Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010

Μαύρη κυλίδα

Μια μαύρη κυλίδα πλώνεται πόλα-σέλα τζιαι σκοτώννει ότι καλύψει.
Ο κόλπος του Μεξικού κόφκει πολλά μακρυά για να νοιώσει η ψυσιή μου το χτιτζιό.Επήαν τζιαι ετρυπήσαν σσιλιάες τρύπες μες τον ιερό χώρο όπου εκατομύρια χρόνια βιολογικής εξέλιξης έδωκεν έναν που τα πιο πλούσια οικοσυστήματα σε βιοποικηλότηταν.Εγέλασεν τους μια τρύπα τζι εκρέπαρεν. Πιτά ακούεις 2000 000 λίτρα την ημέραν πετρόλαον. Ξέρετε τί σημαίνει 2 000 000 λίτρα; Σημαίνει 1'700 τόνους. Μα αντιλαμβάννεσται τι είναι σσιλλιοι εφτακόσιοι τόνοι; Είναι τετρακόσιες σσιηλιάες σίκλες, 12'000 βαρέλλια, δκυό σσιλιάες τιπόζητα του νερού γεμάτα ττουμπερλεμέ. Δκυό σσιλιάες τιπόζητα την ημέραν. Έσιει 46 μέρες που πιτά.

Zήτω Victory στην τερραρακοστήν έκτη μέρα. Από σήμμερα εκαππακώσαν την τρύπαν που πιτά το δηλητήριον τζιαι θα πιτά μόνον 160'000 λίτρα την ημέραν. Μόνον 160 τιπόζιτα θα σιωνωστούν μές την θαλασσαν αύριον.Το πετρόλαον αντιδρά με το άλας της θάλασσας τζιαι κάμνει έναν γυαλλιστόν αφρόν. Όπου κάτσει εν θάνατος.Το αμερικανικόν κράτος δεν έχει την τεχνογνωσία να σταματήσει έτσι κακό. Ζητά 69 εκατομύρια να πιορώσει τους σκουπηθκιάρηες που συνάνουν τον κατράν τζιαι τα πτώματα της ζωής που τα παράλια. Ακούσατε το; Το κράτος που επήεν να κατακτήσει το Ιράκ τζιαι εσκότωσεν σσιλιάες κόσμον για να κάμει μιαν χώραν δικήν του, το κράτος που κρατεί το Αφχανιστάν δέκα χρόνια, το κράτος που έχει πυρηνικά, το κράτος που έκαμεν την Γιουγκοσλαβία σκόνη, το κράτος που έδωκεν άδειαν να φκάλουν 20 000 τρύπες μες τον κόλπον του Μεξικού δεν έχει την τεχνογνωσίαν να σταματήσει έναν αθρώπινον λάθος σε μιαν.

Για να φκάλουν λίρες, για να έχουν ενέργειαν να κρούζουν τα ενεργοβόρα αυτοκίνητα που πουλούν του κόσμου οι εταιρίες τους, τα ενεργοβόρα σπίθκια που ξέρουν να χτίζουν τζιαι πουλούν οι εργολάβοι τους, οι ενεργοβόρες μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού που ξέρουν να στήννουν τζιαι να πουλούν το κόσμου ούλλου οι πολυεθνικές τους που παρέχουν υποδομές, επήραν την απόφασην να τρυπήσουν την γήν 1500 μέτρα κάτω που το νερόν, τζιαι που τζιεαμαί τζιαι τζει άλλα 1500 για να έβρουν την φλέβαν της γής να φκάλουν το μαύρον χρυσάφιν. Αλοάρκαστα, με δίχα να μετρήσουν τα ρίσκα είπαν τους δώστε μές την βιολογικήν ρεζέρβαν αλλά να προσέχετε λλίον guys. Μεν έχετε έννοιαν είπαν τα guys, εσείς μπορεί να μην ξέρετε, εμείς ξέρουμεν. Έτα τζειαμαί!

Ο πολιτισμός τους εβρώμισεν μας τον αέραν που αναπνέουμεν, εμόλυνεν μας τη γήν μας με απόβλητα, έκαμεν μας ανίκανους να νώσουμεν την χαράν με δίχα να καταναλώσουμεν, με δίχα να κρούσουμεν ενέργειαν, με δίχα να πετάξουμεν το εχτεσινόν μοτέλλον για να πάρουμεν το σημερινόν που μας έδειξεν η τηλεόραση τους... Κρούσε κρούσε εκαταντήσαμεν να βάλουμεν την γήν μες σε γυάλλαν που διοξύδιον του άθρακα τζιαι δεν ημπόρει να κρυάνει όπως πριν με αποτέλεσμαν να πνιούμαστιν μες την βράστην που ψηλώνει χρόνον με τον χρόνον. Ερημώσαμεν την γήν ούλλην για να φκάλουμεν ότι πόρους διαθέτει τζιαι εμείναν μας τα περιθώρια της. Νοιώθουμεν ανίκανοι να αλλάξουμεν. Νοιώθουμεν ανίκανοι να χαρούμεν αλλιώς. Θέλουμεν τζι άλλα. Τζιάλλα, Τζιάλλα. Τζιάλλα.


Κανειιιιιιιιιιι!

Δεν θέλουμεν να πλουτίσουμεν τζιάλλον στην Κύπρο. Κανούν μας αυτά που έχουμεν. Δεν θέλουμεν να τρυπήσουμεν τζιαι μες την θάλασσαν που μας περιβάλλει. Δεν εμπιστευόμαστεν τες πολυεθνικές σας να έρτουν να μας τρυπήσουν τζιαι μας την γήν μας.

Το κράτος το δικόν μας έχει τεχνογνωσίαν για να στουππώσει την τρύπαν πον να γελάσει της Σιέλ, της Μπιππί, της Τοτάλ ή ξέρω γω ποιου θκιαόλου μαύρου θα έρτει να φκάλει ριάλλια που τους φυσικούς πόρους που έχει πουκάτω που το υπέδαφος γυρόν που την χώραν μας;

Το κράτος το δικόν μας έχει αρκετόν στρατόν για να προστατευτεί που τους μουσαφήρηδες (τούρκους, ιστραηλίτες, αράπηες) που θα κουβαληθούν τζιαι θα θέλουν να κάτσουν πούγκαν τα ψύχουλλα πον να αφήννει προμήθειαν αυτός που θα κάμει την πάρζαν του 1500 μέτρα πουκάτω που την επιφάνιαν της Μεσογείου μας;

Το κράτος μας μπορεί να μας εγγυηθεί ότι είναι κύριος της κατάστασης; Ακόμα τζιαι οι τρύπες που φκάλλουν για προσπέξιον τζιαι που αποτελούν το προήμιον του τι έπεται, φκάλλουν εκατοντάδες τόνους λάσπην που κάθεται πουπάνω που κάθε τι το ζωντανόν τζιαι το σκοτώννει.

Εδώ τα νίτρα τους Λιοπετρήτες τζιαι δεν εκατάφερεν να ελέγξει το κράτος μας τζιαι εμολύναν τες παραλίες που την Αγιάνναπαν ως τον Προταράν με την μάλλαν τζιαι θα ελέγξει την δραστηριότηταν της μπιππί τζιαι της Σιέλ 1500 μέτρα πουκάτω που το νερόν; Ποιός εν ο αστυνομικός πον να πάει να ελξέγξει τι κάμνουν τούτοι οι κύριοι πουκάτω που την θάλασσαν; Ακόμα τζιαι να μεν τους γελάσει να σπάσει φλέβα τζιαι να πιτά το πετρόλαον καταμάναχον, ποιός κρατικός φορέας θα πάει να τσιεκκάρει ότι δεν έχει διαφυγές που τες σωλήνες τους, που τα πλοία που θα το κουβαλούν, που τες πλατφόρμες τους; Εδώ το υδραγωγείον Λευκωσίας τζιαι χάννει 25 με 30% του νερού (δεν είναι ικανοί να υπολογίσουν πόσον ακριβώς, μπορεί να είναι τζιαι 50%). Θα πέψουν τον Ζαμπακκίδην να τσιεκκάρει τες απώλειες που τες σωληνώσεις τους μες την θάλασσαν;

Κανεί πιόν. Δεν θέλουμεν άλλα πλούτη. Κανούν μας αυτά που έχουμεν. Θέλουμεν να κερδίσουμεν ποιότηταν. Όχι ποσότηταν. Η χαρά δεν τρώεται με το κουτάλιν. Την χαράν ηζιείς την στην σύντομην ζωήν που σου έλαχεν.

Να τα πάρετε τζιαι να φύγεται, φοβεροί αμερικάνοι.
Τούτη γη δεν σας θέλει, με σας με τες τρύπες σας.

Εμείς θέλουμεν να πάμεν θάλασσαν ξέγνοιαστοιΤες παραλίες τες δικές μας δεν θέλουμεν να τες κλείσουμεν για να φκάλλετε εσείς λίραν τζιαι να ταΐζεται τζιαι θκυό τρεις κομπιναδόρους καρχαρίες δικούς μας που τα έχουν πλακάκια με την Κυβέρνησην.

Ξυπνάτε ρε συμπατριώτες. Έχει δύο λανθάννοντες κινδύνους που μπορεί να φέρουν τζιαι άλλην καταστροφήν στον τόπον. Έχει κάτι ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους που ονειρεύκουνται να σας κάτσουν πάνω σε πυρηνικόν σταθμόν για να κάμουν πυρηνικήν καρίεραν αδίστακτα, με δίχως αντροπήν, με δίχως φόβον, τζιαι κάτι άλλους πολιτικούς που νομίζουν ότι θα κάμουν τον τόπον Περσικόν κόλπον. Κόψετε τους την στράταν τους ωςπου εν ώρα. Αυριον όταν θα κλαίουμεν τες σιελώνες μας, τες παραλίες μας, τα δελφίνια μας τζιαι εν να συνάουμεν κατράες ή πυρινικά απόβλητα, θα είναι πολλά αργά.Αν δεν αλλάξουμεν πρώτα εμείς τζιαι έβρουμεν τον δρόμον τον απλόν προς την χαράν με δίχα να κρούζουμεν τόσα, με δίχα να πετάσσουμεν τόσα, με δίχα να θέλουμεν να δείγνουμεν τόσα, τες τρύπες τους θα τες έχουμεν ανάγγην τζιαι δεν θα μπόρουμεν να ζήσουμεν με δίχα τους. Θα θέλει να τους δοξάζουμεν τζιόλας, όπως χρειάζεται να δοξάζει τον Αράπην Βασιλιάν ο κομμουνιστής μας πρόεδρος τζιαι η κομμουνίστρια πρώτη μας Κυρία.

Ας πετήσουμεν πουπάνω που την μαύρην κυλίδαν τζιαι να την προσπεράσουμεν.

Οι φωτογραφίες από το 20minutes.

25 σχόλια:

. είπε...

To allo en to akouses?

Proxtes to ethkievaza, epie mia xwra (en athimoume akribws poia) na tous dokei boitheia pou eshi peira se etsi katastaseis tzai eipan tous oxi. En edextikan na pasin oi alloi na tous boithisoun. Ampalatoi, na pethanoun. Kanenas eni mporei na katalabei to megethos tis katastrofis pou ginete an men eshi estw mian idea pou biopikilotita i pou organismous. Giafton en anetoi, o parapanw kosmos. Esi laleis ta tzai exeis dikaio, alla poios se akouei??

kyriakos είπε...

Ο καναδάς που πήγε νομίζω, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, Η BP δεν θέλει να κλείσει την τρύπα αν ήθελε επέτασσε καμπόσους τόνους κουγκρί σίδερα εκρηκτικά και έκλεινε την τρύπα, το θέμα είναι πως προσπαθούν να σώσουν την επιχείρηση και περιπαίζουν μας ψηλό γαζί πως τάχα προσπαθούν να κλείσουν την τρύπα. Μιλάμε μόνο η τρύπα τους στοίχισε 200 εκατομμύρια, που κάτω έχει δισεκατομμύρια. Αν δεν κάμουν απολύτως τίποτε θα βγάλουν κέρδος, αν κλείσουν την τρύπα θα χάσουν 200 εκατομύρια. Κάθε μέρα κυκλοφορεί και καινούριο τηλεοπτικό επεισόδιο, όι την μιά μέρα προσπαθούν με υποβρύχιούδι να δουν τι γίνεται..

http://mfile.akamai.com/97892/live/reflector:46245.asx?bkup=46260

όι την άλλη κόφκουν την σωλήνα και πιτά παραπάνω νερό, όι την άλλη κατεβάζουν θόλο με φουντανούδα που πάνω, όι μετά πετάσσει τους την φουντανούδα .. όι μετά κάνουν junk shot πετάσσοντας κυριολεκτικά παλιοσίδερα μέσα μπάς και κλείσει η τρύπα του σωλήνα..


Δεν λες πάλε καλά που γεννηθήκαμε πριν ο άνθρωπος καταστρέψει ολοκληρωτικά τον πλανήτη;
Τουλάχιστο δεν θα χάσουμε το θέαμα..

Diasporos είπε...

Ο κόλπος του μεξικού κόφκει μακρά ρέ φίλε μου καλέ, μα η ζημιά εννα κουβαληθεί κοντά σε ούλλους. Εν τεράστιο το έγκλημα, ξέρεις έντα πολύπλοκο βιότοπο καταστρέφει τούτη η λυσσιάρα της Ενέργειας. Το κέρατο μου μέσα, καγρίζω πολλά. Λαλούν μας εννα μας έρτει ποδά το πετρόλαο, τζιαι άστα.

Έν θα βάλουν νού.

Δυστυχώς, είμαι σχεδό σίουρος πως το μέλλον του πλανήτη εν σκοτεινό, έν κανεί που οι φαγάνες δακάτω ρουφούν ενέργεια τζιαι πόρους, έρκεται τωρά η κίνα τζι η ινδία να πιντωθούν με τα δισεκατομμύρια στόματα τους να ρουφήσουν τζιάλλη.

gregoris είπε...

η κατάσταση εν πολλά πιο σοβαρή που ότι φαίνεται. ειδικά αν έσιει δίκαιον ο κυριάκος (που νομίζω ότι έσιει).
ασέρας τρέμω τζιαι μόνο που το σκέφτομαι ότι μπορεί να επιχειρήσουν να φκάλουν πετρέλαιο στα ανοιχτά της Κύπρου. έναν τέθκιο ατύχημα εν αρκετόν να καταστρέψει όι μονον την Κύπρον, αλλά ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο. τζιαι δαμέ στην Κύπρο αππώννουνται με την προοπτική της εξόρυξης (όι μονον ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά τζιαι απλός κόσμος) τζιαι μιλούν για τον πλούτον τους τζιαι την κυριαρχία τους οι αμπάλατοι...

Unknown είπε...

Δεν υπάρχει μακριά και κοντά. Την περίμενα την ανάρτησή σου-χτες, καθώς έστελνα το σημερινό μου άρθρο στην εφημερίδα αναρωτήθηκα αν θα γράψεις κάτι με αφορμή στο Μεξικό και σήμερα που ήρθα εδώ με "κάλυψες" για άλλη μια φορά. Ρίξε μια ματιά στο σημερινό μου κατεβατό-από άλλη γωνιά ίσως, στο ίδιο ζήτημα όμως, "το ζήτημα των ζητημάτων" τελικά νομίζω...

KAZANI είπε...

Δεν πιστεύω να είναι λόγω πνευματικής καθυστέρησης που η πολιτικοί προοθούν την εξώρυξη πετρελαίου η γκαζιού από τα έγκατα αλλά λόγω χρηματισμού και τούτο πρέπει να το καταλάβει ο καθένας.
Όποιος έχει δημόσιο πόστο και ξαναπεί έτσι κουβέντα δημόσια, πρέπει να συλλαμβάνεται και να φυλακίζεται δια εσχάτη προδοσία.

Τοσον αέρα και τόσο ήλιο θα μπορούσαμε να γίνουμε ενεργιακή υπερδύναμη της περιοχής μ ενα σωστό πρόγραμμα + όλο το τεχνολογικό και επιστημονικό ενδιαφέρον που θα προσελκήσει η Κυπρος.

Πάν για κολπο γκρόσσο του αιώνα τζιε εμείς τζιμούμαστε.

Παύλος είπε...

Σωστά τα λέτε κοπέλλια αλλά αν εμείς πάρουμε (για μιαν ακόμα φορά) τον "ηθικό" δρόμο απλά θα φανούμε 2 φορές μαλάκες. Οι Αιγύπτιοι και οι Ισραηλίτες θα τρυπήσουν και θα πλουτίσουν. Η πετρελαιοκηλίδα του μέλλοντος δεν θα επιλέξει τις ακτές των παραδόπιστων...

KAZANI είπε...

Δηλαδή φίλε Παύλο οι σκανδιναβοί είναι 18 φορές μαλάκες που επέλεξαν καθαρές μορφές ενέργιας, αφού δεν έχουν ούτε ήλιο; Σίουρα δαμέ γυρώ στην περιοχή μας είμαστεν ούλλοι ττόπουζοι αλλά αν μας φωτήσει η φύση και επελέξουμε ένα σωστότερο τρόπο να αντλούμε ενέργεια εννα είμαστε πλούσιοι για πολλά παραπάνω χρόνια χωρία να ρισκάρουμε σε Ρώσσικη ρουλέττα ολόκληρη την ύπαρξη μας.

Παύλος είπε...

Η Νορβηγία είναι πάμπλουτη λόγω της εξόρυξης πετρελαιοειδών από τον ωκεανό.
Η Δανία έχει επίσης τα δικά της υποθαλάσσια αποθέματα τα οποία εκμεταλλεύεται. Κατ'ακρίβεια η Δανία είναι πλήρως απεξαρτημένη από το μεσανατολικό πετρέλαιο όχι μόνο επειδή έχει δικό αλλά επίσης επειδή ανέπτυξε την αιολική ενέργεια και κατάφερε να περιορίσει τις σπατάλες. Το 50% της διακίνησης στη Δανία γίνεται με ποδήλατα και μέσα μαζικής μεταφοράς! Είναι ξεκάθαρο όμως ότι ο δικός της υποθαλάσσιος ορυκτός πλούτος έχει πληρώσει για την περιβαλλοντική της ανάπτυξη...
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι άλλο πράμα η περιβαλλοντική πολιτική και άλλο το πουλάω πράσινες ηθικολογίες. (Και δεν υπονοώ τον φίλτατο Ασέρα με το τελευταίο σχόλιο.)

KAZANI είπε...

Παυλο,να υποθέσω οτι εμανα υπονοείς τότε με τες ηθικολογίες. Εν πειράζει.
Η νορβηγία και η Δανια εννεν εχτεσινες, εχει που την βιομηχανική επανάσταση που εχρειαστήκαν ενέργεια και τότε μόνο το πετρέλαιο εξέρασιν. Εμεις σήμερα αθυμιθήκαμεν να ασχοληθούμε με το θέμα. Δηλαδή πρέπει να καμνουμε ότι αγνωούμεν την αιολική και τα φωτοβολταικα;
(Ακόμα και αυτές οι μορφές αμφισβητούνται από καποιους κύκλους για το πόσο "πρασινες" είναι)
Εν μπορούμε να σκεφτούμε με βάση το τι μπορεί να καμει ο ανθρωπός σήμερα; Πρέπει πάντα να διατηρούμε 50 χρόνια καθυστέρηση. Τελος παντων, εν νομίζω να διαφωνείς ότι εν παράλογο να βασιζούμαστε πανω στο πετρέλαιο και ότι εν τα διαφορα λόμπυ που βάζουν παροπίδες στους "πολιτικούς" μας.

Παύλος είπε...

Δεν υπονοώ ούτε εσένα αλλά το γενικό ντελίριο που ακούγεται. Απολογούμαι αν τα σχόλια μου είναι λίγο υπεροπτικά...
Η Σκανδιναβοί απλά είχαν, έχουν και συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται τα ορυκτά και αυτή η οικονομική δύναμη που τους προσφέρουν τους επιτρέπει να κάνουν τις μαγκιές που κάνουν. Είναι σίγουρα πιό προχωρημένοι και ώριμοι και κάνουν τις επιλογές που πρέπει. Εμείς από την άλλη, εκτός από τη γενική μαλακία που μας δέρνει, δεν έχουμε και τις τσέπες να αναπτύξουμε τις εναλλακτικές πηγές αφού τα τρώμε όλα στο πετρέλαιο και τα όπλα. Πάρα πολλά πρέπει να αλλάξουν και ριζικά μάλιστα. Με το να λέμε απλά δεν θα πάρουμε πετρέλαιο από τη θάλασσα αλλά θα το αγοράζουμε ακριβά από τρίτους δεν λύνουμε κανένα πρόβλημα. Είμαι σίγουρος ότι κάποια άλλα λόμπι προτιμούν να αγοράζουμε πετρέλαιο από τις εταιρίες...

Aceras Anthropophorum είπε...

O φιλος μου Καζάνι είπεν να απεξαρτητοποιηθούμε, Όχι να γοράζουμεν ακριβά. Μπορούμε. Αλλά όχι με τες αξίες που εδανειστήκαμεν που τους αμερικάνους.

Παύλος είπε...

Συμφωνούμε!
Το Σκανδιναβικό μοντέλο είναι καλύτερο αλλά περιλαμβάνει και την εξόρυξη πετρελαίου.

Aceras Anthropophorum είπε...

Αφούς ακριβώς τες αξίες τους εδώκαν μας τες για να γοράζουμεν τα προΐόντα που μας κλέφτουν τζιαι μας μεταπουλούν ακριβόττερα.

Aceras Anthropophorum είπε...

Πάυλο εκατάλαβα για ποιές ηθικολογίες μιλάς τζιαι για αυτόν δεν ένοιωσα ότι είμαι στο στόχο.

Για την εξόρρυξη εγώ δεν είπα να με την κάμουμε. Να την κάμουμε όμως αν έχουμε εγγυήσεις. Μπόρουν να μας τες δώκουν; τζιαι πως θα τες ελέγξουμε; Ποιός ξέρει να τες ελέγξει; Τα πανεπιστήμια των σκανδιναυών είναι πεντακόσιων χρονών. Το δικό μας δεν έφκην καν που το αφκόν. Το ΕΤΕΚ μας απλά βουρά για κάτι μικροσσυφφέροντα των μελών του. Ποιός έχει την τεχνογνωσία; Όλοι αυτοί που αποφασίζουν εβρεθήκαν τζιειαμαί περιστασιακά διότι άρεσκεν τους η πολιτική που ήταν μαθητές τζιαι φοιτητές. Ποιός έχει κκότσια πον να έχουμεν κυλίδαν να κάτσει τζιαιμαί τζιαι αν αντικρύσει την καταστροφή; Ποιές δομές θα το εγγυηθούν; Εμάς ούτε τους φόρους να συνάξουν δεν είναι ικανοί οι φορείς μας.

Μόλις γινεί καταστροφή όλοι αυτοί που πουντζιάζουν λίραν ή δόξαν χάννουνται. Εδώ πόλεμος εγίνην που την κκελλέν 30 μαλακισμένων χώρκατων που εθέλαν να γινούν Αθηναίοι τζιαι εβουρούσαν ο σώσων τον εαυτόν σωθήτω μες τες πρεσβείες των ξένων.

Δεν θεωρώ την Κυπριακήν Κυβέρνησην ικανήν να φέρει σε πέρας έτσι δουλειάν για αυτόν είμαι εναντίον να εξορρύξει τωρά πετρέλαιον. Ας το κάμουμεν δώρο στα αγγόνια μας που ίσως να ξέρουν τζιαι ίσως να το χρειάζονται για καλλύττερους σκοπούς παρά να το κρούζουν σε έναν δεινοσαυρικόν σταθμόν παραγωγής ηλεκτρισμού.

Που τη στιγμήν που η Αμερικανική κυβέρνηση είναι ανίκανη να χειριστεί έτσι επιχειρήσεις, εσύ θεωρείς ότι εμείς είμαστιν ικανοί; Πού το βασίζεις;

Aceras Anthropophorum είπε...

Το Καντόνιο της Γενεύης απαγόρευσεν την γεωθερμία στα 2/3 του καντονίου διότι άμα τρυπάς ενώνεις τα υπόγεια ύδατα της μιάς στρώσης του εδάφους με την άλλην τζιαι διότι όσον καθαρή τζιαι να είναι η επιχείρηση τρυπάνι, ρυπαίνει τα καθαρότατα νερά πουκάτω που την γή. Άμα έχει μια επιχείρηση έχει ρίσκα ο κυβερνήτης πρέπει να ξέρει να εγκαταλείπει την φιλοδοξία για όποιοδήποτε κέρδος.

Παύλος είπε...

Ασέρα συμφωνώ 100% με τα τελευταία σου σχόλια. Να φέρουμεν τα μίλια μας τζιαι να κάμουμεν τζιείνον που πρέπει ειδεμή να μεν κάμουμεν τίποτε.

Me είπε...

Για την Κύπρο και τα πετρέλαια δεν γνωρίζω (νομίζω έχασα επεισόδια) αλλά για την Αμερική ξέρω πως η κυβέρνηση δεν ασχολείται με το πρόβλημα, ούτε έστειλε βοήθεια στην ΒΡ. Άφηκεν το ούλλο πάνω στην εταιρεία ενώ όφειλε να ανακατωθεί. Ο Ομπαμα εν τα πάει πολλά καλά με τον κόσμο τελευταία τζι αν δεν αρκέψει να κάμνει τίποτε της προκοπής αντί να καλιεί τον Paul Macartney στο λευκό οίκο για να τραγουδήσει της γεναίκας του ο κόσμος εννα αρχίσει να τον βλέπει όπως τον Μπους.
Συμειωτέον ότι ο κόσμος άρχισε να αγχώνεται για την κατάσταση όταν η κηλίδα επέρασεν 2 πολιτείες τζαι έφτασεν στη Φλώριδα που ήταν να παν διακοπες.

Skorpion είπε...

Προσωπικα Δεν μου αρεσκει το «Εμεις δεν μπορουμε, εμεις ειμαστε υποαναπτυχτοι, εμεις δεν εχουμε την τεχνογνωσια και δεν μπορουμε να την αποκτησουμε»

Πιθανον τζαι καλαμαραες να πιστευκουν το ιδιο για την χωρα τους με τα πυρηνικα. Μπορουμε να το κανουμε με το ρισκο που εχουν αυτες οι προσπαθειες.

Θα μου πεις «μα εν αληθκεια που λαλω πως δεν μπορουν». Εαν δεν μπορουν τωρα και θελουμε να κανουμε εξορυξη στο μελλον τοτε να εκπαιδευτουμε και να προχωρησουμε στα βηματα για να μπορεσουμε. Δεν μου αρεσκει να ακουω τα «ειναι αδυνατο και αρα παραιτουμαι»

Το προβλημα στην Κυπρο δεν ειναι η ελειψη τεχνογνωσιας αλλα το γεγονος πως τα κομματα εχουν μεγαλη δυναμη και επιπροσθετως οργανισμοι οπως την ΑΗΚ ειναι παρασιτα για την οικονομια μας.

Απλως δειτε την ιστορια με το φυσικο αεριο. Δεν ηρθε διοτι δεν εχουμε την τεχνογνωσια η διοτι τα συμφεροντα που μας εχουν κατασπαραξει στην ΑΗΚ, δεν ηθελαν να το φερουν ; Ειμαι της αποψης πως εαν υπαρχει η πολιτικη βουληση μπορουμε και εμεις οι Κυπραιοι να κανουμε τζινα που θελουμε.

Δυστυχως πολιτισμος και αναπτυξη πηγαινει μαζι με καταστροφη στο περιβαλλον.

Αλλα εσχει δικιο ο Ακερας για τους Ωκεανους και τις θαλασσες. Τα πραγματα πανε που το κακο στο σχειροτερο. Η θεση μου ειναι πως χρειαζομαστε βιομηχανια του περιβαλλοντος. Οπως παραγουμε τα αλλα ολα με μαζικο τροπο, δεν βλεπω γιατι πχ στις θαλασσες του κοσμου να μην σκοτιστουμε για να υπαρχουν περισσοτερα ψαρκα και λιγοτερα ειδη συγκεκριμενων σουπιες που εχουν υπερεξαπλωθει επειδη εν τους κοφτει η μολυνση.

Επισης ισως βραχυπροθεσμα για να μην καταστραφουμε μακροπροθεσμα να μειωσουμε το ψαρεμα.

Γενικως δεν ειμαι υπερμαχος της περιβαλοντικης πολιτικης της αποψης "να μειωσουμε την αναπτυξη", εντουτης συμφωνω πως κποια μικρη βραχυπροθεσμη μειωση ισως ειναι αναγκαια αλλα αυτο που χρειαζεται ειναι να επενδυσουμε στο περιβαλλον και να εφαρμοσουμε λυσεις που εφαρμοσαμε αλλου.

Αυτο που θελω να πω ειναι πως ο παθητικος ρολος, του απλως να μειωνουμε την αναπτυξη οσο μπορουμε, δεν θα λυσει κανενα προβλημα. Διοτι ειτε το θελουμε ειτε οχι η αναπτυξη θα συνεχιζεται, τα δαση θα λιγοστευουν, η ζωη στους ωκεανους θα λιγοστει. Αυτο που χρειαζεται ειναι ενεργητικος ρολος. Και δεν εννοω απλως να χρησιμοποιουμε ΜΜΜ στις πολεις μας κτλ κτλ. Εννοω πως ξερουμε πως υπαρχει το Α προβλημα στους Ωκεανους και μακροπροθεσμα ως ανθρωποτητας εν να εχουμε τεραστιο προβλημα. Να προσπαθησουμε αμεσως να το λυσουμε.

Στα πλαισια της ΕΕ πχ μπορει να δημιουργηθει ενας τετοιος οργανισμος, οι Αμερικανοι να εχουν τον δικο τους και ισως και αλλοι να ακολουθησουν το παραδειγμα τους.

Ο μονος τροπος να λυσουμε τα προβληματα μας ειναι αυτος. Μαζικη χρηση μεσων τεχνολογιας και αναπτυξη της τεχνολογιας οχι μονο για να εχουμε πολεις που καταναλωνουν λιγοτερο αλλα για να χρησιμοποιησουμε αυτη την τεχνολογια στο περιβαλλον.

Εγω νομιζω πως οι Αμερικανοι μονο εαν κοψουν το budget του στρατου τους, και επενδυσουν το ολο τζιαμε που ειπα, θα δουμε θαυματα.

stalamatia είπε...

Μαυρίζει η ψυσιή μου σαν το κατράμι που μαυρίζει τα πουλιά τζιαι τα ψάρκα στη θάλασσα του Μεξικού.
Εσκοτιστήκαν οι Αμερικάνοι ,πετρέλαιο θέλου τζιαι εν πανα ψοφήσουν ούλλοι οι άλλοι.
Γιατί στη Κύπρο το μόνο πρόβλημα με τα πετρέλαια εν μόνον η περίπτωση διαροής πετρελαίου;
Οι γειτόνισσα μας η Τουρκία ένεν πρόβλημα;
Α μάνα μου μάνα μου τζιαι ποιος τους πιάνει τους κυπραίους έτσι τζιαι φκάλουν μαύρο χρυσό!
όι να παρεξηγηθείτε τωρά συμπατριώτες μου ,κάμνω μαύρο χιούμορ,σαν τζιήνο το μαυρο στη φωτογραφίες .

Ανώνυμος είπε...

Αμερικανο-ισραηλινό το «Οικόπεδο 12»


ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
ΣΕ30 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, υπολογίζει την ποσότητα του εκμεταλλεύσιμου φυσικού αερίου που κρύβουν τα κοιτάσματα στη ζώνη μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ η Νoble Εnergy, για τα οποία η εταιρεία έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα τόσο από την Κύπρο ( Οικόπεδο 12) όσο και από το Ισραήλ (Ταμάρ). Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις που έγιναν την Πέμπτη στην έδρα της εταιρείας στο Χιούστον, οι εκμεταλλεύσιμες ποσότητες, από τις επιπρόσθετες δισδιάστατες και τρισδιάστατες έρευνες και άλλες μελέτες που έγιναν, διαπιστώνεται ότι, είναι ακόμα μεγαλύτερες.
Για παράδειγμα στην περιοχή «Ταμάρ», ενώ αρχικά υπολογιζόταν ότι μπορούν να αντληθούν 6,5 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου, η νέα αξιολόγηση με βάση τα επιπρόσθετα στοιχεία δείχνει 8,7 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Ισραηλινή εταιρεία «Delek», συνέταιρος της Νoble Εnergy στα τεμάχια του Ισραήλ υπολογίζει ότι, σε μεγαλύτερα βάθη στην ίδια περιοχή υπάρχουν και άλλα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ωστόσο, οι σχετικές έρευνες και μελέτες δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Να σημειωθεί ότι μέσα από την ανακοίνωση της ισραηλινής Delek, αφήνεται να νοηθεί σαφώς, ότι η εταιρεία, έχει αδειοδοτηθεί για συνεργασία με την «Νoble» και στο «Τεμάχιο 12» της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Όπως είχε αποκαλύψει τον περασμένο Σεπτέμβριο ο «Φ», η Delekπερίμενε έγκριση από την κυβέρνηση του Ισραήλ υπουργεία Υποδομών και Οικονομικών και από την Κυβέρνηση της Κύπρου -σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, για να ολοκληρώσει την κίνησή της για απόκτηση του 30% των δικαιωμάτων του «Οικοπέδου 12» της Κύπρου, μέσω των θυγατρικών «DelekDrilling» και «Αnver».

Bananistanos είπε...

Ασέρα είπες:

"Δεν θέλουμεν άλλα πλούτη. Κανούν μας αυτά που έχουμεν."

Πόσους ξέρεις που σκέφτονται έτσι; Είναι αρκετοί;

Νομίζω είμαστε καταδικασμένοι γιατί τα άτομα που εθελοντικά θα εδέχονταν παγοποίηση (ποσο μάλλον υποβάθμιση) του τρόπου ζωής τους είναι ασήμαντη μειοψηφία. Εδώ οι φοιτητές διαμαρτύρονται γιατί θα γίνουν κυβερνητικοί υπάλληλοι 3 χρόνια αργότερα...

Bananistanos είπε...

Το ότι κάτι βρώμικο πέζεται με τη ΒΡ το υποψιάζομαι και εγώ χωρίς βεβαίως να ισχυρίζομαι ότι καταλάβω1! Όταν έβαλαν το πρώτο "καππάκι" πάνω που τη πηγή "δεν πέτυχε" γιατί δεν μπορούσαν να τραβήξουν το πετρέλαιο λόγω πάγου. Αφού θα σφράγιζε η π(λ)ηγή, το πρόβλημα ήταν ότι δεν θα μπορούσαν να ανορύξουν το πετρέλαιο; Απο την άλλη μέχρι τον Αύγουστο θα έιναι έτοιμη η νέα διάτρηση, άρα η ζημιά της ΒΡ είναι οι 2 μήνες;

Κλέφτης είπε...

Μπορεί να εν λλίο άσχετο με τη συζήτηση που ανοίξετε, αλλά νας σας πω ότι η ιστορία με τη διαρροή στο Κόλπο του Μεξικό εν πολλά ύποπτη. Οι ΗΠΑ έχουν που τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου, αλλά εν κάμνουν ανόρυξη εντός των εδαφών τους ή των χωρικών τους υδάτων. Πριν λλίους μήνες η κυβέρνηση Ομπάμα έχασε μια που τες μεγαλύτερες μάχες στη Γερουσια. Οι Ρεπουμπλικανοί εκαταφέραν να περάσουν νομοσχέδιο για αξιοποίηση των αποθεμάτων, παρά τες "οικολογικές" αντιρρήσεις των Δημοκρατικών. Τωρά, αφού έγινε το "ατύχημα", ο Ομπάμα μπορεί να ζητήσει να ακυρωθεί η προηγούμενη απόφαση και οι γερουσιαστές (ανεξαρτήτου κόμματος) έννα αναγκαστούν να τον στηρίξουν για να μεν υποστούν τες συνέπειες στες επόμενες εκλογές. Πιστεύκω ούλλη η ιστορία εν στημένη. Μπορεί να είμαι υπερβολικός, αλλά (ειδικά) τους αμερικανούς πολιτικούς έχω τους άξιους να πουλήσουν τη μάνα τους (ποσο παραπάνω το περιβάλλον) για να καταφέρουν τζείνο που θέλουν.

Χρίστος Ευαγγέλου είπε...

Η Κύπρος έσιη έκταση περίπου 9 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η κηλίδα τούτη υπολογίζεται από 6.5 χιλιάδες μέχρι 24 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ακόμα τζιαί το minimum να πιάσεις, εν πάνω που τα 2/3 της Κύπρου. Πόσον ασχολήθηκαν τα ΜΜΕ στη Κύπρο με το θέμα; Πόσην προβολή έδωσαν για να καταλάβει ο κόσμος το μέγεθος της καταστροφής τζιαί τον αντίκτυπο της στην φύση;

Σύμφωνοι, να εκμεταλλευτούμε τους φυσικούς πόρους μας. Αλλά με τι διαβεβαιώσεις; Εγώ δεν έχω καμιάν εμπιστοσύνη στες κυβερνήσεις μας (βάλλω τες ούλες μέσα, όι μόνο την τωρασινή). Πολύ φοβούμαι ότι δεν θα κάτσουν να δουλέψουν σοβαρά, να βρουν κατάλληλη τεχνογνωσία, να διασταυρώσουν πληροφορίες, να εξερευνήσουν εναλλακτικές μεθόδους εξόρυξης. Εννά ππέσουν πάλε συμφέροντα τζιαί κουμπαριλίκια, όπως γίνεται πάντα τζιαί θα ορίζουν την δουλειά άνθρωποι ανίκανοι, όπως πολύ συχνά γίνεται.

Νομίζω ο Aceras έγραψε μια πολλά σωστή κουβέντα: αν δεν αλλάξουμε πρώτα εμείς, τίποτε δεν γίνεται. Αν δεν σηκωθούμε που τες πολυθρόνες μας να φωνάξουμε, τζιαί μάλιστα κατά τρόπο οργανωμένο, τίποτε απολύτως δεν θα γίνει. Αλίμονο η κοινωνία που βαυκαλίζεται με τούτα που την ταΐζουν, είτε τούτα λέγονται malls, είτε εθνικό ζήτημα είτε είτε είτε. Διότι τούτο μας κάμνουν: αποπροσανατολίζουν μας που τα σοβαρά θέματα.