Κυριακή 18 Ιουλίου 2010

89 λεπτά

**

89 λεπτά εν ο χρόνος που βάλλει ο μέσος άνθρωπος στην καθημερινήν του διακίνηση.

Άκουσες το Νεοκλή;
Άκουσες το Τζιυρά Ερατώ;

Όπου τζιαι να ζιεί, ότι ππαράδες τζιαι να κρατεί, όποιας κοινωνικής προέλευσης τζιαι να είναι, ο μέσος άνθρωπος κινείται πάνω-κάτω 89 λεπτά την ημέρα.

89 λεπτά ο πρόεδρος με την λιμουζίναν του να πααίνει κίττα-κέλι στο αεροδρόμιον, στο τάδε χωρκόν να μιλήσει στην τάδε εκδήλωσην, στο τάδε κέντρον να περευρεθεί στον γάμον της κόρης του τάδε συντρόφου...

89 λεπτά ο παππούς μου με την καρρέτταν να τον τραβά ο βόρτος πας τες χωματόστρατες προς το περβόλιν.

89 ο τζιύρης μου με την λαντρόβαν πήαιννε - έλα πρωίν τζιαι μεσομέριν στο μαχαζίν που εδούλεφκεν στο κέντρον του Βαρωσιού.

89 λεπτά τζιαι γώ νέος επιστήμων πήαιννε-έλα στη Σκάλα που το χωρκόν μες τες παλιόστρατες. 89 τζιαι τωρά που πιάννω το τραίνον να πάω στη δουλειά.

89 λεπτά τζιαι ο φίλος μου ο αρχιτέχτονας που μεινίσκει στο Στρόβολο τζιαι δουλεύκει Λευκωσία. Όπως μια κούρσα εν 22.25 λεπτά άμαν έν έχει τράφικ, κάμνει τζιαι έναν πήαιννε έλα το μεσομέρι να τρώει φαΐ που τ΄αρέσκει παρά να κουβαλεί το κκαπακλίν του ή να τρώει φάστφουτ τζιαι να πασιεινίσκει. Σύνολον 22.25Χ2 = 44.5 επί δύο ίσον πάλε 89.

Ούλλες οι μελέτες δείχνουν πως ως που πλατυνίσκεις τους δρόμους, ως που κάμνεις αυτοκινητόδρομους, ως που κάμνεις αυτοκίνητα που βουρούν παραπάνω, ο κόσμος ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΧΡΟΝΟ. Ο κόσμος απλά ταξειδεύκει παραπάνω. Κατοικά πιο μακρυά, κτίζει έξω που τα χωρκά αφού μέσα στο πάτζιετ των 89 λεπτών μπόρει να παίρνει τζιαι να φέρνει τζιαι τα μωρά σχολείο με το αυτοκίνητο τζιαι ας κατοικά 5 χιλιόμετρα που το χωρκό. Βρίσκει δουλειάν πιο μακρυά, κάμνει φίλους πιο μακρυά κλπ. Ο παππούς μου ο μακαρίτης, όταν επούλησεν το βόρτον τζιαι έπιασεν φοραόμουλαν που εβούραν παραπάνω, επήαιννεν πιο συχνά στο μακρυνόν το περβόλιν. Πάλε διακίνηση 89. Ο τζιύρης μου μετά την προσφυγιάν, επούλησεν την αρχαίαν λαντρόβαν του πρώτου παγκοσμίου πολέμου τζιαι έπιασεν νέον μοτέλλον του εβούραν παραπάνω. Αποτέλεσμαν, έπιαννεν δουλειές τζιαι σε άλλα γειτονικά χωρκά αντί να περιορίζεται στο χωρκόν. Σύνολον μέσου χρόνου διακίνησης 89 λεπτά. Όταν ήμουν Κύπρον τζιαι εσάσαν οι δρόμοι τζιαι έκαμεν τζιαι o Κυπριανού χάιουει Λάρνακα-Χώρα, τον χρόνον που εξοικονομούσα που το πήαιννέλα στη δουλειάν, απήαιννα μιαν φοράν την εφτομάδαν Χώρα να διασκεδάσω με τους φίλους μου...

89 λεπτά, ας πούμεν 70 χιλιόμετρα την ώρα μέσην ταχύτηταν, 125 χιλιόμετρα την ημέραν. 7.2 λίτρα τα εκατόν, φκάλλει 9 λίτρα πεζίναν την ημέραν. 10 περίπου Ευρώ την ημέραν πεζίναν συν άλλα τόσα για το όχημαν τζιαι τα ππάρκιν. 9 λίτρα πεζίνα είναι 20.7 κιλά CO2. Να τα φορτωθείς εν τα σώννεις.

89 λεπτά με το λεωφορείον εν κάπου 2 με 3 λίτρα καύσιμον, δηλαδή 4 με 8 κιλά CO2 αντίς 20. Άμα δε κάμεις τα μισά που τα 89 λεπτά με τα πόθκια, τζιαι τα υπόλοιπα με το λεωφορείο τότε ππέφτεις κάτω που τ 2 κιλά CO2.

Πρόοδος φίλε μου Νεοκλή δεν είναι να κτίζει ο κάθε πικραμένος σπίτι στ΄αλώνιν που εκληρονόμησεν που την στετέ του την Χατζιήναν. Ούτε τζιαι να κάμνεις Τζιυρά Ερατώ αυτοκινητόδρομον για να πιάουν αξίαν τα χωράφκια του Φούλλη στην Αρκάκαν τζιαι την Πόλην. Ούτε τζιαι να γαζώννεις την περιφέρειαν της Σκάλας τζιαι της Χώρας με διπλής κατεύθυνσης περιφεριακούς για να ευκολύνεις την κυκλοφορίαν. Ως πουν την ευκολύνεις, ο κόσμος θα κάμνει παραπάνω χιλιόμετρα για να πα να δουλέψει, να πα να θκιανευτεί, να πα να ψουμνήσει.

Πρόοδος είναι τα 89 λεπτούθκια που εν διαθετιμένος ο κάθες άνθρωπος να χαρίσει καθημερινώς που τον χρόνον του για την διακίνησην να τα περάσει χαρούμενα τζιαι άνετα. Όι να πάει πιο μακρυά.Θέλει πολεοδομία με όραμαν με πυκνά κέντρα συνδεδεμένα μεταξύ τους με οικονομικά τζιαι οικολογικά μέσα διακίνησης όπου ο πολίτης θα κατεβαίνει με τα πόθκια τζιαι θα σιαίρεται το παρπάτημα στον νοσσιόν πάνω σε άνετα σκιασμένα πεζοδρόμια με ποτζιεί τζιαι ποδά μαχαζιά τζιαι αξιοθέατα. Να πκιάννει το λεφωρείον το άνετον, το κλιματιζόμενον που έρκεται στην ώραν του κάθε 10 λεπτά τζιαι που εν ευχάριστα να ταξιδευκεις μέσα, θα θωρείς καμιά ψυσιήν να μεν έχεις στην ένοιαν του οδηγήματος.

Ως που πλατυνίσκετε τους δρόμους τζιαι ευκολύνεται την χρήσην αυτοκινήτου θα ψηλώνει τζιαι η κατανάλωση της ενέργειας, η εξάρτηση που τους πετρελαιαράπηες, τζιαι μετά θα πααίννεται να χαριεντίζεσται τζιόλας προς την ΕΕ ότι θα ρίξετε την κατανάλωση κατά 20% ως το 2020. Αγγούριν του Ππίγκου εν να καταφέρετε.

89 λεπτά χαράς με δίχαν να κρούζεις υδρογονάνθρακες. Έτο όραμαν της σύχρονης διακίνησης. Τζιαι ώς που πάεις. Είτε 125 χιλιόμετρα κόψεις, είται 50, είται 150, τι θα αλλάξει δηλαδή;


** σχόλιο για τη φωτό: μα δέτε τέγνες ο μηχανικός που σχεδίασεν αυτόν τον δρόμον που περνά 100 μέτρα που την παραλία που την Λάρνακα στη Δετζιέλεια. Θκυό δρόμοι πήαινναι-έλα, συν άλλοι δύο ποτζιεί τζιαι ποδά για την κίνησην την μη υπεραστικήν. Πεζοδρόμιο στον υπεραστικό, πεζοδρόμιον τζιαι δίπλα στον δρόμο γειτονιάς. Τζιαι ένας δρόμος με ρότσους μες την μέση για διακόσμιση. Μα δέτε πλάτσαν που επιάσαν για έναν δρόμον παράλληλον του αυτοκινητόδρομου που ενώνει το λιμάνιν με την Ορόκλινην. Ούτε πως κόφκει τες γειτονιές ποτζιεί τζιαι ποδά με τρόπον που δεν έχει ΚΑΜΙΑ δυνατή επικοινωνία, ποτζιεί τζιαι ποδά του δρόμου, ούτε πους εμπετονάραν τζιαι εκατρώσαν τόσα εκτάρια γης, ούτε πως εκόψαν βιότοπους ποτζιεί τζιαι ποδά της στράτας. Η πολεοδομία της δεκαετίας του 60 στην Ευρώπην αθθίζει σήμερα στην Κύπρο. Να μας ζήσει.

15 σχόλια:

Παύλος είπε...

Που τη μιαν διαφωνώ: όπως τα περιγράφεις ακριβώς πκιάννει παραπάνω στροφές η οικονομία, πολλυνίσκουν οι ευκαιρίες, πέφτει η ανεργία.
Που την άλλην συμφωνώ: Φάτσες του '60, εγκέφαλοι του '60, παιδεία του ΄60, προβλήματα του ΄60 , λύσεις του ΄60...

Itsmylife είπε...

Συμφωνώ με την όντως πολλά ωραίαν ανάλυσήν σου. Άλλον πράμαν να ταξιδεύκεις μες τες χωματσσιές τζιαι να παρκάρεις μες τον λάλλαρον, τζιαι άλλον νάσιει ποτζιεί ποδά δεντρά, οσσιόν, να περπατάς σε ομαλά πεζοδρόμια κλπ.

Ερυκίνη είπε...

@Παύλος
εγώ τούτον εν το καταλάβω. θα γλυτώσουμε την οικονομία με το να πλατύνουμεν ούλλους τους δρόμους; Να κόψουμεν ούλλα τα δέντρα;

ήρτα λευκωσία μετά που 5 μήνες για να έβρω τα λιγοστά δέντρα στην περιοχή του Κύκκου, κομμένα ούλλα για χάρην της διαπλάτυνσης. τζαι εν λαλώ ότι εν είσιεν κίνησην στο συγκεκριμένο δρόμο, αλλά νομίζω έσιει άλλους τρόπους να χειριστείς το κυκλοφοριακόν, που το να κάμεις μιαν πόλην μόνον δρόμους. Τζαι εντάξει να γίνουνται έργα τζαι ανάπτυξη τζαι λλιόττερη ανεργία κλπ. αλλά εν μπορουν να κρατήσουν μιαν ομορφκιάν;;; μιαν ισορροπίαν;

Πως το κάμνουν δηλαδή σε άλλες πόλεις του κόσμου, μεγαλούπολεις, με εκατομμύρια κατοίκους, με μεγάλους δρόμους, να έχουν ρε παιδί μου δεντρά παντού (στο Βερολίνο για παράδειγμα) τζαι μεις να μεν μπορούμεν να κανονιστούμεν 100.000 πλάσματα χωρίς να τα σύρουμεν ούλλα;

Παύλος είπε...

@Ευρυκίνη

Δεν διαφωνούμε, απλά λέω ότι καλύτερες συγκοινωνίες = καλύτερη οικονομία. Το "καλύτερες" όμως έχει περισσότερες διαστάσεις από τις οικονομικές/πρακτικές. Όμως το να ΜΗΝ φτιάξουμε καλύτερες συγκοινωνίες δεν είναι λύση. Ακριβώς όπως λαλείς: να έβρουμεν μιαν ισορροπίαν. Οι "καλλίττερες" πρέπει να εν τζιαι πολλά άλλα πράματα!

bananistanos είπε...

To "9 λίτρα πεζίνα είναι 20.7 κιλά CO2" σαν να εν μου γωνιάζει. Είσαι σίουρος εν σωστό; Τι σημαίνει 1 κιλό co2;

postbabylon είπε...

aaaa, file acera, annoieis falies.

Egw damesa sthn Kryoxwra, en exw autokinito. Polloi zaothoroun me (epeidh o misthos tha to epetrepen) alla poios logos na vromw tziai gw tous dromous, afou exw 2 sinadelfisses geitonisses tziai tram tziai leoforeia kathe 10 lepta.

Sthn kypron trivitziazoumai pou prepei na vastw autokinito kathe mera.

Oson gia tous dromous ths kyprou. Thimoumai polla kala pou mas efaeno dromos ths lakatamias ton khpo. Efaa 4 lemonies tziai 3 lasania matsikorida.

postbabylon είπε...

aaaa, file acera, annoieis falies.

Egw damesa sthn Kryoxwra, en exw autokinito. Polloi zaothoroun me (epeidh o misthos tha to epetrepen) alla poios logos na vromw tziai gw tous dromous, afou exw 2 sinadelfisses geitonisses tziai tram tziai leoforeia kathe 10 lepta.

Sthn kypron trivitziazoumai pou prepei na vastw autokinito kathe mera.

Oson gia tous dromous ths kyprou. Thimoumai polla kala pou mas efaeno dromos ths lakatamias ton khpo. Efaa 4 lemonies tziai 3 lasania matsikorida.

ιων είπε...

@ postbabylon
Λυπούμαι για τις λεμονιές τζιαι τα ματισικοριδα.

Καθαρά κλιματιζόμενα λεωφορεία, συχνά δρομολόγια, σκιερά πεζοδρόμια κλπ. Αυτό είναι το ζητούμενο.

Δεν μπορείς να περπατάς μεστον λάλλαρον η ώρα 2.30 το μεσημέρι για 15 λεπτά να πάρεις το λεωφορείο και άν το χάσεις για 2-3 λεπτά να περιμένεις μεστον λάλλαρον ακόμα μία ώρα για το επόμενο. Ο χρόνος είναι χρημα και η πυρά δεν τρώεται.

Κκουλλάς είπε...

To "9 λίτρα πεζίνα είναι 20.7 κιλά CO2" σαν να εν μου γωνιάζει

Oύτε εμένα μου γωνιάζει, κάτι εκατάλαβα λάθος?

Aceras Anthropophorum είπε...

Χημικώς η πεζίνα μπορεί να θεωρηθεί καθαρόν οκτάνιο, έστω n=8. Στην πραγματικότητα υπάρχουν παραπάνω από 100 διαφορετικά μόρια μες την πεζίνα, κυρίως additifs.

Η μάζα CO2 που εκπέμπεται ανά mole οκτανίου που κρούζει είναι : 44*8 = 352 g.

Ο λόγος μεταξύ πεζίνας που κρούζει τζιαι εκπομπών CO2 είναι 352/114 = 3,09

Ξέροντας ότι το ειδικόν βάρος της πεζίνας ένει 0.74 kg/l τζιαι ξέροντας ότι 2 γραμμάριον πεζίνας που κρούζει εκπέμπει 3.09 γραμμάρια CO2, φκάλλει: 0.74 * 3.09 = 2.28 kg CO2 ανα λίτρο πεζίνας που κρούζει.

Στροντζυλέφκουμεν 2,3 kg CO2 ανά λίτρον πεζίνας

9 λίτρα που κρούζουν σε 89 λεπτά κίνησης επί 2.3 κιλά CO2 ανά λίτρον φκάλλει 20.7 κιλά CO2 ακριβώς.

Γωνιάζει;

Φαίνεται σας πολλήν διότι κάθε μόριον άνθρακα που κρούζει που το τάγκιν πιάννει τζιαι δύο γραμμάρια οξυγόνου που την ατμόσφαιραν τζιαι παντρέφκουνται για να φκάλουν CO2.

Παύλο απάντηση εσύ για την διαφωνία σου θα έχεις σαν ξεχωριστήν ανάρτηση.

Aceras Anthropophorum είπε...

Μέσα στην απόδειξην έχει δύο λάθη που δεν αλλάζουν όμως το αποτέλεσμα. Όποιος τα έβρει κερδίζει τασιηνόπιτταν.

ιων είπε...

Ούτε τασιηνόπιτταν υπάρχει περίπτωση να κερδίσω ούτε τυρόπιτταν. ΄Ετσι γνώσεις δεν έχω. Θα αρκεστώ στο καρυδάκιν που έκαμα με τα σιερούθκια μου.

Εσύ κερδίζεις μια φίζαν καρυδάκιν αν μου πεις σε ένα σκυβαλότοπο που καθημερινά καίγονται τόνοι πλαστικά, βαμμένη ξυλεία απο ανακαινίσεις σπιτιών, σάπια φρούτα και λαχανικά, ψόφια ζώα, λάδια, λάστιχα αυτοκινήτων, σύρματα για να πάρουν μετά το χαλκό, κρεβάτια, έπιπλα και ότι άλλο φανταστείς, τι βγαίνει στην ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω να σου πω ποσότητες. Υπολόγισε ότι χθες που ήμουν εκεί με τη φωτογραφική μου, μέσα σε 10 λεπτά ήρθαν ένα φορτηγό με ξυλεία και 3 ιδιωτικά αυτοκίνητα με τουρλού τουρλού. Εκτός από τα βουνάρκα που ερίψαν υπεραγορές που πριν τζιαι ελαμπρατζιάζαν. Σήμερα που το πρωϊν εξαναπήα (εν τρία λεπτά που το σπίτιν μου!!!) τζια είσιεν άλλες τζινούρκες φωθκιές.

bananistanos είπε...

1gr πεζίνας παράγει 3.09 γρ. co2.
δικαιούμαι μισή τασχινόπιττα :)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ είπε...

Acera είσαι σωστός

Theopemptou είπε...

Ποτέ δεν κατάλαβα τούτη θεωρεία ότι άμα δώσουμε έργα σε μεγαλοεπιχειρηματίες θα κινηθεί η οικονομία. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι να δώσουμε δουλειές σε πολλούς ανθρώπους και με καλύτερη και πιο δίκαιη διανομή των λεφτών παρά στις μεγάλες εταιρείες των δρόμων.
Διαφωνώ και με τις 3 λωρίδες στο δρόμο Λευκωσία Λεμεσού και τις 5 στον Αρχάγγελο.
Μπορούσαμε να προωθήσουμε με ταχύτερους ρυθμούς τα λεωφορεία και με μικρό μόνο μέρος των λεφτών να διορθώσουμε πεζοδρόμια και διασταυρώσεις πεζών που είναι σχεδόν ανύπαρκτες στην Κύπρο.

όσον για το δρόμο της Δεκέλειας αυτός είναι αποτέλσμα και κακού σχεδιασμού και από ότι έχω ακούσει και παρεμβάσεων. Έχει τεράστιο διαχωριστικό χωρίς ποδηλατόδρομο ... τραγωδία ...