαν υπουργός δεν εγίνην τίποτε. Ενώ είχαμεν σαν κράτος ξεπεράσει τα όρια της αειφορίας που το 85, εσού χαπάριν εν επήρες. Τι υπουργός ήσουν τζιαι δεν εθώρες ότι ο τόπος γίνεται ολοέναν τζιαι πκιο εξαρτημένος που το πετρόλαον; Τι όραμαν είσιες για την επεξάρτησην του τόπου που τους Αράπηες στους πέμπεις 10 με 20€ κάθε φοράν που γεμώννεις το τάγκιν σου;
##
Σε άλλες χώρες της Ευρώπης οι νέοι άμαν δουν κρεβατωμένον κύριον να κυκλοφοράν με έτσι τανξ μες την πόλην κολλούν του αυτοκόλλητα «pollueur». Εσύ κρατείς το τζιαι κορτώννεις τζιαι νομίζεις τζιαι πους είσαι κάποιος.

Ένας ληγμένος πολιτικός είσαι κύριε Αβέρωφ. Ζιεις ακόμα στην εποχήν του Μαυρέλλη τζιαι του Πρωτοπαπά ενώ είσαι στην εποχήν όπου ο κόσμος έχει ήδη κρούσει το μισόν απόθεμαν πετρελαίου τζιαι η κλιματική αλλαγή έχει αποδειχτεί τζιαι κηρυχτεί το νούμερον έναν πρόβλημαν του πλανήτη. Αντίς να φκεις σαν πρώην υπουργός συγκοινωνιών τζιαι σαν οραματιστής οικονομολόγος να μας εξηγήσεις τι προτείνεις για να αλλάξει πορείαν ο κόσμος τζιαι η οικονομία της εξάρτησης τζιαι της αδιέξοδης ρύπανσης###, έφκης να κλαψουρίσεις πως έδωκες 35 € της κυβέρνησης φόρους για την ρύπανσην που εδημιούργησες. Για την λίραν ξέρετε το δικόν σας ούλλοι σας. Αν δεν το εξέρετε άλλωστε δεν θα είσαστιν τζιειαμαί που είσασταν τζιαι να υποστηρίζετε αυτά που υποστηρίζετε.

Η λίρα σου κύριε αντιπρόεδρε δεν θα αξίζει τίποτε σε έναν κόσμος πνιμένον μες την ρύπανσην τζιαι τες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

## Στην γραφικήν παράστασην θωρούμεν την κατά κεφαλήν αύξησην της κατανάλωσης ενεργείας στην Κύπρον σύφφωνα με την International Energy Agency. Η Κύπρος εξεπέρασεν το όριον της βιοσιμότητας του πλανήτη το 1985 όταν ο κάθε Κύπριος καταναλώνει παραπάνω που 17΄500 κιλοβατώρες το χρόνον (κοινωνία των 2000 Βάτ). Μια ορθολογιστική αειφόρα ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να επαναφέρει την υποδύναμην της κοινωνίας στα 2000 Βατ ανα κεφαλήν (17'500 κιλοβατώρες τον χρόνο) χωρίς να μειώσει την ανθρώπινη χαράν τζιαι ευημερίαν, χωρίς να δημιουργήσει περαιτέρω ανισότητες, χωρίς να διαλύσει, αντίθετα επιπλέον να ενισχίσει την οικονομίαν. Ποιόν σοβαρόν κόμμαν έχει έτσι όραμαν για στην Κύπρον; Ευτυχώς που αυτούς τους ττεμπερχανάες που έχουμεν θα τους το επιβάλει η Ευρώπη.

### Όποιος θέλει να γλυτώσει τα εβδομήντα Ευρώ, παρά να πάει σαν τον χάχαν να ππέσει μες την επικοινωνιακήν παγίδαν του κυρίου Αβέρωφ τζιαι να τον ηψηφίσει, μπορεί να πάρει έναν αυτοκίνητον τάξης Α τζιαι θα βάλλει κάτω που τα μισά. Αν έχει πραγματικά ανάγκην που 4Χ4 (αλήθκεια για τί;) μπορεί να πάρει έναν Σουζούκι Swift 1.2 GL 4X4 που καταναλώννει 5.5 λίτρα τα 100 ή έναν Τογιότα Urban Cruiser 1.4 D-4D 4X4 που καταναλώνει 4.9 λίτρα τα 100 ντίζελ (αντίς 9.5 τζιείνου που εθκιάλεξεν ο βουλευτής αφορολόγητον). Αν δεν το χρειάζεται, μπορεί να πιάσει έναν VW Polo 1.2 TDI CR Bluemotion δωδεκαρούιν 3.3 λίτρα τα 100 - ντίζελ, ή έναν Honda Jazz hybrid 4.5 λίτρα τα 100 - πεζίνα, ή ακόμα έναν SEAT ibiza, ή έναν Skoda Fabia 3.3 λίτρα τα εκατόν - ντίζελ, εάν είναι δεν για την πόλην που το θέλει τζιαι έχει έναν μωρόν (σαν το Κύριον Βουλευτάν) μπορεί να πάρει έναν Τογιότα IQ, έναν Σουζούκι Alto, έναν Νισσαν Pixo, όλα 4 λίτρα τα 100 - πεζίναν. Μπορεί για πολλές δε διαδρομές να πάρει τζιαι το λεωφορείον για 1 ευρουλάκιν ή το ποδήλατον για μηδέν. Την Σήμερον ημέραν πάεις με 2 ευρώ που την Χώρα στην Ορόκλινη θάλασσα τζι έρκεσαι.

21 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ηταν να σ'αγαπω περιτου αν τα εγραφες τουτα για τα αφτοκινητα για τον προεδρον τους υπουργους τζαι τον γ.γ του ακελ.


Κατα τα αλλα ειπες τα ουλα μιαν ομορφκια.

Το οραμαν του καθε ενος φαινεται τζαι που το αφτοκινητον που κρατει.

Ο Φουλης τουλαχιστον ομως εν εντιμος δηλωνει φιλελευθερος καπιταλιστης. Οι αλλοι εφκηκαν στο ονομαν της αριστερας.

Αστα αστεια η πτησεις του προεδρου με το αεροπλανακιν αντι με τη χρησην αεροπλανων γραμμης ποσον επιβαρηνουν το περιβαλλον?

Χωρικος

Υ.Γ Τζαι αφηστην Ελενην ησυχην εν θα γινει η Ελενη τζαι ο Τσιελεπης το αλοθιν του καθε ενος. Ο-ι πως δεν φταισην τζαι τουτοι που εκριψαν τζαι τα δεχουντε.

Υ.Γ 2 θελω να αγιασω τζαι δεν με αφηνετε :) :)

postbabylon είπε...

Kala ta eipes acera.

Xwrike, afou toutos dia thn aformhn, akouei ta toutos! Htan megali h afelia tou na fkei na kamei etsi praman sta kanalia me to tank, antis na dwkei to paradeigman sto meson kypraio pou vasta koullaes typou hammer tziai Q7 se mian appithkian topon opos en h kypros... Inta en sanna sionwnneis mian kashan skoupithkia mes thn mesin tou spithkiou! Ammen izieis mes thn erimon en dikaiousai na vastas hammer tziai potouta!

Aceras Anthropophorum είπε...

Τζιαι ο πρόεδρος είναι ενεργειακά ληγμένος. Αλλά τζιείνος είναι κοντά στην σύνταξην. Τούτοι παίζουν μας το κοπέλλια του μέλλοντος.

Εσέναν αυτή η πικραντερία ούλλη δεν ηξέρω πού έχει την ρίζαν της. Δεν μπορεί να είναι σε πολιτικά θέματα. Άλλον πράμαν στην πολιτικήν που την απαίχθειαν σου προς τον Χριστόφκιαν δεν υπάρχει για σέναν. Τζιαι καταλαβαίνεις ότι έτσι μονόπαντην τζιαι εμπαθην στάσην δεν μπορώ να την πιάσω στα σοβαρά.

Θα αγιάσεις άν κάμεις καμιάν ψυχανάλυσην τζιαι εντοπίσεις το αγκάθθιν που σε πονεί μες το υποσυνείδητον σου τζιαι προβάλλεις ούλλον σου τον πόνον πάνω στον "ανεπαρκή" φάδερ Χριστόφκιαν. (έτσι τζιαι να είμαι τζιαι έναν αέραν κακός του στυλ που είσαι εσύ κακός με τον πρόεδρον).

Εν πάσει περιπτώσει, η εμπάθεια σου Χωρικέ μου δεν μπορεί να σκιάσει μιαν σοβαρήν ενεργειακήν κριτικήν για την οποίαν η αφέλεια του Φούλλη (αν εθώρες λλίον αννοιχτόμματα το κείμενο) είναι απλά η αφορμή για να μιλήσουμεν επι τέλους τζιαι για κάτι πολιτικόν.

Το πρόβλημαν δεν είναι ο Φούλλης. Το πρόβλημαν είναι η κουλτούρα του μέσου ανθρώπου που είναι ενεργειακά ληγμένη τζιαι θέλει οραματιστές πολιτικούς για να αλλάξει. Προς το παρόν ΔΕΝ. Τον Κύριον Αβέρωφ (για να μιλούμεν τζιαι σοβαρά) τον ευχαριστώ που μου έδωσεν εύκολον υλικόν για να κάμω illustration αυτά που έχω να πω εδώ τζιαι τζιαιρόν.

Ποστμπάμπυλον Χαίρε. Εσέναν πιάννει ο νους σου που την πρώτην :)))

Leni είπε...

ΠΕ ΤΑ ΓΡΟΥΣΟΣΤΟΜΕ!!!
Του Αβέρωφ έπεψες του τα;; Γιατί τούτοι ούλλοι τζοιμούνται τον ύπνον του δικαίου!!!
Αν δεν του τα έπεψες, να κανονίσουμε να του τα πέψει κανένας άλλος. Με την πόστα, με το μέηλ, με το volvo που ούλλοι οι κυπραίοι έχουμε πρόχειρο, κάπως τελοσπάντων.

Kai Na Katharisoume Tous Kakomoutsounous είπε...

Ασέρα, πολύ καλά τα είπες, άκου:-

- Γιατί ρυπαίνεις το μπλόγκ σου. Υπάρχουν άλλα χωράφκια για πολιτικές συζητήσεις, 'συ είπας'!

- Χρησημοποιάς τον φούλη σαν εύκολο στόχο. Είναι όμως γενικό το κακό και η προσωποποίηση του θέματος δυνατόν να παρεξηγηθεί.

- για το επι μέρους θέμα της ενοικίασης αεροπλάνου από τον πρόεδρο που θίγει πιο πάνω ο χωρικός, νομίζω ότι πολύ καλά κάνει ο πρόεδρος, είναι και λογική και οικονομική λύση αλλά δίνει εύκολα ζουμί για συζήτηση απ' όσους ψάχνουν έρισμα να κοντράρουν κάποιον.

- Ας επενδύσουμε στην έρευνα για ενέργεια και προστασία του περιβάλλοντος.

- Έχω καταλήξει στην εξίσωση 'νυν πολιτικός = γάρος'. Προσπαθώ να αποδείξω ότι έχω λάθος και δεν τα καταφέρνω, Μπορείς να βοηθήσεις;

Anef_Oriwn είπε...

Παρεμβαίνω για να ενημερώσω τον αγαπητό Aceras ότι η εμπάθεια και η πικραντερίαση του συμπαθέστατου Xwrikoύ, οφείλεται στο ότι ο άνθρωπος το 2008 έφαεν [όπως ΜΑΣ είπεν] η Κύπρο παθκιάν - παθκιάν για να πείσει τον κόσμο να ψηφίσει τον Χριστόφκια [εν για τούτο που ο Χριστόφκιας εκλέγηκε Πρόεδρος με 53%], αλλά επήρεν τα/.εφορήσεν τα [ο Xwrikos] που ο Πρόεδρος εν κατάφερε να λύσει το κυπριακό αποδεχόμενος ότι ΜΑΣ πρότεινε η Τουρκία!!!

nekatomenos είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
nekatomenos είπε...

Χωρικέ, Άνευ, χαλαρώστε. Μεν συγχέετε το πολιτικό [με την κυριολεκτική έννοια] του Ασερά με τις «πολιτικές» αντιπαραθέσεις [και οι δύο λέξεις με την καταχραστική έννοια] των κομμάτων.

Ο Φούλλης αντιπροσωπεύκει ένα σύνολο ληγμένων παλιών πολιτικών, τζαι ήδη ληγμένων «νέων» μυαλών που νάκρα σε νάκρα.

Καταλαμβαίνω τι εννοεί ο Εκκαθαριστής Κακομούτσουνων για ενδεχόμενη παρεξήγηση της προσωποποιήσης, αλλά όποιος θκιαβάσει το κείμενο χωρίς 1. εμπάθεια ή 2. σύνδρομα μπορεί να δει την ουσία του, εν τζαμαί καθαρή τζαι στέκει. Εν τζαι εννά αυτολογοκριννούμαστε πλέον βάσει του ποιός εν θα καταλάβει.

Aceras Anthropophorum είπε...

Χαίρε Leni. Να σου πω εσηκωθήκαν τα καουρούθκια μου όταν τον είδα να κάμνει τες εξυπνοβλακείες μπροστά στες κκάμερες τζιαι να νομίζει ότι κάμνει τζιαι ανδραγάθημαν.

Φίλε μου κακομουτσουνοκαθαριστή εδώ ο πλανήτης εβρώμησεν που ρύπανση τζιαι θα σκεφτείς μιαν τάτσαν πας το μπλόγκ; Καταλάβω τι θέλεις να πεις. Η αρχή να μεν ηγράφω πολιτικά πάνω στο μπλόγκ ιστορικά μέχρι τώρα έχει παραμεριστεί σε ότι αφορά

1. τα περιβαλλοντικά θέματα, πολεοδομία, προστασία της φύσης, ενέργεια
2. τα θέματα σνομπισμού τζιαι πολιτικής κουλτούρας
3. τα εγγλήματα πολέμου στην Κύπρο τζιαι αλλού.

Το άρθρον τούτον συνδυάζει το πρώτον τζιαι το δεύτερον θέμαν για το οποίον κάποτε θα επανέλθω διότι δεν σηκώννω άλλον τούτον τον σνομπισμόν του κάθε κώλου που έπιασεν έναν bsc στην αγγλίαν τζιαι έρκεται τζιαι περιπαίζει τον πρόεδρον ότι εν τάχα μου εν αμόρφωτος τζιαι δεν θωρεί ότι ο ίδιος δεν εθκιάβασεν έναν βιβλίον εις την ζωήν του. Τουλάχιστον ο Πρόεδρος έχει βιβλιοθήκην έσσω. Τζιαι δεν μιλούμεν για διακοσμιτικήν βιβλιοθήκην πάνω στην οποίαν έχει την μαγειρικήν της Ελληνικής κουζίνας τζιαι τα θαύματα του κόσμου σε γλασέ χαρτίν όπως μερικών σνόμπ βολευτών με bsc. Tζιαι τα κοπελλούθκια του εμόρφωσεν τα μέσα που το θκιάβασμαν τζιαι την μύησην προς την λογοτεχνίαν τζιαι την τέχνην.

Για τον Χριστόφκιαν ήδη είπα ότι είναι ενεργειακά ληγμένος. Δεν περιμένω που τους ανθρώπους να αλλάξουν έναν χρόνον πριν να πιάσουν σύνταξην. Ο Αβέρωφ εγεννήθην το 1961. Αλλά για το αεροπλάνον του προέδρου στην ουσίαν διαφωνώ μαζί σου. Δεν είναι το ίδιον πράμαν η διακίνηση του προέδρου της δημοκρατίας (που εν ένας τζιαι εν ειδική περίπτωση τζιαι σε ότι αφορά την ασφάλεια, τζιαι την ταχύτητα) . Εντάξει, είναι ζήτημαν συμβολικόν, αλλά όταν ο πρόεδρος ανακοίνωσεν το πρότζιεκτ να κάμει το προεδρικόν μηδενικής ενέργειας κανένας δεν εσυγκινήθην να του πει πράο σου για τον συμβολισμόν, είσαι μοντέρνος.

Για την εξίσωση νυν πολιτικός = γάρος πάλιν δεν θα συμφωνήσω (παρόλον που συμφωνώ με αυτόν που θέλεις να πεις). Κανένας γάρος δεν έχει κκόμπλεξ με τον εαυτόν του, ο γάρος δεν έχει αδέσποτον ναρκισσισμόν, ο γάρος δεν έχει εμπάθειαν, τον γάρον δεν τον κόφτει που τα ριάλλια. Λοιπόν κάτω τα χέρια από την υπόληψην τους γάρους :))

Εγώ έχω ελπίδαν ότι τζιαι οι νυν πολιτικοί αλλάσσουν όπως άλλαξα τζιαι γώ. Όσοι εν ορθολογιστές, αμαν μιλούμεν με στοιχεία τζιαι με στόχους μπορεί να αλλάσσουν. Εγώ προσωπικά είχεν περίοδον της ζωής μου που εθεωρούσα όλα τα χαλαμάντουρα του χωρκού μου ξημαρισιάν που έφερνεν ποντίτζιες τζιαι υγειονομικόν πρόβλημαν. Τωρά ντρέπομαι για αυτήν την έλλειψην κουλτούρας τζιαι ευαισθησίας αλλά άλλαξα με την συναναστροφήν με αθρώπους ξυπνημένους. Είναι για αυτόν που γράφω, διότι πιστεύω ότι ο καλός ο άνθρωπος τζιαι ο μη εξαρτημένος, φτάνει να του συντήσιεις τζιαι καταλάβει. Ο Αβέρωφ δεν νομίζω να μπορεί να απεξαρτηθεί από την λατρείαν του χρήματος, τζιαι σαν άτομον τζιαι σαν εκπρόσωπος ιδεολογίας.

Ανεφ, δεν θέλω να το γυρίσω σε συζήτησην για το κυπριακόν. Γράφω στο επανένωση για τούτον τζιαι καλώ τον χωρικόν να έρτει να παλιώσουμεν ποτζιεί :))

Φίλε νεκατωμένε τζιαι σύ επήρες που την πρώτην τζιαι σε ευχαριστώ που το εξέφρασες. Είναι τζιαι το να καταλαβαινόμαστε χαρά.

Anef_Oriwn είπε...

Aceras & Nekatomenos

Εγιώ εν τζιαι ... Τζιείνον που προσπάθησα να κάμω ήταν να υπερασπιστώ τον Xwrikos αιτιολογώντας την πικραντερίαση του!

Παρεμπιπτόντως Aceras, ΟΛΕΣ οι πτυχές της ζωής ΜΑΣ [ακόμα και η ερωτική] έχουν την πολιτική τους διάσταση! Κι ΕΣΥ όταν λες στο οικολογικό και λογοτεχνικό Blog ΣΟΥ «Ο Αβέρωφ δεν νομίζω να μπορεί να απεξαρτηθεί από την λατρείαν του χρήματος, τζιαι σαν άτομον τζιαι σαν εκπρόσωπος ιδεολογίας», σίγουρα τζιαι κατανοείς πόσο βαθύτατα πολιτικό εν τούτον!

Τέλος, εν τζιαι άκουσες τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία Κυριάκο Τσιηφτέ [Μηχανολόγο και Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου] να μιλά ή διάβασες κάποιο άρθρο του; Αποτελεί μια πρωτοποριακή οικολογική φωνή στον χώρο της [κυπριακής] Αριστεράς.

Moonlight είπε...

Εγώ τόπους τόπους συφωνώ, τόπους τόπους διαφωνώ.
Είπα το τζι αλλού. Εγώ έχω ένα αυτοκίνητο διθέσιο (βαν, οι roadster φάση) τζαι θέλει 60 ευρώ ντίζελ το γέμωμαν. Τζαι έννεν αυτοκίνητο των 100.000. Μπορεί ούτε καν των 10.000.
Έννεν το πλέον σπάταλο αυτοκίνητο αλλά εν αρκετά πολλά τα λεφτά. Τζαι ναι, εν μεγάλη η ζημιά που κάμνουμεν στο περιβάλλον αλλά τι να κάμω που εν έχει λεωφορεία να βολέφκουν δαμέ που είμαι τζαι τζιαμέ που πάω; Προσπαθώ να μεν το χρησιμοποιώ άσκοπα, αλλά στην Κύπρο εν δύσκολο.

Aceras Anthropophorum είπε...

Αγαπητή Moonlight άλλον σε προσωπικόν επίπεδον τζιαι άλλον σε συλλογικόν, σε επίπεδον δημόσιας πολιτικής. Εσύ σαν άτομον κάμνεις τους λοαρκασμούς σου τζιαι ζυάζεις την χρήση, το κόστος του καυσίμου, το image που θέλεις να δώσεις του εαυτού σου μέσον του οχήματος σου, την άνεσην, την ασφάλειαν τζιαι κάμνεις τες επιλογές σου. Άμαν το καύσιμον κουστίζει πολλά, θα κάμνεις λλιόττερες διαδρομές ή θα το δώκεις μέσα να πάρεις έναν μιτσικουρήν. Ο άλλον όμως κάμνει δημόσιαν πολιτικήν, αποφασίζει νόμους, καθορίζει το ύψος των φόρων, καθορίζει τι θα φορολογίσει τζιαι σε τι θα δώκει κίνητρον, αποφάσιζεν που να επενδύσει εκατομύρια για την διακίνησην...

Σαν πολιτεία έχουμεν 20-30 χρόνια να αλλάξουμεν πλώρην. Σε 20-30 χρόνια κάποιαν στιγμήν το αυτοκίνητον που σου έτυχεν θα θέλει άλλαμαν τζιαι τα ισοζύγια όσον αφορά την προσφορά στην αγοράν, την πίεση της τιμής του καυσίμου, την ευαισθησία σου για την ρύπανση τζιαι της εξάντλησην των πόρων, τες ανάγκε σου θα σου καθορίσουν ίσως μιαν άλλην επιλογήν πιο οικολογικήν. Δεν μιλούμεν τωρά να αρκέψει ο καθένας να πετάσσει το αυτοκίνητον που του έτυχεν στην προ-pick-oil εποχή για να γινεί άρον άρον "οικολόγος". Που τους πολιτικούς όμως θέλουμεν άρον-άρον πολιτικές που θα οργανώσουν την απεξάρτησην από την μη ανανεώσιμην ενέργειαν διότι θέλει τζιαι 30 χρόνια να εφαρμοστούν. Τριάντα χρόνια τα αποθέματα του πετρολάου θα είναι στο 60% αυτών που έχουμεν σήμερα που είναι το μισόν του όλου. Για την ύστερην εποχήν του υδρογονάνθρακα έγραψα δαμαί http://acerasanthropophorum.blogspot.com/2007/08/blog-post.html

Moonlight είπε...

Ναι, καταλάβω όπως είπα τζαίνα που λαλείς, συμφωνώ τζι εγώ, απλά τόπους τόπους.
Σε τούτα που τονίζεις τζαι όπως το ξεκαθαρίζεις με τα επίπεδα (προσωπικό και πολιτικό) ασπούμε δαμέ στην απάντηση σου συμφωνώ σίουρα.
Π'αντως γενικά, θορώ πλάσματα που ήταν φανατισμένα με ένα κόμμα να μεν ψηφίζουν ΚΑΝ το κόμμα φέτος στες βουλευτικές. Φαντάσου πόσο πρέφα τους επήραν και πόσο αηδιασμένος εν ο κόσμος που το περιπαίξιμο που μ ας κάμνουν μες στα μούτρα μας κάθε μέρα οι πολιτικοί. (Έτσι για το ευρύτερο θέμα τούτα)

Ανώνυμος είπε...

Δηλαδή να μεν δώσουμεν του Φούλλη μιαν δικαιολογίαν;

Έναν μικρόν άλλοθι;

Ζει σε μιαν συντηρητικήν κοινωνίαν, θρησκόπληκτη, που χέζει το περιβάλλον, που βλέπει πάντα με δυσφορίαν την αλλαγήν, ε, τι να κάμει, ακολουθεί τις μαλακίες των επικοινωνιολόγων του :)

Ανώνυμος είπε...

Σωστά τα λαλείς Acera με αφορμή τα καραγκιοζλίκκια του Φούλλη στο πεζινάρικον. Το θέμαν δεν είναι ο Φούλλης αυτός καθεαυτός αλλά η γενικότερη "ληγμένη" πολιτική σκηνή όσον αφορά το περιβάλλον.

Γιατί εν έχουν τα κκότσια/θέληση/βούληση/επιθυμία έστω οι πολιτικοί μας να κάμουν τζίνον που έκαμεν ο Παπανδρέου στην Ελλάδα; Μητσιά υβριδικά αυτοκίνητα δηλαδή.
Τί το θέλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το τέρας των 60 αππάρων; Για να πηέννει πού; Μια γαουροτζιυλίστρα εν η Κύπρος!
Το ίδιον ισχύει τζαι για τους Υπουργούς, τους δικαστές, τους διευθυντές των υπουργείων τζαι πάει λέγοντας το πράμα. Τί τες θέλουν τες ενεργοβόρες λιμουζίνες;

Ανέμενα πάντως που μιαν αριστερή κυβέρνηση να δώκει το καλό παράδειγμα στους υπόλοιπους. Αλλά τζαι οι του ΑΚΕΛ εν με λιμουζίνες που κυκλοφορούν.

Τζαι για να επιστρέψω στο Φούλλη, είναι τραγικό ένας νεόπλουτος εισοδηματίας να προσπαθεί να μας πείσει ότι νιώθει στο πετσίν του το κόστος των καυσίμων το οποίον εγονάτισεν τον κοσμάκη. Πόσους έξτρα ψήφους εννα σωρώψεις ρε Αβέρωφ; Ησάφιν!

matilta είπε...

Το σχόλιο που έφησα στον Λινοπάμπακο:

Η ελαφρότητα (to put it mildly) του Φούλλη - πρώην υπουργού συγκοινωνιών(?!?!), εφάνηκε σε ούλλο της το τετράτροχο μεγαλείο.

Τουλάχιστο να εννοούσαν την έννοια τους για "διασπάθιση του δημόσιου χρήματος", ήταν να εκάμναν σωστά την δουλειά τους ως φιλελεύθερον κόμμα τζαι να εκουντούσαν για εκσυγχρονισμό της κοινωνίας τζαι λλιότερο κράτος.
Για την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Τούτοι εν για την εξυπηρέτηση του πλούτου που σσίζουν τον κώλο τους. Τζαι προσωπικών ατζέντων. Τζαι δείχνουν μια θλιβερή έλλειψη παιδείας τζαι αντίληψης.

π.χ. Παιδεία με κόστος 9,000+ ευρώ τον χρόνο ανά μαθητή δημόσιου γυμνασίου. Αντί να υποστηρίξουν την μεταρρύθμιση τζαι τον εκσυγχρονισμό, εμπλοκάραν την εστιάζοντας πάνω σε λάβαρα τζαι εθνικές υστερίες. Αλλά άμα ήταν να απειλήσει την Αγγλική Σχολή για την καθιέρωση της Μουσουλμανικής αργίας, ανέμιζε ο Φούλλης το χαρτί της διασπάθισης δημοσίου χρήματος για την χορηγία 300 ευρώ ανά μαθητή. Που αν το δεις στο φιλελεύθερο του πλαίσιο, με 1200 μαθητές, σημαίνει ότι το English School γλυτώνει του κράτους τζαι του φορολογούμενου 8 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Ανώνυμος είπε...

Μια και έγινε πιο πάνω λόγος για την εκπαίδευση, επιτρέψτε μου να πω ότι παρότι πολλά σχολεία γίνονται ένα μετά το άλλο "οικολογικά" και κάνουν εκδηλώσεις κτλ, εντούτοις, στην πολιτική του υπουργείου υπάρχουν πολλά παράλογα,περιβαλλοντικώς επιβαρυντικά: όπως για παράδειγμα το να πρέπει οι εκπαιδευτικοί να κάνουν την υπηρεσία τους μακριά που την έδρα τους ( ασχέτως αν υπάρχει η όχι ανάγκη) για να μαζέψουν μονάδες ( κιττούθκια εναν πράμα) πριν να διοριστούν κοντά έσσω τους. Επιβαρύνοντας άδικα το περιβάλλον με διαδρομές (κίττα κέλα), εξαπολύοντας εκατομύρια ρύπους με τα οχήματά τους σε περιττές διαδρομές..χωρίς να υπάρχει λόγος! Με τη λογική του "ταλαιπωρήθηκα/μαζοχίστηκα όσο χρειαζόταν" ταλαιπωρούν το περιβάλλον με έναν μακροπρόθεσμο συλλογικό μαζοχισμο ( αφού το περιβάλλον δεν είναι ξένο με μας και μας τιμωρεί- η καλύτερα αυτοτιμωρούμαστε)!
Για σκεφτείτε το λιγάκι, αναλογιζόμενοι ότι οι περισσότεροι καθηγητές είναι πολουέρ, αφού κυκλοφορούν με τετράτροχα όπως αυτό της φωτογραφίας...( είναι καμιά φορά και άλλου είδους πολουέρ, αλλά δεν είναι της παρούσης..)

ο ύποπτος είπε...

Είπεν τα ο Invictus πιο πάνω αλλά η συγκυρία με προκαλεί:
Εκατηφόρησα σήμερα που Λευκωσία για Λάρνακα. Ήμουν στη μέσα λωρίδα τζιαι κάπου πριν την Κόσση αντιλήφθηκα μιαν φωκιάν από φώτα να έρκετε σαν βολίδα κατά πάνω μου. Έκαμα πάνταν. Περάσαν που δίπλα μου ένα αστυνομικό, όι συνηθισμένο, ποτζίνα των 30 αλόγων, πίσω ένα 4Χ4 (μήπως ήταν Volvo;), τζιαι στη μέση η 700αρα. Ήταν ο Πρόεδρος. Αγαπητέ Ασέρα υπολόγισε πόσους τόνους CO2 έχουμε στη ταχύτητα που επιένναν. Εγιώ επίεννα 120+.
Όπως τζιαι να το κάμουμε εν προκλητικό γιατί παραβιάζουν τους νόμους τζιαι η χλιδή εν εμφανέστατη.
Ποια η διαφορά με τον Λούλη; Απλά ο άλλος εν αχάπαρος τζιαί επείρε τζιαι τα κανάλια μαζί του;
Γιατί ο πρόεδρος δεν εμπορούσε να αγοράσει μια 320d (<5 L/100, <130g CO2) ή έστω μια 520d με τα ίδια χαρακτηριστικά (αφού του αρέσκουν τα BMW);
Τζιαί μεν μου πείτε ότι ο πρόεδρος εν στο απυρόβλητο γιατί φκαίννει με σύνταξη! Γιατί εγιώ τον εψήφισα για να κάμει την αλλαγή όπως μου υποσχέθηκε.

Ανώνυμος είπε...

Den kserw poso ligmenos einai o Sarkozi alla bravo sti Gallia gia to zitima..
http://www.cyreview.com/?p=7535

Anef_Oriwn είπε...

Χίλιοι και ένας (1001) λόγοι που ΔΕΝ θα ψηφίσω φέτος - Λόγος 2Iος

«... εγιώ τον εψήφισα [τον Πρόεδρο] για να κάμει την αλλαγή όπως μου υποσχέθηκε. [Αλλά όπως] ... Εκατηφόρησα σήμερα που Λευκωσία για Λάρνακα ... [τζιαι]... Ήμουν στη μέσα λωρίδα τζιαι κάπου πριν την Κόσση αντιλήφθηκα μιαν φωκιάν από φώτα να έρκετε σαν βολίδα κατά πάνω μου...», κλπ., κλπ. ...

Aceras Anthropophorum είπε...

Αρκέφκω που το τέλος:

Φίλε άνεφ σιερετούμεν.

Φίλε ανώνυμε επίσεις σιαιρετούμεν. Είδα το άρθρον. Κολοκύθια με την ρίγανη. Οι αντλίες θερμότητας με θερμοκρασίες 12 έως 20°C που θα έχουν χρησιμοποιείσει για να πιάσουν την ενέργεια που τα αποχετευτικά του Παρισιού έχουν απόδωσην περίποθ 4.5 κιλοβατώρες ανά κιλοβατώρα ηλεκτρισμού που τες ταίζεις. Αλλά όπως θέλεις 3 κιλοβατώρες πετρόλαον για να φκάλεις 1 κιλοβατώρα ηλεκτρισμού η απόδωση η πραγματική είναι 4.5/3 δηλαδή 1.5. Ένας απλός λέβητας γκαζιού με condensation έχει πραγματικήν απόδωση περίπου 1. Ανθρακες ο θυσαυρός. Άσε που αυτά τα συστήματα ΔΕΝ έχουν απόδωση 4.5 στην πραγματικότητα διότι θέλει πολλήν ενέργεια για τις αντλίες του ακάθαρτου νερού που χαλούν έυκολα λόγω της ακαθαρσίας τζιαι της corosive υφής των λημμάτων. Έκαμα μιαν μελέτη για έναν τέτοιο σύστημα που εστοίχησε 1.5 εκατομύρια φράγκα και η πραγματική απόδωση του ήταν 1.8/3, δηλαδή χειρότερο τζιαι που τον χειρότερον λέβητα, τζιαι επουλιέτουν τζιαι για οικολογικόν πρότζιεκτ. Οι δημοσιογράφοι τζιαι οι πολιτικοί ότι θέλουν γράφουν.

Πάντως είδα κάπου ότι το κυπριακό προεδρικό προγραμματίζεται να είναι μηδενικής ενέργειας με βιοκλιματικές τεχνικές που δεν θέλουν ηλεκτρισμό.

Ύποπτε ξηκόλλα μάνα μου. Η δημοκρατία είναι για να τιμωράς αυτόν που εψήφισες τζιαι σε απογοήτευσεν. Τον Μάιο έ τον που ρκεται, να πα να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπως νομίζεις ότι σε εκφράζει καλλύττερα, πράμα που θα κάμει ο κάθε πολίτης.

Ανώνυμε πιο πάνω έχεις δίκαιο με την ύπαιθρο των καθηγητών.

Ματίλντα ως συνήθως συμφωνούμεν. Συμφωνώ ότι τα ιδιωτικά σχολεία είναι οικονομία για το κράτος έστω τζιαι αν τα επιχορηγούν. Σίουρα τα επιχορηγούν λλιόττερα που ότι επιχορηγούν τα κρατικά. Στην Γαλλία τα ιδιωτικά σχολεία επιχορηγούνται ακριβώς όσο τζιαι τα κρατικά.

Ινβίκτους είπαμεν το τζιαι πιο πάνω. Όποιος κυκλοφορεί με λιμουζίναν είναι ενεργειακά ληγμένος όποιου κόμματος τζιαι να είναι. Στην Ελβετία ο πρόεδρος κυκλοφορεί με τραίνο τζιαι χωρίς συνοδεία φρουράς.

Στροβολιώτη δεν είσαι με όλους γενναιόδορος στα μικρά άλλοθι. Άλλοι φταίν σου που κάμνουν τζιαι πάσκαν.

Moonlight στη χώρα που ζω 25 με 30% πάει να ψηφίσει. τζιαι τζιείνοι εν ούλλοι γέροντες.

Καλά να είσαστιν όλοι σας