Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009

Για την φιλοξενίαΜύνημαν προς την κρατούμενην μέλλουσαν μητέραν.

Δεν ηξέρω πως σε λαλούν, ούτε πόθθεν έρκεσαι. Οι δημοσιογράφοι είπαν μόνον ότι είσαι αγγαστρωμένη.

Ήρτες να γεννήσεις το παιδίν σου έσσω μας. Ποιός ηξέρει τι εθέλησες να ποφύεις που τον τόπον που σε εγέννησεν η δική σου μάνα. Ονειρεύτης ότι το πλάσμαν πον να φέρεις στον κόσμον εν να τον έβρει καλλύττερον στον δικόν μου τόπο. Φαντάζουμαι είντα καλά λόγια θα σου είπαν για να το κάμεις να αφήκεις τον τόπον σου τζιαι να χαρίσεις στο παιδί σου τον δικόν μου.

Έν εγράψαν οι δημοσιογράφοι σε ποιόν κάμνεις αρκατιτζιές για να ζήσεις. Είπαν μόνον ότι εστήσαν μπλόκκα, εμπήκαν έσσω τζιαι επεράσαν σου τες χειροπαίδες. Είπαν ότι εσέναν τζιαι μιαν άλλην κοπέλλαν που επιάσαν με τα μωρά της εν να σας χειριστούν με αθρωπισμόν.

Εμέναν η έννοια μου είναι ο φόος που ετράβησες, τζιαι συ, τζιαι η άλλη η μάνα με τα μωρά τα ανήλικα. Ελπίζω τα μωρά να μεν είδαν τον φόον μες τα μμάθκια του τζιουρού τους. Έτυχεν μου εμέναν που ήμουν μωρόν τζιαι ογράτησα φόον. Ξέρω τι θα ειπεί τζιαι ανυσηχώ πολλά πως θα το πάρουν τα μωρά. Εβουρούσαμεν να φύουμεν που το Βαρώσιν που μας εσύρναν πόμπες οι Τούρτζιοι. Τα αεροπλάναν τζιαι τες εκρήξεις δεν τα εφοήθηκα. Ήταν όπως τα δείχνουν μες τα έργα. Τζιαι σας νομίζω τα μωρά δεν πρέπει να εφοηθήκαν τους αστυνομικούς. Αν ενώσαν όμως τον φόον τον δικόν σας, πρέπει γλήορα, μόλις σας ηξαπολίσουν να κάμετε κάτι. Δεν πρέπει να μείνουν τα μωρά με τον φόον. Εμέναν είσιεν μείνει μήνες μέσα μου τζιαι εδράτζιασεν. Ετζιοιμούμουν τζιαι εξηππάζουμουν. Έρκουνταν ογράτζιοι να με πιάουν μες τα ορόματα μου. Εγιώ απόφευκα τους, αλλά επιάνναν τον παπά μου να τον φυλακίσουν τζιαι να τον φάσιν. Επαραμίλουν που την αγωνίαν τζιαι άμαν μου εκόφκετουν η ψυσιή, επαούριζα τζιαι επετάσσουμουν ίσια πάνω μες τον νύπνον μου.

Αρώταν με η μάνα μου αλλά αντρέπουμουν να της πω ότι έμεινεν τυπωμένος ο τρόμος που είδα μες τα μμάθκια του παπά την ώραν που μας έσυρνεν μες το λάντροβερ να φύουμεν άρον άρον που το σπίτι μας. Είπα της ότι εβουρήσαν με κάτι σσιύλλοι τζιαι εφοήθηκα. Επήρεν με στην Σουζάναν την μαντούν. Αθθυμούμαι την σαν τωρά. Εμουρμούραν τζιαι εξόρκιζεν με μιαν φωνήν αδρωπινήν, βραχνήν που τον τσιάρον: «πέρα αντίπερα του ποταμού, δεντρόν του φόου εβλάστησεν. Ετζιοιμάτουν τζιαι φοάτουν, έφκα φόε του πλάσμάτου, ο Γριστός σε κατατρέσει, με την πόαν με την σιέραν, με την αρκυρήν μασιαίραν...». Μόλις έγυρα την αλάρμην πας την λαμαρίναν την πυρωμένην, έφκηκεν ο φόος μου πάνω τζιαι επήεν το πάσα κακόν. Η μάνα μου είδεν ζωγραφισμένους σσιύλλους με την αλάρμην, εγώ όμως εν τα μμάθκια του τζιουρού μου που είδα γραμμένα πας την λαμαρίνα για να βρει η ψυσιή μου νεπαμόν. Να γυρευτείται γλήορα, να μεν χάσετε χρόνον. Ως που ριζώννει ο φόος, τόσον πιο δύσκολα φκαίννει. Έσιει μιαν Μαρίαν εις το χωρκόν μου που ξέρει καλά τζιαι φκάλλει φόους. Αν δεν έβρετε δικόν σας που ξέρει, έβρετε τρόπον τζιαι στείλετε μου ιμέιλ να σας εξηγήσω πως να την εύρετε.

Τζιαι το δικόν σου το μωρόν να το προσέξεις. Αν γεννηθεί τζιαι κλαίει πολλά, εν σίουρα που θα κουβαλεί τον φόον τζιαι την αγωνίαν που ετραβήσετε μαζίν. Όσον επόνησες εσού, τζιείνον μπορεί να επόνησεν παραπάνω. Ο υμένας που το χωρίζει που τα σπλάχνα σου εν καμωμένος για να αντικόφκει τα μικρόβια. Τους ήχους όμως τζιαι τους σπασμούς των συγκινήσεων δεν νομίζω να τους κόφκει. Λαλούν πως ότι αισθάνεται η μάνα, αισθάνεται τζιαι το μωρόν. Ίσως να εν που εν σε επαφήν με την ψυσιήν της. Όσες μέρες σε κρατήσουν μέσα, να φανείς δυνατή. Να κρατήσεις τες αγωνίες σου στον εγκέφαλον. Μεν τες αφήκεις να κατεβούν μες τα στομάσια. Δεν θα ξέρει τι να τες κάμει το μωρόν.

Στενοχωρκούμαι για τες συνθήκες που σας φιλοξενούμεν. Ήρτατε τόσον τόπον, με τόσα όνειρα. Ότι παλιοδουλειάν δεν θέλει να κάμει κανένας διούν σας την εσας, ξησκατίζεται τους γέρους μας, ξηβρωμίζεται μας που τα ποσκούπια μας, σαρίζεται, σφογκαρίζετε τα πατώματα μας, αναγιώννετε μας τους σιοίρους μας, τες κατσέλλες μας, τα πουλλερικά μας, συνάετε τες πατάτες μας, τα καϊσιά μας, τες ελιές μας, τζιαι εν κανεί που σας διούσιν τον μισόν μισθόν, φερούντε σας τζιαι σαν τα χτηνά. Σαν να τζιαι εν εσείς που μας κλέφτεται τον κόπον μας. Δεν εν έτσι που μας εμάθαν οι γονιοί μας τζιαι οι δασκάλοι μας να δεχούμαστιν τους ξένους μας. Όσοι έχουν μιαν τσίππαν πολιτισμόν πάνω τους εμάθαν να φέρουνται στους ξένους με ευγένιαν τζιαι να τους σέβουνται όπως σέβουνται τον κόσμον ούλλον. Που την θεάν Αθηνάν, μέχρι τον Χριστόν, που τον Σοφοκλή μέχρι τον Βάρναλη, τον Λιασίδην, εμάθαν μας να σεβούμαστιν τους φτωχούς, είτε ξένοι είναι είτε δικοί. Όταν εις την αρχαίαν Αθήναν ο Οιδίποδας εζήτησεν άσυλον, παρόλα τα κρίματα του, οι Αθηναίοι εδεχτήκαν τον που σέβας προς τους θεούς. Οι δικοί μας όμως σήμμερα, με θεούς σέβουνται με αθρώπους.

Για αυτόν να τους προσέχεις. Να προσέχεις το μωρόν πον να γεννήσεις τζιαι να μεν πιστεύκεις σε κανέναν τι αθρωπιστικά θα σου τάξει. Ο αθρωπισμός μπορεί τζιαι να είναι για την αθρωπιάν τζιείνον που είναι το τέρας για τον άθρωπον. Μόλις σε ξαπολύσουν, να πα να χαθείς, να μεν σε βρίσκουν, να κρυφογεννήσεις το μωρό σου μακρυά που τα τέρατα τζιαι που τους νόμους τους.* Το κείμενον αυτόν αφιερώννεται που τον συγραφέα με πολλύ σεβασμό στην κυρία Ηλιάνα Νικολάου, επίτροπο διοικήσεως

13 σχόλια:

kyriakos είπε...

Acera..

Δεν μπορώ να καταλάβω τον παραλληλισμό σου φίλε. Τι σχέση έχει η Παναγία μας με τους αράπηδες;
Εμείς οι Κυπραίοι με το Σουιδεζικο αρχαιοελληνικό Ντι ενν έΐ εσηκώστήκαμε ποττέ να πάμε σε άλλη χώρα;

Τζήνοι γιατί να έρτουν στη δική μας;

Να μας πιάννουν τις δουλείες μας...

Ξέρεις πόσες κυπραίες τζαι κυπραίοι θέλουν να ξισκατίζουν κοπελλούθκια τζαι γέρους να κάμνουν τους αρκάτες τους σκουπιθκιάρηδες και τις πουτάνες στα καπαρέ; Αλλά δεν ημπόρουν λόγω τούτων;

Εν τζαι ήμαστην ρατσιστές.. (απλά δεν χωνέυκουμε τους τούρκους τζαι τους ξιμαρισμένους..)

Αν αςπούμε ήταν κυπραίοι τζαί ήταν έτσι κκιλίτζιροι τζαι ξιμαρισμένοι πάλε δεν θα τους εχέλαμε..

εε..
Εν τζαι είπαμε να μεν ερκούνται καχόλου..

Απλά να μην μαζεύκουνται ούλλοι μαζι ..
Τζαι να φαίνουνται έτσι πολλά..
Ναι ενσωματώνουνται σιορ .. Οΐ να κάμνουν παροικίες ... Ου.. ενοοώ ποτούντα ΓΚΕΤΟ (Η λέξη παροικίες εν για τους Κυπραίους που δημιουργήθηκε έννε;)


Α...

εξήχασα..
Να κλείσουν τζαι τα οδοφράγματα..

Εσιει που τον τζαιρό που Ανοίξαν τα οδοφράγματα εγεμόσαμεν που τούτους...

καλάν σιόρ μα ούλλοι έχουν ΤΚ διαβατήριο;

Οι ΤΚ έχουν διαφορετικό διαβατήριο που Λόου μας έννε;

Εννε?
Εννέ?

Αλώπος ενεχει ποτούντες τις φωσφοριζέ τις λωρίδες τζαι κάμνουν το φώτο κόπυ εύκολα ..

stalamatia είπε...

Συνάουν τζιαι τες αγκαστρωμένες τωρά;
Εν τζιαι ξέρεις καμιά φορά ,μπορεί αντί να φκάλουν μωρό που την τζιηλιά τους να φκεί πόμπα!!!
Μάνα μου εν κρίμα οι καημένες οι κοπελούες ,εν τους κανεί η φτώσια τους να μες στη φυλακή με τη τζιηλιά στο στόμα.
Αν εκάμαν έτσι πράμα πρέπει να το διορθώσουν αμέσως.Που εν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις; Οξά εν μόνο για τους Κυπραίους που βουρούν.

Ανώνυμος είπε...

Εβαρέθηκα να καρτερώ σωτήρες...
Εβαρέθηκα να καρτερώ να αλλάξει η κυβέρνηση, η πολιτική, το σύστημα..
Εβαρέθηκα...

Εν έχω δύναμη να αγανακτήσω..
Εβαρέθηκα ν' αγανακτώ..

Ας ξεσηκωθούν οι αλλοδαποί. Ας σφάξουν κανέναν Λευκωσιάτη κυριλλέ. Ας κάμουν ότι τραβά η καρκιά τους...

ιων είπε...

@ beclash
Πόθεν ως τα πόθεν να ξεσηκωθούν οι αλλοδαποί; Γιατί να ξεσηκωθούν στην δική μας την πατρίδα; Τζια γιατί να σφάξουν Λευκωσιάτη κυριλλέ;; Αν στην δική τους πατρίδα είναι φτώχια και πόλεμος αδελφοκτόνος ή μή, δεν φταίμε εμείς φίλε μου. Ζήσαμε και μείς πόλεμο και αδελφοκτόνο και τουρκοεισβολή, αλλά δεν κατακλύσαμε τις ακτές της Ιταλίας λ.χ. παράνομα. Ασ όψονται οι υπερδυνάμεις και οι πλούσιες χώρες που λυμαίνονται τον φυσικό πλούτο των Αφριακανικών και άλλων χωρών καταδικάζοντας τους κατοίκους τους σε φτωχεια, κακοριζικά και οπισθοδρόμηση. Ας όψονται οι πολυεθνικές και οι εμποροι των πολέμων που δημιουργούν πολέμους για να πλουτίσουν. Σε τούτον τον κυκεώνα το μικρό μας νησί είναι και αυτό θύμα. Είναι και οι άνθρωποι αυτοί κρίμα, φεύγουν από την χώρα τους για ένα καλύτερο μέλλον. Πόσους να σηκώσει όμως ο τόπος μας; Αναφύονται χίλια προβλήματα με χίλες όψεις. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Κάποιοι απάνθρωποι τους εκμεταλλεύονται από την ώρα που θα φύγουν από την πατρίδα τους μέχρι ίσως και το τέλος της μίζερης ζωής τους. Αργά ή γρήγορα θα πληρώσουν με το ίδιο νόμισμα. Μεν κάμεις τζια εννάβρεις.

΄Οσο για το ότι εβαρέθηκες να καρτεράς να αλλάξει το σύστημα, η πολιτική, ή η κυβέρνηση και δεν ξέρω τι άλλο, πριν να βαρεθείς να καρτεράς, τι έχεις κάμει για να αλλάξει ο κόσμος προς το καλύτερο;;;

@ ασέρα, Φίλε μου η πέννα σου είναι πολύ δυνατή. Ξυπνά δυνατά συναισθήματα, πολλές φορές καλά κρυμμένα μέσα στα μύχια της ψυχής μας. Φόβος, αεροπλάνα, βόμβες, πόλεμος.

Επρόσεξες και εσύ ότι όταν ένας αλλοδαπός πεθάνει, πάθει ατύχημα, τον σκοτώσουν κλπ, ποτέ δεν αναφέρεται το όνομά του. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ. Είναι ένας αλλοδαπός. Αυτό είναι αρκετό να για καλυφθεί η είδηση. ΄Οσο περνούν οι αιώνες και η ανθρωπότητα "προοδεύει" στην ιατρική, στην τεχνολογία, στην επιστήμη, στις συγκοινωνίες και στις επικοινωνίες, άλλο τόσο βαθαίνει το χάσμα μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών. Ούτε το δουλεμπόριο σταμάτησε ποτέ, ούτε οι δούλοι. Και άν πριν 2 χιλιάδες χρόνια ηταν αποδεκτό, σήμερα δεν υπάρχει δικαιολογία. Οποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες. Και δυστυχώς το μικρό μας νησί βρίσκεται στη μέση του κυκλώνα.

BEclash είπε...

@Ιων
Αν τζιαι καυστικός ο λόγος σου απέναντι μου αρέσκει μου. Διας μου την ευκαιρία να απαντήσω...
Σήμερα είχα την ανάγκη να αντιδράσω όπως θα αντιδρούσαν οι παραπάνω που ξέρω.
Γιατί;
Επειδή όπως τζιαι εσύ, εκατάλαβα τζιαι γω πως για τούτα ούλλα φταίσιν οι υπερδυνάμεις, οι πλούσιες χώρες, οι πολυεθνικές και πάει λέγοντας.
Μόνος μου κόντρα σε τούτους εν μπορώ να πάω αλλά τζιαι όσον επροσπάθησα, είτε με πορείες είτε με υπογραφές αλλά τζιαι με την ψήφο μου, εν νιώθω πως βοηθώ λχ τα μωρά που πεινούν ή την κατάσταση στην χώρα των μετανάστων...

Τωρά που σου γράφω είμαι Ελλάδα τζιαι σπουδάζω με λεφτά που δεν τα έφκαλα εγώ... Εν έζησα τα πράματα που λαλείς. Δεν έχω το πείσμα που χεις εσύ. Δεν φοούμε να μεν τα ξαναπάθω.
(τούτος εν τζιαι ο λόγος που θκιεβάζω τον Ακέρα, καταφέρνει τζιαι μεταφέρει μου το παρελθόν του τζιαι εκτιμώ κάπως καλλίτερα τες καταστάσεις..)

Εμπήκεν μου η ιδέα πως για να γινεί καμιά αλλαγή -όποιαδήποτε αλλαγή, εγώ εν πρέπει να αλλάξω. Εγώ άλλαξα. Εν τζιαιρός να αλλάξουν τζιαι οι μετανάστες τόσον στη χώρα τους όσο τζιαι δαμέσα αν θέλουν να δουν άσπρη μέρα. Πως εν να αλλάξουν εν ξέρω. Μακάρι να 'ξερα.
Μακάρι να μπορούσα να δώσω τζιαι λύσεις σε όσους ακόμα αγανακτούν τζιαι εν έχουν που να φκάλουν την οργή τους αφού το σύστημα εν κάτι αόριστο... Εν ιμπορώ.

Να ξαναπροσπαθήσω; Τζιαι να παλέψω ποιόν; Το σύστημα;
Πως;
Την αστυνομία; Ήνταλως;
Με τη ψήφο μου; Ήδη έκαμα το. Τα ίδια...

@Ακέρα
Συγνώμη που σπαταλώ τζιαι την δική σου ώρα βάλλοντας σε να θκιεβάσεις σχόλιο άσχετο με το κείμενο σου...

Cogito Ergo Sum είπε...

Φίλε μου Acera, πολλά ωραία τούτα που γράφεις τζιε μακάρι να μεν υπήρχαν έτσι περιστατικά αλλά στα μάθκια μου ο ανθρωπισμός που δήλωσες στην τελευταία σου παράγραφο έγινε πλέον συνώνυμο του φασισμού.. του σιωπηλού φασισμού μάλιστα. Το ότι έγραψες είναι καταπληκτικό ως σκέψη, τζιε ως σκέψη θα μείνει, στην πράξη εν πρόκειτε να εφαρμοστεί που την στιγμή που ο άνθρωπος εν άνθρωπος.

Τζιε ας είμαστε τζιε λλίο ρεαλιστές, το παιδί που περιμένει η εν λόγω κρατούμενη μητέρα, με την προϋπόθεση ότι ενα γεννηθεί στα μέρη μας, εννά πάει με τους γιούες μας σχολείο κ.ο.κ. Όι φίλε μου εν εμάθαμε να ζιούμε με "αλλοδαπούς" τζι' ούτε πρόκειτε να μάθουμε.

Ωραία Ελένη είπε...

Χριστέ μου...

φίλε μου είπες τα ούλα...

ιων είπε...

@ ΒΕclash

Φίλε / φίλη , για να μην κάμω κατάχρηση του χώρου του Ασέρα θα πω μόνον τούτο:

Οι επιστήμονες λένες ότι οι τριανταφυλιές πριν εκατομμύρια χρόνια είχαν τεράστια αγκάθια και πολύ μικρά τριαντάφυλλα. Με τη πάροδο του χρόνου τα αγκάθια μίκραναν ολοένα και τα τριαντάφυλλα μεγάλωναν και γινόντουσαν πιο ευωδιαστά.

Αραγε ακόμα πόσες χιλιάδες χρόνια θα πρέπει να περάσουν για να μικράνουν τα αγκάθια των ανθρώπων και να μεγαλώσουν τα τριαντάφυλλα;;;

Καληνύκτα.

firfiris είπε...

you said it bro. Keep it up!

zappa είπε...

Mia xara ta eipes acera.

Kai opws exw ksanapei, isws ektos blog, dystyxws oi "Ellhnikes" epirroes pou exei arxisei na dexetai h Kypros, den exoun na kanoun me tis kinhmatikes drasthriothtes kai thn politikh amfisbithsh, alla me ton ratsismo kai olh thn erebwdh pleyra tou kapitalismou...

Sthn Ellada pia paromoies epixeirhseis einai ka8hmerino fainomeno, parakseneyomai omws pou den exei anakalyftei tipota peri syndromhs twn efenhtwn h melwn tou ELAM sthn olh istoria, opws, antistoixa ginetai me melh ths Xryshs Ayghs edw sto Ellada

kkai-Lee είπε...

Μπράβο φίλε Aceras

Είπες τα όπως έπρεπε. Με έτσι απόψεις εννα μιτσιάνουν τα αγκάθκια των αθρώπων τζιαι εννα μιαλίνουν τα τριαντάφυλλα που είπε ο επισκέπτης σου ο/η Ιων.

Τζιαιρόν να τα πούμε.

Διώ τον γυρόν μου τζιαι θκιεβάζω κείμενα, έστω τζιαι αν δεν γράφω συχνά τούτην την εποχή.

hecate είπε...

Έτσι, για την "ιστορία":

η εν λόγω έγκυος κοπέλα εν που τις Φιλιππίνες (ναι, τζιαμέ που έγιναν τόσες καταστροφές πρόσφατα) τζιε ήρτε στην Κύπρο ως οικιακή βοηθός. Στη συνέχεια, επαρέμεινε στην Κύπρο (εν ιξέρω για ποιούς λόγους ακριβώς) χωρίς χαρτιά. Είσσιε σχέση με κυπραίο, ο οποίος εν ο παπάς του μωρού που περιμένει τζιε ο μα..κας εν θέλει να αναγνωρίσει το μωρό (κάτι το οποίο θα την εγλίτωνε που την κράτηση). Οι μπάτσοι εσυλλάβαν την γυναίκα στην πρόσφατη "επιχείρηση σκούπα" τζιε εν εν ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που συλλαμβάνουν τζιε κρατούν έγκυες γυναίκες. Την επομένη, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εν να την αφήκουν ελεύθερη για ανθρωπιστικούς λόγους. Έσσει 2 εφτομάδες, η γυναίκα εν ακόμα μέσα. Η ψυχική της κατάσταση εν χάλια τζιε μετά που παρεμβάσεις ΜΚΟ εν να την επισκεφθεί αύριο ψυχίατρος. Επίσης, ΜΚΟ έχει ζητήσει από τον υπ. εσωτ. να ακυρώσει τα διατάγματα κράτησης - απέλασης τζιε κάμνει προσπάθειες για να γίνει αυτό άμεσα τζιε να αφεθεί ελεύθερη.

Όταν τζιε εαν αφεθεί ελεύθερη, κατά πάσα πιθανότητα, η γυναίκα τούτη (όπως τζιε πολλές άλλες) εν να παραμείνει χωρίς χαρτιά τζιε χωρίς πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και ευημερίας. Αόρατη...

Τούτη εν η πολυπολιτισμική κύπρος του 2009.

Οι κυπραίοι θέλουν τους μετανάστες να τους ξισκατίζουν, να τους προσέχουν τα κουπελλούθκια τζιε τους γέρους τους τζιε να τσαππίζουν τα χωράφκια τους με εξευτελιστικούς μισθούς τζιε να αγοράζουν σεξ από αυτούς. Κατά τα άλλα, "οι ξένοι πρέπει να φύουν," εν αναλώσιμοι, σκλάβοι με ημερομηνία λήξης τζιε για τους κυπραίους τζιε για το κυπριακό κράτος.

Πέρκι ξιλιφτούν οι κυπραίοι που την κύπρο τζιε κανεί!

Ακούουμαι λίο ακραία, ξέρω, αλλά εβαρέθηκα τούντη κατάσταση. Ούλλοι μιλούν για τους πρόσφυγες κυπραίους τζιε τα ανθρώπινα δικαιώματα των κυπραίων, αλλά κανένας εν αναγνωρίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα εν για ούλλους τζιε οι πρόσφυγες εν κατάγονται μόνο που την κύπρο.

Ίνταλως γίνεται ένας άνθρωπος να εν "παράνομος" μίσσιη μου? τί σημαίνει τούτο? εν παράνομη η ύπαρξή του? τζιε γιατί τούτος ο άνθρωπος να εν αόρατος σε ούλλες τις υπηρεσίες του κράτους εκτός της αστυνομίας?

hecate είπε...

Τελικά η γυναίκα αφέθηκε "ελεύθερη" χθες. Δυστυχώς, ανοίξαν της τις πόρτες του τζελιού να φκει, χωρίς κανένα έγγραφο. Ο υπ. εσωτ. έδωκε οδηγίες να αφεθεί ελεύθερη, αλλά ακόμα εν έσσιει χαρτιά. Αόρατη ξανά...