Παρασκευή 20 Ιουνίου 2008

Au cerisier

έσιει χωράφκια πον πασιά.
Il y a de champs bien fertiles


γιωρκούν σιτάριν ττορφαντόν (triticum aestivum)
leur blé est de qualité irreprochable


Μα το δικόν μου το χωράφιν εν φτανόν.
Την ίσιαν του για να τη έβρεις θέλει βλάγκαν.
Mais mon champ est tout maigre
pour le mettre au chemin droit il faut de la patience


Τα ήμερα μέσα χαΐριν δεν θωρούν.
Τα άρκα τζαι τα αδέσποτα μέσα δρατζιάζουν
Tout ce qui est domestiqué a de la peine à s'y adapter
Ce qu'est sauvage s'y plait bien

Οι τριανταφυλλιές με τσάππαν θέλουν, με νερόν
Les rosiers n'ont besoin ni de taille, ni d'engrais


Τζαι οι κορούες άμα ΄ννοίξουν εν αγάπες (rosa canina)
Lorsque leur bouton s'ouvre libère l'amour (rosa canina)


Βρώμην τζαι σίκαλην να σπείρεις εν βλάστα
Si tu y plantes de la brome ou de l'avoine il aura de la peine à pousser.


Η αρκοβρώμη όμως μέσα βασιλεύκει (briza media)
mais le brome sauvage y reigne (briza media)


Αστράνθιες (astranthia mayor)
Astranthes


Τζαι αχχολίες (aquilegia vulgaris)
Ancolies


Τζαι κνοτίδες (knautia arvensis )
Knauties


Μαργαριτούες (leucanthemum vulagre)
Margerites


Τζιαι αρκοτσάρτελα τζειμέσα κάμνουν ζιαφέττιν (geranium sylvaticum)
et géraniums sauvages font la fête


Τζαι στα τσακρίθκια αρέσκει ναν το χώμαν τους φτανόν (silene vulgaris)
Le silène aime la terre maigre


Αν δεν τα κάμεις τηανιάν πον τριφερά,
αθθήζουν Μάην για Ιούνην.
Si tu ne le ramasses pas lorsqu'il est tendre pour en faire une omelette
il fleurira en mai ou en juin


Χωράφιν μου ξερακιανόν δεν σε εσύγκοφκα
Να φκάλλεις τζι ορχιδέες μ΄έτσι κάλλη
(η ανηψιά του aceras ίσως είναι dactyloriza maculata)
Mon champ maigre je ne t'imaginais pas du genre
à faire pousser des orchidées de cette beauté
(la cousine d'aceras doit être une dactyloriza soit maculata, soit fouscii)


Κρίνους των άλπεων (lilium martagon)
des lys martagon


Τζαι πετεινούς (rhinanthus alectorolophus)
des coqs des Alpes


Τζαι ππούφφουρους (tragopogon pratensis)


Τζαι φτερικούθκια (aspidiaceae ...?)
des fougères


Μ΄έτσι ομορκιές τα ήμερα ίντα τα θέλεις (campanula glomerata)
Avec des telles beautés, que est ce que tu cherches les cultivées


Τ΄αρκα να τα πουλήσεις δεν μπορείς
Ότι γιωρκάς το τρώεις επι τόπου (fragaria vesca)
Avec le sauvage tu n'as rien à vendre
ce que tu produis tu le consommes surplaceΜα να συνάεις αρκοφράουλες bio με τα μωρά
Ένει χαρά π΄αξίζει δέκα φορτηκά σιτάριν.
Mais ramasser des fraises sauvages avec les gosses
est une joie qui vaut 10 camions de blé noble

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ν΄σαι καλά Ασέρα που μας έφερες τούτες τες ωραίες τες εικόνες στο παράθυρο της οθόνης. Τζια ακόμα νάσαι καλλύτερρα τζιαι σύ τζιαι τα μωρά στου να συνάετε αρκοφράουλες bio. (τέλειο)

Ποθαυμάζουμε που την βιοποικιλότηταν τζιαι την αφθονίαν. ΄Εσιει τζιαι στην Κύπρον τόσα πολλά τζιαι δεν τα ξέρουμεν, ή εξεράναν που την ανομβρίαν;